Lectionary Calendar
Sunday, June 23rd, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #4169 - ποῖος

Transliteration
poîos
Phonetics
poy'-os
Root Word (Etymology)
from the base of (G4226) and (G3634)
Parts of Speech
pronoun
TDNT
None
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
ποίμνιον
 
Next Entry
πολεμέω
Definition   
Thayer's
  1. of what sort or nature
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1287 ‑ בֹּרִית (bo‑reeth');  1877 ‑ דֶּשֶׁא (deh'‑sheh);  2088 ‑ זֶה (zeh);  4100 ‑ מֶה (maw, mah, maw, mah, meh);  4478 ‑ מָן (mawn);  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (34)
Matthew 7
Mark 5
Luke 8
John 4
Acts 4
Romans 1
1 Corinthians 1
James 1
1 Peter 2
Revelation 1
NAS (43)
Matthew 8
Mark 4
Luke 11
John 7
Acts 5
Romans 2
1 Corinthians 2
James 1
1 Peter 2
Revelation 1
CSB (32)
Matthew 7
Mark 4
Luke 7
John 4
Acts 4
Romans 1
1 Corinthians 1
James 1
1 Peter 2
Revelation 1
BSB (33)
Matthew 7
Mark 4
Luke 8
John 4
Acts 4
Romans 1
1 Corinthians 1
James 1
1 Peter 2
Revelation 1
ESV (24)
Matthew 3
Mark 3
Luke 7
John 3
Acts 4
Romans 1
James 1
1 Peter 1
Revelation 1
WEB (32)
Matthew 6
Mark 5
Luke 8
John 4
Acts 3
Romans 1
1 Corinthians 1
James 1
1 Peter 2
Revelation 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

ποῖος, α, ον,

Ion. κοῖος, η, ον, of what kind? in Hom. commonly expressing surprise and anger, π. τὸν μῦθον ἔειπες what manner of speech hast thou spoken! Il. 1.552, al.; ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων 4.350, al.; simply, ποῖον ἔειπες 13.824, Od. 2.85, al.; ποῖον ἔρεξας Il. 23.570; ποῖοί κ' εἶτ' Ὀδυσῆϊ ἀμυνέμεν what sort would ye be to . . ! Od. 21.195; in simple questions, ποίῃ . . νηΐ σε ναῦται ἤγαγον; 16.222; κοίῃ χειρί; Hdt. 4.155, cf. A. Th. 304 (lyr.), etc.; ποῖος οὐ interrog., equiv. to every affirm., Hdt. 7.21, S. OT 420, etc.

2. freq. in Com. and Prose dialogue, used in repeating a word used by the former speaker, to express scornful surprise, Πρωτέως τάδ' ἐστὶ μέλαθρα. Answ. ποίου Πρωτέως; Ar. Th. 874, cf. Ach. 62, 157, 761, Nu. 367, Pl. Tht. 180b, Grg. 490e, Chrm. 174b: twice in Trag., S. Tr. 427, E. Hel. 567: with Art., τὰν ποίαν σύριγγα; Theoc. 5.5: abbrev. ποῖ (q.v.).

3. with the Art., when the question implies a Noun which is defined by the Art. or the context, τὸ π. εὑρὼν . . φάρμακον; A. Pr. 251; τὰ π. τρύχη; μῶν ἐν οἷς . .; Ar. Ach. 418; λέγεις δὲ τὴν π. κατάστασιν ὀλιγαρχίαν; Answ. τὴν ἀπὸ τιμημάτων πολιτείαν Pl. R. 550c: freq. with the demonstr., ὁ ποῖος οὗτος Λάμαχος; Answ. ὁ δεινός, ὁ ταλαύρινος . . Ar. Ach. 963, cf. Nu. 1270, Timocl. 12.4 (corr. Elmsley): sts. the answer is given more generally, S. OT 120, 291, OC 1415, Ph. 1229: in Prose, τὸ π.; Pl. Sph. 220e, etc.; τὸ π. δή; Id. Tht. 147d, Phdr. 279a; τὰ π. ταῦτα; Id. Cra. 395d, etc.; τῆς π. μερίδος γενέσθαι τὴν πόλιν ἐβούλετ' ἄν; D. 18.64: so also without the Art., κοῖα ταῦτα λέγεις; Hdt. 7.48; π. Ἐρινὺν τήνδε . .; what sort of Fury is this that . .? A. Ag. 1119; π. ἐρεῖς τόδ' ἔπος; what sort of word is this that thou wilt speak? S. Ph. 1204 (lyr.), cf. 441, etc.

4. ποῖός τις; making the question less definite, κοῖόν μέ τινα νομίζουσι Πέρσαι εἶναι; Hdt. 3.34, cf. S. OC 1163, X. HG 4.1.6, etc.: with Art., τὰ ποῖ' ἄττα; Id. Cyr. 3.3.8, cf. Pl. Sph. 240c .

II like ὁποῖος, in indirect questions, διδάξω . . ποῖα χρὴ λέγειν A. Supp. 519, cf. Pr. 196, S. Ph. 153 (lyr.), etc.; ποῖα ἄττα δεῖ ἡμᾶς λέγειν Pl. R. 398c; οὐκ οἶδα ὁποίᾳ τόλμῃ ἢ ποίοις λόγοις χρώμενος ἐρῶ ib. 414d; εἴρετο . . κοῖός τις δοκέοι ἀνὴρ εἶναι Hdt. 3.34; doubled, ποίαν χρὴ [γυναῖκα] ποίῳ ἀνδρὶ συνοῦσαν τίκτειν Pl. Tht. 149d .

III = ποδαπός; ποῖος οὑτοσὶ [ὁ] Τιμόθεος; — Μιλήσιός τις . . Pherecr. 145.20, cf. Call. Epigr. 36 .

2. whose? ἐν π. δυνάμει ἢ ἐν π. ὀνόματι; Acts 4:7, cf. Ev.Matthew 21:23 . simply, what, which? esp. of place or time, ποίης ἐξ εὔχεται εἶναι γαίης; Od. 1.406, cf. Pi. P. 4.97; ἐν π. πόλει; Eup. 23 D., cf. Alex. 267.6; ἐκ ποίας πόλεως σὺ εἶ; LXX 2 Samuel 15:2; 1 Kings 13:12, al., Acts 23:34; ποίᾳ ἄλλῃ (sc. ὁδῷ ); by what other way? Ar. Av. 1219 (hence κοίῃ metaph., how? Hdt. 1.30 ); ποίου χρόνου; since what time? A. Ag. 278, cf. E. IA 815 (nisi leg. πόσον ) ; ἀπὸ π. χρόνου; Ar. Av. 920, UPZ 65.7 (ii B.C.); ἀπὸ ποίου ἔτους PAmh. 2.68.7 (i A.D.); ποίᾳ ἡμέρᾳ; Ev.Matthew 24:42, cf. Hyp. Epit. 31, Arist. Cat. 5a20, 22, SIG 826 E ii28 (Delph., ii B.C. ), IG 5(1).1390.113 (Andania, i B.C. ), PUniv.Giss. 20.18 (ii A.D.); φυλᾶς ἑλομένοις ἑκάστου ( = - ) ποίας κε βέλλειτει ( ἧστινος ἂν βούληται, sc. εἶναι ) IG 9(2).517.20 (Larissa, iii B.C. ); ποίας φυλῆς ἐστι LXX To. 5.8; π., = quis, Gloss. = πότερος, An.Ox. 1.284. Adv. ποίως Hdn.Gr.2.925, Bacch. Harm. 93 . [The first syll. is sts. short in Trag. and Com., A. Supp. 911, Ar. V. 1369 .]

Thayer's Expanded Definition

ποίᾳ, ποίας, (cf. Curtius, § 387), herbage, grass: according to some interpreters formal in James 4:14; but ποίᾳ there is more correctly taken as the feminine of the adjective ποῖος (which see), of what sort. (Jeremiah 2:22; Malachi 3:2; in Greek writings from Homer down.)

STRONGS NT 4169: ποῖος ποῖος, ποίᾳ, ποῖον (interrogative pronoun, corresponding to the relative οἷος and the demonstrative τοῖος) (from Homer down), of what sort or nature (Latinqualis): absolute neuter plural in a direct question, Luke 24:19; with substantives, in direct questions: Matthew 19:18; Matthew 21:23; Matthew 22:36; Mark 11:28; Luke 6:32-34; John 10:32; Acts 4:7; Acts 7:49; Romans 3:27; 1 Corinthians 15:35; James 4:14; 1 Peter 2:20; in indirect discourse: Matthew 21:24, 27; Matthew 24:43; Mark 11:29, 33; Luke 12:39; John 12:33; John 18:32; John 21:19; Acts 23:34; Revelation 3:3; εἰς τινα ποῖον καιρόν, 1 Peter 1:11; ποίας (Rec. διά ποίας) namely, ὁδοῦ, Luke 5:19; cf. Winers Grammar, § 30, 11; ((also § 64, 5); Buttmann, §§ 123, 8; 132, 26; cf. Tobit 10:7).


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ποῖος , -α , -ον ,

interrog. pronom. adj.

(corresponding to the demonstr. τοῖος and the relat. οἷος ),

[in LXX chiefly for H2088 אֵי־ ;]

of what quality or sort: absol., n. pl., Luke 24:19; c. subst.;

(a) prop., in direct questions: Matthew 19:18; Matthew 21:23; Matthew 22:36; Matthew 24:42, Mark 11:28; Mark 12:28, Luke 6:32-34, John 10:32, Acts 4:7; Acts 7:49, Romans 3:27, 1 Corinthians 15:35, James 4:14 (but see ποία ), 1 Peter 2:20;

(b) in indirect questions = ὁποῖος : Matthew 21:24; Matthew 21:27; Matthew 24:43, Mark 11:29; Mark 11:33, Luke 12:39; Luke 20:2; Luke 20:8, John 12:33; John 18:32; John 21:19 Acts 23:34, 1 Peter 1:11, Revelation 3:3; ποῖας (sc. ὁδοῦ ), Luke 5:19.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

The phrase ἀπὸ προγόνων, ";from one’s forefathers,"; as in 2 Timothy 1:3, is common in the inscrr., e.g. OGIS 485.3 (i/A.D.) ἄνδρα. . . ἀπὸ προγόνων εὐσχήμονα καὶ ἤθει καὶ ἀγωγῇ κόσμιον, ib. 529.1 (A.D. 117–138) ἀπό τε τῶν [προ ]γόνων διασημότατον κα [ὶ ἀ ]πὸ τῶν ἰδίων αὐτοῦ φιλοτειμιῶν λαμπρότατον : cf. P Tor I. 1vii. 18 (B.C. 117–6) τῶν προγόνων προστάγματα περὶ τῶν κεκρατηκότων.

Πρόγονοι is used of living parents, as in 1 Timothy 5:4, in Plato Legg. xi. 931 E. In P Fay 48i. 3 and ii. 3 the editors, following Wilcken, now understand πρόγο (νος) = ";stepson"; see P Oxy IV. p. 263 and Archiv i. p. 552.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
ποια ποιά ποία ποίᾳ Ποῖα ποιαν ποίαν Ποιας Ποίας ποιον ποίον ποῖον ποίος ποιου ποίου ποιω ποίω ποίῳ πόκον πόκου πόκω πόκων poia poía Poîa poíāi poian poían Poias Poías poio poiō poíoi poíōi poion poîon poiou poíou
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile