Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #4862 - σύν

Transliteration
sýn
Phonetics
soon
Origin
a primary preposition denoting union
Parts of Speech
Preposition
TDNT
7:766,1102
Definition
Thayer's
  1. with
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
  3. Parsing
KJV (124)
Matthew
3
Mark
5
Luke
24
John
2
Acts
50
Romans
4
1 Corinthians
7
2 Corinthians
6
Galatians
4
Ephesians
2
Philippians
4
Colossians
7
1 Thessalonians
4
James
1
2 Peter
1
NAS (15)
Mark
2
Luke
1
Acts
9
1 Corinthians
1
Ephesians
1
Philippians
1
HCS (126)
Matthew
4
Mark
5
Luke
23
John
3
Acts
51
Romans
4
1 Corinthians
7
2 Corinthians
7
Galatians
4
Ephesians
2
Philippians
3
Colossians
7
1 Thessalonians
4
James
1
2 Peter
1
BSB (129)
Matthew
4
Mark
6
Luke
23
John
3
Acts
52
Romans
4
1 Corinthians
7
2 Corinthians
7
Galatians
4
Ephesians
2
Philippians
4
Colossians
7
1 Thessalonians
4
James
1
2 Peter
1
ESV (112)
Matthew
3
Mark
4
Luke
21
John
1
Acts
44
Romans
4
1 Corinthians
6
2 Corinthians
7
Galatians
4
Ephesians
2
Philippians
4
Colossians
7
1 Thessalonians
3
James
1
2 Peter
1
WEB (123)
Matthew
3
Mark
5
Luke
23
John
2
Acts
50
Romans
4
1 Corinthians
7
2 Corinthians
6
Galatians
4
Ephesians
2
Philippians
4
Colossians
7
1 Thessalonians
4
James
1
2 Peter
1
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

σύν [],

old Att. ξύν; Boeot. σούν IG 7.3171.39 (Orchom. Boeot., iii B.C.): Pr with dat. (rarely c. gen., ς. τῶν ἐν αὺτῷ νεκρῶν Mitteis Chr. 129.23 (ii B.C.); ς. ἡρώων IPE 2.383 (Phanagoria); ς. γυναικός ib.301 (Panticapaeum), cf. Ostr. 240.5 (ii A.D.), PLond. 1.113 iv 19 (vi A.D.)): with. The form ξύν rarely occurs in Hom., though it is not rare in compds. even when not required by the metre, as in ξυνέαξα, ξυνοχῇσιν, ξύμβλητο, ξύμπαντα; Hes. also uses ξύμπας, ξυνιέναι; in Ion. verse we find ξύν Thgn. 1063 (but σύν Id. 50), Sol. 19.3 (perh. old Attic), but σύν Archil. 4, cf. ξυνωνίη, συνίημι; in early Ion. Prose (including Inscrr., cf. SIG 1.2 (Abu Simbel, vi B.C.), 167.37 (Mylasa, iv B.C.), etc.) ξύν is only found in ξυνίημι Heraclit. 51, Democr. 95 (cf. ἀξύνετος, ἀξυνεσίη, ξύνεσις), and in the phrase ξὺν νῷ (νόῳ codd.) Heraclit. 114, Democr. 35; Hdt. has only σύν, and in codd. Hp. ξύν has weaker authority than σύν (i p.cxxv Kuehlewein); in the late Ionic of Aret., ξύν prevails over σύν; in Aeol. and Dor. it is rare, ξυνοίκην Sapph. 75; ξυναλίαξε Ar. Lys. 93; elsewh. Dor. σύν, Leg.Gort. 5.6, IG 9(1).334.47 (Locr., v B.C.), etc.; but in old Att. Inscrr. ξύν is the only form up to 500 B.C.; σύν appears in v B.C. and becomes usual towards the end; after 378 B.C. ξύν survives only in the formula γνώμην δὲ ξυμβάλλεσθαι κτλ.; the phrase ξὺν νῷ is found in Ar. Nu. 580, Pl. Cri. 48c, Men. 88b, R. 619b (σὺν E. Or. 909); otherwise, of Att. Prose writers Th. alone uses the preposition ξύν, Antipho and Lysias have ξυν- a few times in compds.; codd. Pl. have both ξυν- (Lg. 930a, al.) and συν-; in Antipho Soph. Oxy. 1364, Aristox., Arr., Ael., and Anon.Rhythm. ξυν- is very freq.; in Trag. both forms occur. The Pr σύν gradually gave way to μετά with gen., so that whereas A. has 67 examples of σύν to 8 of μετά with gen., the proportions in Th. are 400 of μετά to 37 of σύν, in D. 346 of μετά to 15 of σύν, and in Arist. 300 of μετά to 8 of σύν: for these and other statistics see C. J. T. Mommsen, Beiträge zur Lehre von den griechischen Präpositionen (Frankfurt 1886-95): in Att. Prose and Com. σύν is restricted for the most part to signf. 8, 9 and a few phrases, such as σὺν θεῷ, σὺν (τοῖς) ὅπλοις; Xenophon uses it freely, having 556 examples to 275 of μετά; in Pap., NT, and later Prose its use is much less restricted (v. infr.).

1 in company with, together with, δεῦρό ποτ' ἤλυθε.. ς. Μενελάῳ Il. 3.206; ξ. παιδὶ.. πύργῳ ἐφεστήκει 6.372; ς. τοῖσδε ὑπέκφυγον Od. 9.286; καταφθίσθαι ς. ἐκείνῳ 2.183; ἀπελαύνειν ς. τῷ στρατῷ Hdt. 8.101; ἐπαιδεύετο ς. τῷ ἀδελφῷ X. An. 1.9.2; ς. αὐτῷ σταυροῦσι δύο λῃστάς Mark 15:27; οὐδένα ἔχω ς. ἐμοί PSI 10.1161.12 (iv A.D.).

2. with collat. notion of help or aid, ς. θεῷ with God's help or blessing, as God wills, Il. 9.49; ς. σοί, πότνα θεά Od. 13.391; πέμψον δέ με ς. γε θεοῖσιν Il. 24.430, cf. 15.26; ς. θεῷ φυτευθεὶς ὄλβος Pi. N. 8.17; ς. θεῷ εἰρημένον spoken as by inspiration, Hdt. 1.86; ς. θεῷ δ' εἰρήσεται Ar. Pl. 114; ς. θεῷ εἰπεῖν Pl. Tht. 151b, Prt. 317b; ξ. θεοῖς Th. 1.86; so ς. δαίμονι, ς. Ἀθήνῃ καὶ Διί, Il. 11.792, 20.192; ς. Χαρίτεσσιν Pi. N. 9.54, cf. P. 9.2; ξ. τῷ θεῷ πᾶς καὶ γελᾷ κὠδύρεται S. Aj. 383; also θεοῦ ς. παλάμᾳ, ς. θεοῦ τύχᾳ, Pi. O. 10(11).21, N. 6.24: generally, of personal cooperation, ς. σοὶ φραζέσθω let him consult with you, Il. 9.346; λοχησάμενος ς. ἑταίρῳ Od. 13.268; ξ. τῇ βουλῇ in consultation with the Council, IG 12.63.17; ς. τινὶ μάχεσθαι fight at his side, X. Cyr. 5.3.5, cf. HG 4.1.34; ς. τινὶ εἶναι or γίγνεσθαι to be with another, i.e. on his side, of his party, Id. An. 3.1.21, Smp. 5.10; οἱ ς. αὐτῷ his friends, followers, Id. An. 1.2.15, cf. Acts 14:4, etc.

3. furnished with, endued with, ς. μεγάλῃ ἀρετῇ ἐκτήσω ἄκοιτιν Od. 24.193; πόλιν θεοδμάτῳ ς. ἐλευθερίᾳ ἔκτισσε Pi. P. 1.61.

4. of things that belong, or are attached, to a person, ς. νηΐ or ς. νηυσί, i.e. on board ship, Il. 1.389, 179, etc.; ς. νηυσὶν ἀλαπάξαι, opp. πεζός, 9.328 (so in Prose, ς. ναυσὶ προσπλεῖν X. HG 2.2.7, etc.); ς. ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν Il. 5.219; esp. of arms, μιν κατέκηε ς. ἔντεσι 6.418; στῆ δ' εὐρὰξ ς. δουρί 15.541; ἀντιβίην or ἀντίβιον ς. ἔντεσι or ς. τεύχεσι πειρηθῆναι, 5.220, 11.386; ς. ἔντεσι μάρνασθαι 13.719; σκῆπτρον, ς. τῷ ἔβη 2.47; ἄγγελος ἦλθε.. ς. ἀγγελίῃ ib. 787; ς. (or ξ.) ὅπλοις Th. 2.2, al., Pl. Lg. 947c, Aen.Tact. 17.1; ς. (or ξ.) τοῖς ὅπλοις Th. 2.90, 4.14, Hell.Oxy. 10.1, Pl. Lg. 763a, Aen.Tact. 11.8; ς. ἐγχειριδίοις Hell.Oxy. 10.2; ξ. ξιφιδίῳ καὶ θώρακι Th. 3.22; ξ. ἑνὶ ἱματίῳ Id. 2.70; in some such cases ς. is little more than expletive, as ς. τεύχεσι θωρηχθέντες ll. 8.530, etc.: with αὐτός (cf. αὐτός 1.5), chiefly in Hom., ἀνόρουσεν αὐτῇ ς. φόρμιγγι Il. 9.194, cf. 14.498; αὐτῷ ς. τε λίνῳ καὶ ῥήγεϊ Od. 13.118.

5. of things accompanying, or of concurrent circumstances, ἄνεμος ς. λαίλαπι Il. 17.57, cf. Od. 12.408; of coincidence in time, ἄκρᾳ ς. ἑσπέρᾳ Pi. P. 11.10; καιρῷ ς. ἀτρεκεῖ ib. 8.7; ς. τῷ Χρόνῳ προϊόντι X. Cyr. 8.7.6; in the course of, κείνῳ ς. ἄματι B. 10.23, cf. 125, Pi. Fr. 123.

6. of necessary connexion or consequence, σὺν μεγάλῳ ἀποτεῖσαι to pay with a great loss, i.e. suffer greatly, Il. 4.161; δημοσίῳ ς. κακῷ with loss to the public, Thgn. 50; ς. τῷ σῷ ἀγαθῷ to your advantage, X. Cyr. 3.1.15; ὤλοντο.. σὺν μιάς ματι with pollution, S. Ant. 172; to denote agreement, in accordance with, ς. τῷ δικαίῳ καὶ καλῷ X. An. 2.6.18; ς. δίκᾳ Pi. P. 9.96; ς. κόσμῳ Hdt. 8.86, Arist. Mu. 398b23; ς. τάχει S. El. 872, etc.

7. of the instrument or means, with the help of, by means of, ς. ἐλαίῳ φαρμακώσαισα Pi. P. 4.221; διήλλαχθε ς. σιδάρῳ A. Th. 885 (lyr.); πλοῦτον ἐκτήσω ξ. αἰχμῇ Id. Pers. 755 (troch.); [τῶν φίλων] κτῆσίς ἐστιν οὐδαμῶς ς. τῇ βίᾳ X. Cyr. 8.7.13; ξ. ἐπαίνῳ Th. 1.84.

8. including, κεφάλαιον ς. ἐπωνίοις IG 12.329.5, cf. 22.1388.85, 1407.12, al.; τοῦ Πειραιῶς ξ. Μουνυχίᾳ Th. 2.13, cf. 4.124, 5.26, 74, 7.42, 8.90, 95; δισχίλιαι γάρ εἰσι (sc. δραχμαὶ) ς. ταῖς Νικίου Ar. Fr. 100; ἀνήλωσα ς. τῇ τῆς σκευῆς ἀναθέσει ἑκκαίδεκα μνᾶς Lys. 21.4, cf. 2; αἶγας ἀπέδοτο ς. τῷ αἰπόλῳ τριῶν καὶ δέκα μνῶν Isa 6.33, cf. 8.8, 35, 11.42, 46, Aeschin. 2.162, D. 19.155, 27.23,al., Arist. HA 525b15, 17, Ath. 19.6, Hipparch. 1.1.9, al., PSI 10.1124.14 (ii A.D.).

9. excluding, apart from, plus, ἓξ ἐμοὶ ς. ἑβδόμῳ six with (but not including) me the seventh, A. Th. 283; αἱ γὰρ καμπαὶ τέτταρες, ἢ δύο ς. τοῖς πτερυγίοις Arist. HA 490a32; ς. τοῖς ἀρχαίοις τὸν οἶκον ἐκ τῶν προσόδων μείζω ποιῆσαι D. 27.61; τὴν ἐφαπτίδα ς. τῇ σακκοπήρᾳ ἐν ᾗ ἐνῆν together with.., PEnteux. 32.7, cf. 89.9 (iii B.C.); οἱ γραμματεῖς ς. τοῖς πρεσβυτέροις Luke 20:1, cf. Galatians 5:24.

POSITION: — σύν sts. follows its case, Il. 10.19, Od. 9.332, 15.410. It freq. stands between Adj. and Subst., as Od. 11.359, Il. 9.194, etc.; more rarely between Subst. and Adj., Od. 13.258, Pi. P. 8.7.

2. freq. in tmesis in Hom., as Il. 23.687, Od. 14.296, etc.

3. in late Gr. σὺν καὶ c. dat., στεφανηφορήσας ς. καὶ Αὐρ. Ἰάσονι IG 12(7).259 (Amorgos, iii A.D.), cf. Supp.Epigr. 4.535 (Ephesus, ii/iii A.D.), RPhil. 50.11 (Sardis, i/iii A.D.), CPR 26.16 (ii A.D.); cf. infr. c. 2.

σύν AS ADV., together, at once, κενεὰς ς. Χεῖρας ἔχοντες Od. 10.42; mostly folld. by δέ or τε, ς. δὲ πτερὰ πυκνὰ λίασθεν Il. 23.879; ς. τε δύ' ἐρχομένω 10.224 (cf. σύνδυο) ; ξ. τε διπλοῖ βασιλῆς S. Aj. 960 (lyr.). It is sts. hard to distinguish this from tmesis, e.g. in Il. 23.879; so ξὺν κακῶς ποιεῖν is = Ξυγκακοποιεῖν in Th. 3.13. In Old Testament Gr. it is sts. used to translate the Hebr. 'çth (particle prefixed to the definite accus.) through confusion with the Pr 'çth 'with', ἐμίσησα σὺν τὴν ζωήν LXX Ecclesiastes 2:17; οὐκ ἐμνήσθη ς. τοῦ ἀνδρός ib. 9.15; ἔκτισεν ὁ θεὸς σὺν τὸν οὐρανὸν καὶ σὺν τὴν γῆν Aq. Genesis 1:1, etc.

2. besides, also, ς. δὲ πλουτίζειν ἐμέ A. Ag. 586; ς. δ' αὔτως ἐγώ S. Ant. 85, etc.; ς. δ' ἐγὼ παρών Id. Aj. 1288, cf. El. 299; Δίρκα τε.. ς. τ' Ἀσωπιάδες κόραι E. HF 785 (lyr.); in later Poetry ς. καί A.R. 1.74, Herod. 4.3, Nic. Th. 8, D.P. 843 (also in late Prose, Ath. 2.49a; cf. supr. B. 3).

IN COMPOS.

I with, along with, together, at the same time, hence of any kind of union, connexion, or participation in a thing, and metaph. of agreement or unity. In Compos. with a trans. Verb σύν may refer to the Object as well as the Subject, as συγκατακτείνειν may mean kill one person as well as another, or, join with another in killing.

2. of the completion of an action, altogether, completely, as in συνάγνυμι, συνασκέω 2, συνθρύπτω, συγκόπτω, συμπατέω, συμπληρόω, συντελέω, συντέμνω; sts., therefore, it seems only to strengthen the force of the simple word.

3. joined with numerals, σύνδυο two together, which sense often becomes distributive, by twos, two and two; so σύντρεις, σύμπεντε, etc., like Lat. bini, terni, etc.

II σύν in Compos., before β μ π φ ψ, becomes συμ-; before γ κ ξ Χ, συγ-; before λ συλ-; before ς usu. συς-; but becomes συ- before ς followed by a conson. (e.g. συστῆναι), before ζ, and perh. sts. before ξ. In a poet. passage, ap. Pl. Phdr. 237a, we have ξύμ alone in tmesi, ξύμ μοι λάβεσθε for συλλάβεσθέ μοι; cf. ὅτε ξὺμ πρῶτ' ἐφύοντο Emp. 95: in Inscrr. and Papyri these assimilations are freq. not found.

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

σύν

(old Att.. ξύν ), prep. c. dat., expressing association, fellowship and inclusion. It gradually gave way to μετά , c. gen. (cf. LS, s.v.; Bl., § 41, 3), and is therefore comparatively infrequent in NT, being rare in Matthew 4:1-25 times, Mark 6:1-56 times, John 3:1-36 times, and elsewhere (exx. James 1:11, 2 Peter 1:18) only in Lk (Gosp. and Ac) and Paul. With, together with: of companionship and association, Luke 2:13, John 21:3, Acts 10:23, al.; εἶναι σύν τινι , Luke 7:12, Acts 4:13, Philippians 1:23, al.; of partisanship, Acts 4:13; οἱ σύν τινι (ὄντες ), of attendants, companions or colleagues, Mark 2:26, Luke 5:9, Acts 5:17, al.; of assistance, ἡ χάρις τ . θεοῦ σὺν ἐμοί , 1 Corinthians 15:10; of two or more things together, almost = καί , Luke 23:11, Acts 3:4; Acts 10:2; Acts 14:5; Acts 23:15, Ephesians 3:18; σὺν Χριστῷ ζῆς , 2 Corinthians 13:4; besides (FlJ, LXX), σὺν πᾶσι τούτοις , Luke 24:21.

In composition: with (συνχαίρω ), together (συνωδίνω ), altogether (συντελέω ).


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

";gather together,"; ";twist together,"; c. acc. rei, as in Acts 28:3, is seen in P Oxy II. 234 ii. 12 (medical prescription for earache—ii/iii A.D.) οἰσυπηρὸν ἔριον περὶ μηλωτρίδα συστρέψας καὶ χλιαίνων ἔνσταζε, ";twist some wool with the oil in it round a probe, warm, and drop in,"; and so.32, also BGU VII. 1673.15 (ii/A.D.) σ [υ ]νέστρεψα, unfortunately in a broken context.

Cf. Wünsch AF p. 23.19 (iii/A.D.) ὁρκίζω σε τὸν συνστρέφοντα τὴν γῆν ἐ [πὶ τ ]ῶν θεμελίων αὐτῆς, where the verb = conglobare (cf. Proverbs 8:29). For the mid., apparently in the sense of ";gather themselves together,"; cf. Matthew 17:22.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
συν σύν σὺν sun syn sýn sỳn
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2021. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Next Entry
συνάγω