Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #4100 - πιστεύω

Transliteration
pisteúō
Phonetics
pist-yoo'-o
Origin
from (G4102)
Parts of Speech
Verb
TDNT
6:174,849
Definition
Thayer's
 1. to think to be true, to be persuaded of, to credit, place confidence in
  1. of the thing believed
   1. to credit, have confidence
  2. in a moral or religious reference
   1. used in the NT of the conviction and trust to which a man is impelled by a certain inner and higher prerogative and law of soul
   2. to trust in Jesus or God as able to aid either in obtaining or in doing something: saving faith 1bc) mere acknowledgment of some fact or event: intellectual faith
 2. to entrust a thing to one, i.e. his fidelity
  1. to be entrusted with a thing
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 6004 ‑ עָמַם (aw‑mam');  8085 ‑ שָׁמַע (shaw‑mah');  
Frequency Lists  
 1. Book
 2. Word
 3. Parsing
KJV (264)
Matthew
12
Mark
16
Luke
11
John
109
Acts
40
Romans
22
1 Corinthians
9
2 Corinthians
2
Galatians
4
Ephesians
2
Philippians
1
1 Thessalonians
5
2 Thessalonians
4
1 Timothy
4
2 Timothy
1
Titus
2
Hebrews
2
James
3
1 Peter
4
1 John
10
Jude
1
NAS (244)
Matthew
11
Mark
14
Luke
9
John
98
Acts
39
Romans
22
1 Corinthians
9
2 Corinthians
2
Galatians
4
Ephesians
2
Philippians
1
1 Thessalonians
5
2 Thessalonians
4
1 Timothy
3
2 Timothy
1
Titus
2
Hebrews
2
James
3
1 Peter
3
1 John
9
Jude
1
HCS (238)
Matthew
10
Mark
14
Luke
9
John
96
Acts
37
Romans
21
1 Corinthians
9
2 Corinthians
2
Galatians
4
Ephesians
2
Philippians
1
1 Thessalonians
5
2 Thessalonians
4
1 Timothy
3
2 Timothy
1
Titus
2
Hebrews
2
James
3
1 Peter
3
1 John
9
Jude
1
BSB (241)
Matthew
11
Mark
14
Luke
9
John
98
Acts
37
Romans
21
1 Corinthians
9
2 Corinthians
2
Galatians
4
Ephesians
2
Philippians
1
1 Thessalonians
5
2 Thessalonians
4
1 Timothy
3
2 Timothy
1
Titus
2
Hebrews
2
James
3
1 Peter
3
1 John
9
Jude
1
ESV (224)
Matthew
6
Mark
14
Luke
7
John
92
Acts
35
Romans
20
1 Corinthians
9
2 Corinthians
2
Galatians
4
Ephesians
2
Philippians
1
1 Thessalonians
5
2 Thessalonians
4
1 Timothy
3
2 Timothy
1
Titus
2
Hebrews
2
James
3
1 Peter
3
1 John
9
WEB (270)
Matthew
11
Mark
17
Luke
11
John
114
Acts
39
Romans
22
1 Corinthians
10
2 Corinthians
3
Galatians
4
Ephesians
2
Philippians
1
1 Thessalonians
5
2 Thessalonians
4
1 Timothy
4
2 Timothy
1
Titus
2
Hebrews
2
James
3
1 Peter
4
1 John
10
Jude
1
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

πιστ-εύω,

fut. - εύσω: plpf. πεπιστεύκειν Acts 14:23 : ( πίστις ):

trust, put faith in, rely on a person, thing, or statement, τινι Hdt. 1.24; τῷ λόγῳ Id. 2.118, cf. S. El. 886, etc.; π. θεῶν θεσφάτοισι A. Pers. 800; τῇ τύχῃ Th. 5.112; σφίσιν αὐτοῖς Id. 3.5; ταῖς ἀληθείαις D. 44.3; [ σημείοις ] Antipho 5.81; π. τινὶ περί τινος Arist. EN 1157a21; ὑπὲρ τῶν ὅλων Plb. 2.43.2: with neut. Adj. or Pron., λόγοις ἐμοῖσι πίστευσον τάδε believe my words herein, E. Hel. 710; τοῦτ' . . Αἰγυπτίοις πιστεῦσαι δεῖ Arist. Mete. 343b10; μὴ πάντα πειρῶ πᾶσι πιστεύειν Men. Mon. 335: later with Preps., π. ἐν τῷ Θεῷ, ἐν τῷ εὐαγγελίῳ, LXX Psalms 77:1-20(78).22, Mark 1:15; π. εἰς τὸν Θεόν Ev.John 14:1, al.; εἰς τὸ ὄνομά τινος ib. 1.12; π. ἐπὶ τὸν Κύριον Acts 9:42 : abs., believe, περὶ μὲν τούτου . . οὔτε ἀπιστέω οὔτε ὦν π. τι λίην Hdt. 4.96; χαλεπὰ παντὶ ἑξῆς τεκμηρίῳ πιστεῦσαι although it is hard to believe every single bit of evidence about them, Th. 1.20: c. acc. cogn., π. δόξαν entertain a confident opinion, Id. 5.105: Pass., to be trusted or believed, ἄνδρες ἄξιοι πιστεύεσθαι Pl. La. 181b, cf. Ep. 309a, X. Cyr. 4.2.8; πιστευθῆναι ὑπό τινος enjoy his confidence, ib. 6.1.39, cf. An. 7.6.33; π. παρά τινι D. 23.4, 58.44; πρός τινας Id. 20.25; ὡς πιστευθησόμενος as if he would be believed, Id. 27.54, cf. 36.43; π. ὡς δημοτικὸς ὤν Arist. Pol. 1305a28; πιστεύονται [οἱ λόγοι ] Id. EN 1172b6; ἐπιστεύοντο ἃ ἔλεγον they were believed in what they said, D. 32.4; πρόγνωσιν ἐπεπίστευντο were believed to possess foreknowledge, J. AJ 17.2.4 .

2. comply, ὡς οὐχ ὑπείξων οὐδὲ πιστεύσων λέγεις; S. OT 625, cf. 646; opp. ἀπιστέω, Id. Tr. 1228 .

3. c. inf., believe that, feel confident that a thing is, will be, has been, E. HF 146; ἀληθῆ εἶναι Pl. Grg. 524a, cf. R. 450d; ὃς ἂν γνώμῃ πιστεύῃ τῶν ἐναντίων προὔχειν Th. 2.62; προέσθαι τὴν προῖκ' οὐκ ἐπίστευσεν D. 30.7; π. ὡς . ., ὅτι . ., X. Hier. 1.37, Arist. Ph. 254a3, al.: the inf. is sts. omitted, τὰ μὲν οὐ πιστεύουσιν οἱ νέοι (sc. εἶναι or γεγονέναι ) Id. EN 1142a19, cf. APr. 68b13, GA 716a7: Pass., παρὰ Διὸς . . οἱ νόμοι πεπιστευμένοι ἦσαν γεγονέναι Pl. Lg. 636d; πιστευθεὶς ἀληθεύσειν believed sure to . ., X. An. 7.7.25; ὁ ἥλιος . . πεπίστευται εἶναι μείζων τῆς οἰκουμένης Arist. de An. 428b4; πρῶτοι νόμοις ἐγγράπτοις χρήσασθαι πεπιστευμένοι Str. 6.1.8: without inf., πιστευθείσης εἱμαρμένης αἴρεται πᾶσα νουθεσία Diog.Oen. 33, cf. 23 .

4. c. dat. et inf., τοῖσι ἐπίστευε σιγᾶν to whom he trusted that they would keep silence, Hdt. 8.110, cf. X. Cyr. 3.3.55, Lys. 19.54 .

5. have faith, Acts 2:44, Acts 19:18, etc.

II π. τινί τι entrust something to another, τινὶ ἡγεμονίαν, χρήματα, X. Mem. 4.4.17, Smp. 8.36; τὰν ὠνὰν τῷ θεῷ GDI 1684, al. (Delph.); γυναικὶ μὴ πίστευε τὸν . . βίον Men. Mon. 86; also περὶ τῶν ἐμῶν τούτῳ ἀξιῶ πιστεύειν ὑμᾶς Lys. 30.7: Med., have entrusted to one, ἀρχήν Berichte der russ. Akad. fuür Gesch. der materiellen Kultur 4.82 (Olbia, ii/iii A.D. ): Pass., πιστεύεσθαί τι to be entrusted with a thing, have it committed to one, παρά or ὑπό τινος, Plb. 3.69.1, Phylarch. 24J., cf. Vett. Val. 65.3: c. inf., πιστευθέντας τοῖς ἐχθροῖς διαφθείρειν Arist. Pol. 1287a39 (nisi leg. πεισθέντας ): c. gen., πιστευθεὶς τῆς Κύπρου Plb. 18.55.6, cf. 6.56.13, D.S. 12.15, etc.

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

πιστεύω ,

[in LXX chiefly for G543 hi.;]

1. intrans., to have faith (in), to believe; in cl., c. acc, dat., in NT also c. prep. (on the significance of the various constructions, v. M, Pr., 67 f.; Vau. on Ro 45; Ellic. on 1 Timothy 1:16; Abbott, JV, 19-80) : absol., Matthew 24:23; Matthew 24:26, Mark 13:21, 1 Corinthians 11:18; c. acc rei, Acts 13:41, 1 Corinthians 13:7; c. dat. pers. (to believe what one says), Mark 16:13-14, 1 John 4:1; τ . ψεύδει , 2 Thessalonians 2:11; περὶ . . . ὅτι , John 9:18; esp. and most freq. with reference to religious belief: absol., Matthew 8:13, Mark 5:36, Luke 8:50, John 11:40, al.; seq. ὅτι , Matthew 9:28, al.; c. dat. (v. supr., and cf. DB, i, 829a), John 3:12; John 5:24; John 6:30; John 8:31, Acts 16:34, Galatians 3:6 (LXX), 2 Timothy 1:12, 1 John 5:10, al.; c. prep. (expressing personal trust and reliance as distinct from mere credence or belief; v. M, Pr., l. c.; DB, i, 829 b), to believe in or on: ἐν (Psalms 78:22, al.), Mark 1:15 (v. Swete, in l); εἰς , Matthew 18:6, John 2:11 (v. Westc., in l), and freq., Acts 10:43; Acts 19:4, Romans 10:14, Galatians 2:16, Philippians 1:29, 1 John 5:10, 1 Peter 1:8; εἰς τ . ὄνομα (see ὄνομα ), John 1:12; John 2:23; John 3:18, 1 John 5:13; ἐπί , c. acc, Matthew 27:42, Acts 9:42; Acts 11:17; Acts 16:31; Acts 22:19, Romans 4:5; ἐπί , c. dat., Romans 9:33 (LXX) Romans 10:11 (lb.), 1 Timothy 1:16, 1 Peter 2:6 (LXX); ptcp. pres., οἱ Papyri, as subst., Acts 2:44, Romans 3:22, 1 Corinthians 1:21, al.; aor., Mark 16:16, Acts 4:32; pf., Acts 19:18; Acts 21:20 (on Johannine use of the tenses of Papyri, v. Westc., Epp. Jo., 120).

2. Trans., to entrust: c. acc et dat., Luke 16:11, John 2:24; pass., to be entrusted with: c. acc, Romans 3:2, 1 Corinthians 9:17, Galatians 2:7, 1 Thessalonians 2:4 (v. Lft., Notes, 21 f.), 1 Timothy 1:11, Titus 1:3.

*† συν -κατα -νεύω ,

to agree, consent to: Acts 18:27, WH, mg. (Polyb.) .†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

";means of gain,"; occurs in the NT only in 1 Timothy 6:5 f. (cf. Sap 13:19, 14:2) : cf. for the thought Seneca Ep. 108 qui philosophiam velut aliquod artificium venale didicerunt. See also Artem. p. 254.20 τὸ ἔργον λυσιτελὲς μὲν εἰς πορισμόν. Πόρος is found in the same sense in BGU II. 530.14 (i/A.D.) κινδυνεύω ἐκστῆναι οὗ ἔχω π ̣ο ̣ρου, and ib. IV. 1189.11 (i/B.C. or i/A.D.) ἐπ [εὶ ] ο ̣ ̣ν οἱ σημαινόμενοι ἄνδρες πόρ [ο ]ν ἔχουσι [ν ] ο ̣ι ̣̓[κία ]ς ̣ καὶ κλήρους κτλ.

For πορίζομαι, ";provide for myself,"; cf. P Par 63.102 (B.C. 164) (= P Petrie III. p. 26) πορίζονται τὰ πρὸς τὸ ζῆν, ";supply themselves with the means of life"; (Mahaffy), P Oxy IX. 1203.9 (late i/A.D.) ἐπορίσατο ἐκ τοῦ καταλογείου ὑπόμνημα, ";provided himself with a memorandum from the bureau."; The act. is seen in P Grenf II. 14 (a).11 (B.C. 270 or 233) π ̣ο ̣ρ ̣ι ̣σ ̣όν μοι εἰς τὴν τροφήν, and P Lond 846.11 (A.D. 140) (= III. p. 131, Chrest. I. p. 382) μισθοῦ πορίζοντος τὸ ζῆν ἀπὸ τῆς γερδια [κ ]ῆς. See also Field Notes, p. 211 f., and Archiv v. p. 30 f.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
επιστευεν επίστευεν ἐπίστευεν επιστευετε επιστεύετε ἐπιστεύετε επιστευθη επιστεύθη ἐπιστεύθη επιστευθην επιστεύθην ἐπιστεύθην επιστευθησαν επιστεύθησαν ἐπιστεύθησαν επιστευον επίστευον ἐπίστευον Επιστευσα επίστευσα Ἐπίστευσα επιστευσαμεν επιστεύσαμεν ἐπιστεύσαμεν επιστευσαν επίστευσαν ἐπίστευσαν επιστευσας επίστευσας ἐπίστευσας επιστευσατε επιστεύσατε επιστεύσατέ ἐπιστεύσατε επίστευσε επιστευσεν επίστευσεν ἐπίστευσεν πεπιστευκα πεπίστευκα πεπιστευκαμεν πεπιστεύκαμεν πεπιστευκας πεπίστευκας πεπιστευκατε πεπιστεύκατε πεπιστευκεισαν πεπιστεύκεισαν πεπιστευκεν πεπίστευκεν πεπιστευκόσι πεπιστευκοσιν πεπιστευκόσιν πεπιστευκοτας πεπιστευκότας πεπιστευκοτες πεπιστευκότες πεπιστευκοτων πεπιστευκότων πεπιστευκως πεπιστευκώς πεπιστευκὼς πεπιστευμαι πεπίστευμαι πιστευε πίστευε Πίστευέ πιστευει πιστεύει πιστευειν πιστεύειν πιστευεις πιστεύεις πιστευεται πιστεύεται Πιστευετε Πιστεύετε πιστεύετέ πιστέυετε πιστευέτω πιστευη πιστεύῃ πιστευητε πιστεύητε πιστευθηναι πιστευθήναι πιστευθῆναι πιστευθήσονται πιστευομεν πιστεύομεν πιστευοντα πιστεύοντα πιστευοντας πιστεύοντας πιστευοντες πιστεύοντες πιστευοντι πιστεύοντι πιστευοντων πιστευόντων πιστεύοντων πιστεύουσι πιστεύουσί πιστευουσιν πιστεύουσιν πιστευσαι πιστεύσαι πιστεῦσαι πιστευσαντας πιστεύσαντας πιστευσαντες πιστεύσαντες πιστευσαντων πιστευσάντων πιστευσας πιστεύσας πιστευσασα πιστεύσασα πιστεύσασι πιστευσασιν πιστεύσασιν πιστεύσατε πιστευσει πιστεύσει πιστεύσεις πιστευσετε πιστεύσετε πιστεύση πιστευσης πιστεύσης πιστεύσῃς πιστευσητε πιστεύσητε πιστευσομεν πιστεύσομεν πιστευσον πίστευσον πίστευσόν πιστευσόντων πιστεύσουσί πιστευσουσιν πιστεύσουσιν πιστευσω πιστεύσω πιστευσωμεν πιστεύσωμεν πιστεύσωμέν πιστεύσωσι πιστεύσωσί πιστευσωσιν πιστεύσωσιν Πιστευω Πιστεύω πιστευων πιστεύων episteuen epísteuen episteuete episteúete episteuon epísteuon Episteusa Epísteusa episteusamen episteúsamen episteusan epísteusan episteusas epísteusas episteusate episteúsate episteusen epísteusen episteuthe episteuthē episteúthe episteúthē episteuthen episteuthēn episteúthen episteúthēn episteuthesan episteuthēsan episteúthesan episteúthēsan pepisteuka pepísteuka pepisteukamen pepisteúkamen pepisteukas pepísteukas pepisteukate pepisteúkate pepisteukeisan pepisteúkeisan pepisteuken pepísteuken pepisteukos pepisteukōs pepisteukṑs pepisteukosin pepisteukósin pepisteukotas pepisteukótas pepisteukotes pepisteukótes pepisteukoton pepisteukotōn pepisteukóton pepisteukótōn pepisteumai pepísteumai pisteue pisteuē písteue Písteué pisteuei pisteúei pisteúēi pisteuein pisteúein pisteueis pisteúeis pisteuetai pisteúetai Pisteuete pisteuēte Pisteúete pisteúeté pisteúēte Pisteuo Pisteuō Pisteúo Pisteúō pisteuomen pisteúomen pisteuon pisteuōn pisteúon pisteúōn pisteuonta pisteúonta pisteuontas pisteúontas pisteuontes pisteúontes pisteuonti pisteúonti pisteuonton pisteuontōn pisteuónton pisteuóntōn pisteuousin pisteúousin pisteusai pisteûsai pisteusantas pisteúsantas pisteusantes pisteúsantes pisteusanton pisteusantōn pisteusánton pisteusántōn pisteusas pisteúsas pisteusasa pisteúsasa pisteusasin pisteúsasin pisteusei pisteúsei pisteúseis pisteúsēis pisteuses pisteusēs pisteusete pisteusēte pisteúsete pisteúsēte pisteuso pisteusō pisteúso pisteúsō pisteusomen pisteusōmen pisteúsomen pisteúsomén pisteúsōmen pisteúsōmén pisteuson písteuson pisteusosin pisteusōsin pisteúsosin pisteúsōsin pisteusousin pisteúsousin pisteuthenai pisteuthênai pisteuthēnai pisteuthē̂nai
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2022. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse: