Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #5157 - τροπή

Transliteration
tropḗ
Phonetics
trop-ay'
Origin
from an apparently primary trepo {to turn}
Parts of Speech
Noun Feminine
TDNT
None
Definition
Thayer's
  1. a turning
    1. of the heavenly bodies
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
  3. Parsing
KJV (1)
James
1
NAS (1)
James
1
HCS (1)
James
1
BSB (1)
James
1
ESV (1)
James
1
WEB (1)
James
1
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

τροπ-ή, ἡ, (τρέπω)

turn, turning:

I τροπαὶ ἠελίοιο: ὅθι τροπαὶ ἠελίοιο apparently denotes a point on the horizon, prob. the West or place where the sum sets (so Eust. 1787.20), Od. 15.404. each of two fixed points in the solar year, the solstices, first in Hes., ἠελίοιο τροπῇς at the time of the (winter) solstice, Op. 479; μετὰ τροπὰς ἠελ. ib.564,663 (with Dor. acc. pl. in -ᾰς) ; πεδὰ τὰς τροπάς Alcm. 33.5: later the two solstices were distinguished as τροπαὶ θεριναί and χειμεριναί, Hdt. 2.19, Th. 7.16, Pl. Lg. 767c, Arist. HA 542b4 sqq., Gal. 6.405, etc. (rarely in sg., τροπὴ θερινή Arist. Mete. 364b2, Gem. 1.13; τ. χειμερινή ib. 15); τροπαὶ νότιοι Arist. HA 542b11; τ. βόρειοι, νότιοι, Plu. 2.601a: when τροπαί is used alone, it mostly refers to the winter solstice, but the sense is always determined by the context, v. Hes. ll. cc.; περὶ ἡλίου τροπάς (sc. χειμερινάς) Th. 8.39; εὐθὺς ἐκ τροπῶν Arist. HA 542b20: sts. also of other heavenly bodies, Pl. Ti. 39d; περὶ Πλειάδος δύσιν καὶ τροπάς Arist. HA 542b23, etc.; ἄστρων ἐπιτολάς, δύσεις, τροπάς Alex. 30.5; τροπὰς τῶν ἐνδεδεμένων ἄστρων Arist. Cael. 296b4; τροπαὶ ἡλίου καὶ σελήνης Epicur. Ephesians 2 p.40U.: sts. four in number (the two equinoxes and two solstices), S.E. M. 5.11, Gal. 17(1).22; so (on a sun-dial) θερινὴ τ., ἰσημερινὴ τ., χειμερινὴ τ., Ἀρχ.Δελτ. 12.236 (Samos).

2. turn, change, Arist. Pol. 1316a17; πλείους τραπόμενος τροπὰς τοῦ Εὐρίπου Aeschin. 3.90; τ. πρὸς τὸ βέλτιον turn for the better, Phld. Rh. 2.25S.; ὀξυτέρας τρεπόμενος τ. τοῦ χαμαιλέοντος Plu. Alc. 23; αἱ τοῦ κόλακος ὥσπερ πολύποδος τ. Id. 2.52f; αἱ τῶ αἵματος τ. καὶ ἀλλοιώσιες Ti.Locr. 102c; αἱ περὶ τὸν ἀέρα τ. changes in the air or weather, Plu. 2.946f; of wine, a turning sour, ib.939f (cf. τροπίας); going bad, of food, τ. καὶ διαφθορὰ τῶν παρακειμένων Gal. 19.208; of phonetic change in language, A.D. Adv. 210.4, Hdn.Gr. 2.932.

3. τροπαὶ λέξεως a change of speech by figures or tropes (τρόποι), Luc. Dem.Enc. 6, cf. Hermog. Inv. 4.10, al.

4. αἱ τροπαί, = αἱ τροπαῖαι, alternating winds, Arist. Pr. 940b16, 21, Thphr. CP 2.3.1, Vent. 26.

II the turning about of the enemy, putting to flight or routing him, τροπήν (or τροπάς) τινος ποιεῖν or ποιεῖσθαι put one to flight, Hdt. 1.30, Ar. Eq. 246 (troch.), Th. 2.19, 6.69, etc.; οἵαν ἂν τροπὴν Εὐρυσθέως θείμην (θείην codd.) E. Heracl. 743; τροπὴ γινομένη Hdt. 7.167, cf. Th. 1.49, 50, etc.: poet., ἐν μάχης τροπῇ A. Ag. 1237; ἐν τροπῇ δορός in the rout caused by the spear, S. Aj. 1275, E. Rh. 82.

III used by Democr. for θέσις, position, Arist. Metaph. 985b17, 1042b14, cf. Plot. 4.5.2, 4.5.6. a coin, Hsch.; cf. τροπαϊκόν.

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

τροπή , -ῆς ,

(<τρέπω ),

[in LXX: Deuteronomy 33:14, Job 38:33, Wisdom of Solomon 7:18, al.;]

a turning: esp. of the revolution of heavenly bodies, fig., James 1:17 (see ἀποσκίασμα ).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

The variety of uses of ὑπηρέτης connected with the general idea of ";service"; may again be illustrated from the papyri—P Hal I. 1.47 (mid. iii/B.C.) ἐνγύος μὲν παρ᾽ αὐτοῦ λαμβανέτω ὁ πράκτωρ ἢ ὁ ὑπηρέτης παραμονῆς, P Tebt I. 45.5 (B.C. 113) ὑπηρέτου γεωργῶν τῶν ἐκ τῆς αὐτῆς (Κερκεοσίρεως), ";assistant of the cultivators of the said (Kerkeosiris),"; P Oxy II. 259.13 (A.D. 23) διὰ Βίλλου διοικητικ [οῦ ] ὑπηρέτ [ου, ";through Billus, assistant to the dioecetes,"; P Fay 26.20 (A.D. 150) Σαραπίων ὑπηρέτης (";clerk";) μεταδέδωκα Φαμ (ενὼθ) β ̄, P Oxy VI. 899.50 (A.D. 200) ὑπηρέτης ἐπή [ν ]εγκα, ";I, assistant, have brought the petition,"; P Oxy I. 65.2 ff. (iii/A.D.) παράδοτε τῷ ἀποστ ̣αλέντι ὑπηρέτ [ ] Παχοῦμιν. . . ὅρα μὴ κατάσχητε τὸν ὑπηρέτη <ν >, ";deliver up to my officer whom I have sent Pachoumis. See that you do not detain the officer"; (Edd.), and inscribed on a pillar in the market-place of Magnesia the words τόπος ὑπηρετῶν οἰκοδόμων ἐπὶ Πωλλίωνος κτλ. (Magn 239—time of Hadrian?) : see Thieme, p. 33 where the common use of ὑπηρέτης as a cult-title along with διάκονος and μάγειρος is noted in illustration of Luke 4:20. In the same connexion Plummer (ICC ad l.) cites from Schürer Geschichte ii. p. 441, n..42 ( = HJP II. ii. p. 66 f.) a Roman epitaph to a Jew who held a similar office—

Φλαβιος Ιουλιανος υπηρετης

Φλαβια Ιουλιανη θυγατηρ πατρι

Εν ειρηνη η κοιμησις σου.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
τροπάς τροπή τροπήν τροπης τροπής τροπῆς τροπών tropes tropês tropēs tropē̂s
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2021. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
τρόμος
Next Entry
τρόπος