Attention!
StudyLight.org has pledged to build one church a year in Uganda. Help us double that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #4592 - σημεῖον

Transliteration
sēmeîon
Phonetics
say-mi'-on
Origin
from a presumed derivative of the base of (G4591)
Parts of Speech
Noun Neuter
TDNT
7:200,1015
Definition
Thayer's
 1. a sign, mark, token
  1. that by which a person or a thing is distinguished from others and is known
  2. a sign, prodigy, portent, i.e. an unusual occurrence, transcending the common course of nature
   1. of signs portending remarkable events soon to happen
   2. of miracles and wonders by which God authenticates the men sent by him, or by which men prove that the cause they are pleading is God's
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 226 ‑ אוֹת (oth);  4150 ‑ מוֹעָדָה (mo‑ade', mo‑ade', mo‑aw‑daw');  4159 ‑ מֹפֵת (mo‑faith', mo‑faith');  4864 ‑ מַשְׂאֵת (mas‑ayth');  5251 ‑ נֵס (nace);  6725 ‑ צִיּוּן (tsee‑yoon');  8420 ‑ תָּו (tawv);  8615 ‑ תִּקְוָה (tik‑vaw');  
Frequency Lists  
 1. Book
 2. Word
 3. Parsing
KJV (77)
Matthew
13
Mark
7
Luke
11
John
17
Acts
13
Romans
2
1 Corinthians
2
2 Corinthians
2
2 Thessalonians
2
Hebrews
1
Revelation
7
NAS (78)
Matthew
13
Mark
7
Luke
11
John
17
Acts
13
Romans
2
1 Corinthians
2
2 Corinthians
2
2 Thessalonians
3
Hebrews
1
Revelation
7
HCS (77)
Matthew
13
Mark
7
Luke
11
John
17
Acts
13
Romans
2
1 Corinthians
2
2 Corinthians
2
2 Thessalonians
2
Hebrews
1
Revelation
7
BSB (77)
Matthew
13
Mark
7
Luke
11
John
17
Acts
13
Romans
2
1 Corinthians
2
2 Corinthians
2
2 Thessalonians
2
Hebrews
1
Revelation
7
ESV (75)
Matthew
13
Mark
6
Luke
11
John
16
Acts
13
Romans
2
1 Corinthians
2
2 Corinthians
2
2 Thessalonians
2
Hebrews
1
Revelation
7
WEB (78)
Matthew
13
Mark
7
Luke
11
John
18
Acts
13
Romans
2
1 Corinthians
2
2 Corinthians
2
2 Thessalonians
2
Hebrews
1
Revelation
7
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

σημεῖον, τό,

Ion. σημήϊον, Dor. σᾱμήϊον IG 12(3).452 (Thera, iv B.C. ), σᾱμεῖον IPE 12.352.25 (Chersonesus, ii B.C. ), IG 5(1).1390.16 (Andania, i B.C. ), σᾱμᾶον CIG 5168 ( Cyrene ): = σῆμα in all senses, and more common in Prose, but never in Hom. or Hes.:

mark by which a thing is known, Hdt. 2.38; σημεῖα τῶν δεδικασμένων . ., σημεῖα πάντων ὧν ἔπραξαν Pl. R. 614c; sign of the future, τυραννίδος ς . A. Ag. 1355; ς. λαβεῖν ἔκ τινος E. Hipp. 514; trace, track, σημεῖα δ' οὔτε θηρὸς οὔτε του κυνῶν . . ἐξεφαίνετο S. Ant. 257, cf. El. 886; τῆς καταβάσεως X. An. 6.2.2; of a cork on a buoy, Paus. 8.12.1 . Dor., tomb, IG 12(3).452 (iv B.C.), CIG l.c.

2. sign from the gods, omen, S. OC 94; τὰ ἀπὸ τῶν θεῶν ς. γενόμενα Antipho 5.81, cf. Pl. Phdr. 244c, Ap. 40b, X. Cyr. 1.6.1; wonder, portent, LXX Exodus 4:8, al.; ς. καὶ τέρατα Plb. 3.112.8, Ev.Matthew 24:24, Ev.John 4:48, cf. IPE l.c., D.S. 17.114; φόβηθρα καὶ ς. ἀπ' οὐρανοῦ Ev.Luke 21:11; esp. of the constellations, regarded as signs, δύεται σημεῖα E. Rh. 529 (lyr.), cf. Ion 1157 .

3. sign or signal to do a thing, made by flags, ἀνέδεξε σημήϊον τοῖσι ἄλλοισι ἀνάγεσθαι he made signal for the rest to put to sea, Hdt. 7.128; signal for battle, τὰ ς. ἤρθη, κατεσπάσθη, Th. 1.49, 63, etc.; καθαιρεῖν τὸ ς . to take it down, strike the flag, as a sign of dissolving an assembly, And. 1.36; τὸ τῆς ἐκκλησίας ς . Ar. Th. 278; ὕστερος ἐλθεῖν τοῦ ς . Id. V. 690: generally, signal, ς. ὑποδηλῶσαί τινι ὅτι . . Id. Th. 1011; τὰ ς. αὐτοῖς ἤρθη Th. 4.42; τὸ ς. τοῦ πυρός, ὡς εἴρητο, ἀνέσχον ib. 111; signal to commence work, [ ἡ] τοῦ σημείου ἄρσις Ath.Mitt. 35.403 (Pergam.); σημείῳ ἀβαστάκτῳ, σημείοις ἀβαστάκτοις with unremoved signal ( s ), of gymnasia, i.e. never closed, IGRom. 4.446 (ibid.), Abh.Berl.Akad. 1932(5).44(ibid., ii A.D. ).

4. standard or flag, on the admiral's ship, Hdt. 8.92; on the general's tent, X. Cyr. 8.5.13; ἔξω τῶν ς . out of the lines, ib. 8.3.19 . body of troops under one standard or flag, PAmh. 2.39.2 (ii B.C.); cf. σημεία 1.2 .

5. land mark, boundary, limit, ἔξω τῶν ς. τοῦ ὑμετέρου ἐμπορίου out of the limits of your commercial port, D. 35.28; of milestones, Plu. CG 7, Hdn. 2.13.9 .

6. device upon a shield, Hdt. 1.171, E. Ph. 1114; upon ships, figure-head, Ar. Ra. 933, Th. 6.31, E. IA 255 (lyr.).

7. signet on ring, etc., Ar. Eq. 952, V. 585, Pl. Tht. 191d, al., X. HG 5.1.30, D. 42.2, PRev.Laws 26.5 (iii B.C.); figure, image, Διὸς κτησίου Anticl. 13; badge, τρίαιναν ς. θεοῦ A. Supp. 218: pl., written characters, γράψαι σημήϊα . . φωνῆς IG 14.1549 ( Rome ). pl. ( Dor. ) σαμεῖα, stripes, ib.5(1).1390.16 (Andania, i B.C. ); clavi · σημεῖα, Gloss.

8. watchword, war-cry, Plb. 5.69.8; ἀπὸ ς. ἑνὸς ἐπιστρέφειν τὰς ναῦς Th. 2.90, cf. X. HG 6.2.28 .

9. birthmark or distinguishing feature, Wilcken Chr. 76.14 (ii A.D.), Sammelb. 15.27 (ii A.D.), etc.

II sign, token, indication of anything that is or is to be, S. OT 1059, E. Ph. 1332; ς. φαίνεις ἐσθλὸς . . γεγώς S. El. 24, cf. OT 710; τέχνης ς. τῆς ἐμῆς Id. Ant. 998; so later τὰ ς. τῶν καιρῶν Ev.Matthew 16:3, etc.

2. in reasoning, a sign or proof, Ar. Nu. 369, Th. 1.6, 10, And. 2.25, etc.; τούτων ὑμῖν σημεῖα δείξω Aeschin. 2.103, cf. 3.46; τάδε τὰ ς. ὡς . . X. Ages. 1.5; ς. εἰ . . Pl. Grg. 520e; ὅτι ἀγαθὸς ἦν . ., τοῦτο μέγιστον ς . Id. Min. 321b; τὸ μὴ ἐκδυθῆναι οὐδὲν ς. ἐστι is no proof to the contrary, Antipho 2.2.5; also, instance, example, Hp. VM 20; σημεῖον δέ· to introduce an argument, D. 21.149, Isoc. 4.86,107, etc.

3. in the Logic of Arist., a sign used as a probable argument in proof of a conclusion, opp. τεκμήριον (a demonstrative or certain proof), APr. 70a11, SE 167b9, Rh. 1357a33 . in Stoic and Epicurean philos., sign as observable basis of inference to the unobserved or unobservable, Epicur. Ephesians 2 p.43U., Phld. Sign. 27, al., S.E. M. 8.142, al.; περὶ σημείων (dub. sens.), title of work by Zeno, Stoic. 1.14.

4. Medic., symptom, Hp. Morb. 3.6, 15, Aret. SD 1.9, Gal. 1.313, 18(2).306. = Lat. lenticula, a kind of skin-eruption, Cels. 6.5.1 .

5. pl., shorthand symbols, Plu. Cat.Mi. 23, Gal. Libr.Propr. 1, POxy. 724.3 (ii A.D.), Lib. Or. 42.25 .

6. critical mark, Heph. Poëm. p.73C., D.L. 3.65 .

III = στιγμή, mathematical point, Arist. APo. 76b5, Ph. 240b3, Euc. Def. 1, al.; also ς . (with or without χρόνου ) point of time, instant, Arist. Cael. 283a11, Ph. 262b2 sq.

2. in Prosody and Music, unit of time, Aristid.Quint. 1.14, Longin. Proll. Heph. 5.

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

σημεῖον , -ου , τό ,

[in LXX chiefly for H226;]

a sign, mark, token;

(a) of that which distinguishes a person or thing from others: Matthew 26:48 Luke 2:12, 2 Thessalonians 3:17 (cf. Deiss., LAE, 153.2); seq. gen. epexeg., Romans 4:11; c. gen. obj., Matthew 24:8; Matthew 24:30, 2 Corinthians 12:12; c. gen. subj., Matthew 16:3;

(b) a sign of warning or admonition: Matthew 12:39; Matthew 16:4, Luke 2:34; Luke 11:29-30, 1 Corinthians 14:22;

(c) a sign portending future events (Soph., Plat. al.): Mark 13:4, Luke 21:7; Luke 21:11; Luke 21:25, Acts 2:19, Revelation 12:1; Revelation 12:3; Revelation 15:1;

(d) of miracles and wonders (MM, xxii), regarded as signs of a divine authority: Matthew 12:38-39; Matthew 16:1; Matthew 16:4 Mark 8:11-12 Luke 11:16; Luke 11:29; Luke 23:8, John 2:11; John 2:18; John 2:23; John 4:54; John 6:30; John 10:41; John 12:18, Acts 4:16; Acts 4:22; pl., Mark 16:17; Mark 16:20, John 2:11; John 2:23; John 3:2; John 6:2; John 6:14; John 6:26; John 7:31; John 9:16; John 11:47; John 12:37; John 20:30, Acts 8:6, 1 Corinthians 1:22 (Lft., Notes, 162); the same ascribed to false teachers and demons: Matthew 24:24, Mark 13:22, 2 Thessalonians 2:9, Revelation 13:13-14; Revelation 16:14; Revelation 19:20; σ . καὶ τέρατα (τ . καὶ σ .; cf. Tr., Syn., § xci), Matthew 24:24, Mark 13:22, John 4:48, Acts 2:19; Acts 2:43; Acts 4:30; Acts 5:12; Acts 6:8; Acts 7:36; Acts 14:3; Acts 15:12, Romans 15:19, 2 Thessalonians 2:9; id. seq. καὶ δυνάμεις , 2 Corinthians 12:12, Hebrews 2:4; σ . καὶ δυνάμεις , Acts 8:13; δ . καὶ τ . καὶ σ ., Acts 2:22; σ . διδόναι , Matthew 24:24, Mark 13:22.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

";hasten,"; is used (1) intransitively, as generally in the NT, in such passages as P Cairo Zen I. 59101.10 (B.C. 257) ἵνα σπεύσηι περὶ Πτολεμαίου, P Tebt I. 19.8 (B.C. 114) βεβουλήμεθα σπεῦσαι, ";I am anxious to make haste"; (Edd.), ib. II. 315.26 (ii/A.D.) ἔσπευσα δέ σοι γράψαι, P Oxy IX. 1216.20 (ii/iii A.D.) θεῶν γὰρ θελόντων σπεύδω ἐξορμῆσαι πρὸς ὑμᾶς, ";for with the help of the gods I am hastening to set out to you,"; and P Gen I. 55.4 (iv/A.D.) ἔσπευσα προσαγορεῦσέ (= σαί) σου τὴν ἀμίμητον καλοκαγαθίαν : and (2) transitively in such passages as P Oxy I. 121.12 (iii/A.D.) σπεῦσον οὖν τοῦτο, ἵνα εἰδῶ, and Cagnat IV. 288 a.10 τήν τε πατρίδα σπε [ ]δων ὅσ [ο ]ν ἐφ᾽ ἑ [α ]υ [τ ]ῶι : cf. 2 Peter 3:12.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
σημεια σημεία σημείά σημεῖα σημειοις σημείοις σημειον σημείον σημείόν σημεῖον σημεῖόν σημείου σημείω σημειων σημείων semeia semeîa sēmeia sēmeîa semeiois semeíois sēmeiois sēmeíois semeion semeíon semeîon semeîón sēmeion sēmeiōn sēmeíōn sēmeîon sēmeîón
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2021. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
σημαίνω
Next Entry
σημειόω