Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #5132 - τράπεζα

Transliteration
trápeza
Phonetics
trap'-ed-zah
Origin
probably contracted from (G5064) and (G3979)
Parts of Speech
feminine noun
TDNT
8:209,1187
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
τράγος
 
Next Entry
τραπεζίτης
Definition   
Thayer's
 1. a table
  1. a table on which food is placed, an eating place
   1. the table in the temple at Jerusalem on which the consecrated loaves were placed
  2. equiv. to the food placed upon the table
   1. to set a table
   2. put food before one
  3. a banquet, feast
 2. the table or stand of a money changer, where he sits, exchanging different kinds of money for a fee (agio), and paying back with interest loans or deposits
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 3899 ‑ לֶחֶם (lekh'‑em);  6341 ‑ פַּח (pakh);  7607 ‑ שְׁאֵר (sheh‑ayr');  7979 ‑ שֻׁלְחָן (shool‑khawn');  
Frequency Lists
Verse Results
ASV (15)
Matthew 2
Mark 2
Luke 4
John 1
Acts 2
Romans 1
1 Corinthians 2
Hebrews 1
BSB (15)
Matthew 2
Mark 2
Luke 4
John 1
Acts 2
Romans 1
1 Corinthians 2
Hebrews 1
CSB (14)
Matthew 2
Mark 2
Luke 4
John 1
Acts 2
Romans 1
1 Corinthians 2
Hebrews 1
ESV (15)
Matthew 2
Mark 2
Luke 4
John 1
Acts 2
Romans 1
1 Corinthians 2
Hebrews 1
KJV (15)
Matthew 2
Mark 2
Luke 4
John 1
Acts 2
Romans 1
1 Corinthians 2
Hebrews 1
LEB (0)
The Lexham English Bible
did not use
this Strong's Number
LSB (15)
Matthew 2
Mark 2
Luke 4
John 1
Acts 2
Romans 1
1 Corinthians 2
Hebrews 1
N95 (15)
Matthew 2
Mark 2
Luke 4
John 1
Acts 2
Romans 1
1 Corinthians 2
Hebrews 1
NAS (15)
Matthew 2
Mark 2
Luke 4
John 1
Acts 2
Romans 1
1 Corinthians 2
Hebrews 1
NLT (15)
Matthew 2
Mark 2
Luke 4
John 1
Acts 3
Romans 2
1 Corinthians 5
Hebrews 1
WEB (15)
Matthew 2
Mark 2
Luke 4
John 1
Acts 2
Romans 1
1 Corinthians 2
Hebrews 1
YLT (15)
Matthew 2
Mark 2
Luke 4
John 1
Acts 2
Romans 1
1 Corinthians 2
Hebrews 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

τράπεζ-α [τρᾰ], ης, ἡ,

Dor. τράπεσδα Alcm. 74b:

table, esp. dining-table, eating-table, freq. in Hom., Τηλεμάχοιο τ., ἐμὴ τ., Od. 17.333, 447, cf. IG 12.330.4, Men. 518.2; τ. παραθεῖναι Hdt. 6.139, Alex. 171; παρέκειτο τ. Il. 24.476; τ. εἰσφέρειν, ἐπάγειν, Ar. V. 1216, Anaxandr. 2 (but ἐσῄρετο is prob. cj.); ἡ τ. εἰσῄρετο Ar. Ra. 518; τ. ἀφαιρεῖν Od. 19.61, X. Smp. 2.1 (Pass.); αἴρειν Men. 273, cf. 451; ἐκφέρειν Pl.Com. 69.2; ξενίη τ. the hospitable board, ἴστω Ζεύς.. ξενίη τε τ. Od. 14.158, cf. 21.28; ᾔσχυνε ξενίαν τ. κλοπαῖσι A. Ag. 401 (lyr.), cf. 701 (lyr.); ὅρκον μέγαν, ἅλας τε καὶ τράπεζαν Archil. 96, cf. Wilcken Chr. 11.58 (ii B. C.); ἡ ξενικὴ τ. Aeschin. 3.224; τοὺς τῆς πόλεως ἅλας καὶ τὴν δημοσίαν τ. Id. 2.22; δέξασθαι τραπέζῃ καὶ κοίτῃ entertain at bed and board, Hdt. 5.20; κοίτης μεθέξουσα καὶ τραπέζης μόνον Plu. Brut. 13; ἐπὶ τὰς αὐτὰς τ. ἰέναι Antipho 2.1.10; τράπεζαν Περσικὴν παρετίθετο he kept a table in the Persian fashion, Th. 1.130; τ. κοσμεῖν X. Cyr. 8.2.6, etc.; εἰς ἀλλοτρίαν τ. ἀποβλέπειν live at other men's table, at their expense, Id. An. 7.2.33; τὴν τ. ἀνατρέπειν upset the table, D. 19.198; prov. of a spendthrift, And. 1.130; table dedicated to the gods, on which meats and offerings were set out, IG 12.190.4, 840.19, 22.1245.6, 1534.163, 1933.2, Din. 3.2; τ. ἱερά PCair.Zen. 708 (iii B. C.); ἐπὶ τὴν τ. τῶν Διοσκόρων ib. 569.24 (iii B. C.); τ. Κυρίου, τ. δαιμονίων, 1 Corinthians 10:21.

2. table, as implying what is upon it, meal, ἄνομος τ. Hdt. 1.162, cf. E. Alc. 2, X. An. 7.3.22; also βορᾶς τ. S. OT 1464; Συρακοσίων τ., prov. of luxurious living, Ar. Fr. 216, cf. Pl. R. 404d; Σικελικαὶ τ. prov. ap. Jul. Or. 6.203a; πολυτελὴς τ. Epicur. Ephesians 3 p.64U.; δεύτεραι τ. the second course, Plu. 2.133e, Ath. 14.639b; cf. τράγημα.

II money-changer's counter, ἐν ἀγορᾷ ἐπὶ τῶν τ. Pl. Revelation 17:1-18 c, cf. Plu. 2.70f; αἱ τ. τῶν κολλυβιστῶν Matthew 21:12; most freq. bank, Lys 9.5, etc.; ἡ ἐργασία ἡ τῆς τ. the right to operate the bank, D. 36.6; ἡ ἐγγύη ἡ ἐπὶ τὴν τ. security given to the bank, Id. 33.10; δοῦναι ἀργύριον ἐπὶ τ. Luke 19:23; τὸ ἐπὶ τὴν τ. χρέως D. 33.24; οἱ ἐπὶ ταῖς τ. bankers, Isoc. 17.2; κατασκευάζεσθαι τράπεζαν set up a bank, Isa Fr. 66; τῆς τ. ἀνασκευασθείσης the bank having been broken, D. 33.9; δημοσία τ. public bank at Delos, IG 22.2336.180 (i B. C.); in Egypt, POxy. 835 (Aug.), etc.; βασιλικὴ τ. in Egypt, PEleph. 27.22 (iii B. C.), PTeb. 27.70 (ii B. C.), etc.; χειριστὴς τῆς ἐν τῇ Πολέμωνος μερίδι τ. PEnteux. 38.1 (iii B. C.); opp. ἰδιωτικὴ τ. POxy. 305 (i A. D.), etc.; κολλυβιστικαὶ τ. ib. 1411.4 (iii A. D.).

III any table or flat surface on which a thing rests: as, 1 cross bench in which the mast is fixed, Sch. Il. 15.729; τ. δολωνική, v. δολωνικός.

2. platform on which slaves were exposed for sale, Ar. Fr. 874.

3. tablet or slab with a relief or inscription, τ. χαλκῆ Orac. ap. D. 21.53, cf. Paus. 8.31.3; at a tomb, Plu. 2.838c.

4. plinth of a statue, CIG 4702.7 (Egypt, iv B. C.). lamp- stand, PSI 4.428.39 (iii B. C.).

5. nether millstone, BGU 251.17 (i A. D.), Poll. 7.19.

6. part of a torsion engine, prob. the plinth, Ph. Bel. 54.2, Hero Bel. 100.1.

7. part of the liver, Nic. Th. 560, Polyaen. 4.20, Ruf. Onom. 180.

8. shoulder-blade, Poll. 2.177.

9. grinding surface of the teeth, ib. 93, Ruf. Onom. 54. (The word is shortd. from τετράπεζα; hence the question καὶ πόθεν ἐγὼ τρίπουν τ. λήψομαι; as if this were an absurdity, Ar. Fr. 530; τ. τρισκελεῖς Cratin. 301: so τρίπεζα, τρέπεδδα (qq. v.), of three-legged tables.)

Thayer's Expanded Definition

τράπεζα, τραπέζης, (from τέτρα, and πέζα a foot), from Homer Idown, the Sept. for שֻׁלְחָן, a table;

1.

a. a table on which food is placed, an eating-table: Matthew 15:27; Mark 7:28; Luke 16:21; Luke 19:23; Luke 22:21, 30; the table in the temple at Jerusalem on which the consecrated loaves were placed (see πρόθεσις, 1), Hebrews 9:2.

b. equivalent to the food placed upon the table (cf. Fritzsche on Additions to ): παρατιθέναι πραπεζαν (like the Latinmensam apponere (cf. our 'to set a good table')), to set a table, i. e., food, before one (Thucydides 1, 130; Aelian v. h. 2, 17), Acts 16:34; διακονεῖν, ταῖς τραπέζαις (see διακονέω, 3), Acts 6:2.

c. a banquet, feast (from Herodotus down): Romans 11:9 (from Psalm 68:23 ()); μετέχειν τραπέζης δαιμονίων, to partake of a feast prepared by ((?) see below) demons (the idea is this: the sacrifices of the Gentiles inure to the service of demons who employ them in preparing feasts for their worshippers; accordingly one who participates in those feasts, enters into communion and fellowship with the demons); κυρίου, to partake of a feast prepared by ((?) see below) the Lord (just as when he first instituted the supper), 1 Corinthians 10:21 (but it seems more natural to take the genitives δαιμονίων and κυρίου simply as possessive (cf. Winers Grammar, 189 (178); Buttmann, § 127, 27), and to modify the above interpretation accordingly).

2. the table or stand of a money-changer, where he sits, exchanging different kinds of money for a fee (agio), and paying back with interest loans or deposits (Lysias, Isocrates, Demosthenes, Aristotle, Josephus, Plutarch, others): Matthew 21:12; Mark 11:15; John 2:15; τό ἀργύριον διδόναι ἐπί (τήν) τράπεζαν, to put the money into a (the) bank at interest, Luke 19:23.


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

τράπεζα , -ης , ,

[in LXX chiefly for H7979, also for H3899, etc.;]

1. a table, dining-table: Matthew 15:27, Mark 7:28, Luke 16:21; Luke 19:23; Luke 22:21; Luke 22:30; of the table of shewbread, Hebrews 9:2. By meton., of food provided (v. DB, iv, 670 a): Acts 16:34, Romans 11:9 (LXX) 1 Corinthians 10:21; διακονεῖν ταῖς τ ., Acts 6:2 (cf. Page, in l, but v. infr.).

2. A money-changer's table, a bank (Dem., Arist., al.): Matthew 21:12, Mark 11:15, Luke 19:23, John 2:15; so also acc to Dr. Field (Notes, 113), Acts 6:2 (but v. supr.).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

Compounds of ὑπέρ are a marked feature of the Pauline vocabulary, especially in the second chronological group of the Epp. : see Ellicott ad Ephesians 3:20, and Lightfoot Notes, pp. 46 f., 294. The present verb is found intransitively in 2 Thessalonians 1:3 (Vg supercrescit, Beza vehementer augescat, Wycl. ouer wexith) : the lexicons cite Callisthenes ap. Stobaeus Flor. 100, 14.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
τραπεζα τράπεζα τράπεζά τραπεζαι τράπεζαι τραπεζαις τραπέζαις τραπεζαν τράπεζαν τράπεζάν τραπεζας τραπέζας τραπέζη τραπεζης τραπέζης τραπεζών trapeza trápeza trapezais trapézais trapezan trápezan trapezas trapézas trapezes trapezēs trapézes trapézēs
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile