Lectionary Calendar
Monday, May 20th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #3528 - νικάω

Transliteration
nikáō
Phonetics
nik-ah'-o
Root Word (Etymology)
from (G3529)
Parts of Speech
verb
TDNT
4:942,634
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
Νικάνωρ
 
Next Entry
νίκη
Definition   
Thayer's
 1. to conquer
  1. to carry off the victory, come off victorious
   1. of Christ, victorious over all His foes
   2. of Christians, that hold fast their faith even unto death against the power of their foes, and temptations and persecutions
   3. when one is arraigned or goes to law, to win the case, maintain one's cause
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 2135 ‑ זָכָה (zaw‑kaw');  2530 ‑ חָמַד (khaw‑mad');  5329 ‑ נָצַח (naw‑tsakh');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (29)
Luke 1
John 1
Romans 4
1 John 6
Revelation 17
NAS (28)
Luke 1
John 1
Romans 3
1 John 6
Revelation 17
HCS (28)
Luke 1
John 1
Romans 3
1 John 6
Revelation 17
BSB (28)
Luke 1
John 1
Romans 3
1 John 6
Revelation 17
ESV (28)
Luke 1
John 1
Romans 3
1 John 6
Revelation 17
WEB (29)
Luke 1
John 1
Romans 4
1 John 6
Revelation 17
Liddell-Scott-Jones Definitions

νῑκάω, Ion. νικέω Democr. 249, Herod. 1.51, also GDI 1413.16 (Aetol.), SIG 265.4 (Delph., iv B.C.), v.l. in Revelation 2:7; Aeol. νίκημι Theoc. 7.40, AP 7.743 (Antip.); also in impf. νίκη cj. in Pi. N. 5.5, cf. Theoc. 6.46: impf. 1 pl. νικάσκομεν Od. 11.512: fut. -ήσω, later -ήσομαι Hierocl. Facet. 205; Dor. 2 sg. νικαξῇ v.l. in Theoc. 21.32: pf. νενίκηκα, etc.: (νίκη):

I

1. abs., conquer, prevail in battle, in the games, or in any contest, Il. 3.439, etc.; ὁ νικήσας the conqueror, ib. 138, X. Smp. 5.9, etc.; ὁ νικηθείς the conquered, Il. 23.656, 663; ἐνίκησα καὶ δεύτερος καὶ τέταρτος ἐγενόμην I won the first prize [at Olympia], etc., Th. 6.16, cf. Isoc. 16.33: pres. freq. in sense, to be (or be proclaimed) conqueror, Pi. O. 9.112, 13.30, cf. X. Cyr. 8.2.27, An. 2.1.1; νικᾶν πᾶσι τοῖς κριταῖς or ἑνὶ κριτῇ in their opinion, Ar. Av. 445, 447; πολὺ ν. win a decisive victory, Th. 7.34, etc.; τὰ πάντα ν. X. An. l.c.: freq. c. dat. modi, πυγμῇ in boxing, Il. 23.669; ναυμαχίῃ Hdt. 7.10. β'; ἵππῳ Id. 6.122; μάχῃ E. Ph. 1143, etc.; ἵππῳ ἢ συνωρίδι ἢ ζεύγει Pl. Ap. 36d; λαμπάδι And. 4.42, etc.: c. acc. cogn. in same sense, πάντα ἐνίκα he won all the bouts, Il. 4.389, 5.807; τὰ κοῦφα, τὰ μείζοναν., E. Alc. 1029, 1031; τῶν παλαισμάτων ἓν ν. Pl. Phdr. 256b; ἅρμα ν. Pi. I. 4(3).25; παγκράτιον Th. 5.49; ναυμαχίαν, μάχας, Id. 7.66, Isoc. 12.257, etc.: freq. ν. Ὀλύμπια to be conqueror in the Olympian games, Th. 1.126; τὠλύμπια Timocl. 8.17; τὰ Παναθήναια Pl. Ion 530b; ν. Ὀλυμπιάδα Hdt. 9.33 (also ν. Ὀλυμπίασιν Pl. Ap. 36d; ἐν Πυθίοισι Pi. N. 2.9): c. dat. et acc., τὰ Πύθια τῷ τεθρίππῳ ν. D. 59.33; πολλοὺς ἀγῶνας οὐ παγκρατίῳ μόνον, κτλ., Plu. 2.811d; Ὀλυμπίασι παῖδας στάδιον ν. conquer in the boys' race in the stadium at Olympia, D. 58.66: c. dupl. acc., Πύθια ν. ἄνδρας Diog.Cyn. ap. D.L. 6.33: also in Att. Inscrr. c. gen., Λεωντὶς ἀνδρῶν ἐνίκα IG 2.1291, al.: generally c. acc. cogn., νίκην ν. win a victory, E. Supp. 1060, Pl. R. 465d, etc. (cf. infr. 11); also ν. τρίποδα win it, Simon. 147.

2. prevail, be superior, μύθοισιν, ἔγχεϊ, Il. 18.252; δόλοισι Od. 3.121; κάλλει ἐνίκα (sc. κρητήρ) Il. 23.742; πᾶσαν ἀρετὴν νενικηκώς Pl. Lg. 964c: c. part., εὐεργετῶν ν. X. Ages. 9.7.

3. of opinions, etc., βουλὴ κακὴ νίκησεν the evil counsel prevailed, Od. 10.46; τὰ χερείονα νικᾷ Il. 1.576, Od. 18.404; ἐνίκα ἡ γνώμη Hdt. 5.36, cf. Th. 2.12, etc.; ἡ νικῶσα βουλή E. Med. 912; ἐκ τῆς νικώσης [γνώμης] according to the prevailing opinion, vote of the majority, X. An. 6.1.18, 6.2.12; ταῦτ' ἐνίκα S. Ant. 274; νικᾷ πάσαισι ταῖς ψήφοις ὁ νόμος is carried, Pl. Lg. 801a; σὺν ψάφῳ τᾷ νικεούσᾳ SIG 265.4 (Delph., iv B.C.): freq. of orators, νικᾷ.. ὁ κακὸς ἐν πλήθει λέγων E. Or. 944; ν. γνώμῃσι Hdt. 3.82 (so γνώμῃ, v.l. γνώμην, Id. 1.61, cf. Ar. V. 594): freq. impers., ἐνίκα (sc. ἡ γνώμη) it was resolved, c. inf., ἐνίκα μὴ ἐκλιπεῖν τὴν πόλιν it was carried not.., Hdt. 6.101; τέλος γε μέντοι δεῦρ' ἐνίκησεν μολεῖν S. Ant. 233, etc.; ἐνίκησε.. λοιμὸν εἰρῆσθαι it was the prevailing opinion that.., Th. 2.54; ἐν δημοκρατίᾳ νικᾷ ζῆν it is preferable.., Pl. Plt. 303b.

4. c. inf., succeed in.., ἐνίκησε σκορπίσαι Psalm.Solom. 4.13.

5. as law-term, ν. τὴν δίκην win one's cause, E. El. 955, cf. Ar. V. 581; simply νικᾶν GDI 5011.11 (Gortyn), Arist. Ath. 42.1, Rh.Al. 1433a6, PHal. 1.58 (iii B.C.), etc.; νικήσεις ἐν τῷ κρίνεσθαί σε Romans 3:4 : Pass., c. gen., αἴ κα νικαθῇ τῶν ἐνεχύρων Schwyzer 177.9 (Crete, v B.C.); v. infr. 11.

II

1. c. acc., conquer, vanquish, Ἕκτορα Il. 7.192, etc.: freq. c. dat. modi, μάχῃ ν. Ἀχαιούς 16.79; ἀγορῇ ν. υἷας Ἀχαιῶν 2.370; πόδεσσι δὲ πάντας ἐνίκα 20.410; κάλλει ἐνίκων φῦλα γυναικῶν 9.130; πάντα ν. ἄνδρα.. κακοῖσιν surpass him in miseries, E. Hec. 659; ν. τινὰ ἔν τινι Pl. Smp. 213e, etc.; μὴ φῦναι τὸν ἅπαντα νικᾷ λόγον excels the whole account, S. OC 1224 (lyr.); νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν Romans 12:21 : c. acc. cogn., μάχην ν. τινά Isoc. 8.58, Aeschin. 3.181, etc.: Pass., ἔστιν ἃ τῶν ἄθλων δὶς ἕκαστος ἐνικήθη X. HG 4.5.2: c. part., ν. ἀλεξόμενός τινα Id. An. 1.9.11, etc. as law-term (cf. 1.5), νίκης τήν μιν ἐγὼ νίκησα Od. 11.545: Pass., ἧ δέ κα νικαθῇ Leg.Gort. 1.23, al.; also of objects in dispute, damages, etc., recover, ib.1.28, al.: Pass., to be assigned, adjudicated, ib.1.55.

2. generally, overpower, esp. of passions, etc., νόον νίκησε νεοίη Il. 23.604; μὴ φόβος σὲ νικάτω φρένας A. Eu. 88, cf. 133; [φύσις] νικᾷ τῷ ἥσσονι τὸ μεῖζον τῆς ἐλπίδος Democr. 176; βαρεῖαν ἡδονὴν νικᾶτέ με grievous is the pleasure ye win prevailing over me, S. OC 1204: c. inf., μηδ' ἡ βία σε.. νικησάτω τοσόνδε μισεῖν let not violence prevail on thee to.., Id. Aj. 1334: with gen. of comparison, νικᾷ γὰρ ἁρετή με τῆς ἔχθρας πολύ weighs with me more than enmity, from the compar. force in νικᾷ, ib. 1357 codd.

3. Pass., to be vanquished, Hom. only in part. νικηθείς (v. supr. 1.1); νικᾶσθαι ὕπνῳ, κέρδεσιν, A. Ag. 291, 342; ἡδονῇ S. El. 1272; συμφορᾷ E. Med. 1195; also ὑπὸ τοῦ κακοῦ Th. 2.51; πρὸς ἱμέρου S. Fr. 932.4, etc.: sts. c. gen., ἱμέρου νικώμενος A. Supp. 1005; αὐτῆς [τε] τῆς δίκης.. αὐτοῦ τε τοῦ ἀληθοῦς νικᾶσθαι Antipho 5.87: freq. of persons, νικᾶσθαί τινος, with gen. of comparison, to be inferior, yield to, S. Aj. 1353, E. Med. 315, Cyc. 454; ξείνων νενίκανται θύραι the doors give way to the guests, Pi. N. 9.2; ἢν τοῦτο νικηθῇς ἐμοῦ Ar. Nu. 1087.

Thayer's Expanded Definition

νικάω, νικῶ; present participle dative νικουντι, Revelation 2:7 Lachmann Revelation 2:17 L T Tr (yet all νικῶντας in Revelation 15:2) (cf. ἐρωτάω, at the beginning); future νικήσω; 1 aorist ἐνίκησα; perfect νενίκηκα; (νίκη); (from Homer down); to conquer (A. V. overcome);

a. absolutely, to carry off the victory, come off victorious: of Christ, victorious over all his foes, Revelation 3:21; Revelation 6:2; ἐνίκησεν ... ἀνοῖξαι κτλ. hath so conquered that he now has the right and power to open etc. Revelation 5:5; of Christians, that hold fast their faith even unto death against the power of their foes, and their temptations and persecutions, Revelation 2:7, 11, 17, 26; Revelation 3:5, 12, 21; Revelation 21:7; with ἐκ τοῦ θηρίου added, to conquer and thereby free themselves from the power of the beast (R. V. to come victorious from; cf. Winers Grammar, 367 (344f); Buttmann, 147 (128)), Revelation 15:2. when one is arraigned or goes to law, to win the case, maintain one's cause (so in the Attic orators; also νικαν δίκην, Euripides, El. 955): Romans 3:4 (from the Sept. of Psalm 50:6 ()). b, with the accusative of the object: τινα, by force, Luke 11:22; Revelation 11:7; Revelation 13:7 (L omits; WH Tr marginal reading brackets the clause); of Christ the conqueror of his foes, Revelation 17:14; τόν κόσμον, to deprive it of power to harm, to subvert its influence, John 16:33; νικαν τινα or τί is used of one who by Christian constancy and courage keeps himself unharmed and spotless from his adversary's devices, solicitations, assaults: the devil, 1 John 2:13; Revelation 12:11; false teachers, 1 John 4:4; τόν κόσμον, 1 John 5:4f. νικαν τό πονηρόν ἐν τῷ ἀγαθῷ, by the force which resides in goodness, i. e. in kindness, to cause an enemy to repent of the wrong be has done one, Romans 12:21; νίκασθαι ὑπό τοῦ κακοῦ, to be disturbed by an injury and driven to avenge it, ibid. (Compare: ὑπερνικάω.)


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

νικἀω , -

(< νίκη ),

[in LXX: Psalms 51:4 (H2135), Proverbs 6:25 freq. (H2530); in 4Mac;]

to conquer, prevail: absol., of Christ, Revelation 3:21; Revelation 6:2; C. inf., Revelation 5:5; of Christians, Revelation 2:7; Revelation 2:11; Revelation 2:17; Revelation 2:26; Revelation 3:5; Revelation 3:12; Revelation 3:21; Revelation 21:7; seq. ἐκ (RV, come victorious from), Revelation 15:2; as law-term (cl.), Romans 3:4 (LXX); c. acc pers., Luke 11:22, Revelation 11:7; Revelation 13:7 ([WH], R, mg., om.); of Christ, John 16:33 (τ . κόσμον ), Revelation 17:14; of Christians, 1 John 4:4; τ . πονηρόν , 1 John 2:13-14; αὐτόν (ref. to ὁ κατήγωρ , 1 John 2:10), Revelation 12:11; c. acc rei, τὸν κόσμον , John 16:33, 1 John 5:4-5; τὸ κακόν , Romans 12:21; pass., μὴ νικῶ ὑπὸ τ . κακοῦ , ib. (cf. ὑπερ-νικάω ).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

Preisigke 3923 (graffito) Μέρκη οἰκτειρμῶν. (There is no need for Preisigke’s proposed emendation—Μερόη οἰκτείρων (?).)

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
ενικησα ενίκησα ἐνίκησα ενικησαν ενίκησαν ἐνίκησαν ενικησεν ενίκησεν ἐνίκησεν νενικηκα νενίκηκα νενικηκατε νενικήκατε νικα νικά νικᾷ νίκα νικησαι νικήσαι νικῆσαι νικησασα νικήσασα νικησει νικήσει νικησεις νικήσεις νικηση νικήση νικήσῃ νικήσης νικω νικώ νικῶ νικων νικών νικῶν νικωντας νικώντας νικῶντας νικωντι νικώντι νικῶντι enikesa enikēsa eníkesa eníkēsa enikesan enikēsan eníkesan eníkēsan enikesen enikēsen eníkesen eníkēsen nenikeka nenikēka neníkeka neníkēka nenikekate nenikēkate nenikḗkate nika níka nikā̂i nikesai nikêsai nikēsai nikē̂sai nikesasa nikēsasa nikḗsasa nikese nikēsē nikesei nikēsei nikḗsei nikḗsēi nikeseis nikēseis nikḗseis niko nikô nikō nikō̂ nikon nikôn nikōn nikō̂n nikontas nikôntas nikōntas nikō̂ntas nikonti nikônti nikōnti nikō̂nti
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile