Recommended!
If you haven't seen it already, I would recommend "The Chosen"! The first episode of Season 2 can be viewed by clicking here!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #4172 - πόλις

Transliteration
pólis
Phonetics
pol'-is
Origin
probably from the same as (4171), or perhaps from (4183)
Parts of Speech
Noun Feminine
TDNT
6:516,906
Definition
Thayer's
 1. a city
  1. one's native city, the city in which one lives
  2. the heavenly Jerusalem
   1. the abode of the blessed in heaven
   2. of the visible capital in the heavenly kingdom, to come down to earth after the renovation of the world by fire
  3. the inhabitants of a city
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 202 ‑ אוֹן (one);  759 ‑ אַרְמוֹן (ar‑mone');  1002 ‑ בִּירָה (bee‑raw');  4725 ‑ מְקֹמָה ((1,2) maw‑kome', (3,4) mek‑o‑mah');  5892 ‑ עָיַר (eer, awr, aw‑yar');  7149 ‑ קִרְיָה (keer‑yaw', keer‑yaw');  8179 ‑ שַׁעַר (shah'‑ar);  
Frequency Lists  
 1. Book
 2. Word
 3. Parsing
KJV (164)
Matthew
27
Mark
9
Luke
39
John
8
Acts
42
Romans
1
2 Corinthians
2
Titus
1
Hebrews
4
James
1
2 Peter
1
Jude
1
Revelation
28
NAS (162)
Matthew
27
Mark
8
Luke
39
John
8
Acts
42
Romans
1
2 Corinthians
2
Titus
1
Hebrews
4
James
1
2 Peter
1
Jude
1
Revelation
27
HCS (163)
Matthew
27
Mark
8
Luke
39
John
8
Acts
43
Romans
1
2 Corinthians
2
Titus
1
Hebrews
4
James
1
2 Peter
1
Jude
1
Revelation
27
BSB (164)
Matthew
27
Mark
8
Luke
39
John
8
Acts
43
Romans
1
2 Corinthians
2
Colossians
1
Titus
1
Hebrews
4
James
1
2 Peter
1
Jude
1
Revelation
27
ESV (153)
Matthew
26
Mark
8
Luke
33
John
7
Acts
42
Romans
1
2 Corinthians
2
Titus
1
Hebrews
4
James
1
2 Peter
1
Revelation
27
WEB (164)
Matthew
29
Mark
9
Luke
38
John
8
Acts
42
Romans
1
2 Corinthians
2
Titus
1
Hebrews
4
James
1
2 Peter
1
Jude
1
Revelation
27
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

πόλις,

Ep. also πτόλις (found sts. in Trag. etc., v. πτόλις ), : Ep. forms, acc. sg. πόληα Hes. Sc. 105, Call. Aet.Oxy. 2080.62; gen. πόλιος or πτόλιος, Il. 2.811, 4.514, al., πόληος 16.395, al. (also Thgn. 757 ), πόλεος Il. 21.567; dat. πόλει 5.686, al., πτόλεϊ 17.152, πόληϊ 3.50 (also Tyrt. 12.15 ): pl., nom. πόλιες Od. 15.412, πόληες Il. 4.45; gen. πολίων 1.125, al.; dat. πολίεσσι Od. 21.252; acc. πόλεις Il. 2.648, al., πόληας Od. 17.486, Call. Fr. 9.70 P.(scanned IG 12.826), πόλιας (disyll.) Od. 8.560, 574, (trisyll.) Il. 4.308 (s.v.l., πόλεας Aristarch. ): Ion. forms, gen. πόλεως IG 12(8).356 ( Thasos ), GDI 5653a13 ( Chios ), etc., also Xenoph. 2.9, 22, v.l. in Thgn. 1043; written πόλειως GDI 5532.19 ( Zeleia ); πόλεος ib.5339.41 (Orop.), IG 12(7).103 ( Amorgos ), Thgn. 776, etc., πόλιος Hdt. 1.26, al., Herod. 2.8, al., πόληος Thgn. (v. supr.), cj. in Hippon. 47, cf. An.Ox. 1.361; dat. mostly πόλει, but πόλῑ Hdt. 2.60, al., πόληϊ (or - ) SIG 169.3 (lasos, iv B.C. ): pl., usu. πόλεις, πόλεων, πόλεσι, but in Hdt. πόλιες 1.142, al., πολίων ib. 6, al., πόλισι ib. 151, al.; acc. πόλῑς 2.177,al., πόλιας 1.142, 2.102, al.: Dor. gen. sg. πόλιος SIG 615.3 (Delph., ii B.C. ); dat. sg. πόλι IG 4.839 (Calaurea, iv B.C. ); dat. pl. πολίεσι Pi. P. 7.8; πολίεσσι Foed.Lac. ap. Th. 5.77 (v.l. πολίεσι ), 79, IG 42(1).74.4 (Epid., iii B.C. ); Cret. πόλιθι GDI 5019.3: Aeol. gen. πόλιος IG 12(2).526a8 ( πόληος is an Epicism in Alc. Supp. 17.6); gen. pl. πολίων IG 11(4).1064b20; dat. pl. πολίεσσι ib. 12(2).1.6: Trag., gen. πόλεως disyll. (as also in Com., exc. Ar. Eq. 763 ), thrice πόλεος A. Ag. 1167 (lyr.), S. Ant. 162, E. Or. 897: Att. Inscrr. earlier than 350 B.C. sts. have dat. sg. πόλῃ, IG 12.108.35,22.17.10,42.5, 53.7; Att. dual πόλη Isoc. 8.116, πόλη or πόλει Aeschin. Socr. 8 (where Choerob. cites both forms, in Theod. 1.314, 136 H.); gen. τοῖν πολέοιν Isoc. 4.73: Elean nom. sg. πόλερ Schwyzer 425.16; gen. πόλιορ ib.20 (iii/ii B.C.): city, Hom. ll.cc., Hes. Sc. 270, etc.; π. ἄκρη, ἀκροτάτη, = ἀκρόπολις, the citadel, Il. 6.88, 20.52; which at Athens also was in early times called simply π., while the rest of the city was called ἄστυ, καλεῖται . . ἡ ἀκρόπολις μέχρι τοῦδε ἔτι ὑπ' Ἀθηναίων π. Th. 2.15; ἐν πόλει in treaties, Id. 5.23, 47, cf. IG 12.372.1, Ar. Lys. 245, 758; ἐς πόλιν IG 12.91.4; πρὸς πόλιν Ar. Lys. 288 (lyr.); ἐκ πόλεως Id. Eq. 1093; but ἐν τῇ πόλει X. An. 7.1.27, dub. in Antipho 6.39; so Ἰνάχου π. the citadel of Argos, E. Fr. 228.6; of the Cadmea at Thebes, Plu. Pel. 18, cf. Str. 8.6.8; of Alexandria, Eust. 239.13; π. ἡ ἁγία, of Jerusalem, LXX Nehemiah 11:1 : with the name of the city added in gen., Ἰλίου π., Ἄργους π., the city of . ., A. Ag. 29, Ar. Eq. 813; also in appos., ἡ Μένδη π. Th. 4.130; ἡ π. οἱ Ταρσοί X. An. 1.2.26 .

2. one's city or country, πόθι τοι π. ἠδὲ τοκῆες; Od. 1.170, etc., cf. πόλιν· τὴν χώραν, Hsch.

3. ὁ ἐπὶ τῆς πόλεως city governor, OGI 113.3,134.2, al.(Cyprus, ii B.C. ), Plb. 5.39.3: without Art., ἐπὶ πόλιος IG 7.2809.2 (Hyettus, iii B.C. ), etc.; ἐπὶ πόλεως ib.299.1 (Oropus. iii B.C. ); στρατηγὸς πόλεως OGI 743 ( Ptol. ); στρατηγὸς τῆς π. BGU 729.1 (ii A.D.); στρατηγὸς κατὰ πόλιν, = Lat. praetor urbanus, IG 14.951.2 (Rome, i B.C. ).

II country, as dependent on and called after its city, ἀνθρώπων οἳ τήνδε π. καὶ γαῖαν ἔχουσιν Od. 6.177, cf. Hes. Sc. 380, S. OC 1533 . etc.; esp. of islands peopled by men, Αῆμνον π. Θόαντος Il. 14.230; π. Αἴαντος, = Σαλαμίς, Pi. I. 5(4).48, etc.; περιρρύτας π. A. Eu. 77, cf. E. Ion 294, Ar. Pax 251 (v. Sch.); also διώχληκε π. πολλὰς . ., Σικελίαν, Ἰταλίαν, Πελοπόννησον, Θετταλίαν κτλ. Lys. 6.6, cf. Str. 8.3.31 .

III community or body of citizens (opp. ἄστυ, their dwellings, Il. 17.144, but in δῆμός τε π. τε Od. 11.14, π. denotes the town ), ὧν π. ἀνάριθμος ὄλλυται S. OT 179 (lyr.): hence,

2. state or community, ξύμπασα π. κακοῦ ἀνδρὸς ἀπηύρα Hes. Op. 240, cf. Pi. P. 2.88, S. OT 22, E. Ph. 947, etc.; π. ἄνδρα διδάσκει Simon. 67; esp. free state, republic, S. Ant. 738 (cf. 734 ), X. Cyr. 8.2.28, Arist. Pol. 1276a23; τὰ τῆς π. state affairs, government, Pl. Prt. 319a; π. ἡ γενῶν καὶ κωμῶν κοινωνία ζωῆς τελείας καὶ αὐτάρκους Arist. Pol. 1280b40; τὴν π. φεύγειν shun one's public duties, D. 45.66; assembly of citizens, Berl.Sitzb. 1927.8 ( Locr., v B. C. ).

3. rights of citizenship, Ar. Ra. 718, D. 21.106 . πόλιν παίζειν, a game resembling backgammon, Cratin. 56, perh. alluded to in Pl. R. 422e . (Cf. Skt. pûr, Lith. pilìs 'fortrees'.)

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

πόλις , -εως , ,

[in LXX chiefly and very freq. for H5892;]

a city: Matthew 2:23, Mark 1:4, Luke 4:29, John 4:8, al. mult.; opp. to κῶμαι (κ . καὶ ἀγροί ), Matthew 9:35; Matthew 10:11, Mark 6:56, Luke 8:1; Luke 13:22; c. nom. propr. in appos. (cl.), Acts 11:5; Acts 16:14; c. id. in gen. appos. (Bl., § 35, 5), Acts 8:5, 2 Peter 2:6; gen., of the region, Luke 1:26; Luke 4:31, John 4:5; of the inhabitants, Matthew 10:5; Matthew 10:28, Luke 23:51, Acts 19:35, 2 Corinthians 11:32; c. gen. pers., of one's residence or native place, Matthew 22:7, Luke 2:4; Luke 2:11; Luke 4:29; Luke 10:11, John 1:45, Acts 16:20, Revelation 16:9; of Jerusalem: ἡ ἁγία Papyri, Matthew 4:5; Matthew 27:53, Revelation 11:2; ἡ ἠγαπημένη , Revelation 20:9; Papyri τοῦ μεγάλου βασιλέως , Matthew 5:35 (cf. Psalms 48:2; of the heavenly city in the Apocalyptic visions, Revelation 3:12; Revelation 21:2; Revelation 21:10; Revelation 21:14 ff. Revelation 22:14; Revelation 22:19. By meton., of the inhabitants of a city: Matthew 8:34; Matthew 12:25; Matthew 21:10, Mark 1:33, Acts 14:21; Acts 21:30.


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

in the NT only in Romans 11:35, occurs in the same sense of ";give before,"; ";give first,"; in P Oxy VIII. 1102.10 (c. A.D. 146), with reference to a man’s bequeathing part of his estate to his native city, ὑφαιρουμένης τῆς προικὸς τῆς προδεδομένης τῇ θυγ [ατρί, ";with a deduction of the dowry previously given to the daughter"; (Ed.) : cf. P Petr II. 4(8).4 (B.C. 255–4) τὸ γὰρ προδοθὲν αὐτοῖς δόμ [α, OGIS 266.61 (iii/B.C.) ο ]ὐδὲ προδώσω ὑπεναντίωι οὐθενὶ οὔτε αὐτοὺς οὔτε αὐτ [ῶν τι, and Syll 246 (= .3 547).35 (after B.C. 211–0) προδιδοὺς ἀργύριον εἰς ἐσθῆτα, with the editor’s note. For the meaning ";deliver up"; cf. P Thead 17.16 (A.D. 332) where inhabitants of Theadelphia petition the Praefect τοὺς [ ]μοκομήτας ἡμῖν προδοῦναι, ";to deliver up to us certain fellow-villagers"; who had fled, in order that they might escape taking their share in bearing the village burdens. In Vett. Val. pp. 78.19, 240.15, προδίδωμι = perdo.

For the subst. πρόδομα of a payment in advance see P Flor I. 20.28 (A.D. 127) (= Chrest. I. p. 422) τὰ ὑπὲρ τῆ <ς > ἀρούρης ἐκφόρια ἐκ προδόματος : cf. P Cairo Zen I. 59002.4 (B.C. 260).

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
πολει πόλει πολεις πόλεις πόλεσι πόλεσί πολεσιν πόλεσιν πολεων πόλεων πόλεών πολεως πόλεως πόλεώς πολιν πόλιν πολις πόλις πολις΄ polei pólei poleis póleis poleon poleōn póleon póleōn poleos poleōs póleos póleōs polesin pólesin polin pólin polis pólis
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2021. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse: