Lectionary Calendar
Wednesday, June 19th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #4295 - πρόκειμαι

Transliteration
prókeimai
Phonetics
prok'-i-mahee
Root Word (Etymology)
from (G4253) and (G2749)
Parts of Speech
verb
TDNT
3:656,425
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
προκαταρτίζω
 
Next Entry
προκηρύσσω
Definition   
Thayer's
 1. to lie or be placed before (a person or a thing) or in front of
 2. to set before
  1. to be placed before the eyes, to lie in sight
   1. to stand forth
  2. to be appointed, destined
  3. to be there, be present, be at hand
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 6440 ‑ פָּנֶה (paw‑neem');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (5)
2 Corinthians 1
Hebrews 3
Jude 1
NAS (8)
2 Corinthians 1
Hebrews 6
Jude 1
CSB (5)
2 Corinthians 1
Hebrews 3
Jude 1
BSB (5)
2 Corinthians 1
Hebrews 3
Jude 1
ESV (3)
Hebrews 3
WEB (5)
2 Corinthians 1
Hebrews 3
Jude 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

πρόκειμαι,

used as Pass. of προτίθημι, to be set before one, ὀνείαθ' ἑτοῖμα προκείμενα the meats laid ready, Il. 9.91, al.; π. δαίς, δεῖπνον, Hdt. 1.211, 5.105; τὰ π. ἀγαθά Id. 9.82; ἄρτοι προκείμενοι shew -bread, LXX Exodus 39:18 ( 36 ); τράπεζα π. ib. 38.9 ( 37.10 ).

2. lie exposed, ὁρέω παιδίον προκείμενον Hdt. 1.111; of a tuft of wool, S. Tr. 702; ἄτιμος ὧδε πρόκειμαι, says Ajax of himself, Id. Aj. 427 (lyr.), cf. E. Tr. 1179; νομίζετε τὸν παῖδα τουτονὶ ἱκετηρίαν ὑμῖν προκεῖσθαι D. 43.83; esp. lie dead, A. Th. 964 (lyr.), S. Aj. 1059; προκείμενον νέκυν laid out for burial, E. Alc. 1012, cf. S. Ant. 1101, Ar. Ec. 537, Av. 474, Antipho 6.34, Luc. Luct. 12; opp. ἐξενεχθείς, Lys. Fr. 23 (also, to be buried first, IGRom. 4.735 ( Eumenia ), MAMA 4.357 (ibid., iii A.D. )): metaph., πρὸς ὕβριν π. to be exposed to . ., D.S. 33.15 (dub.l.).

3. to be set before competitors, as the prize of a contest, τοῖσι . . προὔκειτο μέγας τρίπος Hes. Sc. 312: hence, metaph., to be set before one, proposed, γνῶμαι τρεῖς προεκέατο three opinions were set forth, Hdt. 3.83, cf. 7.16 . α'; τοσούτων πέρι σκέψις πρόκειτα Pl. R. 533e, cf. Phdr. 237c; π. τῷ συμβουλεύοντι σκοπὸς τὸ συμφέρον is proposed as a mark, Arist. Rh. 1362a17; ἡ προκειμένη ξυμμαγία the alliance which naturally offers, Th. 1.35; freq. of contests, πόνος τε καὶ ἀγὼν ἔσχατος ψυχῇ π. Pl. Phdr. 247b, cf. La. 182a; καταγέλαστον . ., ὃ πάλαι πρόκειται, τοῦτο πάλιν προτιθέναι Id. Euthd. 279d; to be extant, προοίμια π. Id. Lg. 722e; freq. in part., ὁ προκείμενος ἄεθλος the task set, Hdt. 1.126, 4.10, cf. A. Pr. 259, 755; ἀγῶνος μεγίστου π. Hdt. 9.60; ἆθλα π. Lys. 1.47, X. Cyr. 2.3.2, etc.; τὸν π. πόνον E. Alc. 1149; ἔχειν ἔργον π. Pl. R. 407a; τὰ προκείμενα, opp. μέλλοντα, S. Ant. 1334, cf. E. Rh. 984; so ξυμφορᾶς προκειμένης Id. Alc. 551; τὸ π. ἐν τῷ λόγῳ or τὸ π., the question under discussion, Pl. Grg. 457d, La. 184c, etc.; τὸ π. πρῆγμα the matter in hand, Hdt. 1.207: impers., περὶ σωτηρίας προκειμένου when the question is concerning safety, Ar. Ec. 401; πρόκειται ἡμῖν ζητεῖν Luc. Par. 54, cf. D.H. Rh. 7.5 .

4. to be set forth, settled, prescribed, appointed, ἔργων ὧν νόμοι πρόκεινται S. OT 865 (lyr.); π. σημήϊα Hdt. 2.38; αἱ προκείμεναι ἡμέραι the prescribed days, ib. 87; ὀγδώκοντα ἔτεα ξόης πλήρωμα ἀνδρὶ προκεῖσθαι Id. 3.22; ἀναγκαίη π. Id. 1.11; τὸ θανεῖν . . πᾶσι πρόκειται prob. in IG 12(1).146 ( Rhodes ); of laws, νόμους ὑπερβαίνουσα τοὺς π. S. Ant. 481; of punishments, στέρεσθαι κρατὸς ἦν προκείμενον A. Pers. 371; φόνον π. δημόλευστον S. Ant. 36; πολλῶν [ἁμαρτημάτων] θανάτου ζημίαι π. Th. 3.45 .

5. to be first stated, οὐ πρόκειται τοῦ λόγου τὸ τί ἐστιν Arist. Top. 142b24 .

II lie before, lie in front of, c. gen., Αἴγυπτος προκειμένη τῆς ἐχομένης γῆς projecting further than, Hdt. 2.12, cf. 4.99; ( codd.) προὔκειτο μαστῶν περονίς where was set a brooch before her breasts, S. Tr. 925; πρὸ τῶν ἀνθρώπων π. τὰ παραφράγματα Pl. R. 514b; Ἐφέσου τεὰ τόξα πρόκειται Call. Dian. 258; οἱ προκείμενοι τῶν στοῶν πύργοι Plb. 1.48.2: abs., of a cape, island, etc., ἐν τῇ θαλάττῃ π. χωρίον X. An. 6.4.3; τὰ προκείμενα τῆς χώρας ὄρη Id. Mem. 3.5.27; παρὰ ἤπειρον νῆσος π. Id. Ath. 2.13, etc.

2. bulge, project, ἡ γαστὴρ πρόκειται Hp. Mul. 1.3 .

III precede, γράμμα π. an initial letter, AP 11.426; ἐν τοῖς π. in the preceding pages, A.D. Synt. 138.4; ὡς πρόκειται ib. 32.17, freq. in Pap., POxy. 271.15 (i A. D.), etc.; προκείμενον a preceding word, A.D. Pron. 39.25, al.; χρόνος ὁ προκείμενος date as above, PTeb. 397.34 (ii A. D.); τοῦ π. ἔτους in the aforesaid year, PAmh. 50.11 (ii B.C.); ἡ π. βοτάνη above-mentioned, PMag.Par. 1.779, cf. Gal. 12.455 (but οἱ π. θεοί represented on this monument, OGI 663.2 (Egypt, i A. D. )).

2. τὸ π. αὐτοῦ μόριον from which it is derived ( ὥς from ὅς ), A.D. Adv. 171.8 .

Thayer's Expanded Definition

πρόκειμαι; (πρό (which see d. α.) and κεῖμαι): from Homer down;

1. properly, to lie or be placed before (a person or thing), or in front (often so in Greek writings).

2. to be set before, i. e., a. to be placed before the eyes, to lie in sight; to stand forth: with a predicate nominative, δεῖγμα, as an example, Jude 1:7 (καλόν ὑπόδειγμα σοι πρόκειται, Josephus, b. j. 6, 2, 1).

b. equivalent to to be appointed, destined: προκειμενη ἐλπίςt';, the hope open to us, offered, given, Hebrews 6:18; used of those things which by any appointment are destined to be done, borne, or attained by anyone; so προκειμενος ἀγών, Hebrews 12:1; προκειμενος χαρά, the destined joy (see ἀντί, 2 b.), ibid. 2 (the phrase τά ἆθλα προκεῖσθαι occurs often in secular writings from Herodotus down; cf. Bleek, Br. an die Hebrews 2:2, p. 268ff).

c. to be there, be present, be at hand (so that it can become actual or available): 2 Corinthians 8:12.


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

πρό -κειμαι ,

[in LXX: Exodus 39:18 (36), Numbers 4:7 (H6440), etc.;]

used as pass. of προτίθημι ;

1. to be set before one, to be set forth: Hebrews 6:18; Hebrews 12:1-2, Judges 1:7.

2. to present oneself, be present: 2 Corinthians 8:12 (v. Mey., in l).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

In Gnomon 93 (= BGU V. p. 34) it is laid down : τοῖς θάπτουσι τὰ ἱερὰ ζ ̣ω ̣̑[ια ] ο ̣ ̣κ ̣ [ὲξ ]ὸν προ ̣φῃτεύειν οὐδὲ ναὸν κωμάζειν ο ̣[ ]δὲ τρ ̣ε ̣ϕ ̣ε ̣ι ̣ν ̣ ι ̣̈̀ε ̣ρὰ [ζ ]ω ̣̑[ι ]α ̣.

An interesting ex. of the verb is quoted by Boll Offenbarung p. 137 n9. : π. κόσμου c. 1 ἡ ψυχὴ. . . θείῳ ψυχῆς ὄμματι τὰ θεῖα καταλαβοῦσα τοῖς τε ἀνθρώποις προφητεύουσα : see also his reff. to Reitzenstein Poimandres, particularly pp. 154 n.1, 203 f., and 220 ff.

The wrongly augmented form προεφήτευσεν is found in the LXX in 1 Kings 18:10 [MT 1 Samuel 18:10] A and Sirach 46:20, but has disappeared from the critical text of the NT : cf. Winer-Schmiedel Gr. p. 102.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
προκείμενα προκείμεναι προκειμένην προκειμενης προκειμένης προκειμενον προκείμενον προκεινται πρόκεινται προκειται πρόκειται prokeimenes prokeimenēs prokeiménes prokeiménēs prokeimenon prokeímenon prokeintai prókeintai prokeitai prókeitai
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile