corner graphic   Hi,    
ver. 2.0.20.10.24
Finding the new version too difficult to understand? Go to classic.studylight.org/

Bible Lexicons

Old / New Testament Greek Lexical Dictionary

Entry for Strong's #3918 - πάρειμι

Transliteration
páreimi
Phonetics
par'-i-mee  
Word Origin
from (3844) and (1510) (including its various forms)
Parts of Speech
Verb
TDNT
5:858,791
Word Definition [ Thayer | Strong | Mounce ]
Thayer's Definition
  1. to be by, be at hand, to have arrived, to be present
  2. to be ready, in store, at command
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 935 ‑ בּוֹא (bo);  2009 ‑ הִנֵּה (hin‑nay');  2363 ‑ חוּשׁ (koosh);  4291 ‑ מְטָה (met‑aw', met‑aw');  5060 ‑ נָגַע (naw‑gah');  5844 ‑ עָטָה (aw‑taw');  7130 ‑ קֶרֶב (keh'‑reb);  
Frequency Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (23) NAS (23) HCS (24)
Matthew 1
Luke 1
John 2
Acts 5
1 Corinthians 1
2 Corinthians 5
Galatians 2
Colossians 1
Hebrews 2
2 Peter 2
Matthew 1
Luke 1
John 1
Acts 5
1 Corinthians 1
2 Corinthians 5
Galatians 2
Colossians 1
Hebrews 2
2 Peter 2
Revelation 1
Matthew 1
Luke 1
John 2
Acts 5
1 Corinthians 2
2 Corinthians 5
Galatians 2
Colossians 1
Hebrews 2
2 Peter 2
Revelation 1
BYZ TIS TR
V-FDI-3S 1
V-IAI-3P 2
V-PAI-1P 1
V-PAI-2P 1
V-PAI-2S 1
V-PAI-3P 1
V-PAI-3S 3
V-PAN 3
V-PAP-ASN 1
V-PAP-DPN 1
V-PAP-DSF 1
V-PAP-GSN 1
V-PAP-NPM 1
V-PAP-NSM 6
V-FDI-3S 1
V-IAI-3P 1
V-PAI-1P 1
V-PAI-2P 1
V-PAI-2S 1
V-PAI-3P 1
V-PAI-3S 3
V-PAN 3
V-PAP-ASN 1
V-PAP-DPN 1
V-PAP-DSF 1
V-PAP-GSN 1
V-PAP-NPM 1
V-PAP-NSM 6
V-IAI-3P 2
V-PAI-1P 1
V-PAI-2P 1
V-PAI-2S 1
V-PAI-3P 1
V-PAI-3S 3
V-PAN 3
V-PAP-ASN 1
V-PAP-DPN 1
V-PAP-DSF 1
V-PAP-GSN 1
V-PAP-NPM 1
V-PAP-NSM 6
NA WH
V-FMI-3S 1
V-PAI-2P 1
V-PAI-3P 1
V-FDI-3S 1
V-IAI-3P 2
V-PAI-1P 1
V-PAI-2P 1
V-PAI-2S 1
V-PAI-3P 1
V-PAI-3S 3
V-PAN 5
V-PAP-ASN 1
V-PAP-DPN 1
V-PAP-DSF 2
V-PAP-GSN 2
V-PAP-NPM 1
V-PAP-NSM 7


Liddell-Scott-Jones Definitions

πάρειμι

(εἰμί sum), inf. - εῖναι, Ephesians 3:1-21 pl. παρέᾱσι Il. 5.192, Od. 13.247; Ion. subj. παρέω Hdt. 4.98; inf. παρέμμεναι Od. 4.640, part. παρεών Il. 24.475: impf. παρέην Od. 3.267 (tm.); 2 sg. παρῆας v.l. in Od. 4.497 (Sch., Lex.Mess.); 3 pl. πάρεσαν Il. 11.75; Att. impf. παρῆ A. Ch. 523; in later Greek παρήμην Luc. VH 2.25: fut. παρέσσομαι Od. 13.393:

to be by or present, ὑμεῖς θεαί ἐστε πάρεστέ τε ἴστε τε πάντα Il. 2.485, etc.: in tmesi, πὰρ δ' ἄρ' ἔην καὶ ἀοιδός Od. 3.267; πάρα used for πάρεστι and πάρεισι, Il. 20.98, 23.479, etc.: freq. in part., ποίπνυον παρεόντε 24.475; σημάντορος οὐ π. 15.325, etc.; ἀπεόντα νόῳ παρεόντα Parm. 2.1, cf. Heraclit. 34.

2. to be by or near one, c. dat., Od. 5.105; μήλοισι 4.640; π. τινὶ παροινοῦντι Antipho 4.1.7; π. παρά τινι S. Ph. 1056; π. τινί to be his guest, Ar. Av. 131.

3. to be present in or at, μάχῃ Od. 4.497; ἐν δαίτῃσι Il. 10.217; δόμοις π. E. Hipp. 805; τοῖς πράγμασιν D. 1.2, etc.; ἐν λόγῳ Ar. Ach. 513; ἐν ταῖς συνουσίαις Pl. Prt. 335b; ἐπὶ τοῖς ἀγῶσι D. 24.159.

4. to be present so as to help, stand by, τινι Il. 18.472, Od. 13.393, A. Pers. 235; πλησίον παρῆσθα κινδύνων ἐμοί E. Or. 1159, etc.; esp. of one accused, οἱ νῦν παρόντες αὐτῷ καὶ συνδικοῦντες D. 34.12, cf. 24.159: Medic., of nurses, assistants, etc., Hp. Aph. 1.1, Herod. Med. ap. Orib. 10.37.11.

5. παρεῖναι εἰς.. to have arrived at, ἐς κοῖτον Hdt. 1.9; ἐς τὸν Ἰσθμὸν π. τινί Id. 8.60. γ ; ἐς τὴν Λακεδαίμονα Th. 6.88; εἰς τὴν ἐξέτασιν X. An. 7.1.11; Ὀλυμπίαζε Th. 3.8: c. acc. loci, πάρεισι.. Αἰτναῖον πάγον E. Cyc. 95, cf. 106, Ba. 5; π. τινὶ ἐπὶ δεῖπνον Hdt. 1.118, cf. Ar. Av. 131; π. ἐπὶ τὸ στράτευμα X. An. 7.1.35; π. πρὸς τὴν κρίσιν ib. 6.6.26; πρός τινα Id. Cyr. 2.4.21; also π. ἐνταυθοῖ Pl. Ap. 33d; v. πάρειμι (εἶμι) IV. 2.

6. π. ἐκ.. to have come from.., ἐκ ταύτης [τῆς πόλιος] π. ἐς τὴν Ἀσίην Hdt. 6.24; τοὐκ θεοῦ παρόν S. OC 1540; Φίλιππος ἐκ Θρᾴκης π. Aeschin. 2.101; Θείβαθεν αὐληταὶ πάρα Ar. Ach. 862.

II of things, to be by, i.e. ready or at hand, τά τε δμώεσσι πάρεστι Od. 14.80, etc.; πάρα ἔργα βόεσσιν Hes. Op. 454; οὐ γάρ οἱ πάρα νῆες Od. 4.559; εἴ μοι δύναμίς γε παρείη if power were at my command, 2.62; ὅση δύναμίς γε πάρεστι 23.128; ὅ τι πάρεστι Men. 62; τὰ παρεόντα what is ready, χαριζομένη παρεόντων Od. 1.140; ἡ τοῦ πλέονος ἐπιθυμίη τὸ παρεὸν ἀπόλλυσι Democr. 224, cf. 191; ἐκ τῶν παρεουσέων αὐγέων the best light available, Hp. Off. 3; ἐκ τῶν παρεόντων τὸ εὔπορον εὑρίσκειν Id. Art. 78; εἰ τὰ δεσμὰ μὴ παρείη ibid.; of feelings, conditions, etc., φόβος βαρβάροις παρῆν A. Pers. 391; θαῦμα παρῆν S. Ant. 254; ἐν τοῖς τότε παρεοῦσι.. κακοῖσι Hdt. 8.20, cf. A. Proverbs 26:1-28; ὡς παρεσομένου σφι πολέμου Hdt. 8.20: in Philos., of qualities or predicates, παρείη γ' ἂν αὐταῖς (sc. θριξίν) λευκότης Pl. Ly. 217d, cf. Plot. 5.6.4; of Time, ὁ παρὼν νῦν χρόνος S. El. 1293, cf. Aeschin. 1.93, Arist. Po. 1457a18; ἡ νῦν π. ἡμέρα Pl. Lg. 683c; ἡ ἱερὰ συμβουλὴ π. X. An. 5.6.4; τὰ παρόντα (Ion. παρεόντα) the present state of affairs, Hdt. 1.113, etc.; τὰ π. πρήγματα Id. 6.100; opp. τὰ γεγονότα, τὰ μέλλοντα, Pl. Tht. 186b: sg., τὸ παρόν (Ion. παρεόν), πρὸς τὸ π. βουλεύειν, τὸ π. θεραπεύειν, Hdt. 1.20, S. Ph. 149 (lyr.); πρὸς παρεόν Emp. 106: Adverbial phrases, τὸ παρόν just now, τὸ π. εἴπομεν Pl. Lg. 693b; τὰ παρόντα S. El. 215 (lyr.): in Prose, ἐκ τῶν π. according to present circumstances, Th. 5.40, etc.; ἐν τῷ π., opp. τὸ ἔπειτα, ib. 63, etc.; ἐν τῷ νῦν π. καὶ ἐν τῷ ἔπειτα Pl. Phd. 67c; ἐν τῷ τότε π. Th. 1.95; πρὸς τὸ παρόν Isoc. 15.94; ὡς πρὸς τὸ π. S.E. P. 1.201; πρὸς τὸ π. αὐτίκα Th. 3.40; πρὸς τὴν π. ὄψιν Id. 2.88; ἐπὶ τοῦ π. for the present, IG 9(2).517.6 (Epist. Philipp.), Epict. Ench. 2.2; ἐς and πρὸς τὰ π., Arr. An. 1.13.5, 5.22.5.

III impers., πάρεστί μοι it depends on me, is in my power to do, c. inf., τοιαῦθ' ἑλέσθαι σοι πάρεστιν ἐξ ἐμοῦ A. Eu. 867, cf. S. Ph. 364, etc.: also impf. παρῆν Hdt. 8.20, 9.70: without dat., παρῆν.. κλύειν A. Pers. 401; πάρεστι χαίρειν Ar. Pl. 638; ὁρᾶν πάρεστιν Democr. 164, cf. And. 2.2, etc.

2. part. παρόν, Ion. παρεόν, it being possible or easy, since it is allowed, παρεὸν αὐτῷ βασιλέα γενέσθαι Hdt. 1.129, cf. 6.72, S. Ph. 1098 (lyr.), Fr. 564.3, Th. 4.19.. part. masc. παρών is freq. in Trag., at the end of a verse, to give vividness, ἄνδρ' ἐνουθέτει παρών to his face, S. Aj. 1156; τοὺς θανόντας οὐκ ἐᾶς θάπτειν π. you come here and forbid.., ib. 1131, cf. 338, El. 300, Tr. 422; dub. in Com., Ar. Fr. 657.

Thayer's Expanded Definition

πάρειμι; imperfect 3 person pl. παρῆσαν; future 3 person singular παρέσται (Revelation 17:8 L T (not (as G Tr WH Alford, others) παρέσται; see Alexander Buttmann (1873) Ausf. Spr. § 108, Anm. 20; Chandler § 803)); (παρά near, by (see παρά, IV. 1 at the end) and εἰμί); the Sept. chiefly for בּוא; as in Greek authors from Homer down a. to be by, be at hand, to have arrived, to be present: of persons, Luke 13:1; John 11:28; Acts 10:21; Revelation 17:8; παρών, present (opposed to ἀπών), 1 Corinthians 5:3; 2 Corinthians 10:2, 11; 2 Corinthians 13:2, 10; ἐπί τίνος, before one (a judge), Acts 24:19; ἐπί τίνι, for (to do) something, Matthew 26:50 Rec.; ἐπί τί, ibid. G L T Tr WH (on which see ἐπί, B. 2 a. ζ.); ἐνώπιον Θεοῦ, in the sight of God, Acts 10:33 (not Tr marginal reading); ἐνθάδε, Acts 17:6; πρός τινα, with one, Acts 12:20; 2 Corinthians 11:9 (8); Galatians 4:18, 20. of time: καιρός πάρεστιν, John 7:6; τό παρόν, the present, Hebrews 12:11 (3Macc. 5:17; see examples from Greek authors in Passow, under the word, 2 b.; (Liddell and Scott, under the word, II.; Sophocles' Lexicon, under the wordb.)). of other things: τοῦ εὐαγγελίου τοῦ παρόντος εἰς ὑμᾶς, which is come unto (and so is present among) you, Colossians 1:6 (followed by εἰς with an accusative of place, 1 Macc. 11:63, and often in secular authors from Herodotus down; see εἰς, C. 2).

b. to be ready, in store, at command: παροῦσα ἀλήθεια, the truth which ye now hold, so that there is no need of words to call it to your remembrance, 2 Peter 1:12; (μή) πάρεστιν τίνι τί, ibid. 9 (A. V. lacketh), and Lachmann in 8 also (where others, ὑπάρχοντα) (Wis. 11:22 (21),and often in classical Greek from Homer down; cf. Passow, as above; (Liddell and Scott, as above)); τά παρόντα, possessions, property (A. V. such things as ye have (cf. our 'what one has by him')), Hebrews 13:5 (οἷς τά παρόντα ἀρκεῖ, ἡκιστα τῶν ἀλλοτρίων ὀρέγονται, Xenophon, symp. 4, 42). (Compare: συμπάρειμι.)

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

πάρ -ειμι ,

[in LXX for H935, etc.;]

1. to be by, at hand or present;

(a) of persons: Revelation 17:8; παρών (opp. to ἀπών ), 1 Corinthians 5:3, 2 Corinthians 10:2; 2 Corinthians 10:11; 2 Corinthians 13:2; 2 Corinthians 13:10; seq. ἐπί c. gen., Acts 24:19; ἐνώπιον , Acts 10:33; ἐνθάδε , Acts 17:6; πρός , c. acc pers., Acts 12:20, 2 Corinthians 11:8, Galatians 4:18; Galatians 4:20;

(b) of things : of time, ὁ καιρός , John 7:6; τ . παρόν , Hebrews 12:11; ἡ ἀλήθεια , 2 Peter 1:12; ταῦτα , 2 Peter 1:9; τ . παρόντα , Hebrews 13:5.

2. to have come or arrived (Hdt., Thuc., al.; v. Field, Notes, 65) : Luke 13:1, John 11:28, Acts 10:21; seq. εἰς , Colossians 1:6; seq. ἐπί , c. acc rei, Matthew 26:50 (cf. συν -πάρειμι ).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

περιβόλαιον in the wider sense of ";covering,"; ";clothing,"; rather than ";veil"; (AV marg.) in 1 Corinthians 11:15 (cf. Psa. 103꞉6 [MT Psalms 104:6]) may be illustrated from Aristeas 158 ἐκ τῶν περιβολαίων παράσημον ἡμῖν μνείας δέδωκεν, ";in our clothing, too, he has given us a symbol of remembrance"; (Thackeray).

For περίβολος, ";enclosure,"; we may cite the inscr. on the marble barrier of the inner court of the Temple at Jerusalem, OGIS 598.4 (i/A.D.) μηθένα ἀλλογενῆ εἰσπορεύεσθαι ἐντὸς τοῦ περὶ τὸ ἱερὸν τρυφ ́άκτου καὶ περιβόλου, ";that no foreigner enter within the screen and enclosure surrounding the sanctuary"; : see further Deissmann LAE p. 75, Otto Priester i. p. 282 ff.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
παρει πάρει πάρειμι παρειναι παρείναι παρείναί παρεῖναι παρεῖναί πάρεισι παρεισιν παρείσιν πάρεισιν παρέση παρεσμεν πάρεσμεν παρεσται παρέσται πάρεσται παρεστε πάρεστε πάρεστι παρεστιν πάρεστιν παρή παρήν Παρησαν παρήσαν Παρῆσαν παρον παρόν παρὸν παροντες παρόντες παροντος παρόντος παρουση παρούση παρούσῃ παρουσιν παρούσιν παροῦσιν παρων παρών παρὼν parei párei pareinai pareînai pareînaí pareisin páreisin Paresan Parêsan Parēsan Parē̂san paresmen páresmen parestai párestai pareste páreste parestin párestin paron paròn parōn parṑn parontes paróntes parontos paróntos parouse parousē paroúsei paroúsēi parousin paroûsin
Lectionary Calendar
Saturday, October 24th, 2020
the Week of Proper 24 / Ordinary 29
ADVERTISEMENT
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology