Lectionary Calendar
Sunday, March 3rd, 2024
the Third Sunday of Lent
There are 28 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 1:15

New American Standard Bible
1 Timothy 1:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – It is a trustworthy statement, deserving full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, among whom I am foremost {of all.}
NA26 – πιστὸς λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς Ἰησοῦς ἦλθεν (5627) εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι· (5658) ὧν πρῶτός εἰμι (5748) ἐγώ,
WH – πιστος ο λογος και πασης αποδοχης αξιος οτι χριστος ιησους ηλθεν (5627) εις τον κοσμον αμαρτωλους σωσαι (5658) ων πρωτος ειμι (5719) εγω
PES – ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܗ݈ܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܫܳܘܝܳܐ ܗ݈ܝ ܠܰܡܩܰܒ݁ܳܠܽܘܬ݂ܳܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܠܡܰܚܳܝܽܘ ܠܚܰܛܳܝܶܐ ܕ݁ܩܰܕ݂ܡܳܝܗܽܘܢ ܐܶܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile