Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day.

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #5204 - ὕδωρ

Transliteration
hýdōr
Phonetics
Origin
genitive case, hudatos {hoo'-dat-os}, etc., from the base of (G5205)
Parts of Speech
Noun Neuter
TDNT
8:314,1203
Definition
Thayer's
 1. water
  1. of water in rivers, in fountains, in pools
  2. of the water of the deluge
  3. of water in any of the earth's repositories
  4. of water as the primary element, out of and through which the world that was before the deluge, arose and was compacted
  5. of the waves of the sea
  6. fig. used of many peoples
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 4325 ‑ מַיִם (mah'‑yim);  4726 ‑ מָקֹר (maw‑kore', maw‑kore');  5140 ‑ נָזַל (naw‑zal');  
Frequency Lists  
 1. Book
 2. Word
 3. Parsing
KJV (79)
Matthew
7
Mark
5
Luke
6
John
24
Acts
7
Ephesians
1
Hebrews
2
James
1
1 Peter
1
2 Peter
3
1 John
4
Revelation
18
NAS (76)
Matthew
7
Mark
5
Luke
5
John
23
Acts
7
Ephesians
1
Hebrews
2
James
1
1 Peter
1
2 Peter
3
1 John
4
Revelation
17
HCS (74)
Matthew
7
Mark
5
Luke
4
John
21
Acts
7
Ephesians
1
Hebrews
2
James
1
1 Peter
1
2 Peter
3
1 John
4
Revelation
18
BSB (76)
Matthew
7
Mark
5
Luke
6
John
21
Acts
7
Ephesians
1
Hebrews
2
James
1
1 Peter
1
2 Peter
3
1 John
4
Revelation
18
ESV (74)
Matthew
6
Mark
5
Luke
6
John
21
Acts
6
Ephesians
1
Hebrews
2
James
1
1 Peter
1
2 Peter
3
1 John
4
Revelation
18
WEB (81)
Matthew
7
Mark
5
Luke
6
John
24
Acts
7
Ephesians
1
Hebrews
2
James
2
1 Peter
1
2 Peter
3
1 John
4
Revelation
19
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

ὕδωρ [ , v. fin.], τό, gen. ὕδατος: an dat. ὕδει in Hes. Op. 61, Thgn. 961; later nom. ὕδος Call. Fr. 475; Boeot. οὕδωρ prob. in IG 7.3169 (Orchom.):

water, of any kind, but in Hom. rarely of seawater without an epith., ἄνεμός τε καὶ ὕ. Od. 3.300, 7.277; but ἁλμυρὸν ὕ. 9.227, al., cf. Th. 4.26; of rivers, ὕ. Αἰσήποιο, Στυγός, Il. 2.825, 8.369, al.; so in Lyr. and Trag., ὕ, Ἀσώπιον Pi. N. 3.3; ὕ. τὸ Νείλου A. Supp. 561 (lyr.): freq. in pl. (but only once in Hom., ὕδατ' ἀενάοντα Od. 13.109), Καφίσια ὕδατα the waters of Cephisus, Pi. O. 14.1; ῥυτῶν ὑδάτων S. OC 1599; ὕδασιν τοίς Ἀχελῴου Id. Fr. 271 (anap.): spring-water, drinking-water, οἶνον ἔμισγον καὶ ὕ. Od. 1.110; ἀφυσσάμεθ' ὕδωρ 9.85; ὕδατα καὶ.. δῖτοι Pl. R. 404a; πότιμον ὕ. X. HG 3.2.19; ὕ. πίνων a water -drinker, D. 6.30, cf. 19.46, Ar. Eq. 349; ὕ. δὲ πίνων οὐδὲν ἂν τέκοι σοφόν Cratin. 199, cf. Aristopho 10.3, Bato 2.9, al.: ὕδωρ κατὰ χειρός water for washing the hands, v. χείρ; φέρτε χερσὶν ὕ. Il. 9.171; ὕ. ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν 3.270, Od. 1.146, al.; λοέσσας ὕδατι λευκῷ Il. 23.282: on γῆν καὶ ὕδωρ αἰτεῖν and διδόναι, v. γῆ 1.2b: a curse was invoked upon those who refused fire (i.e. the right to borrow burning embers) or water or to direct a traveller on his way, Diph. 62, cf. X. Oec. 2.15: prov., ὅρκους ἐγὼ γυναικὸς εἰς ὕ. γράφω S. Fr. 811, cf. Men. Mon. 25; ἐν ὕδατι γράφειν Pl. Phdr. 276c; ὅταν τὸ ὕδωρ πνίγῃ, τί δεῖ ἐπιπίνειν; if water chokes, what more can be done ? of a desperate case, Arist. EN 1146a35, cf. ἐπιρροφέω 1.

2. rain-water, rain, ὅτε λαβρότατον χέει ὕ. Ζεύς Il. 16.385; ὗσαι ὕδατι λαβροτάτῳ Hdt. 1.87; ἐγίνετο ὕ. ἄπλετον Id. 8.12; πολύ Th. 6.70, D. 59.99; ὕ. ἐπιγενόμενον πολύ X. HG 1.6.28; τὸ ὕ. τὸ γενόμενον τῆς νυκτός Th. 2.5, cf. Hdt. 8.13: more definitely, ὕδωρ ἐζ οὐρανοῦ X. An. 4.2.2, Aristid. Or. 50(26).35 (but ἐζ οὐρανοῦ is a gloss in Th. 2.77): pl., ὕ. ὄμβρια Pi. O. 11(10).2; τὰ Διὸς, or παρὰ τοῦ Δ., . Pl. Lg. 761a, 761b; τὸ ἐκ Διὸς ὕ. Thphr. HP 2.6.5; καινὸν ἀεὶ τὸν Δία ὕειν ὕδωρ, ὕδωρ τὸν θεὸν ποιῆσαι, Ar. Nu. 1280, V. 261 (lyr.), cf. Thphr. Char. 3.4: abs., ἐὰν πλείω ποιῇ ὕ. Id. CP 1.19.3: κεραύνια ὕ. thunder- showers, Plu. 2.664f; ὕ. πολλά, συνεχέα μαλθακῶς Hp. Epid. 1.1.

3. for ἐν ὕδατι βρέχεσθαι, Hdt. 3.104, v. βρέχω.

4. in the law-courts, τὸ ὕδωρ was the water of the water-clock (κλεψύδρ), and hence the time it took in running out, ἂν ἐγχωρῇ τὸ ὕδωρ D. 44.45; οὐχ ἱκανόν μοι τὸὕ. Id. 45.47; ἐν τῷ ἐμῷ ὕ., ἐπὶ τοῦ ἐμοῦ ὕ., in the time allowed me, Id. 18.139, 57.61; οὐκ ἐνδέχεται πρὸς ταὐτὸ ὕ. εἰπεῖν one cannot say (all) in one speech, Id. 27.12; τὸ ὕ. ἀναλῶσαι Din. 2.6; πρὸς ὕ. σμικρὸν διδάζαι Pl. Tht. 201b; ἐν μικρῷ μέρει τοῦ παντὸς ὕ. D. 29.9; ἐπίλαβε τὸ ὕ. stop the water (which was done while the speech was interrupted by the calling of evidence and reading of documents), Id. 45.8; ἐγχεῖται τὸ μὲν πρῶτον ὕ. τῷ κατηγόρῳ.., τὸ δὲ δεύτερον ὕ. τῷ φεύγοντι Aeschin. 3.197; ἀποδιδόναι, παραδιδόναι τινὶ τὸ ὕ., to give him the turn of speaking, Id. 1.162, Din. 1.114.

5. generally, liquid, ὕδατος εἴδη τὰ τοιάδε· οἶνος, οὖρον, ὀρός Arist. Mete. 382b13, cf. Hp. Cord. 12.

II part of the constellation Aquarius, Arat. 399.

2. a name for the winter solstice, Paul.Al. A. 4.

III Ὕδατα, τά, as the name of places with hot or mineral waters, Ὕ. Σέζτια, Lat. Aquae Sextiae, Ὕ. Νεαπολιτανά, etc., Ptol. Geog. 2.10.8, 3.3.7, etc. [ by nature, ὕ δωρ Il. 18.347, al. (usu. with when not at end of line), ὕ δατος 16.229, al., ὕ δατι Od. 12.363, al., ὕ δατ' 13.109, and so always in Att. (exc. sts. in dactylic verse, Ar. Ra. 1339); Hom. freq. has δωρ (always at end of line exc. in phrase Στυγὸς ὕδωρ Il. 15.37), also δατος Il. 21.300, 312, Od. 5.475, δατι Il. 23.282, Od. 22.439; later admits δωρ more freely, A.R. 4.601, so that we find in the second half of the foot in h.Cer. 381, Batr. 97, A.R. 4.290, etc.; also in Alc. Supp. 11.8.] (Cf. Skt. udán-, gen. udn-ás 'water', O E. woeter, O Norse vatn; I.- E. u(e)d- with suffix r alternating with n (ὕδ - - τος): cogn. with Skt. u-ná-t-ti (root ud-), 3 pl. u-n-d-ánti 'moisten', cf. Lat. unda.)

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ὕδωρ ,

gen.,

ὕδατος , τό ,

[in LXX chiefly for H4325;]

water: Matthew 3:16, Mark 1:10, Luke 7:44, John 4:7, James 3:12, Revelation 8:10, al.; pl., Matthew 14:28-29, John 3:23, Revelation 1:15, al.; βαπτίζειν (ἐν ) ὕδατι , Matthew 3:11, Mark 1:8, John 1:26, al.; τ . λυυτρὸν τοῦ ὕ ., Ephesians 5:26; opp. to οἴνος , John 2:9; John 4:46; αἷμα , John 19:34, Hebrews 9:19, 1 John 5:6; 1 John 5:8 Matthew 17:15 Mark 9:22; πνεῦμα , John 1:26; John 1:31; John 1:33; πνεῦμα καὶ πῦρ , Matthew 3:11, Luke 3:16;ἐξ ὕ . κ . πνεύματος γεννηθῆναι , John 3:5; metaph., of divine truth and grace (τ .) . (τ .) ζῶν , John 4:10-11 (cf. John 4:13-15); τ . . τ . ζωῆς , of spiritual refreshment, Revelation 21:6; Revelation 22:1; Revelation 22:17,


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
List of Word Forms
ύδασι υδασιν ύδασιν ὕδασιν υδατα ύδατα ὕδατα υδατι ύδατι ὕδατι υδατος ύδατος ύδατός ὕδατος υδατων υδάτων ύδατων ὑδάτων υδωρ ύδωρ ὕδωρ ύειον υετίζων υετίσαι hydasin hýdasin hydata hýdata hydati hýdati hydaton hydatōn hydáton hydátōn hydatos hýdatos hydor hydōr hýdor hýdōr udasin udata udati udaton udatōn udatos udor udōr
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2021. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse: