Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #4134 - πλήρης

Transliteration
plḗrēs
Phonetics
play'-race
Origin
from (4130)
Parts of Speech
Adjective
TDNT
6:283,867
Definition
Thayer's
 1. full, i.e. filled up (as opposed to empty)
  1. of hollow vessels
  2. of a surface, covered in every part
  3. of the soul, thoroughly permeated with
 2. full, i.e. complete
  1. lacking nothing, perfect
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 3515 ‑ כָּבֵד (kaw‑bade');  4390 ‑ מָלָא (maw‑lay', maw‑law');  4390 ‑ מָלָא (maw‑lay', maw‑law');  5674 ‑ עָבַר (aw‑bar');  7647 ‑ שָׂבָע (saw‑baw');  7649 ‑ שָׂבֵעַ (saw‑bay'‑ah);  8003 ‑ שָׁלֵם (shaw‑lame');  
Frequency Lists  
 1. Book
 2. Word
 3. Parsing
KJV (17)
Matthew
2
Mark
3
Luke
2
John
1
Acts
8
2 John
1
NAS (16)
Matthew
2
Mark
2
Luke
2
John
1
Acts
8
2 John
1
HCS (16)
Matthew
2
Mark
2
Luke
2
John
1
Acts
8
2 John
1
BSB (16)
Matthew
2
Mark
2
Luke
2
John
1
Acts
8
2 John
1
ESV (14)
Matthew
2
Mark
3
Luke
2
John
1
Acts
6
WEB (17)
Matthew
2
Mark
3
Luke
2
John
1
Acts
8
2 John
1
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

πλήρης, ες,

gen. εος, contr. ους: Comp. -έστερος Pl. Smp. 175d: Sup. -έστατος S. Ph. 1087 (lyr.), etc.: ( πίμ-πλη-μι ):

I c. gen., full of, ἄστυ π. οἰκιέων Hdt. 1.180; φορμοὶ ψάμμου π. Id. 8.71; ὁμίχλα . . π. δακρύων A. Pr. 145 (lyr.); πλῆρες ἄτης στέγος S. Aj. 307; ποταμὸς π. ἰχθύων X. An. 1.4.9; π. μέλιτος τὸ καλὸν στόμα Theoc. 1.146; ταῦτα πάσης ἀλογίας π. Plb. 1.15.6; of persons, κενῶν δοξασμάτων π. E. El. 384; αἰδοῦς π. ψυχή Pl. Plt. 310d .

2. infected by, π. ὑπ' οἰωνῶν τε καὶ κυνῶν βορᾶς polluted by birds and dogs with meat (torn from the body of Polynices), S. Ant. 1017; νόσου ib. 1052 .

3. satisfied, satiated, c. gen., π. ἔχοντι θυμὸν ὧν χρῄζεις Id. OC 778: c. part., θηεύμενοι ἔωσι π. they should have gazed their fill, Hdt. 7.146 .

II less freq. c. dat., filled with, Ἕλλησι βαρβάροις θ' ὁμοῦ π. πόλεις E. Ba. 19 .

III abs., full, of a swollen stream, Hdt. 2.92; of the moon, Sapph. 53, Hdt. 6.106; π. γαστήρ S. Fr. 848; ὄγκος γαστρός Trag.Adesp. 186; κρατῆρες, δέπας, etc., E. Ba. 221, Hec. 527, etc.; κεχόρτασμαι . . οὐ κακῶς, ἀλλ' εἰμὶ π. Eub. 30, cf. 53; full of people, ἐπειδὰν π. ᾖ τὸ θέατρον Isoc. 8.82; π. τὸ βαλανεῖον ποιεῖν Ar. Nu. 1054; εἰ π. τύχοι ὁ δῆμος ὤν Id. Ec. 95, cf. X. Ath. 2.17; ἡ βουλὴ ἐπειδὴ ἦν π. And. 1.112; ἐπειδὰν πάντα π. ᾖ τὰ δικαστήρια Arist. Ath. 66.1, cf. IG 12.41.5; ἐπειδὴ π. αὐτοῖς ἦσαν αἱ νῆες fully manned, Th. 1.29, cf. X. HG 2.1.28, D. 50.32; of persons, satisfied, gorged, opp. κενός, X. Oec. 11.18, etc.; τὸ π., opp. τὸ κενόν, Leucipp. and Democr. ap. Arist. Metaph. 985b5 .

2. full, complete, ἐπειρώτων . . εἰ λελάβηκε πλήρεα . . τὰ ἀκροθίνια Hdt. 8.122; ὡς ἂν τὴν χάριν πλήρη λάβω E. Hel. 1411, cf. PGiss. 40ii6 (iii A. D.); -εστάτη οἰκειότης fullest intimacy, Epicur. Sent. 40; φέρων π. τὸν μισθόν X. An. 7.5.5; -εστάτῳ δικαίῳ, = Lat. optimo jure, PFlor. 66.3 (iv A. D.); of numbers or periods of Time, τέσσερα ἔτεα π. four full years, Hdt. 7.20 .

3. solid, whole, of a voting-pebble ( ψῆφος ), opp. τετρυπημένος, τρυπητός, Aeschin. 1.79, Arist. Ath. 68.2, 69.1; π. ὁπλαί Poll. 1.191; αὔλημα Id. 4.73; ἄγαλμα . . ἐποίησε πλῆρες Paus. 9.12.4 .

4. of sound, full, πληρέστερον μέλος Iamb. VP 14.65 .

5. of wine, full-bodied, with a persistent flavour, Archig. ap. Gal. 8.945; of the pulse, Id.ib.678; of wool, Id.ib.672.

6. ἐκ πλήρους fully, ποιεῖν τὰ δίκαια IG 22.1343.21; in full, τὰ ἐκφόρια κομίσασθαι PTeb. 105.47 (ii B. C.), etc. πλήρης is used indecl. in later Greek, esp. of payments in full, Wilcken Chr. 499.9 (ii/iii A. D.), etc.; freq. v.l. in LXX, Genesis 27:27, Numbers 7:20, Job 21:24,al. Adv. πλήρως in full, Sammelb. 4652.2 (iv A. D.): Sup. -έστατα Iamb. Protr. 21 . κγ'.

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

πλήρης , -ες ,

[in LXX chiefly for H4390;]

1. full, filled: Matthew 14:20; Matthew 15:37; c. gen. rei, Mark 8:19; λέπρας , Luke 5:12; metaph., of the soul: πνεύματος ἀγίου , Luke 4:1, Acts 6:3; Acts 7:55; Acts 11:24; πίστεως , Acts 6:5; χάριτος , ib. Acts 6:8; χ . καὶ ἀληθείας (where Papyri is indecl.; v. M, Pr., 50; Milligan, NTD, 65, with reff. in each), John 1:14; δόλου , Acts 13:10; θυμοῦ , Acts 19:28; ἔργων ἀγαθῶν , Acts 9:36.

2. full, complete: μισθός , 2 John 1:8; σῖτος (Papyri prob. indecl. here; v. on John 1:14, supr.), Mark 4:28.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

For the concrete plur. ";doings,"; ";deeds,"; cf. the mantic P Ryl I. 28.121 (iv/A.D.) where it is decreed that, if both a woman’s legs quiver, δηλοῖ πράξεις καὶ ἀποδημίας, ";it denotes great achievements and travel."; With the title πράξεις (πρᾶξις D) ἀποστόλων (B) for our NT book, we may compare the title of the Res gestae Divi Augusti Cagnat III. 159, μεθηρμηνευμέναι ὑπεγράφησαν πράξεις τε καὶ δωρεαὶ Σεβαστοῦ Θεοῦ. The Greek text of a iii/A.D. Coptic spell from the great Paris magical papyrus, P Par 574 (= Selections, p. 113), is headed .1227 πρᾶξις γενναία ἐκβάλλουσα δαίμονας, ";a notable spell for driving out demons"; : cf. Acts 19:18.

Πρᾶξις is common in the papyri in the legal sense of ";right of execution"; : e.g. P Eleph 1.12 (B.C. 311–10) (= Selections, p. 3) ἡ δὲ πρᾶξις ἔστω καθάπερ ἐγ δίκης κατὰ νόμον τέλος ἐχούσης, ";and let the right of execution be as if a formal decree of the court had been obtained,"; and P Oxy II. 278.23 (A.D. 17) τῆς πράξεως [ο ]ὔσης [τ ]ῶι Ἰσιδώρωι ἔκ τε τοῦ μεμισθωμένου κα [ ] ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῶι πάντων, ";Isidorus having the right of execution upon both the person and all the property of the lessee"; (Edd.), and ib. VI. 905.14 (A.D. 170) (= Selections, p. 87).

The adj. πράξιμος, which occurs in Polyb. xxi. 43. 17, is found in P Giss I. 48.19 (A.D. 202–3) ἐν πραξίμ ̣[οις ] ἡγηθῆναι.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
πλήρει πληρεις πλήρεις πλήρες πληρη πλήρη πλήρης πλήρους τελείας plere plērē plḗre plḗrē plereis plēreis plḗreis pleres plērēs plḗres plḗrēs
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2021. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
πλήν