Lectionary Calendar
Wednesday, June 12th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #5225 - ὑπάρχω

Transliteration
hypárchō
Phonetics
hoop-ar'-kho
Root Word (Etymology)
from (G5259) and (G756)
Parts of Speech
verb
TDNT
None
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
ὑπάρχοντα
 
Next Entry
ὑπείκω
Definition   
Thayer's
  1. to begin below, to make a beginning
    1. to begin
  2. to come forth, hence to be there, be ready, be at hand
  3. to be
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 202 ‑ אוֹן (one);  205 ‑ אָוֶן (aw'‑ven);  1961 ‑ הָיָה (haw‑yaw');  3426 ‑ יֵשׁ (yaysh);  3885 ‑ לוּן (loon, leen);  4735 ‑ מִקְנֶה (mik‑neh');  7399 ‑ רְכֻשׁ (rek‑oosh', rek‑oosh');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (49)
Luke 7
Acts 27
Romans 1
1 Corinthians 4
2 Corinthians 2
Galatians 2
Philippians 2
James 1
2 Peter 3
NAS (32)
Matthew 3
Luke 12
Acts 10
1 Corinthians 2
2 Corinthians 1
Galatians 2
Philippians 1
Hebrews 1
CSB (41)
Luke 6
Acts 20
Romans 1
1 Corinthians 4
2 Corinthians 2
Galatians 2
Philippians 2
James 1
2 Peter 3
BSB (60)
Matthew 3
Luke 15
Acts 25
Romans 1
1 Corinthians 5
2 Corinthians 2
Galatians 2
Philippians 2
Hebrews 1
James 1
2 Peter 3
ESV (55)
Matthew 2
Luke 12
Acts 24
Romans 1
1 Corinthians 5
2 Corinthians 2
Galatians 2
Philippians 2
Hebrews 1
James 1
2 Peter 3
WEB (51)
Luke 7
Acts 27
Romans 1
1 Corinthians 5
2 Corinthians 2
Galatians 2
Philippians 2
James 1
2 Peter 4
Liddell-Scott-Jones Definitions

ὑπάρχω, fut. -ξω Hdt. 6.109, S. Ant. 932 (anap.): aor. ὑπῆρξα (v. infr. 1): Pass., fut. ὑπαρχθήσομαι PTeb. 418.7 (iii A. D.): pf. ὕπηργμαι, Ion. -αργμαι Hdt. 7.11:

begin, take the initiative:

Constr.:

1 abs., Od. 24.286, E. Ph. 1223; ὑπάρχων ἠδίκεις αὐτούς Isoc. 16.44; ὁ ὑπάρξας the beginner (in a quarrel), D. 59.15, cf. 1; ἀμύνεσθαι τοὺς ὑπάρξαντας Lys. 24.18; ἀμυνομένους, μὴ ὑπάρχοντας Pl. Grg. 456e; ὡς οὐχ ὑπάρχων ἀλλὰ τιμωρούμενος Men. 358: Med., Pl. Ti. 41c, Ael. NA 12.41, etc.

2. c. gen., take the initiative in, begin, ἀδίκων ἔργων, ἀδικίης, Hdt. 1.5, 4.1, cf. Th. 2.74, etc.; ὑ. τῆς ἐλευθερίας τῇ Ἑλλάδι And. 1.142, cf. Pl. Mx. 237b.

3. c. part., take the initiative in doing, ἐμὲ ὑπῆρξαν ἄδικα ποιεῦντες Hdt. 7.8. β, cf. 6.133, 9.78; ὑπάρχει εὖ (or κακῶς) ποιῶν τινα X. An. 2.3.23, 5.5.9; τοῖς αὐτοῖς ἀμύνεσθαι οἷσπερ καὶ οἱ Λκεδαιμόνιοι ὑπῆρξαν retaliating by the means which the L. had used first, Th. 2.67 (where οἷσπερ is expld. by the following ἀποκτείναντες and ἐσβαλόντες). in Med. c. inf., Ael. NA 14.11: c. gen., βαδίσεως -ονται ib. 4.34; ἡλίου -ομένου τῆς ἀκμῆς ib. 1.20.

4. c. acc., ὑ. εὐεργεσίας εἴς τινα or τινι take the initiative in [doing] kindnesses to one, D. 19.280, Aeschin. 2.26; ὑ. τοῦτο (sc. τὸ εὐνοεῖν) Men. 927:

Pass., ὑπηρεσίαι ὑπηργμέναι εἰς Φίλιππον αὑτῷ Aeschin. 2.109; τὰ παρὰ τῶν θεῶν ὑπηργμένα D. 1.10; τὰ ἔκ τινος ὑπαργμένα (Ion. for ὑπηργ-) Hdt. 7.11; ὑπηργμένων πολλῶν κἀγαθῶν Ar. Lys. 1159; οὐδέν μοι ὑπῆρκτο εἰς αὐτόν Antipho 5.58; ἀνάξια τῶν εἰς ὑμᾶς ὑπηργμένων Lys. 21.25; ἄξιον τῶν ὑ. equivalent to what was done for him, Arist. EN 1163b21: impers., ὑπῆρκτο αὐτοῦ (sc. τοῦ Πειραιέως) a beginning of it had been made, Th. 1.93. in Act. only, to be the begining, παιδοβόροι μὲν πρῶτον ὑπῆρξαν μόχθοι τάλανες A. Ch. 1068 (anap.); πολλῶν κακῶν, μεγάλων ἀχέων, E. Ph. 1582 (v. l.), Andr. 274 (lyr.), cf. HF 1169.

2. to be already in existence, πημονῆς δ' ἅλις γ' ὑπάρχει A. Ag. 1656 (troch.); φοίνισσα δὲ Θρηϊκίων ἀγέλα ταύρων ὑπᾶρχεν was already there, Pi. P. 4.205; αὗται αἱ νέες τοῖσι Ἀθηναίοισι ὑπῆρχον already existed, opp. to those they were about to build, Hdt. 7.144; εἰ τοίνυν σφι χώρη γε μηδεμία ὑπῆρχε if they had no country originally existing, Id. 2.15; χωρὶς δὲ τούτων οἱ χίλιοι ὑπῆρχον the original thousand existed, X. Cyr. 1.5.5; ἔδει πρῶτον μὲν ὑπάρχειν πάντων ἰσηγορίαν Eup. 291 (lyr.); ὑπαρχούσης μὲν τιμῆς, παρούσης δὲ δυνάμεως X. Ages. 8.1; τοῦτο δεῖ προσεῖναι, τὰ δ' ἄλλ' ὑπάρχει D. 3.15, cf. 8.53; ταὐτὰ ὑ. αὐτῷ ἅπερ ἐμοί Antipho 5.60, cf. Lys. 12.23; ὑμῖν.. ἐλευθερίαν τε ὑπάρχειν καὶ Λακεδαιμονίων ξυμμάχοις κεκλῆσθαι there is in store for you.., Th. 5.9: c. gen., οἶκος δ' ὑ. τῶνδε.. ἔχειν there is store of these things for us to have, A. Ag. 961 (s. v. l., οἴκοις Pors.): freq. in part., ἡ ὑπάρχουσα οὐσία the existing property, Isoc. 1.28; τὰ ὑ. ἁμαρτήματα Th. 2.92; τῆς ὑ. τιμῆς for the current price, Syngr. ap. D. 35.12; οἱ ὑ. πολῖται the existing citizens, Id. 18.295; τῆς φύσεως ὑ. nature being what it is, X. Cyr. 6.4.4; also κρησφύγετόν τι ὑπάρχον εἶναι that there should be a refuge ready prepared, Hdt. 5.124.

3. exist really, opp. φαίνομαι, Arist. Cael. 297b22, Metaph. 1046b10; ἀθεώρητοι τῶν ὑπαρχόντων Id. GC 316a9; καταληπτικὴ φαντασία ἡ ἀπὸ τοῦ ὑπάρχοντος Stoic. 2.25.

4. simply, be, τοῖσιν ἄγουσιν κλαύμαθ' ὑπάρξει S. Ant. 932 (anap.); ὅθεν εὐμάρει' ὑπάρχοι πόρου Id. Ph. 704 (lyr.): and with a predicate, θησαυρὸς ἄν σοι παῖς ὑπῆρχ' οὑμός E. Hec. 1229; τὸ χωρίον καρτερὸν ὑ. Th. 4.4; φύσεως ἀγαθῆς ὑπάρξαι to be of a good natural disposition, X. Oec. 21.11; κἂν σοφὸς ὑπάρχῃ Philem. 102; μέγα ὑ. τοῖς τοιούτοις λόγοις ις of great advantage to them, D. 3.19; πολλῶν ὑπάρξει κῦρος ἡμέρα καλῶν, = κυρώσει πολλὰ καλά, S. El. 919. τὰ ὑπάρχοντα, much like τὰ ὑπηργμένα (A. 4 Pass.), a man's record, ἀνάξιον τῶν ὑ. τῇ πόλει καὶ πεπραγμένων τοῖς προγόνοις D. 8.49; τὰ κάλλιστα τῶν ὑ. your past record, Id. 18.95; ἡ ὑπάρχουσα αἰσχύνη the disgrace which has been incurred, Id. 19.217; τὰ ὑπάρχοντα [αὑτῷ] ἐγκλήματα Aeschin. 1.179.

5. sts. with a part., much like τυγχάνω, τοιαῦτα [αὐτῷ] ὑπῆρχε ἐὀντα Hdt. 1.192; ἐχθρὸς ὑ. ὤν D. 21.38; ὑ. δύναμιν κεκτημένοι Id. 3.7, cf. 15.1.

6. προγόνων ὑ. τῶν ἐξ Ἰλίου to be the descendant of.., D.H. 2.65.

II like ὑπόκειμαι 11.2, to be laid down, to be taken for granted, Pl. Smp. 198d; τούτου ὑπάρχοντος, τούτων ὑπαρχόντων, this being granted, Id. Ti. 30c, 29b; θέντες ὡς ὑπάρχον Id. R. 458a.

III belong to, fall to one, accrue, ὑπάρξει τοι.. τὰ ἐναντία you will have, Hdt. 6.109, etc.; τὸ μισεῖσθαι πᾶσιν ὑ. Th. 2.64; τὴν ὑπάρχουσαν ἀπ' ἀλλήλων ἀμφοτέροις [σωτηρίαν ] Id. 6.86; ἡ ὑπάρχουσα φύσις your proper nature, its normal condition, Id. 2.45; τῇ τέχνῃ ὑπάρχειν διδούς assigning as a property of art, Pl. Phlb. 58c, cf. Tht. 150b, 150c.

2. of persons, ὑ. τινί to be devoted to one, X. An. 1.1.4, HG 7.5.5, D. 19.54, etc.; καθ' ὑμῶν ὑπάρξων ἐκείνῳ he will be on his side against you, ib.118, cf. 2.14. ἐν παντὶ.. πᾶς χωρίῳ, καὶ ᾧ μὴ ὑπάρχομεν every one in every place, even outside our sphere of influence (lit. to which we do not belong), Th. 6.87.

3. in the Logic of Arist. ὑπάρχειν denotes the subsistence of qualities in a subject, Metaph. 1025a14; ὑ. τινί, = κατηγορεῖσθαί τινος, APr. 25a13, al.; ὑ. κατά τινος ib. 24a27, Int. 16b13; ἐπί τινος ib. 16a32; ὑ. τινὶ ζῴῳ πεζῷ δίποδι εἶναι Top. 109a14; ὑπάρξει τι [τῷ πρώτῳ ] it will have predicates, Plot. 5.6.2; ἡ γένεσις τῷ χρόνῳ.. ὑπάρχει Dam. Pr. 142. freq. in neut. pl. part., τὰ ὑπάρχοντα,

I in signf.

1, existing circumstances, presentadvantages, Democr. 191, D. 2.2; ἀπὸ τῶν αἰεὶ ὑ. σφαλέντες Th. 4.18, cf. 6.33; πρὸς τὰ ὑ. ib. 31; ἐκ τῶν ὑ. under the circumstances, according to one's means, X. An. 6.4.9, Arist. Pol. 1288b33; ὡς ἐκ τῶν ὑ. Th. 7.76, 8.1.

2. in signf. 111, possessions, resources, Id. 1.70, 144, etc.; τὰ ἑκατέροις ὑ. ib. 141; κινδυνεύειν περὶ τῶν ὑ. Isoc. 3.57: as a Subst., τὰ ὑ. αὐτοῦ Matthew 24:47, cf. LXX Genesis 12:5; ὑποθέμενος τὰ ὑ. καὶ ὑπάρξοντα present and future resources, POxy. 125.22 (vi A.D.), etc.

3. Math., ὑπάρχοντα εἴδη positive terms, Dioph. 1 Def. 10.

impers., ὑπάρχει the fact is that.., c. acc. et inf., ὑ. γάρ σε μὴ γνῶναί τινα S. El. 1340; ὡς ὑ. τοῦ ἔχειν.. as the case stands with regard to having, Arist. HA 516b25; περὶ τοὺς μαστοὺς ὑπεναντίως ὑ. ib. 500a14.

2. it is allowed, it is possible, c. dat. et inf., ὑ. ἡμῖν ἐπικρατεῖν Th. 7.63, cf. And. 2.19, etc.; ὑ. αὐτῇ εὐδαίμονι εἶναι Pl. Phd. 81a, cf. Prt. 345a, Phdr. 240b, etc.: also without a dat., οὐχ ὑ. εἰδέναι Th. 1.82; ὑ. τὴν αὐτὴν εἶναι μητέρα Isaiah 7:25, etc.: abs., ὥσπερ ὑπῆρχε as well as was possible, Th. 3.109.

3. in neut. part., ὑπάρχον ὑμῖν πολεμεῖν since it is allowed you to.., Th. 1.124, cf. Pl. Smp. 217a. to be ὕπαρχος or subordinate colleague, D.C. 36.36; τῷ.. Ἀντωνίνῳ Id. 71.34.

II dub. in the sense of ἄρχω, rule; for Th. 6.87, where the Sch. is in error, v. supr. B. 111.2b; in Arist. Pol. 1291b32 ὑπερέχειν is prob. l.

Thayer's Expanded Definition

ὑπάρχω; imperfect ὑπῆρχον;

1. properly, to begin below, to make a beginning; universally, to begin; (Homer, Aeschylus, Herodotus, and following).

2. to come forth, hence, to be there, be ready, be at hand (Aeschylus, Herodotus, Pindar, and following): universally, and simply, Acts 19:40 (cf. Buttmann, § 151, 29 note); Acts 27:12, 21; ἐν τίνι, to be found in one, Acts 28:18; with a dative of the person ὑπάρχει μοι τί, something is mine, I have something: Acts 3:6; Acts 4:37; Acts 28:7; 2 Peter 1:8 (where Lachmann παρόντα; Sir. 20:16; Proverbs 17:17; Job 2:4, etc.); τά ὑπάρχοντα τίνι, one's substance, one's property, Luke 8:3; Luke 12:15 L text T Tr WH; Acts 4:32 (Genesis 31:18; Tobit 4:8; Dio C. 38, 40); also τά ὑπάρχοντα τίνος, Matthew 19:21; Matthew 24:47; Matthew 25:14; Luke 11:21; Luke 12:15 R G L marginal reading, 33, 44 (here L marginal reading Tr marginal reading the dative); ; 1 Corinthians 13:3; Hebrews 10:34 (often in the Sept. for מִקְנֶה, רְכוּשׁ, נְכָסִים; Sir. 41:1; Tobit 1:20, etc.; τά ἰδίᾳ ὑπαρξοντα, Polybius 4,3, 1).

3. to be, with a predicate nominative (as often in Attic) (cf. Buttmann, § 144, 14, 15 a., 18; Winer's Grammar, 350 (328)): as ἄρχων τῆς συναγωγῆς ὑπῆρχεν, Luke 8:41; add, Luke 9:48; Acts 7:55; Acts 8:16; Acts 16:3; Acts 19:36; Acts 21:20; 1 Corinthians 7:26; 1 Corinthians 12:22; James 2:15; 2 Peter 3:11; the participle with a predicate nominative, being i. e. who is etc., since or although he etc. is: Luke 16:14; Luke 23:50; Acts 2:30; Acts 3:2; Acts 14:8 Rec.; ; (); Romans 4:19; 1 Corinthians 11:7; 2 Corinthians 8:17; 2 Corinthians 12:16; Galatians 1:14; Galatians 2:14; plural, Luke 11:13; Acts 16:20, 37; Acts 17:29; 2 Peter 2:19. ὑπάρχειν followed by ἐν with a dative of the thing, to be contained in, Acts 10:12; to be in a place, Philippians 3:20; in some state, Luke 16:23; ἐν τῇ ἐξουσία τίνος, to be left in one's power or disposal, Acts 5:4; ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ καί τρυφή, to be gorgeously apparelled and to live delicately, Luke 7:25; ἐν μορφή Θεοῦ ὑπάρχειν, to be in the form of God (see μορφή), Philippians 2:6 (here R. V. marginal reading Gr. being originally (?; yet cf. 1 Corinthians 11:7)); followed by ἐν with a dative plural of the person, among, Acts 4:34 R G; 1 Corinthians 11:18. μακράν ἀπό ἑνός ... ὑπάρχοντα , Acts 17:27; πρός τῆς σωτηρίας, to be conducive to safety, Acts 27:34. (Compare: προϋπάρχω.)


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ὑπάρχω ,

[in LXX for H1961, H3426, H3885, etc.; τ . ὑπάρχοντα for H4735, H7399, etc.;]

1. to begin, make a beginning (Hom., Hdt., al.).

2. to be in existence, be ready, be at hand (Hdt., Thuc., al.): Acts 19:40; Acts 27:12; Acts 27:21; seq. ἐν , Acts 28:18.

3. to be, prop, expressing continuance of an antecedent state or condition (cf. Gifford, Incarnation, 11 ff.; MM, xxv): c, nom, pred., Luke 8:41; Luke 9:48, Acts 4:34; Acts 7:55; Acts 8:16; Acts 16:3; Acts 19:36; Acts 21:20, 1 Corinthians 7:26; 1 Corinthians 12:22, James 2:15, 2 Peter 3:11; ptcp. c. pred., Luke 16:14; Luke 23:50, Acts 2:30; Acts 2:32; Acts 17:24; Acts 22:3, Romans 4:19, 1 Corinthians 2:15, 2 Corinthians 8:17; 2 Corinthians 12:16, Galatians 1:14; Galatians 2:14; pl., Luke 11:13, Acts 16:20; Acts 16:37; Acts 17:29, 2 Peter 2:19; seq. ἐν , c. dat. rei, Luke 7:25; Luke 16:23, Acts 5:4; Acts 10:12, 1 Corinthians 11:18, Philippians 3:20; ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων (R, mg., being originally), Philippians 2:6; ἐν , c. dat. pers., (among), 1 Corinthians 11:18; μακρὰν ἀπό , Acts 17:27; πρὸς τ . σωτηρίας , Acts 27:34.

4. to belong to (Thuc., Xen., al.): c. dat. pers., Acts 3:6; Acts 4:37; Acts 28:7, 2 Peter 1:8; τὰ ὑπάρχοντα , one's belongings, possessions: c. dat. pers., Luke 8:3; Luke 12:15, Acts 4:32; c. gen. pers., Matthew 19:21; Matthew 24:47; Matthew 25:14, Luke 11:21; Luke 12:33; Luke 12:44; Luke 14:33; Luke 16:1; Luke 19:8, 1 Corinthians 13:3, Hebrews 10:34 (cf. προ -υπάρχω ).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

For the meaning ";pomp,"; ";dignity,"; as in Act. 25:23, cf. Vett. Val. p. 38.26 εὐπόρους δὲ καὶ πλουσίους καὶ μετὰ πλείστης φαντασίας διεξάγοντας, et saepe. The word is used of idols in ib. p. 67.6 ὑπὸ δαιμονίων καὶ φαντασίας εἰδώλων χρηματισθήσονται. For its philosophic use see Epict. i, I. 15 δῆλον ὅτι ἡ χρηστικὴ δύναμις ταῖς φαντασίαις, ";clearly it (sc. reason) is the faculty which can deal with our impressions"; (Matheson), and for its use by medical writers to denote the ";appearance"; or ";manifestation"; of disease, see Hoban, p. 265.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
υπαρχει ὑπάρχει υπαρχειν ὑπάρχειν υπαρχοντα ὑπάρχοντα ὑπάρχοντά υπαρχοντας ὑπάρχοντας υπαρχοντες ὑπάρχοντες υπαρχοντος ὑπάρχοντος υπαρχοντων ὑπαρχόντων υπαρχουσης ὑπαρχούσης υπαρχουσιν ὑπάρχουσιν υπαρχων ὑπάρχων υπαρχωσιν ὑπάρχωσιν υπατοι ύπατοι υπάτους υπηρχεν ὑπῆρχεν υπηρχον ὑπῆρχον hyparchei hypárchei hyparchein hypárchein hyparchon hyparchōn hypárchon hypárchōn hyparchonta hypárchonta hypárchontá hyparchontas hypárchontas hyparchontes hypárchontes hyparchonton hyparchontōn hyparchónton hyparchóntōn hyparchontos hypárchontos hyparchosin hyparchōsin hypárchosin hypárchōsin hyparchouses hyparchousēs hyparchoúses hyparchoúsēs hyparchousin hypárchousin hyperchen hypêrchen hypērchen hypē̂rchen hyperchon hypêrchon hypērchon hypē̂rchon uparchei uparchein uparchon uparchōn uparchonta uparchontas uparchontes uparchonton uparchontōn uparchontos uparchosin uparchōsin uparchouses uparchousēs uparchousin uperchen upērchen uperchon upērchon
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile