Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #53 - ἁγνός

Transliteration
hagnós
Phonetics
hag-nos'
Origin
from the same as (G40)
Parts of Speech
adjective
TDNT
1:122,19
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
ἄγνοια
 
Next Entry
ἁγνότης
Definition   
Thayer's
  1. exciting reverence, venerable, sacred
  2. pure
    1. pure from carnality, chaste, modest
    2. pure from every fault, immaculate
    3. clean
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 2134 ‑ זַךְ (zak);  2135 ‑ זָכָה (zaw‑kaw');  2889 ‑ טָהֹר (haw‑hore', taw‑hore');  
Frequency Lists
Verse Results
ASV (7)
2 Corinthians 1
Philippians 1
1 Timothy 1
Titus 1
James 1
1 Peter 1
1 John 1
BSB (8)
2 Corinthians 2
Philippians 1
1 Timothy 1
Titus 1
James 1
1 Peter 1
1 John 1
CSB (8)
2 Corinthians 2
Philippians 1
1 Timothy 1
Titus 1
James 1
1 Peter 1
1 John 1
ESV (7)
2 Corinthians 2
Philippians 1
1 Timothy 1
Titus 1
James 1
1 Peter 1
1 John 1
KJV (8)
2 Corinthians 2
Philippians 1
1 Timothy 1
Titus 1
James 1
1 Peter 1
1 John 1
LEB (0)
The Lexham English Bible
did not use
this Strong's Number
LSB (8)
2 Corinthians 2
Philippians 1
1 Timothy 1
Titus 1
James 1
1 Peter 1
1 John 1
N95 (9)
2 Corinthians 2
Philippians 1
1 Timothy 2
Titus 1
James 1
1 Peter 1
1 John 1
NAS (10)
2 Corinthians 2
Philippians 1
1 Timothy 2
Titus 1
James 1
1 Peter 1
1 John 1
NLT (8)
2 Corinthians 2
Philippians 1
1 Timothy 1
Titus 2
James 1
1 Peter 1
1 John 1
WEB (8)
2 Corinthians 2
Philippians 1
1 Timothy 1
Titus 1
James 1
1 Peter 1
1 John 1
YLT (8)
2 Corinthians 2
Philippians 1
1 Timothy 1
Titus 1
James 1
1 Peter 1
1 John 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἁγνός, ή, όν, (cf. ἅγιος)

pure, chaste, holy, Hom. (only in Od.), etc.:

I of places and things dedicated to gods, hallowed, ἑορτή Od. 21.259; of frankincense, ἁγνὴ ὀδμή Xenoph. 1.7; ἄλσος h.Merc. 187; τέμενος Pi. P. 4.204; ὕδωρ Id. I. 6(5).74; πυρὸς ἁγνόταται παγαί Id. P. 1.21; αἰθήρ A. Pr. 282; φάος, λουτρόν, S. El. 86, Ant. 1201; θύματα Id. Tr. 287, cf. Th. 1.126, D.H. 1.38; of food, Jul. Or. 6.192c (Comp.); χρηστήρια E. Ion 243, etc.; ἐν ἁγνῷ on holy ground, A. Supp. 223, but χῶρον οὐχ ἁ. πατεῖν a spot not lawful to tread on, S. OC 37.

2. of divine persons, chaste, pure, Hom., mostly of Artemis, χρυσόθρονος Ἄ. ἁ. Od. 5.123, 18.202, etc.; also ἁ. Περσεφόνεια 11.386, cf. h.Cer. 337; of Demeter, h.Cer. 203, 439; Χάριτες Sapph. 65; ἁ. θεαί, Demeter and Persephone, IG 14.204, 4.31; Apollo, Pi. P. 9.64; Zeus, A. Supp. 653, S. Ph. 1289: of the attributes of gods, θεῶν σέβας S. OT 830.

II after Hom.,

1. of persons, undefiled, chaste, of maidens, Alc. 55, Pi. P. 4.103, A. Fr. 242; ἁ. αὐδά, of a maiden's voice, Ag. 245; of Hippolytus, E. Hipp. 102; c. gen., λέχους ἁ. δέμας ib. 1003; γάμων ἁ. Pl. Lg. 840d, cf. Men. Epit. 223; ἁ. ἀπ' ἀνδρὸς συνουσίας Jusj. ap. D. 59.78.

2. pure from blood, guiltless, ἁγνοὶ τοὐπὶ τήνδε τὴν κόρην S. Ant. 889; ἁ. χεῖρας E. Or. 1604; μητροκτόνος.. τόθ' ἁ. ὤν Id. El. 975, cf. IA 940; ὅθ' ἁ. ἦν when he had been purified, S. Tr. 258: c. gen., ἁγνὰς χεῖρας αἵματος E. Hipp. 316; φόνου Pl. Lg. 759c; Δάματρος ἀκτᾶς δέμας ἁ. ἴσχειν pure from food, E. Hipp. 138.

3. generally, pure, upright, ἀέθλων ἁ. κρίσις Pi. O. 3.21; ψυχῆς φιλία ἁ. X. Smp. 8.15, etc.

III Adv. ἁγνῶς καὶ καθαρῶς h.Ap. 121, Hes. Op. 337; ἁ. ἔχειν X. Mem. 3.8.10.

ἄγνος, ἡ, Att. , = λύγος,

I chaste-tree, the branches of which were strewed by matrons on their beds at the Thesmophoria, Vitex Agnus-castus, h.Merc. 410, Chionid. 2, cf. Trag.Adesp. 396, Pl. Phdr. 230b, Hp. Int. 30, Arist. H A 627a9, Nic. Th. 71, Dsc. 1.103. (Associated with the notion of chastity from the like ness of its name to ἁγνός.)

II ἄγνος, ὁ, name of a fish, = καλλιώνυμος Diph.Siph. ap. Ath. 8.356a (sine acc. cod., ἁγνός Kaib.).

III a kind of bird, Sch. Pl. Phdr. l.c., Suid.

Thayer's Expanded Definition

ἁγνός, , (ἅζομαι, see ἅγιος);

1. exciting reverence, venerable, sacred: πῦρ καί σποδός, 2 Macc. 13:8; Euripides, El. 812.

2. pure (Euripides, Or. 1604 ἁγνός γάρ εἰμί χεῖρας, ἀλλ' οὐ τάς φρένας, Hipp. 316f, ἁγνάς ... μίασμα);

a. pure from carnality, chaste, modest: Titus 2:5; παρθένος an unsullied virgin, 2 Corinthians 11:2 (4 Macc. 18:7).

b. pure from every fault, immaculate: 2 Corinthians 7:11; Philippians 4:8; 1 Timothy 5:22; 1 Peter 3:2; 1 John 3:3 (of God (yet cf. ἐκεῖνος 1 b.)); James 3:17. (From Homer down.) (Cf. references under the word ἅγιος, at the end; Westc. on 1 John 3:3.)


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἁγνός , - , όν

(<ἅγος , see ἅγιος ),

[in LXX chiefly for H2889 (Pss. and Pr. only), also 2 Maccabees 13:8, 4 Maccabees 18:7, al.;]

1. free from ceremonial defilement, in a condition prepared for worship (for exx. of pagan usage, v. MM, VGT, s.v.).

2. holy, sacred, venerable (2Mac, l.c.).

3. As in OT (cl.), pure, chaste, undefiled, guiltless;

(a) of persons: 2 Corinthians 7:11, 2 Corinthians 11:12, 1 Timothy 5:22, Titus 2:5, 1 John 3:3;

(b) of things: Philippians 4:8, James 3:17, 1 Peter 3:2.†

SYN.: εἰλικρινής G1506 (q.v.), pure, primarily as winnowed, purged, first found in ethical sense in NT (sincere). On the equivalence of . and καθαρός G2513 (q.v.), v. DCG, ii, 459a, though Westc. (Epp. Jo., 101) notes a distinction between them.


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

In its narrower sense we may compare a psephism from Assos, dated A.D. 37, Syll 364.20 τὴν πάτριον ἁγνὴν Παρθένον (cf. 2 Corinthians 11:2), i.e. Athena Polias, as Dittenberger notes—the ";Blessed Virgin"; of Greek religion : cf. Preisigke 2481 (i/A.D.) Ἰουλία ἁγνή, ἐτῶν κ ̄γ ̄, εὐψύχι. It is applied to holy places in P Tebt II. 616 (ii/A.D.), a letter from a προφήτης,—[ ]τι ἔξεσ ̣[τι ] πᾶσι ἐν ἁγνοῖς τόποις γενέσθαι. For the ceremonial use of . see Priene 205, εἰσίναι εἰς τ [ ] ἱερὸν ἁγνὸν ἐ [ν ] ἐσθῆτι λευκ [ῆι ], an inscription at the entrance to a ἱερὸς οἶκος. Rouffiac (Recherches, p. 62), who cites the passage, aptly recalls the inscription of the temple of Epidaurus mentioned by Clement Alex. (Strom. V. 1. 13, 3) to illustrate the transition from the ritual to the moral sense—

ἁγνὸν χρὴ νηοῖο θυώδεος ἐντὸς ἰόντα

ἔμμεναι · ἁγνείη δ᾽ ἐστὶ φρονεῖν ὅσια.

(Also in Porphyry de abst. ii. 19, ap. Syll ii. p. 267.) There is also a noteworthy usage in the Chian dialectic inscr., Syll 570.8 (iv/B.C.) [ὁ ἰ ]δὼν κατειπάτω πρ [ὸς ] τὸς βασιλέας ἁγ [νῶς ] πρὸς το θεο, ";give information . . . if he would be blameless before the God."; An interesting example of the adj. occurs in P Oxy I. 41.29 f. (the report of a public meeting, iii/iv A.D.), where at a popular demonstration in honour of the prytanis the people are described as shouting—ἁγνοὶ πιστοὶ σύνδικοι, ἁγνοὶ πιστοὶ σ ̣υ ̣[ν ] [γορο ]ι, ἰς ὥρας πᾶσι τοῖς τὴν πόλιν φιλοῦσιν, ";True and upright advocates, true and upright assessors! Hurrah for all who love the city!"; (Edd.). Ἁγνῶς in the sense of Philippians 1:17, ";honestly,"; is common in honorific inscriptions, as OGIS 485.13 (Magnesia, Roman age) τὰς λοιπὰς δὲ φιλοτειμίας τελιάσαντα ἁγνῶς καὶ ἀμέμπτως, ib. 524.5 (Thyatira, do.) ἀγορανομήσαντα τετράμηνον ἁγνῶς : so as .early as Pindar (Ol. iii. 37).

The adjective and its derivatives may accordingly take a wide meaning, as wide as our pure in the ethical sense. But a starting-point must not be overlooked : cf. the Avestan yasna ";ritual,"; Sanskrit yaj, Av. yaz ";to worship,"; showing that it originally denoted ";in a condition prepared for worship."; The uses noted under ἁγνεία and in this article show that this meaning persisted; and it is not out of sight in NT times. In pagan technical language it definitely connoted twofold abstinence, as a necessary condition of entrance into a temple. The definition of Heyschius gives us the condition in its oldest form : ";ἁγνεύειν · καθαρεύειν ἀπό τε ἀφροδισίων καὶ ἀπὸ νεκροῦ.";

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
αγνα αγνά ἁγνά αγναί αγνας αγνάς ἁγνάς αγνη αγνή ἁγνή αγνην αγνήν ἁγνὴν αγνον αγνόν ἁγνὸν αγνος αγνός ἁγνός αγνού άγνου αγνους αγνούς ἁγνοὺς αγνών agna agnas agne agnē agnen agnēn agnon agnos agnous hagna hagná hagnas hagnás hagne hagnē hagnḗ hagnen hagnēn hagnḕn hagnon hagnòn hagnos hagnós hagnous hagnoùs
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile