Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Interlinear Study Bible

Hebrew Language ⇌

Genesis 1

TapClick Verse Number to Study Verse In-Depth!
7225
In the beginning
bə·rê·šîṯ
בְּרֵאשִׁ֖ית
Noun
1254
created
bā·rā
בָּרָ֣א
Verb
430
God
’ĕ·lō·hîm;
אֱלֹהִ֑ים
Noun
853
 - 
’êṯ
אֵ֥ת
Acc
8064
the heavens
haš·šā·ma·yim
הַשָּׁמַ֖יִם
Noun
853
and
wə·’êṯ
וְאֵ֥ת
Acc
776
the earth
hā·’ā·reṣ.
הָאָֽרֶץ׃
Noun
776
And the earth
wə·hā·’ā·reṣ,
וְהָאָ֗רֶץ
Noun
1961
was
hā·yə·ṯāh
הָיְתָ֥ה
Verb
8414
without form
ṯō·hū
תֹ֙הוּ֙
Noun
922
and void
wā·ḇō·hū,
וָבֹ֔הוּ
Noun
2822
and darkness
wə·ḥō·šeḵ
וְחֹ֖שֶׁךְ
Noun
5921
[was] on
‘al-
עַל־
Prep
6440
the face
pə·nê
פְּנֵ֣י
Noun
8415
of the deep
ṯə·hō·wm;
תְה֑וֹם
Noun
7307
And the Spirit
wə·rū·aḥ
וְר֣וּחַ
Noun
430
of God
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֔ים
Noun
7363
moved
mə·ra·ḥe·p̄eṯ
מְרַחֶ֖פֶת
Verb
5921
on
‘al-
עַל־
Prep
6440
the face
pə·nê
פְּנֵ֥י
Noun
4325
of the waters
ham·mā·yim.
הַמָּֽיִם׃
Noun
559
And said
way·yō·mer
וַיֹּ֥אמֶר
Verb
430
God
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֖ים
Noun
1961
Let there be
yə·hî
יְהִ֣י
Verb
216
light
’ō·wr;
א֑וֹר
Noun
1961
and there was
way·hî-
וַֽיְהִי־
Verb
216
light
’ō·wr.
אֽוֹר׃
Noun
7200
and saw
way·yar
וַיַּ֧רְא
Verb
430
God
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֛ים
Noun
853
 - 
’eṯ-
אֶת־
Acc
216
the light
hā·’ō·wr
הָא֖וֹר
Noun
3588
that
kî-
כִּי־
Conj
2896
[it was] good
ṭō·wḇ;
ט֑וֹב
Adj
914
and divided
way·yaḇ·dêl
וַיַּבְדֵּ֣ל
Verb
430
God
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֔ים
Noun
996
a space between
bên
בֵּ֥ין
Prep
216
the light
hā·’ō·wr
הָא֖וֹר
Noun
996
and between
ū·ḇên
וּבֵ֥ין
Prep
2822
the darkness
ha·ḥō·šeḵ.
הַחֹֽשֶׁךְ׃
Noun
7121
And called
way·yiq·rā
וַיִּקְרָ֨א
Verb
430
God
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֤ים ׀
Noun
216
the light
lā·’ō·wr
לָאוֹר֙
Noun
3117
Day
yō·wm,
י֔וֹם
Noun
2822
and the darkness
wə·la·ḥō·šeḵ
וְלַחֹ֖שֶׁךְ
Noun
7121
he called
qā·rā
קָ֣רָא
Verb
3915
Night
lā·yə·lāh;
לָ֑יְלָה
Noun
1961
And were
way·hî-
וַֽיְהִי־
Verb
6153
the evening
‘e·reḇ
עֶ֥רֶב
Noun
1961
and
way·hî-
וַֽיְהִי־
Verb
1242
the morning
ḇō·qer
בֹ֖קֶר
Noun
3117
day
yō·wm
י֥וֹם
Noun
259
the first
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
Adj
 
 - 
פ
 
559
And said
way·yō·mer
וַיֹּ֣אמֶר
Verb
430
God
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֔ים
Noun
1961
Let there be
yə·hî
יְהִ֥י
Verb
7549
a firmament
rā·qî·a‘
רָקִ֖יעַ
Noun
8432
in the midst
bə·ṯō·wḵ
בְּת֣וֹךְ
Noun
4325
of the waters
ham·mā·yim;
הַמָּ֑יִם
Noun
1961
let
wî·hî
וִיהִ֣י
Verb
914
it divide
maḇ·dîl,
מַבְדִּ֔יל
Verb
996
a space between
bên
בֵּ֥ין
Prep
4325
the waters
ma·yim
מַ֖יִם
Noun
4325
from the waters
lā·mā·yim.
לָמָֽיִם׃
Noun
6213
And made
way·ya·‘aś
וַיַּ֣עַשׂ
Verb
430
God
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִים֮
Noun
853
 - 
’eṯ-
אֶת־
Acc
7549
the firmament
hā·rā·qî·a‘
הָרָקִיעַ֒
Noun
914
and divided
way·yaḇ·dêl,
וַיַּבְדֵּ֗ל
Verb
996
a space between
bên
בֵּ֤ין
Prep
4325
the waters
ham·ma·yim
הַמַּ֙יִם֙
Noun
834
which
’ă·šer
אֲשֶׁר֙
Prt
8478
[were] under
mit·ta·ḥaṯ
מִתַּ֣חַת
Noun
7549
the firmament
lā·rā·qî·a‘,
לָרָקִ֔יעַ
Noun
996
and from
ū·ḇên
וּבֵ֣ין
Prep
4325
the waters
ham·ma·yim,
הַמַּ֔יִם
Noun
834
which
’ă·šer
אֲשֶׁ֖ר
Prt
5921
[were] above
mê·‘al
מֵעַ֣ל
Prep
7549
the firmament
lā·rā·qî·a‘;
לָרָקִ֑יעַ
Noun
1961
and it was
way·hî-
וַֽיְהִי־
Verb
3651
so
ḵên.
כֵֽן׃
Adj
7121
And called
way·yiq·rā
וַיִּקְרָ֧א
Verb
430
God
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֛ים
Noun
7549
the firmament
lā·rā·qî·a‘
לָֽרָקִ֖יעַ
Noun
8064
Heaven
šā·mā·yim;
שָׁמָ֑יִם
Noun
1961
And were
way·hî-
וַֽיְהִי־
Verb
6153
the evening
‘e·reḇ
עֶ֥רֶב
Noun
1961
and
way·hî-
וַֽיְהִי־
Verb
1242
the morning
ḇō·qer
בֹ֖קֶר
Noun
3117
day
yō·wm
י֥וֹם
Noun
8145
the second
šê·nî.
שֵׁנִֽי׃
Noun
 
 - 
פ
 
559
And said
way·yō·mer
וַיֹּ֣אמֶר
Verb
430
God
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֗ים
Noun
6960
let be gathered together
yiq·qā·wū
יִקָּו֨וּ
Verb
4325
the waters
ham·ma·yim
הַמַּ֜יִם
Noun
8478
under
mit·ta·ḥaṯ
מִתַּ֤חַת
Noun
8064
the heaven
haš·šā·ma·yim
הַשָּׁמַ֙יִם֙
Noun
413
unto
’el-
אֶל־
Prep
4725
place
mā·qō·wm
מָק֣וֹם
Noun
259
one
’e·ḥāḏ,
אֶחָ֔ד
Adj
7200
and let appear
wə·ṯê·rā·’eh
וְתֵרָאֶ֖ה
Verb
3004
the dry land
hay·yab·bā·šāh;
הַיַּבָּשָׁ֑ה
Noun
1961
and it was
way·hî-
וַֽיְהִי־
Verb
3651
so
ḵên.
כֵֽן׃
Adj
7121
And called
way·yiq·rā
וַיִּקְרָ֨א
Verb
430
God
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֤ים ׀
Noun
3004
the dry
lay·yab·bā·šāh
לַיַּבָּשָׁה֙
Noun
776
[land] earth
’e·reṣ,
אֶ֔רֶץ
Noun
4723
and the gathering together
ū·lə·miq·wêh
וּלְמִקְוֵ֥ה
Noun
4325
of the waters
ham·ma·yim
הַמַּ֖יִם
Noun
7121
He called
qā·rā
קָרָ֣א
Verb
3220
Seas
yam·mîm;
יַמִּ֑ים
Noun
7200
and saw
way·yar
וַיַּ֥רְא
Verb
430
God
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֖ים
Noun
3588
that
kî-
כִּי־
Conj
2896
[it was] good
ṭō·wḇ.
טֽוֹב׃
Adj
559
And said
way·yō·mer
וַיֹּ֣אמֶר
Verb
430
God
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֗ים
Noun
1876
let bring forth
taḏ·šê
תַּֽדְשֵׁ֤א
Verb
776
the earth
hā·’ā·reṣ
הָאָ֙רֶץ֙
Noun
1877
grass
de·še,
דֶּ֔שֶׁא
Noun
6212
the herb
‘ê·śeḇ
עֵ֚שֶׂב
Noun
2232
yielding
maz·rî·a‘
מַזְרִ֣יעַ
Verb
2233
seed
ze·ra‘,
זֶ֔רַע
Noun
6086
tree
‘êṣ
עֵ֣ץ
Noun
6529
the fruit
pə·rî
פְּרִ֞י
Noun
6213
yielding
‘ō·śeh
עֹ֤שֶׂה
Verb
6529
fruit
pə·rî
פְּרִי֙
Noun
4327
according to their kind
lə·mî·nōw,
לְמִינ֔וֹ
Noun
834
whose
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
Prt
2233
seed
zar·‘ōw-
זַרְעוֹ־
Noun
 
in itself
ḇōw
ב֖וֹ
Prep
5921
[is] on
‘al-
עַל־
Prep
776
the earth
hā·’ā·reṣ;
הָאָ֑רֶץ
Noun
1961
and it was
way·hî-
וַֽיְהִי־
Verb
3651
so
ḵên.
כֵֽן׃
Adj
3318
And brought forth
wat·tō·w·ṣê
וַתּוֹצֵ֨א
Verb
776
the earth
hā·’ā·reṣ
הָאָ֜רֶץ
Noun
1877
grass
de·še
דֶּ֠שֶׁא
Noun
6212
plant
‘ê·śeḇ
עֵ֣שֶׂב
Noun
2232
yielding
maz·rî·a‘
מַזְרִ֤יעַ
Verb
2233
seed
ze·ra‘
זֶ֙רַע֙
Noun
4327
according to their kind
lə·mî·nê·hū,
לְמִינֵ֔הוּ
Noun
6086
and the tree
wə·‘êṣ
וְעֵ֧ץ
Noun
6213
yielding
‘ō·śeh-
עֹֽשֶׂה־
Verb
6529
fruit
pə·rî
פְּרִ֛י
Noun
834
whose
’ă·šer
אֲשֶׁ֥ר
Prt
2233
seed
zar·‘ōw-
זַרְעוֹ־
Noun
 
in them
ḇōw
ב֖וֹ
Prep
4327
according to their kind
lə·mî·nê·hū;
לְמִינֵ֑הוּ
Noun
7200
and saw
way·yar
וַיַּ֥רְא
Verb
430
God
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֖ים
Noun
3588
that
kî-
כִּי־
Conj
2896
[it was] good
ṭō·wḇ.
טֽוֹב׃
Adj
1961
And were
way·hî-
וַֽיְהִי־
Verb
6153
the evening
‘e·reḇ
עֶ֥רֶב
Noun
1961
and
way·hî-
וַֽיְהִי־
Verb
1242
the morning
ḇō·qer
בֹ֖קֶר
Noun
3117
day
yō·wm
י֥וֹם
Noun
7992
the third
šə·lî·šî.
שְׁלִישִֽׁי׃
Adj
 
 - 
פ
 
559
And said
way·yō·mer
וַיֹּ֣אמֶר
Verb
430
God
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֗ים
Noun
1961
Let there be
yə·hî
יְהִ֤י
Verb
3974
lights
mə·’ō·rōṯ
מְאֹרֹת֙
Noun
7549
in the expanse
bir·qî·a‘
בִּרְקִ֣יעַ
Noun
8064
of the heaven
haš·šā·ma·yim,
הַשָּׁמַ֔יִם
Noun
914
to separate
lə·haḇ·dîl
לְהַבְדִּ֕יל
Verb
996
a space between
bên
בֵּ֥ין
Prep
3117
the day
hay·yō·wm
הַיּ֖וֹם
Noun
996
and from
ū·ḇên
וּבֵ֣ין
Prep
3915
the night
hal·lā·yə·lāh;
הַלָּ֑יְלָה
Noun
1961
and let them be
wə·hā·yū
וְהָי֤וּ
Verb
226
for signs
lə·’ō·ṯōṯ
לְאֹתֹת֙
Noun
4150
and seasons
ū·lə·mō·w·‘ă·ḏîm,
וּלְמ֣וֹעֲדִ֔ים
Noun
3117
and days
ū·lə·yā·mîm
וּלְיָמִ֖ים
Noun
8141
and years
wə·šā·nîm.
וְשָׁנִֽים׃
Noun
1961
And let them be
wə·hā·yū
וְהָי֤וּ
Verb
3974
for lights
lim·’ō·w·rōṯ
לִמְאוֹרֹת֙
Noun
7549
in the expanse
bir·qî·a‘
בִּרְקִ֣יעַ
Noun
8064
of the heaven
haš·šā·ma·yim,
הַשָּׁמַ֔יִם
Noun
215
to give light
lə·hā·’îr
לְהָאִ֖יר
Verb
5921
upon
‘al-
עַל־
Prep
776
the earth
hā·’ā·reṣ;
הָאָ֑רֶץ
Noun
1961
and it was
way·hî-
וַֽיְהִי־
Verb
3651
so
ḵên.
כֵֽן׃
Adj
6213
And made
way·ya·‘aś
וַיַּ֣עַשׂ
Verb
430
God
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֔ים
Noun
853
 - 
’eṯ-
אֶת־
Acc
8147
two
šə·nê
שְׁנֵ֥י
Noun
3974
lights
ham·mə·’ō·rōṯ
הַמְּאֹרֹ֖ת
Noun
1419
great
hag·gə·ḏō·lîm;
הַגְּדֹלִ֑ים
Adj
853
 - 
’eṯ-
אֶת־
Acc
3974
the light
ham·mā·’ō·wr
הַמָּא֤וֹר
Noun
1419
greater
hag·gā·ḏōl
הַגָּדֹל֙
Adj
4475
to govern
lə·mem·še·leṯ
לְמֶמְשֶׁ֣לֶת
Noun
3117
the day
hay·yō·wm,
הַיּ֔וֹם
Noun
853
and
wə·’eṯ-
וְאֶת־
Acc
3974
the light
ham·mā·’ō·wr
הַמָּא֤וֹר
Noun
6996
lesser
haq·qā·ṭōn
הַקָּטֹן֙
Adj
4475
to govern
lə·mem·še·leṯ
לְמֶמְשֶׁ֣לֶת
Noun
3915
the night
hal·lay·lāh,
הַלַּ֔יְלָה
Noun
853
and
wə·’êṯ
וְאֵ֖ת
Acc
3556
[he made] the stars
hak·kō·w·ḵā·ḇîm.
הַכּוֹכָבִֽים׃
Noun
5414
And set
way·yit·tên
וַיִּתֵּ֥ן
Verb
853
them
’ō·ṯām
אֹתָ֛ם
Acc
430
God
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֖ים
Noun
7549
in the firmament
bir·qî·a‘
בִּרְקִ֣יעַ
Noun
8064
of the heaven
haš·šā·mā·yim;
הַשָּׁמָ֑יִם
Noun
215
to give light
lə·hā·’îr
לְהָאִ֖יר
Verb
5921
on
‘al-
עַל־
Prep
776
the earth
hā·’ā·reṣ.
הָאָֽרֶץ׃
Noun
4910
and to rule
wə·lim·šōl
וְלִמְשֹׁל֙
Verb
3117
over the day
bay·yō·wm
בַּיּ֣וֹם
Noun
3915
and over the night
ū·ḇal·lay·lāh,
וּבַלַּ֔יְלָה
Noun
914
and to divide
ū·lă·haḇ·dîl,
וּֽלֲהַבְדִּ֔יל
Verb
996
a space between
bên
בֵּ֥ין
Prep
216
the light
hā·’ō·wr
הָא֖וֹר
Noun
996
and from
ū·ḇên
וּבֵ֣ין
Prep
2822
the darkness
ha·ḥō·šeḵ;
הַחֹ֑שֶׁךְ
Noun
7200
and saw
way·yar
וַיַּ֥רְא
Verb
430
God
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֖ים
Noun
3588
that
kî-
כִּי־
Conj
2896
[it was] good
ṭō·wḇ.
טֽוֹב׃
Adj
1961
And were
way·hî-
וַֽיְהִי־
Verb
6153
the evening
‘e·reḇ
עֶ֥רֶב
Noun
1961
and
way·hî-
וַֽיְהִי־
Verb
1242
the morning
ḇō·qer
בֹ֖קֶר
Noun
3117
day
yō·wm
י֥וֹם
Noun
7243
the fourth
rə·ḇî·‘î.
רְבִיעִֽי׃
Adj
 
 - 
פ
 
559
And said
way·yō·mer
וַיֹּ֣אמֶר
Verb
430
God
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֔ים
Noun
8317
Let bring forth abundantly
yiš·rə·ṣū
יִשְׁרְצ֣וּ
Verb
4325
the waters
ham·ma·yim,
הַמַּ֔יִם
Noun
8318
the moving creature
še·reṣ
שֶׁ֖רֶץ
Noun
5315
that has
ne·p̄eš
נֶ֣פֶשׁ
Noun
2416
life
ḥay·yāh;
חַיָּ֑ה
Adj
5775
and birds
wə·‘ō·wp̄
וְעוֹף֙
Noun
5774
[that] may fly
yə·‘ō·w·p̄êp̄
יְעוֹפֵ֣ף
Verb
5921
above
‘al-
עַל־
Prep
776
the earth
hā·’ā·reṣ,
הָאָ֔רֶץ
Noun
5921
in
‘al-
עַל־
Prep
6440
the open
pə·nê
פְּנֵ֖י
Noun
7549
firmament
rə·qî·a‘
רְקִ֥יעַ
Noun
8064
of the heavens
haš·šā·mā·yim.
הַשָּׁמָֽיִם׃
Noun
1254
And created
way·yiḇ·rā
וַיִּבְרָ֣א
Verb
430
God
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֔ים
Noun
853
 - 
’eṯ-
אֶת־
Acc
8577
sea creatures
hat·tan·nî·nim
הַתַּנִּינִ֖ם
Noun
1419
great
hag·gə·ḏō·lîm;
הַגְּדֹלִ֑ים
Adj
853
and
wə·’êṯ
וְאֵ֣ת
Acc
3605
every
kāl-
כָּל־
Noun
5315
creature
ne·p̄eš
נֶ֣פֶשׁ
Noun
2416
living
ha·ḥay·yāh
הַֽחַיָּ֣ה ׀
Adj
7430
that moves
hā·rō·me·śeṯ
הָֽרֹמֶ֡שֶׂת
Verb
834
[with] which
’ă·šer
אֲשֶׁר֩
Prt
8317
teemed
šā·rə·ṣū
שָׁרְצ֨וּ
Verb
4325
the waters
ham·ma·yim
הַמַּ֜יִם
Noun
4327
according to their kind
lə·mî·nê·hem,
לְמִֽינֵהֶ֗ם
Noun
853
and
wə·’êṯ
וְאֵ֨ת
Acc
3605
every
kāl-
כָּל־
Noun
5775
birds
‘ō·wp̄
ע֤וֹף
Noun
3671
winged
kā·nāp̄
כָּנָף֙
Noun
4327
according to their kind
lə·mî·nê·hū,
לְמִינֵ֔הוּ
Noun
7200
And saw
way·yar
וַיַּ֥רְא
Verb
430
God
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֖ים
Noun
3588
that
kî-
כִּי־
Conj
2896
[it was] good
ṭō·wḇ.
טֽוֹב׃
Adj
1288
and blessed
way·ḇā·reḵ
וַיְבָ֧רֶךְ
Verb
853
them
’ō·ṯām
אֹתָ֛ם
Acc
430
God
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֖ים
Noun
559
saying
lê·mōr;
לֵאמֹ֑ר
Verb
6509
Be fruitful
pə·rū
פְּר֣וּ
Verb
7235
and multiply
ū·rə·ḇū,
וּרְב֗וּ
Verb
4390
and fill
ū·mil·’ū
וּמִלְא֤וּ
Verb
853
 - 
’eṯ-
אֶת־
Acc
4325
the waters
ham·ma·yim
הַמַּ֙יִם֙
Noun
3220
in the seas
bay·yam·mîm,
בַּיַּמִּ֔ים
Noun
5775
and the birds
wə·hā·‘ō·wp̄
וְהָע֖וֹף
Noun
7235
let multiply
yi·reḇ
יִ֥רֶב
Verb
776
on the earth
bā·’ā·reṣ.
בָּאָֽרֶץ׃
Noun
1961
And were
way·hî-
וַֽיְהִי־
Verb
6153
the evening
‘e·reḇ
עֶ֥רֶב
Noun
1961
and
way·hî-
וַֽיְהִי־
Verb
1242
the morning
ḇō·qer
בֹ֖קֶר
Noun
3117
day
yō·wm
י֥וֹם
Noun
2549
the fifth
ḥă·mî·šî.
חֲמִישִֽׁי׃
Adj
 
 - 
פ
 
559
And said
way·yō·mer
וַיֹּ֣אמֶר
Verb
430
God
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֗ים
Noun
3318
let bring forth
tō·w·ṣê
תּוֹצֵ֨א
Verb
776
the earth
hā·’ā·reṣ
הָאָ֜רֶץ
Noun
5315
creatures
ne·p̄eš
נֶ֤פֶשׁ
Noun
2416
living
ḥay·yāh
חַיָּה֙
Adj
4327
according to their kind
lə·mî·nāh,
לְמִינָ֔הּ
Noun
929
livestock
bə·hê·māh
בְּהֵמָ֥ה
Noun
7431
and creeping thing
wā·re·meś
וָרֶ֛מֶשׂ
Noun
2416
and beast
wə·ḥay·ṯōw-
וְחַֽיְתוֹ־
Adj
776
of the earth
’e·reṣ
אֶ֖רֶץ
Noun
4327
according to their kind
lə·mî·nāh;
לְמִינָ֑הּ
Noun
1961
and it was
way·hî-
וַֽיְהִי־
Verb
3651
so
ḵên.
כֵֽן׃
Adj
6213
And made
way·ya·‘aś
וַיַּ֣עַשׂ
Verb
430
God
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִים֩
Noun
853
 - 
’eṯ-
אֶת־
Acc
2416
the beasts
ḥay·yaṯ
חַיַּ֨ת
Adj
776
of the earth
hā·’ā·reṣ
הָאָ֜רֶץ
Noun
4327
according to their kind
lə·mî·nāh,
לְמִינָ֗הּ
Noun
853
and
wə·’eṯ-
וְאֶת־
Acc
929
livestock
hab·bə·hê·māh
הַבְּהֵמָה֙
Noun
4327
according to their kind
lə·mî·nāh,
לְמִינָ֔הּ
Noun
853
and
wə·’êṯ
וְאֵ֛ת
Acc
3605
Every
kāl-
כָּל־
Noun
7431
that creeps
re·meś
רֶ֥מֶשׂ
Noun
127
on the earth
hā·’ă·ḏā·māh
הָֽאֲדָמָ֖ה
Noun
4327
according to their kind
lə·mî·nê·hū;
לְמִינֵ֑הוּ
Noun
7200
and saw
way·yar
וַיַּ֥רְא
Verb
430
God
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֖ים
Noun
3588
that
kî-
כִּי־
Conj
2896
[it was] good
ṭō·wḇ.
טֽוֹב׃
Adj
559
And said
way·yō·mer
וַיֹּ֣אמֶר
Verb
430
God
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֔ים
Noun
6213
Let us make
na·‘ă·śeh
נַֽעֲשֶׂ֥ה
Verb
120
man
’ā·ḏām
אָדָ֛ם
Noun
6754
in Our image
bə·ṣal·mê·nū
בְּצַלְמֵ֖נוּ
Noun
1823
according to Our likeness
kiḏ·mū·ṯê·nū;
כִּדְמוּתֵ֑נוּ
Noun
7287
and let them have dominion
wə·yir·dū
וְיִרְדּוּ֩
Verb
1710
over the fish
ḇiḏ·ḡaṯ
בִדְגַ֨ת
Noun
3220
of the sea
hay·yām
הַיָּ֜ם
Noun
5775
and over the birds
ū·ḇə·‘ō·wp̄
וּבְע֣וֹף
Noun
8064
of the air
haš·šā·ma·yim,
הַשָּׁמַ֗יִם
Noun
929
and over the livestock
ū·ḇab·bə·hê·māh
וּבַבְּהֵמָה֙
Noun
3605
and over all
ū·ḇə·ḵāl
וּבְכָל־
Noun
776
the earth
hā·’ā·reṣ,
הָאָ֔רֶץ
Noun
3605
and over every
ū·ḇə·ḵāl
וּבְכָל־
Noun
7431
creeping thing
hā·re·meś
הָרֶ֖מֶשׂ
Noun
7430
that creeps
hā·rō·mêś
הָֽרֹמֵ֥שׂ
Verb
5921
on
‘al-
עַל־
Prep
776
the earth
hā·’ā·reṣ.
הָאָֽרֶץ׃
Noun
1254
and created
way·yiḇ·rā
וַיִּבְרָ֨א
Verb
430
God
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֤ים ׀
Noun
853
 - 
’eṯ-
אֶת־
Acc
120
man
hā·’ā·ḏām
הָֽאָדָם֙
Noun
6754
in His own image
bə·ṣal·mōw,
בְּצַלְמ֔וֹ
Noun
6754
in the image
bə·ṣe·lem
בְּצֶ֥לֶם
Noun
430
of God
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֖ים
Noun
1254
he created
bā·rā
בָּרָ֣א
Verb
853
them
’ō·ṯōw;
אֹת֑וֹ
Acc
2145
male
zā·ḵār
זָכָ֥ר
Noun
5347
and female
ū·nə·qê·ḇāh
וּנְקֵבָ֖ה
Noun
1254
he created
bā·rā
בָּרָ֥א
Verb
853
them
’ō·ṯām.
אֹתָֽם׃
Acc
1288
and blessed
way·ḇā·reḵ
וַיְבָ֣רֶךְ
Verb
853
them
’ō·ṯām
אֹתָם֮
Acc
430
God
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִים֒
Noun
559
and said
way·yō·mer
וַיֹּ֨אמֶר
Verb
 
to them
lā·hem
לָהֶ֜ם
Prep
430
God
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֗ים
Noun
6509
Be fruitful
pə·rū
פְּר֥וּ
Verb
7235
and multiply
ū·rə·ḇū
וּרְב֛וּ
Verb
4390
and replenish
ū·mil·’ū
וּמִלְא֥וּ
Verb
853
 - 
’eṯ-
אֶת־
Acc
776
the earth
hā·’ā·reṣ
הָאָ֖רֶץ
Noun
3533
and subdue
wə·ḵiḇ·šu·hā;
וְכִבְשֻׁ֑הָ
Verb
7287
and have dominion
ū·rə·ḏū
וּרְד֞וּ
Verb
1710
over the fish
biḏ·ḡaṯ
בִּדְגַ֤ת
Noun
3220
of the sea
hay·yām
הַיָּם֙
Noun
5775
and over the birds
ū·ḇə·‘ō·wp̄
וּבְע֣וֹף
Noun
8064
of the air
haš·šā·ma·yim,
הַשָּׁמַ֔יִם
Noun
3605
and over every
ū·ḇə·ḵāl
וּבְכָל־
Noun
2416
living thing
ḥay·yāh
חַיָּ֖ה
Adj
7430
that moves
hā·rō·me·śeṯ
הָֽרֹמֶ֥שֶׂת
Verb
5921
on
‘al-
עַל־
Prep
776
the earth
hā·’ā·reṣ.
הָאָֽרֶץ׃
Noun
559
And said
way·yō·mer
וַיֹּ֣אמֶר
Verb
430
God
’ĕ·lō·hîm,
אֱלֹהִ֗ים
Noun
2009
Behold
hin·nêh
הִנֵּה֩
Prt
5414
I have given
nā·ṯat·tî
נָתַ֨תִּי
Verb
 
to
lā·ḵem
לָכֶ֜ם
Prep
853
 - 
’eṯ-
אֶת־
Acc
3605
every
kāl-
כָּל־
Noun
6212
plant
‘ê·śeḇ
עֵ֣שֶׂב ׀
Noun
2232
bearing
zō·rê·a‘
זֹרֵ֣עַ
Verb
2233
seed
ze·ra‘,
זֶ֗רַע
Noun
834
which
’ă·šer
אֲשֶׁר֙
Prt
5921
[is] on
‘al-
עַל־
Prep
6440
the face
pə·nê
פְּנֵ֣י
Noun
3605
of all
ḵāl
כָל־
Noun
776
the earth
hā·’ā·reṣ,
הָאָ֔רֶץ
Noun
853
and
wə·’eṯ-
וְאֶת־
Acc
3605
every
kāl-
כָּל־
Noun
6086
tree
hā·‘êṣ
הָעֵ֛ץ
Noun
834
in the which
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
Prt
 
[is] in
bōw
בּ֥וֹ
Prep
6529
[is] the fruit
p̄ə·rî-
פְרִי־
Noun
6086
of a tree
‘êṣ
עֵ֖ץ
Noun
2232
yielding
zō·rê·a‘
זֹרֵ֣עַ
Verb
2233
seed
zā·ra‘;
זָ֑רַע
Noun
 
to you
lā·ḵem
לָכֶ֥ם
Prep
1961
it shall be
yih·yeh
יִֽהְיֶ֖ה
Verb
402
for food
lə·’āḵ·lāh
לְאָכְלָֽה׃
Noun
3605
and to every
ū·lə·ḵāl-
וּֽלְכָל־
Noun
2416
beast
ḥay·yaṯ
חַיַּ֣ת
Adj
776
of the earth
hā·’ā·reṣ
הָ֠אָרֶץ
Noun
3605
and to every
ū·lə·ḵāl-
וּלְכָל־
Noun
5775
bird
‘ō·wp̄
ע֨וֹף
Noun
8064
of the air
haš·šā·ma·yim
הַשָּׁמַ֜יִם
Noun
3605
and to everything
ū·lə·ḵōl
וּלְכֹ֣ל ׀
Noun
7430
that creeps
rō·w·mêś
רוֹמֵ֣שׂ
Verb
5921
on
‘al-
עַל־
Prep
776
the earth
hā·’ā·reṣ,
הָאָ֗רֶץ
Noun
834
which
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
Prt
 
in
bōw
בּוֹ֙
Prep
5315
life
ne·p̄eš
נֶ֣פֶשׁ
Noun
2416
is living
ḥay·yāh,
חַיָּ֔ה
Adj
853
 - 
’eṯ-
אֶת־
Acc
3605
every thing
kāl-
כָּל־
Noun
3418
[I have given] green
ye·req
יֶ֥רֶק
Noun
6212
plant
‘ê·śeḇ
עֵ֖שֶׂב
Noun
402
for food
lə·’āḵ·lāh
לְאָכְלָ֑ה
Noun
1961
and it was
way·hî-
וַֽיְהִי־
Verb
3651
so
ḵên.
כֵֽן׃
Adj
7200
And saw
way·yar
וַיַּ֤רְא
Verb
430
God
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִים֙
Noun
853
 - 
’eṯ-
אֶת־
Acc
3605
all
kāl-
כָּל־
Noun
834
that
’ă·šer
אֲשֶׁ֣ר
Prt
6213
he had made
‘ā·śāh,
עָשָׂ֔ה
Verb
2009
and behold
wə·hin·nêh-
וְהִנֵּה־
Prt
2896
[it was] good
ṭō·wḇ
ט֖וֹב
Adj
3966
very
mə·’ōḏ;
מְאֹ֑ד
Adj
1961
And were
way·hî-
וַֽיְהִי־
Verb
6153
the evening
‘e·reḇ
עֶ֥רֶב
Noun
1961
and
way·hî-
וַֽיְהִי־
Verb
1242
the morning
ḇō·qer
בֹ֖קֶר
Noun
3117
day
yō·wm
י֥וֹם
Noun
8345
the sixth
haš·šiš·šî.
הַשִּׁשִּֽׁי׃
Noun
 
 - 
פ
 
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile