Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #2425 - ἱκανός

Transliteration
hikanós
Phonetics
hik-an-os'
Root Word (Etymology)
from hiko [hikano or hikneomai, akin to (G2240)] (to arrive)
Parts of Speech
adjective
TDNT
3:293,361
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
Ἰησοῦς
 
Next Entry
ἱκανότης
Definition   
Thayer's
  1. sufficient
    1. many enough, enough
    2. sufficient in ability, i.e. meet, fit
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 376 ‑ אִישׁ (eesh);  1767 ‑ דַּי (dahee);  1952 ‑ הוֹן (hone);  3557 ‑ כּוּל (kool);  4100 ‑ מֶה (maw, mah, maw, mah, meh);  4100 ‑ מֶה (maw, mah, maw, mah, meh);  4592 ‑ מְעָט (meh‑at', meh‑awt');  7043 ‑ קָלַל (kaw‑lal');  7706 ‑ שַׁדַּי (shad‑dah'ee);  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (40)
Matthew 3
Mark 2
Luke 10
Acts 19
1 Corinthians 2
2 Corinthians 3
2 Timothy 1
NAS (43)
Matthew 4
Mark 2
Luke 9
Acts 21
Romans 1
1 Corinthians 2
2 Corinthians 3
2 Timothy 1
CSB (36)
Matthew 3
Mark 2
Luke 7
Acts 18
1 Corinthians 2
2 Corinthians 3
2 Timothy 1
BSB (40)
Matthew 3
Mark 3
Luke 9
Acts 18
Romans 1
1 Corinthians 2
2 Corinthians 3
2 Timothy 1
ESV (33)
Matthew 3
Mark 2
Luke 5
Acts 18
1 Corinthians 1
2 Corinthians 3
2 Timothy 1
WEB (39)
Matthew 3
Mark 3
Luke 10
Acts 17
1 Corinthians 2
2 Corinthians 3
2 Timothy 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἱκᾰν-ός [ ], ή, όν, (ἱκνέομαι)

sufficing, becoming, befitting; prose Adj., used two or three times by Trag. (v. infr.):

I

1. of persons, sufficient, competent to do a thing, c. inf., Hdt. 3.45, Antipho 1.15, etc.; ἱ. τεκμηριῶσαι sufficient to prove a point, Th. 1.9; -ώτατος [εἰπεῖν] καὶ γνῶναι Lys. 2.42; τίς σοῦ -ώτερος πεῖσαι; X. Cyr. 1.4.12; ἱ. ζημιοῦν with sufficient power to punish, Id. Lac. 8.4; ἱ. βοηθεῖν Pl. Phdr. 277a, cf. R. 365a; ἱ. ὥστε γνῶναι Id. Lg. 875a, cf. Phdr. 258b; ἱ. κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν Plb. 25.3.6, al.: c. acc. rei, ἀνὴρ γνώμην ἱ. a man of sufficient prudence, Hdt. 3.4; ἱ. τὴν ἰατρικήν sufficiently versed in medicine, X. Cyr. 1.6.15: c. dat. rei, ἱ. ἐμπειρίᾳ καὶ ἡλικίᾳ Pl. R. 467d; οἱ τοῖς χρήμασιν -ώτατοι X. Eq. 2.1: c. dat. pers., a match for, equivalent to, εἷς ἔχων ἰατρικὴν πολλοῖς ἱ. ἰδιώταις Pl. Prt. 322c, cf. Tht. 169a: abs., ἱ. Ἁπόλλων S. OT 377; οἱ -ώτατοι τῶν πολιτῶν Isoc. 12.132; κριτὴς -ώτερος Id. 10.38; ἱ. σοφιστής Pl. Ly. 204a; αὐληταὶ ἱ. ὡς πρὸς ἰδιώτας very tolerable in comparison with.., Id. Prt. 327c; γυνὴ ἱ. μέν, ἄγροικος δέ Luc. DDeor. 20.3; ὁ Ἱ. the Almighty, LXX Ruth 1:21.

2. in bad sense, capable, ἱ. εἶ λαλῶν κατακόψαι πάντα Men. Sam. 69.

II

1. of things, in amount, sufficient, adequate, τὰ ἀρκοῦνθ' ἱ. τοῖς γε σώφροσιν E. Ph. 554; ἱ. τὰ κακὰ καὶ τὰ παρακείμενα Ar. Lys. 1047; ἱκανὰ τοῖς πολεμίοις ηὐτύχηται they have had successes enough, Th. 7.77; ἱ. εἴς, ἐπί, πρός τι, X. Hier. 4.9, Pl. R. 371e, Prt. 322b; [ πρόβατα] ἱ. ἐς φορβήν Hdt. 4.121; of size, large enough, οὐχ ἱκανῆς οὔσης τῆς Ἁττικῆς Th. 1.2; οὐδ' ἦν ἱκανά σοι.. μέλαθρα.. ἐγκαθυβρίζειν not large enough to riot in, E. Tr. 996; χώρα ἱ. τρέφειν τοὺς τότε Pl. R. 373d, al.; of number or magnitude, considerable, λῦπαι Antipho 2.2.2; μέρος τῶν ὄντων ib. 2.1.6, etc.; of Time, considerable, long, ἱ. χρόνον Ar. Pax 354 (lyr.); ἱ. χρόνος τινὶ ἐπιλαθέσθαι Lys. 3.10; ἱκανόν ἐστί τινι Damox. 1.1: with personal constr., ἔφη ἱκανὸς αὐτὸς ἀτυχῶν εἶναι Isaiah 2:7.

2. sufficient, satisfactory, ἱ. μαρτυρίαν παρέχεσθαι Pl. Smp. 179b; ἱ. λόγῳ ἀποδεῖξαι Id. Hp.Mi. 369c; τὸ ἱ. λαμβάνειν to take security or bail, Acts 17:9, OGI 629.100 (Palmyra, ii A.D.); τὸ ἱ. ποιεῖν give security, Plb. 32.3.13, D.L. 4.50, Just. Nov. 86.4 (but simply, satisfy, τῷ ὄχλῳ Mark 15:15); ἱ. δοῦναι PSI 6.554.23 (iii B.C.), POxy. 294.23 (i A.D.); ἐφ' ἱκανόν,= ἱκανῶς, Plb. 11.25.1, D.S. 11.40.

III

1. Adv. -νῶς sufficiently, adequately, Th. 6.92, etc.; λαγόνες λαπαραὶ ἱ. X. Cyn. 5.30, cf. Arist. Phgn. 807b26; ἱ. εἴρηται περί τινος Id. EN 1096a3, al.; later, considerably, amply, Philostr. VA 3.6, VS 1.8.3, Ant.Lib. 7.7; fully, μιᾶς ὥρας ἱ. παρελθούσης Ptol. Alm. 4.6. excessively, οὔτε γὰρ ἱ. ὑγρόν ἐστι not too moist, Gal. 6.765, cf. 767,768; ἱ. βλαβερά Id. Vict.Att. 8; παχὺ ἱ. αἷμα ibid.

2. ἱ. ἔχειν to be sufficient, Th. 1.91, etc.; ἱ. ἐχέτω let this be enough, Pl. Sph. 245e; ἱ. ἔχει πρός τι Id. R. 430c, cf. X. Cyr. 6.3.22; περί τινος Pl. R. 402a; ἱ. ἔχειν τινί to be sufficiently supplied with.., Id. Grg. 493c; ἱ. ἔχειν τοῦ βάθους Id. Tht. 194d; ἐπιστήμης Id. Phlb. 62a; ἱ. πεφυκέναι πρὸς τἆλλα Id. Chrm. 158b: abs., Antipho 2.1.1: Sup. -ωτάτως Hp. de Arte 12; -ώτατα Pl. Phlb. 67a.

Thayer's Expanded Definition

ἱκανός, ἱκανή, ἱκανόν (from ἵκω, ἱκανῷ; properly, 'reaching to', 'attaining to'; hence, 'adequate'); as in Greek writings from Herodotus and Thucydides down, sufficient;

a. of number and quantity; with nouns, many enough, or enough with a genitive: ὄχλος ἱκανός, a great multitude (A. V. often much people), Mark 10:46; Luke 7:12; Acts 11:24, 26; Acts 19:26; λαός, Acts 5:37 R G; κλαυθμός, Acts 20:37; ἀργύρια ἱκανά (A. V. large money, cf. the colloquial, 'money enough'), Matthew 28:12; λαμπάδες, Acts 20:8; λόγοι, Luke 23:9; φῶς ἱκανόν, a considerable light (A. V. a great light), Acts 22:6. of time: ἱκανῷ χρόνῳ (cf. Winers Grammar, § 31, 9; Buttmann, § 133, 26) for a long time (Luke 8:27 T Tr text WH); Acts 8:11; also ἱκανόν χρόνον, Acts 14:3; and plural Luke 20:9; ἐξ ἱκανοῦ, of a long time, now for a long time, Luke 23:8 R G; also ἐκ χρόνων, ἱκανῶν, Luke 8:27 R G L Tr marginal reading; Luke 23:8 L T Tr WH; (ἀπό ἱκανῶν ἐτῶν, these many years, Romans 15:23 WH Tr text); ἱκανοῦ ... χρόνου διαγενομένου, much time having elapsed, Acts 27:9; ἐφ' ἱκανόν for a long while, Acts 20:11 (2 Macc. 8:25; Diodorus 13, 100; Palaeph. 28); ἡμέραι (cf. Lightfoot on Galatians, p. 89 n.), Acts 9:23, 43; Acts 18:18; Acts 27:7. absolutely, ἱκανοί, many, a considerable number: Luke 7:11 (R G L brackets T Tr marginal reading brackets); Acts 12:12; Acts 14:21; Acts 19:19; 1 Corinthians 11:30 (1 Macc. 13:49, etc.). ἱκανόν ἐστιν, it is enough, equivalent to enough has been said on this subject, Luke 22:38 (for Jesus, saddened at the paltry ideas of the disciples, breaks off in this way the conversation; the Jews, when a companion uttered anything absurd, were accustomed to use the phrase לָכֶם רַב (A. V. let it suffice thee, etc.), as in Deuteronomy 3:26, where the Sept. ἱκανούσθω) ἱκανόν τῷ τοιούτῳ ἐπιτιμία αὕτη, SC. ἐστι, sufficient ... is this punishment, 2 Corinthians 2:6; after the Latin idiom satisfacere alicui, τό ἱκανόν ποιεῖν τίνι, to take away from one every ground of complaint (A. V. to content), Mark 15:15 (Polybius 32, 7, 13; Appendix, Puff., p. 68, Toll. edition (sec. 74, i., p. 402 edition Schweig.); (Diogenes Laërtius 4, 50); τό ἱκανο λαμβάνω (Latinsatis accipio), to take security (either by accepting sponsors, or by a deposit of money until the case had been decided), Acts 17:9.

b. sufficient in ability, i. e. meet, fit (German tüchtig (A. V. worthy, able, etc.)): πρός τί, for something, 2 Corinthians 2:16; followed by an infinitive (Buttmann, 260 (223f)), Matthew 3:11; Mark 1:7; Luke 3:16; 1 Corinthians 15:9; 2 Corinthians 3:5; 2 Timothy 2:2; followed by ἵνα with subjunctive (Buttmann, 240 (207); cf. Winer's Grammar, 335 (314)): Matthew 8:8; Luke 7:6.


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἱκανός , - , -όν

(< ἵκω , ἱκάνω , to reach, attain), [in LXX for H1767, etc.;]

1. of persons, suffcient, competent, fit: c. inf., Matthew 3:11, Mark 1:7, Luke 3:16, 1 Corinthians 15:9, 2 Corinthians 3:6, 2 Timothy 2:2; seq. πρός , 2 Corinthians 2:16; seq. ἵνα , Matthew 8:8, Luke 7:6.

2. Of things, in number, quantity or size, sufficient, enough, much, many: absol., ἱκανοί , Luke 7:11 (WH, R, omit) Luke 8:32, Acts 12:12; Acts 14:21; Acts 19:19, 1 Corinthians 11:30; ὄχλος ἱ ., Mark 10:46, Luke 7:12, Acts 11:24; Acts 11:26; Acts 19:26; κλαυθμός , Acts 20:37; ἀργύρια , Matthew 28:12; λαμπάδες , Acts 20:8; λόγοι , Luke 23:9; φῶς , Acts 22:6; , ἐστιν (cf. לָכֶם H7227, LXX ἱκανούσθω , Deuteronomy 3:26), Luke 22:38; τὸ ἱ . ποιεῖν (Lat. satisfacere; cf. Jeremiah 48:30), Mark 15:15; τὸ ἱ . λαμβάνειν (Lat. satis accipere; v. M, Proverbs 20:1-30 f.), Acts 17:9; of time, ἡμέραι ἱ ., Acts 9:23; Acts 9:43; Acts 18:18; Acts 27:7; . χρόνος , Luke 8:27, Acts 8:11; Acts 14:3; Acts 27:9; pl., Luke 20:9; ἐκ χρόνων ἱ ., Luke 23:8; ἀπὸ ἱ . ἐτῶν , Romans 15:23 (WH); ἐφ᾿ ἱκανόν (cf. 2 Maccabees 8:25), Acts 20:11.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

P Petr II. 20ii. 7 (B.C. 252) καὶ ταῦτα ἱκανοῦ τινος πλήθους [ἐπ ]ιπεπτωκότος ἀπό τε τοῦ ἀγοραστοῦ καὶ τοῦ φορικοῦ, ";and this when a large quantity of market and tax wheat has come in"; (Ed.), P Lille I. 3.76 (after B.C. 241) ἱκανὰ πλήθη, ";des sommes considérables"; (Ed.), P Tebt I. 24.2 (B.C. 117) ἱκανὰ κεφάλαια, ib. 29.12 (c. B.C. 110) ἱκανῆς φορολογίας, and Michel 308.16 (first half ii/B.C.) ἱκανά τινα λυσιτελῆ περιπεπόηκεν, Cagnat IV. 914.5 (A.D. 74) ]κανὸν ἀ [ρ ]γύριον. With reference to time cf. P Par 15.29 (B.C. 120) ἐφ᾽ ἱκανὸν χρόνον, P Tor I. 1ii. 15 (B.C. 117) ἐφ᾽ ἱκανὰς ἡμέρας. For the word of persons see P Oxy XIV. 1672.15 (i/A.D.) ἐπιγνοὺς [οὖ ]ν τὸν παρὰ σοὶ ἀέρα ἱκανὸς ἔσῃ. περὶ πάντων, and for its absolute use, as in Acts 12:12, 1 Corinthians 11:30, see Chrest, I. 11B Fr. (a).10 (B.C. 123) εἰς τ [ ]ν πόλιν ἐπιβαλόντες μ [ετὰ τ ]ῶν ἱκανῶν καὶ ἱ [ππ ]ε ̣ω ̣ν [these two words are inserted above the line] περιεκάθισαν ἡμῶν τὸ φρούριον : cf. P Tebt I. 41.13 (c. B.C. 119) ἱκανῶν ἡμῶν, ";many of us"; (Edd.), and P Oxy I. 44.8 (late i/A.D.) ὡς ἱκανὰ βλαπτομένων, ";on the plea that they had incurred sufficient loss already"; (Edd.). The neut. ἱκανόν is common = ";bail,"; ";security,"; e.g. P Oxy II. 294.23 (A.D. 22) ἐὰν μή τι πίσωσι τὸν ἀρχιστάτορα δο [ῦν ]αι εἱκανὸν ἕως ἐπὶ διαλογισμόν, ";unless indeed they persuade the chief usher to give security for them until the session"; (Edd.), BGU II. 530.38 (i/A.D.) (= Selections, p. 62) ἀπαιτῖται ὑπὸ τῶν πρακτόρων ἱκανόν, ";security is demanded by the tax-gatherers,"; P Ryl II. 77.30 Ικανὸν ὃιδόασιν.᾽ Ἑρμανοῦβις εἶπεν · Ικανὰ [παρ ]ασχέτωσαν᾽῎ cf. also the new verb ἱκανοδοτέω = satis do in P Oxy II. 259.29 (A.D. 23) and ἱκανοδότης in BGU IV. 1189.3 (about the end of i/B.C.). For τὸ ἱκανὸν ποιεῖν, as in Mark 15:15, cf. BGU IV. 1141.13 (B.C. 14) ἐάν σοι Ἔρως τὸ ἱκανὸν ποήσῃ γράψον μοι, P Giss I. 40i. 5 (A.D. 212) τὸ ἱκανὸν ποι [εῖν, and for τὸ ἱκανὸν λαμβάνειν, as in Acts 17:9, cf. OGIS 484.50 (ii/A.D.) τὸ ἱκαν [ὸν πρὸ κρίσ ]εως λ [α ]μβάνεσθαι, ib. 629.101 (ii/A.D.) οὗ [τος τ ]ὸ ἱκανὸν λαμβανέτω. On the Latinisms involved in these phrases see Proleg. p. 20 f. The thought of ";sufficient in ability,"; as in 2 Corinthians 2:16, is seen in P Tebt I. 37.18 (B.C. 73) ἐγὼ οὖν περισπώμενος (cf. Luke 10:40) περὶ ἀναγκαίων γέγραφά σοι ἵνα ἱκανὸς γένῃ, ";therefore, as I am occupied with urgent business, I have written to you so that you may undertake the matter"; (Edd.). MGr ἱκανός, ";ready,"; ";able."; For the adverb see P Petr III. 53(n).3 (iii/B.C.) κἀγὼ δ᾽ ἱκανῶς εἶχον, ";I am myself well enough,"; P Oxy VIII. 1088.56 (medical prescription—early i/A.D.) ἄλλο ἐνεργὲς ἱκανῶς, ";another, tolerably strong,"; P Tebt II. 411.6 (ii/A.D.) ὁ γὰρ κράτιστος ἐπιστράτηγος ἱκανῶς σε ἐπεζήτησε, ";for his highness the episirategus has made several inquiries for you"; (Edd.).

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
ικανα ικανά ἱκανὰ ικαναι ικαναί ἱκαναί ἱκαναὶ ικαναις ικαναίς ἱκαναῖς ικανας ικανάς ἱκανὰς ικανοι ικανοί ἱκανοί ἱκανοὶ ικανοις ικανοίς ἱκανοῖς Ικανον ικανόν Ἱκανόν ἱκανὸν ικανος ικανός ἱκανός ἱκανὸς ικανου ικανού ἱκανοῦ ικανους ικανούς ἱκανούς ἱκανοὺς ικανω ικανώ ἱκανῷ ικανων ικανών ἱκανῶν πολλῶν hikana hikanà hikanai hikanaí hikanaì hikanais hikanaîs hikanas hikanàs hikano hikanō hikanoi hikanoí hikanoì hikanôi hikanō̂i hikanois hikanoîs Hikanon Hikanón hikanòn hikanôn hikanōn hikanō̂n hikanos hikanós hikanòs hikanou hikanoû hikanous hikanoús hikanoùs ikana ikanai ikanais ikanas ikano ikanō ikanoi ikanois Ikanon ikanōn ikanos ikanou ikanous pollon pollôn pollōn pollō̂n
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile