Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #681 - ἅπτω

Transliteration
háptō
Phonetics
hap'-to
Origin
a primary word
Parts of Speech
verb
TDNT
None
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
ἅπτομαι
 
Next Entry
Ἀπφία
Definition   
Thayer's
  1. to fasten to, adhere to
    1. to fasten fire to a thing, kindle, set of fire
Frequency Lists
Verse Results
ASV (5)
Luke 5
BSB (5)
Luke 4
Acts 1
CSB (6)
Matthew 1
Luke 4
Acts 1
ESV (37)
Matthew 9
Mark 11
Luke 13
John 1
1 Corinthians 1
2 Corinthians 1
Colossians 1
1 John 1
KJV (4)
Luke 4
LEB (0)
The Lexham English Bible
did not use
this Strong's Number
LSB (39)
Matthew 9
Mark 11
Luke 13
John 1
Acts 1
1 Corinthians 1
2 Corinthians 1
Colossians 1
1 John 1
N95 (39)
Matthew 9
Mark 11
Luke 13
John 1
Acts 1
1 Corinthians 1
2 Corinthians 1
Colossians 1
1 John 1
NAS (39)
Matthew 9
Mark 11
Luke 13
John 1
Acts 1
1 Corinthians 1
2 Corinthians 1
Colossians 1
1 John 1
NLT (6)
Matthew 1
Mark 1
Luke 5
Acts 2
WEB (5)
Luke 5
YLT (6)
Matthew 1
Luke 4
Acts 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἅπτω, fut. ἅψω: aor. ἧψα: — Pass., pf. ἧμμαι, Ion. ἅμμαι Hdt. 1.86: fut. ἅψομαι Od. 9.379, ἁφθήσομαι (συν-) Gal. 3.311: Med., v.infr. (cf. ἑάφθη):

I

1. fasten or bind to, used by Hom., once in Act., ἅψας ἀμφοτέρωθεν.. ἔντερον οἰός (of a lyre-string) Od. 21.408; once in Med., ἁψαμένη βρόχον.. ἀφ' ὑψηλοῖο μελάθρου having fastened the noose to the beam (to hang herself), 11.278; so later ἅψεται ἀμφὶ βρόχον.. δείρᾳ E. Hipp. 770; ἁψαμένη βρόχον αὐχένι A.R. 1.1065: Act., βρόχους ἅ. κρεμαστούς E. Or. 1036; but βρόχῳ ἅ. δέρην Id. Hel. 136, cf. AP 7.493 (Antip. Thess.).

2. join, ἅ. χορόν A. Eu. 307; πάλην τινὶ ἅ. fasten a contest in wrestling on one, engage with one, Id. Ch. 868: Pass., ἅπτεσθαι τὴν Μεγαρέων πόλιν καὶ Κορινθίων τοῖς τείχεσιν Arist. Pol. 1280b14.

II more freq. in Med., ἅπτομαι, fut. ἅψομαι, aor. ἡψάμην E. Supp. 317, with pf. Pass. ἧμμαι S. Tr. 1010 (lyr.), Pl. Phdr. 260e: fasten oneself to, grasp, c.gen., ἅψασθαι γούνων Il. 1.512; χειρῶν 10.377; ἁψαμένη δὲ γενείου Ὀδυσσῆα προσέειπεν Od. 19.473; ἅπτεσθαι νηῶν Il. 2.152; βρώμης δ' οὐχ ἅπτεαι οὐδὲ ποτῆτος; Od. 10.379, cf. 4.60; ὡς δ' ὅτε τίς τε κύων συὸς.. ἅπτηται κατόπισθε.. ἰσχία τε γλουτούς τε Il. 8.339; ἅπτεσθαι τοῦ ἐπεόντος ἐπὶ τῶν δενδρέων καρποῦ Hdt. 2.32; τῶν τύμβων ἁπτόμενοι Id. 4.172; ἅπτεσθαί τινος, Lat. manus inicere alicui, Id. 3.137; οὔτ' ἔθιγεν οὔθ' ἥψαθ' ἡμῶν E. Ba. 617; τῶν σφυγμῶν feel the pulse, Arr. Epict. 3.22.73: metaph., take hold of, cleave to, Pl. Lg. 967c. abs., τῶν μὲν γὰρ πάντων βέλε' ἅπτεται for the spears of all the Trojans reach their mark, Il. 17.631; ἀμφοτέρων βέλε' ἥπτετο 8.67. ἅ. τῆς γῆς land, D.S. 4.48.

III metaph., engage in, undertake, βουλευμάτων S. Ant. 179; ἀγῶνος E. Supp. 317; πολέμου prosecute it vigorously, Th. 5.61; ἧπται τοῦ πράγματος D. 21.155; ψυχὴ ἡμμένη φόνων Pl. Phd. 108b, cf. E. IT 381; τῶν μεγίστων ἀσεβημάτων Plb. 7.13.6; so ἅ. τῆς μουσικῆς καὶ φιλοσοφίας Pl. R. 411c; ἐπιτηδεύματος ib. 497e; γεωμετρίας Id. Plt. 266a; τῆς θαλάττης Plb. 1.24.7; ἅπτεσθαι λόγου E. Andr. 662, Pl. Euthd. 283a (but ἅπτεσθαι τοῦ λόγου

1. attack, impugn the argument of another, Id. Phd. 86d); τούτων ἥψατο touched on these points, handled them, Th. 1.97; ἅ. τῆς ζητήσεως Arist. GC 320b34; but also, touch on, treat superficially, Pl. Lg. 694c, Arist. EE 1227a1. abs., begin, set to work, ταῖς διανοίαις Ar. Ec. 581.

2. fasten upon, attack, Pi. N. 8.22, A. Ag. 1608, etc.; μόνον τῷ δακτύλῳ Ar. Lys. 365; τῆς οὐραγίας Plb. 2.34.12; esp. with words, Hdt. 5.92. γ; of diseases, ἧπταί μου S. Tr. 1010, cf. Gal. 15.702; ἥψατο τῶν ἀνθρώπων Th. 2.48; ὅσα ἅπτεται ἀνθρώπων all that feed on human flesh, ib. 50. lay hands on, χρημάτων Pl. Lg. 913a; τῶν ἀλλοτρίων Id. R. 360b, etc.

3. touch, affect, ἄλγος οὐδὲν ἅπτεται νεκροῦ A. Fr. 255, cf. S. OC 955; ἅπτει μου τοῖς λόγοις τῆς ψυχῆς Pl. Ion 535a; τῆς ἐμῆς ἥψω φρενός E. Rh. 916; ὥς μου χρησμὸς ἅ. φρενῶν Ar. Eq. 1237; make an impression upon, ἡμῶν OGI 315.56 (Pessinus, ii B. C.).

4. grasp with the senses, perceive, S. OC 1550, Pl. Phd. 99e; apprehend, τῆς αἰτίας Arist. Resp. 472a3.

5. have intercourse with a woman, Pl. Lg. 84c a, Arist. Pol. 1335b40, 1 Corinthians 7:1; εὐνῆς E. Ph. 946.

6. come up to, reach, overtake, X. HG 5.4.43; attain, τῆς ἀληθείας Pl. Phd. 65b; τοῦ τέλους Id. Smp. 211b: in Pi., c. dat., ἀγλαΐαις P. 10.28; στάλαισιν Ἡρακλείαις Id. I. 4(3).12; but also c. gen., Ἡρακλέος σταλᾶν Id. O. 3.44.

7. make use of, avail oneself of, τῆς τύχης E. IA 56.

8. Geom., of bodies and surfaces, to be in contact, Arist. Ph. 231a22, cf. Metaph. 1002a34, al., S.E. M. 3.35; of lines or curves, meet, Euc. 3 Def. 2; touch, Id. 4 Def. 5, Archim. Sph.Cyl. 1.28; pass through a point, Euc. 4 Defs. 2,6; of points, lie on a line or curve, ib. Defs. 1,3; ἅπτεται τὸ σημεῖον θέσει δεδομένης εὐθείας the locus of the point is a given straight line, Id. ap. Papp. 656.6,al. Act., kindle, set on fire (i.e. by contact of fire), Hdt. 8.52, etc. (so in Med., Call. Dian. 116); ἐρείκης θωμὸν ἅψαντες πυρί A. Ag. 295: metaph., πυρσὸν ὕμνων Pi. I. 4(3).43:

I Pass., to be set on fire, ὁ μοχλὸς ἐλάϊνος ἐν πυρὶ μέλλεν ἅψεσθαι Od. 9.379; ὡς ἅφθη τάχιστα τὸ λήιον.. ἅψατο νηοῦ as soon as the corn caught fire, it set fire to the temple, Hdt. 1.19; πυρῆς ἤδη ἁμμένης ib. 86; ἧπται πυρί E. Hel. 107.

II ἅ. πῦρ kindle a fire, ib. 503: Pass., ἄνθρακες ἡμμένοι red-hot embers, Th. 4.100; δᾷδ' ἐνεγκάτω τις ἡμμένην Ar. Nu. 1490, cf. Pl. 301.

III cook, Alex. 124.1.

Thayer's Expanded Definition

ἅπτω; 1 aorist participle ἅψας; (cf. Latinapto, German heften); (from Homer down);

1. properly, to fasten to, make adhere to; hence, specifically to fasten fire to a thing, to kindle, set on fire, (often so in Attic): λύχνον, Luke 8:16; Luke 11:33; Luke 15:8 (Aristophanes nub. 57; Theophrastus, char. 20 (18); Josephus, Antiquities 4, 3, 4); πῦρ, Luke 22:55 (T Tr text WH περιαψάντων); πυράν, Acts 28:2 L T Tr WH.

2. Middle (present ά῾πτομαι); imperfect ἡπτομην (Mark 6:56 R G Tr marginal reading); 1 aorist ἡψάμην; in the Sept. generally for נָגַע , הִגִּיעַ ; properly, to fasten oneself to, adhere to, cling to (Homer, Iliad 8. 67);

a. to touch, followed by the object in genitive (Winers Grammar, § 30, 8 c.; Buttmann, 167 (146); cf. Donaldson, p. 483): Matthew 8:3; Mark 3:10; Mark 7:33; Mark 8:22, etc.; Luke 18:15; Luke 22:51 — very often in Matthew, Mark, and Luke. In John 20:17, μή μου ἅπτου is to be explained thus: Do not handle me to see whether I am still clothed with a body; there is no need of such an examination, for not yet etc.; cf. Baumg.-Crusius and Meyer at the passage (as given by Hackett in Bib. Sacr. for 1868, p. 779f, or B. D. American edition, p. 1813f).

b. γυναικός, of carnal intercourse with a woman, or cohabitation, 1 Corinthians 7:1, like the Latintangere, Horace sat. 1, 2, 54: Terence, Heaut. 4, 4, 15, and the Hebrew נָגַע , Genesis 20:6; Proverbs 6:29 (Plato, de legg. viii. 840 a.; Plutarch, Alex. Magn c. 21).

c. with allusion to the levitical precept ἀκαθάρτου μή ἅπτεσθε, have no contact with the Gentiles, no fellowship in their heathenish practices, 2 Corinthians 6:17 (from Isaiah 52:11); and in the Jewish sense, μή ἅψῃ, Colossians 2:21 (the things not to be touched appear to be both women and certain kinds of food, so that, celibacy and abstinence from various kinds of food and drink are recommended; cf. DeWette at the passage (but also Meyer and Lightfoot; on the distinction between the stronger term ἅπτεσθαι (to handle?) and the more delicate θιγεῖν (to touch?) cf. the two commentators just named and Trench, § xvii. In classic Greek also ἅπτεσθαι is the stronger term, denoting often to lay hold of, hold fast, appropriate; in its carnal reference differing from θιγγάνειν by suggesting unlawfulness. θιγγάνειν, is used of touching by the hand as a means of knowledge, handling for a purpose; ψηλαφαν signifies to feel around with the fingers or hands, especially in searching for something, often to grope, fumble, cf. ψηλαφινδα blindman's buff. Schmidt, chapter 10.)).

d. to touch i. e. assail: τίνος, anyone, 1 John 5:18 (1 Chronicles 16:22, etc.). (Compare: ἀνάπτω, καθάπτω, περιάπτω.)


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἅπτω ,

[in LXX chiefly for H5060;]

prop.,

to fasten to; hence, of fire, to kindle, light: Luke 8:16; Luke 11:33; Luke 15:8, Acts 28:2. Mid., c. gen., to fasten oneself to, cling to, lay hold of (so in Papyri; MM, s.v.): Matthew 8:3; Matthew 8:15, John 20:17, al.; of carnal intercourse, 1 Corinthians 7:1; with reference to levitical and ceremonial prohibitions, 2 Corinthians 6:17, Colossians 2:21; of hostile action, 1 John 5:18 (cf. ἀν -, καθ -, περι - άπτω ).

* πεπι -άπτω ,

[in LXX: 3 Maccabees 3:7 *;]

1. to tie about, attach.

2. In late writers, to light a fire around, kindle: πῦρ , Luke 22:55.†

SYN.: θιγγάνω G2345, ψηλαφάω G5584. . is the stronger, θ ., to touch, the lighter term. ψ . is to feel, as in search of something (Tr., Syn., § xvii; Lft., Col., 201 f.).


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

περιάπτω, in the derived sense of ";kindle,"; is found in the NT only in Luke 22:55 (cf. 3 Maccabees 3:7). For the original meaning ";tie about,"; ";attach,"; see the magic P Lond 121.197 (iii/A.D.) (= I. p. 90) ἐπίγραφ (ε) εἰς χάρτ (ην) καὶ περίαπτε ρουραρβισαρου. . . as a charm against discharge from the eyes, ib..219 (p. 91) γράψον εἰς χάρτην καθαρὸν καὶ περίαψον ιαω σαβαωθ αδωναι. . . as a charm against ague, and Aristeas 159 ἐπὶ τῶν χειρῶν δὲ διαρρήδην τὸ σημεῖον κελεύει περιῆφθαι, ";he expressly orders that the ‘sign’ be ‘bound round upon the hands’"; (Thackeray). The verb should perhaps be restored in this sense in PSI I. 64.7 (i/B.C. ?) π ]εριῆ [ψάς μοι χρυ ]σίου : see the editor’s note. In Vett. Val. p. 285.32 περιάπτειν = diffamare.

 

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
απτει ἅπτει άπυρον αψαντες ἅψαντες αψας ἅψας περιαψαντων περιαψάντων apsantes apsas aptei hapsantes hápsantes hapsas hápsas haptei háptei periapsanton periapsantōn periapsánton periapsántōn
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile