Attention!
Tired of see ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day.

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #1131 - γυμνός

Transliteration
gymnós
Phonetics
goom-nos'
Origin
of uncertain affinity
Parts of Speech
Adjective
TDNT
1:773,133
Definition
Thayer's
 1. properly
  1. unclad, without clothing, the naked body
  2. ill clad
  3. clad in undergarments only (the outer garments or cloak being laid aside)
  4. of the soul, whose garment is the body, stripped of the body, without a body
 2. metaph.
  1. naked, i.e. open, lay bare
  2. only, mere, bare, i.e. mere grain not the plant itself
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 779 ‑ אָרַר (aw‑rar');  1097 ‑ בְּלִי (bel‑ee');  2513 ‑ חֶלְקָה (khel‑kaw');  4636 ‑ מַעֲרֹם (mah‑ar‑ome');  6174 ‑ עָרֹם (aw‑rome', aw‑rome');  
Frequency Lists  
 1. Book
 2. Word
 3. Parsing
KJV (15)
Matthew
4
Mark
2
John
1
Acts
1
1 Corinthians
1
2 Corinthians
1
Hebrews
1
James
1
Revelation
3
NAS (16)
Matthew
4
Mark
2
John
1
Acts
1
1 Corinthians
1
2 Corinthians
1
Hebrews
1
James
2
Revelation
3
HCS (15)
Matthew
4
Mark
2
John
1
Acts
1
1 Corinthians
1
2 Corinthians
1
Hebrews
1
James
1
Revelation
3
BSB (15)
Matthew
4
Mark
2
John
1
Acts
1
1 Corinthians
1
2 Corinthians
1
Hebrews
1
James
1
Revelation
3
ESV (15)
Matthew
4
Mark
2
John
1
Acts
1
1 Corinthians
1
2 Corinthians
1
Hebrews
1
James
1
Revelation
3
WEB (14)
Matthew
4
Mark
2
John
1
Acts
1
1 Corinthians
1
2 Corinthians
1
Hebrews
1
James
1
Revelation
2
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

γυμνός, ή, όν,

1. naked, unclad, γ. περ ἐών Od. 6.136, etc.; τὰ γ. Thphr. Char. 4.4: Comp., Ἴρου γυμνότερος Procop.Gaz. 122; γυμνὸν στάδιον, opp. ὁπλιτοδρόμος, Pi. P. 11.49.

2. unarmed, οὐδ' ὑπέμεινε Πάτροκλον, γυμνόν περ ἐόντ' ἐν δηϊοτῆτι Il. 16.815, etc.; γυμνὰ τὰ νῶτα παρέχειν Plu. Fab. 11; τὰ γυμνά parts not covered by armour, exposed parts, Th. 3.23, X. HG 4.4.12; esp. right side (the left being covered by the shields), Th. 5.10.71.

3. of things bare, γ. τόξον an uncovered bow,i.e. taken out of the case, Od. 11.607; γ.ὀϊστός 21.417; γ. μάχαιραι Theoc. 22.146; ξίφος A.R. 1.1254; γ. τῇ κεφαλῇ Pl. Phdr. 243b.

4. c.gen., stripped of a thing, κολεοῦ γ. φάσγανον Pi. N. 1.52, cf. X. Ages. 2.14; κᾶπος [δένδρων] γ. Pi. O. 3.24; γ. ὀστράκων A. Fr. 337; γ. προπομπῶν Id. Pers. 1036 (lyr.); (but also γ. τῶν ἀριστείων ἄτερ S. Aj. 464): in Prose, γ. ὅπλων Hdt. 2.141 (v.l.); ἡ ψυχὴ γ. τοῦ σώματος Pl. Cra. 403b, cf. R. 577b, Grg. 523d: Comp. ἀνδριάντων -ότερος D.Chr. 34.3.

5. lightly clad, i.e. in the undergarment only, Hes. Op. 391, Ar. Nu. 498, Pl. R. 474a, Luc. Herm. 23; μικροῦ γ. ἐν τῷ χιτωνίσκῳ D. 21.216; of horses, without harness, Arr. Cyn. 24.3.

6. of facts, naked, bald, γυμνῶν τῶν πραγμάτων θεωρουμένων D.S. 1.76; γ. τὸ ἔργον διηγήσασθαι Luc. Tox. 42; γυμνοτέροις χρήσασθαι τοῖς ὀνόμασιν Ph. 1.5; γ. χρῆσθαι τῇ μιμήσει Demetr. Eloc. 112. Adv. -ῶς baldly, Sch. A. Pers. 740.

7. destitute, PSI 6.605.4 (iii B.C.), etc.

8. bare, mere, κόκκος 1 Corinthians 15:37.

9. beardless, A.R. 2.707.

10. scalped, Archil. 161.

11. γυμνή· ἄνηβος, Hsch.

12. prov. of impossibilities, γυμνῷ φυλακὴν ἐπιτάττεις Pherecr. 144, Philem. 12. (Akin to Skt. nagnás, Lat. nâdus, etc.; cf. λυγνός.)

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

γυμνός , - , -όν ,

[in LXX chiefly for H6174;]

naked, without clothing, and sometimes (as freq. in cl.) scantily or poorly clad (Isaiah 20:2 ff., Tobit 1:16 2 Maccabees 11:12): Matthew 25:36; Matthew 25:38; Matthew 25:43-44, Mark 14:52, John 21:7, Acts 19:16, James 2:15 Revelation 3:17; Revelation 16:15; Revelation 17:16; as subst., τὸ γ ., the naked body, Mark 14:51. Metaph., of things exposed, Hebrews 4:13; of the soul without a body (Plat., Crat., c., 20, and cf. Deiss., LAE, 293), 2 Corinthians 5:3; of seed, bare, 1 Corinthians 15:37 (Cremer, 168).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

The familiar sense of γυμνός = ";with only the χιτών "; comes out well in P Magd 6.7 (iii/B.C.) ὡς ἤμην γυμνὸς ὑπ᾽ αὐ [τῶν : the complainant had been stripped of his ἱμάτιον . On the other hand, the literal sense of ";naked"; is required in P Fay 12.20 (c. B.C. 103). Here the complainant reports a similar robbery of a ἱμάτιον , which he ultimately got back from the pawnbroker for 2700 drachmae of copper (= 45 silver dr., say 33 s.). The thieves went off with it ]ξέντες γυμνόν . He meanwhile got away μετ᾽ ἐνδύματος supplied by his friends (ὑπὸ τῶν γνωρίμων ), which at least implies that he could not have done without the ἔνδυμα . (Note the substitution of this more general word, that used of the Wedding Garment in the parable (Matthew 22:11 f.), where also it is a ἱμάτιον .) It may be noted that both our citations illustrate Luke’s form of the Logion (6.29), in which the assailant snatches the outer garment; the climax in Matthew 5:40 gets a little emphasis from the high price which our papyrus shows a ἱμάτιον could fetch. But we are not deterred by Harnack from pleading out of these documents for the originality of Luke, whose version obviously describes a common form of robbery. The Matthaean form may possibly be assimilated to the OT language about taking a man’s garment as a pledge. Another instance where γ . may well have its literal force is afforded by the well-known letter of the prodigal son to his mother, BGU III. 846.9 (ii/A.D.) (= Selections, p. 94) αἴγραψά σοι ὅτι γυμνός εἰμει , ";I wrote you that I hadn’t any clothes."; Cf. for the verb P Oxy VI. 903.7 (iv/A.D.), where a woman accuses her husband of applying fire to her daughters—γυμνώσας αὐ [τὰ ]ς παντελῶς , ";having stripped them quite naked";; and for the compound, P Magd 24.7 (B.C. 217) ὥστε καὶ ἀπογυμνωθῆναί μου τὸ στῆθος , as the result of a certain woman’s ἐπισπασαμένη τῆς ἀ [ναβολῆς τοῦ ἱματίου ] according to Wilcken’s restoration (Archiv vi. p. 274). The verb is used metaphorically in a difficult papyrus letter printed from Mélanges Chatelain in Preisigke 4317 (c. A.D. 200) : l. .25 (best taken as beginning a sentence) has γεγύμνωμαι καὶ ὕβρισμαι (-μαι repeated) παρὰ πάντων τῶν συνπολιτῶν . The adj. is MGr, and has the corresponding verb γυμνώνω .

 

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
γυμνα γυμνά γυμνὰ γυμναί γυμνή γυμνην γυμνήν γυμνοι γυμνοί γυμνοὶ γυμνον γυμνόν γυμνὸν γυμνος γυμνός γυμνὸς γυμνότερος γυμνου γυμνού γυμνοῦ γυμνους γυμνούς γυμνοὺς γυμνών gumna gumnen gumnēn gumnoi gumnon gumnos gumnou gumnous gymna gymnà gymnen gymnēn gymnḗn gymnoi gymnoì gymnon gymnòn gymnos gymnós gymnòs gymnou gymnoû gymnous gymnoùs
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2021. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse: