Lectionary Calendar
Tuesday, July 16th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 3:17

New American Standard Bible
Philippians 3:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Brothers {and sisters,} join in following my example, and observe those who walk according to the pattern you have in us.
NA26 – Συμμιμηταί μου γίνεσθε, (5737) ἀδελφοί, καὶ σκοπεῖτε (5720) τοὺς οὕτω περιπατοῦντας (5723) καθὼς ἔχετε (5719) τύπον ἡμᾶς.
WH – συμμιμηται μου γινεσθε (5737) αδελφοι και σκοπειτε (5720) τους ουτως περιπατουντας (5723) καθως εχετε (5719) τυπον ημας
PES – ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܘ ܒ݁ܺܝ ܐܰܚܰܝ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܩܶܝܢ ܒ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܢ ܚܳܙܶܝܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile