Lectionary Calendar
Sunday, June 23rd, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #1085 - γένος

Transliteration
génos
Phonetics
ghen'-os
Root Word (Etymology)
from (G1096)
Parts of Speech
neuter noun
TDNT
1:684,117
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
γεννητός
 
Next Entry
Γεργεσηνός
Definition   
Thayer's
 1. kindred
  1. offspring
  2. family
  3. stock, tribe, nation
   1. i.e. nationality or descent from a particular people
  4. the aggregate of many individuals of the same nature, kind, sort
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 2177 ‑ זַן (zan);  2233 ‑ זֶרַע (zeh'‑rah);  2905 ‑ טוּר (toor);  4327 ‑ מִין (meen);  4940 ‑ מִשְׁפָּחָה (mish‑paw‑khaw');  5971 ‑ עַם (am);  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (21)
Matthew 2
Mark 2
Acts 9
1 Corinthians 3
2 Corinthians 1
Galatians 1
Philippians 1
1 Peter 1
Revelation 1
NAS (19)
Matthew 2
Mark 2
Acts 7
1 Corinthians 3
2 Corinthians 1
Galatians 1
Philippians 1
1 Peter 1
Revelation 1
CSB (20)
Matthew 1
Mark 2
Acts 9
1 Corinthians 3
2 Corinthians 1
Galatians 1
Philippians 1
1 Peter 1
Revelation 1
BSB (20)
Matthew 1
Mark 2
Acts 9
1 Corinthians 3
2 Corinthians 1
Galatians 1
Philippians 1
1 Peter 1
Revelation 1
ESV (20)
Matthew 1
Mark 2
Acts 9
1 Corinthians 3
2 Corinthians 1
Galatians 1
Philippians 1
1 Peter 1
Revelation 1
WEB (22)
Matthew 2
Mark 2
Acts 10
1 Corinthians 3
2 Corinthians 1
Galatians 1
Philippians 1
1 Peter 1
Revelation 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

γένος, εος or ους, τό,

1. race, stock, kin, ἀμφοτέροισιν ὁμὸν γ. ἠδ' ἴα πάτρη Il. 13.354; αἷμά τε καὶ γ. Od. 8.583; ὑμετέρου δ' οὐκ ἔστι γένεος βασιλεύτερον 15.533; γένος πατέρων αἰσχυνέμεν Il. 6.209; γ. ἀπόλωλε τοκήων Od. 4.62; ὅθι τοι γένος ἐστὶ καὶ αὐτῇ 6.35: freq. abs. in acc., ἐξ Ἰθάκης γένος εἰμί from Ithaca I am by race, 15.267, cf. Il. 5.544, 896, S. Ph. 239, etc.; in Att. freq. with the Art., ποδαπὸς τὸ γένος εἶ; Ar. Pax 186, cf. Pl. Sph. 216a: so in dat., γένει πολῖται D. 23.24; γένει υἱός, opp. an adopted son, Id. 44.2; οἱ ἐν γένει, = συγγενεῖς, S. OT 1430; οἱ ἔξω γένους Id. Ant. 660; οὐδὲν ἐν γένει Id. OT 1016; γένει προσήκειν τινί X. An. 1.6.1; γένει ἀπωτέρω εἶναι D. 44.13: in gen., γένους εἶναί τινος to be of his race, ἄναγνος καὶ γένους τοῦ Λαΐου S. OT 1383, cf. X. HG 4.2.9; ἐγγυτέρω, ἐγγύτατα γένους, nearer, next of kin, Isa 8.33, A. Supp. 388.

2. direct descent, opp. collateral relationship, γένος γάρ, ἀλλ' οὐχὶ συγγένεια Isa 8.33; αἱ κατὰ γένος βασιλεῖαι hereditary monarchies, Arist. Pol. 1285a16, 1313a10.

II

1. offspring, even of a single descendant, σὸν γ. Il. 19.124, 21.186; ἡ δ' ἄρ' ἔην θεῖον γ. οὐδ' ἀνθρώπων 6.180; ἁμὸν Οἰδίπου γ. A. Th. 654; Διὸς γ., of Bacchus, S. Ant. 1117 (lyr.); Τέκμησσα, δύσμορον γ. Id. Aj. 784.

2. collectively, offspring, posterity, ἐκεῖνοι καὶ τὸ γ. τὸ ἀπ' ἐκείνων Th. 1.126; ἐξώλη ποιεῖν αὐτὸν καὶ γ. καὶ οἰκίαν D. 19.71.

III

1. generally, race, of beings, θεῶν Ar. Th. 960; ἡμιθέων γ. ἀνδρῶν Il. 12.23; ἡμιόνων, βοῶν γ., Il. 2.852, Od. 20.212; ἵππειον γ., i.e. mules, S. Ant. 342; ἰχθύων πλωτὸν γ. Id. Fr. 941.9. clan, house, family, Hdt. 1.125, etc.; Φρὺξ μὲν γενεῇ, γένεος δὲ τοῦ βασιληΐου ib. 35; τοὺς ἀπὸ γένους men of noble family, Plu. Rom. 21; ἱερεὺς κατὰ γ. IG 5(1).497, al.; also ἱέρεια ἀπὸ γένους, διὰ γένους, ib.607.29,602; esp. at Athens and elsewhere as a subdivision of the φρατρία, Arist. Ath. Fr. 3, Pl. Alc. 1.120e, etc.; = Lat. gens, D.S. 4.21, Plu. Numbers 1:1-54. tribe, as a subdivision of ἔθνος, Hdt. 1.56, 101. caste, Id. 2.164. of animals, breed, Id. 4.29.

2. age, generation, Od. 3.245; γ. χρύσεον, etc., Hes. Op. 109: hence, age, time of life, γένει ὕστερος Il. 3.215, cf. Arist. Rh. 1408a27. sex, Epich. 172.1, Pl. Smp. 189d; gender, Arist. Rh. 1407b7, Diog.Bab.Stoic. 3.214, etc.

1. class, sort, kind, τὰ γ. τῶν κυνῶν ἐστι δισσά X. Cyn. 3.1; τὸ φιλόσοφον γ. Pl. R. 501e; τὸ τῶν γεωργῶν [γ. ] Id. Ti. 17c, cf. R. 434b, Arist. Pol. 1329a27; τῶν ἰχθυοπωλῶν γ. Xenarch. 7.4; τὸ τῶν παρασίτων γ. Nicol. Com.1.1, etc.

2. in Logic, opp. εἶδος (species), Pl. Prm. 129c, al., Arist. Top. 102a31, 102b12, al.; τὰ γ. εἰς εἴδη πλείω καὶ διαφέροντα διαιρεῖται Id. Metaph. 1059b36.

3. in the animal kingdom, τὰ μέγιστα γ., = the modern Classes, such as birds, fishes, Id. HA 490b7, cf. 505b26; so in the vegetable kingdom, γένη τὰ μέγιστα, = σιτώδη, χεδροπά and ἀνώνυμα, Thphr. HP 8.1.1. genus, τὸ τῶν καρκίνων γ., τὸ τῶν περιστερῶν γ., etc., Arist. HA 487b17, 488a4; τῶν δένδρων καὶ τῶν φυτῶν εἴδη πλείω τυγχάνει καθ' ἕκαστον γένος Thphr. HP 1.14.3; τοῦ αὐτοῦ γένους [πίτυς] καὶ πεύκη Dsc. 1.69, al. γένος τι a species of plant, Thphr. HP 4.8.13; so later, γένη, = crops, ἄλλοις γένεσι τοῖς πρὸς πυρὸν διοικουμένοις PTeb. 66.43, al. (ii B. C.); οἷς ἐὰν αἱρῶμαι γένεσι πλὴν κνήκου PAmh. 2.91.15 (ii A. D.); produce, POxy. 727.20 (ii A. D.); materials, ib.54.16 (iii A. D.); ἐν γένεσιν in kind, opp. ἐν ἀργυρίῳ, PFay. 21.10 (ii A. D.).

4. τὰ γ. the elements, Pl. Ti. 54b. (Cf. Skt. jánas, gen. jánasas; Lat. genus, -eris, v. γίγνομαι.)

Thayer's Expanded Definition

γένος, γένους, τό (ΓΑΝΩ, γίνομαι), race;

a. offspring: τίνος, Acts 17:28f (from the poet Aratus); Revelation 22:16.

b. family: Acts (Acts 4:6, see ἀρχιερεύς, 2 at the end); (others refer this to c.); .

c. stock, race: Acts 7:19; 2 Corinthians 11:26; Philippians 3:5; Galatians 1:14; 1 Peter 2:9; (Genesis 11:6; Genesis 17:14, etc. for עַם); nation (i. e. nationality or descent from a particular people): Mark 7:26; Acts 4:36; Acts 18:2, 24.

d. concrete, the aggregate of many individuals of the same nature, kind, sort, species: Matthew 13:7; Matthew 17:21 (T WH omit; Tr brackets the verse); Mark 9:29; 1 Corinthians 12:10, 28; 1 Corinthians 14:10. (With the same significations in Greek writings from Homer down.)

STRONGS NT 1085a: Γερασηνός Γερασηνός, Γερασηνου, , Gerasene, i. e. belonging to the city Gerasa (τά Γέρασα, Josephus, b. j. 3, 3, 3): Matthew 8:28 (Lachmann); Mark 5:1 (L T WH Tr text); Luke 8:26 and 37 (L Tr WH) according to very many manuscripts seen by Origen. But since Gerasa was a city situated in the southern part of Peraea (Josephus, the passage cited, cf. 4, 9, 1), or in Arabia (Origen, Works, iv. 140, De la Rue edition), that cannot be referred to here; see Γαδαρηνός, and the next word.


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

γένος , -ους , τό

(< γίγνομαι ),

[in LXX for H5971, H4327, H2233, etc.;]

1. family: Acts 4:6; Acts 7:13; Acts 13:26.

2. offspring: Acts 17:28-29, Revelation 22:16.

3. race, nation: Mark 7:26, Acts 4:36; Acts 7:19; Acts 18:2; Acts 18:24, 2 Corinthians 11:26, Philippians 3:5, Galatians 1:14, 1 Peter 2:9

4. kind, sort, class: Matthew 13:47; Matthew 17:21, Rec., Mark 9:29, 1 Corinthians 12:10; 1 Corinthians 12:28; 1 Corinthians 14:10.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

γένος is common in the papyri with reference to a species or class of things. Thus P Fay 21.10 (A.D. 134) εἴτ᾽ ἐν γένεσιν εἴτ᾽ ἐν ἀργυρίῳ , ";whether in kind or in money,"; with reference to payments, ib. 90.11 (A.D. 234) χ [ρῆ ]σιν ἐγ γένι λαχανοσπέρμου ἀρτάβας τρ [ ]ς , ";a loan in kind of three artabas of vegetable seed,"; P Oxy VIII. 1134.13 (A.D. 421) περὶ ἄλλου τινὸς εἴδους ἢ γένους , ";of any other sort or kind."; In P Grenf II. 44.11 (A.D. 101) the word occurs in connexion with the transport of ";goods,"; and in P Oxy IV. 727.20 (A.D. 154) an agent is authorized γένη διαπωλήσοντα ἃ ἐὰν δέον ᾖ τῇ αὐτοῦ πίστει , ";to sell off produce as may be needful on his own authority"; : cf. ib. I. 54.16 (A.D. 201) εἰς τειμὴν γενῶν , ";for the price of materials"; for the repair of public buildings, and ib. 101.16 (A. D. 142) where γένεσι = ";crops."; Similarly P Amh II. 91.15 (A.D. 159) οἷς ἐὰν αἱρῶμαι γένεσι πλὴν κνήκου , ";with any crops I choose except cnecus"; (Edd.). In P Oxy IX. 1202.20 (A.D. 217) κατ᾽ ἀκολουθείαν τῶν ἐτῶν καὶ τοῦ γένους , the word is used = ";parentage"; : cf. BGU I. 140.26 (B.C. 119) τοῖς πρὸς [γ ]ένους συνγενέσι , ";to the legitimate parents."; With γένος = ";offspring,"; as in Acts 17:28, cf. IG XIV. 641 (Thurii) καὶ γὰρ ἐγὼν ὑμῶν γένος ὄλβιον εὔχομαι εἶμεν . . . Ὄλβιε καὶ μακαριστέ , θεὸς δ᾽εσῃ ἀντὶ βροτοῖο , and 638 γῆς παῖς εἰμὶ καὶ οὐρανοῦ ἀστερόεντος , αὐτὰρ ἐμοὶ γένος οὐράνιον (both cited by Norden Agnostos Theos, p. 194). Acts 4:6 has a close parallel in P Tebt II. 291.36 (A.D. 162) ]π ̣εδ ̣[ι ]ξας σεαυτὸν γένους [ ]ντα ἱερατικοῦ . In OGIS 470.5 (time of Augustus) a certain Theophron describes himself as priest διὰ γένου τῆς Ἀναΐτιδος Ἀρτέμιδος , ";hereditary"; priest. In ib. 513.10 (iii/A.D.) γένους τῶν Ἐπι (λ )αϊδῶν , and 635.4 (Palmyra, A.D. 178–9) οἱ ἐγ γένους Ζαβδιβωλείων , it answers to gens, a tribe or clan. For the common τῷ γένει in descriptions, cf. Syll 852.2 (ii/B.C.) σῶμα ἀνδρεῖον ὧι ὄνομα Κύπριος τὸ γένος Κύπριον . In Vettius Valens, p. 86.26, εἰς γένος εἰσελθών is used of a manumitted slave : cf. p. 106.11.

 

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
γενει γένει γενη γένη γενος γένος γενους γένους γενών γέρας gene genē géne génē genei génei genos génos genous génous
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile