Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #2573 - καλῶς

Transliteration
kalōs
Phonetics
kal-oce'
Origin
from (G2570)
Parts of Speech
adverb
TDNT
None
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
καλύπτω
 
Next Entry
κάμηλος
Definition   
Thayer's
 1. beautifully, finely, excellently, well
  1. rightly, so that there shall be no room for blame, well, truly
  2. excellently, nobly, commendably
  3. honourably, in honour
   1. in a good place, comfortable
  4. to speak well of one, to do good
  5. to be well (of those recovering health)
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 2895 ‑ טוֹב (tobe);  3190 ‑ יָטַב (yaw‑tab');  3190 ‑ יָטַב (yaw‑tab');  
Frequency Lists
Verse Results
ASV (34)
Matthew 2
Mark 6
Luke 3
John 4
Acts 2
Romans 1
1 Corinthians 2
2 Corinthians 1
Galatians 2
Philippians 1
1 Timothy 4
Hebrews 1
James 3
2 Peter 1
3 John 1
BSB (34)
Matthew 2
Mark 6
Luke 4
John 4
Acts 2
Romans 1
1 Corinthians 3
2 Corinthians 1
Galatians 2
Philippians 1
1 Timothy 4
Hebrews 1
James 3
2 Peter 1
3 John 1
CSB (34)
Matthew 2
Mark 5
Luke 4
John 4
Acts 2
Romans 1
1 Corinthians 3
2 Corinthians 1
Galatians 2
Philippians 1
1 Timothy 4
Hebrews 1
James 3
2 Peter 1
3 John 1
ESV (33)
Matthew 2
Mark 5
Luke 4
John 4
Acts 2
Romans 1
1 Corinthians 3
2 Corinthians 1
Galatians 2
Philippians 1
1 Timothy 4
Hebrews 1
James 3
2 Peter 1
KJV (36)
Matthew 3
Mark 6
Luke 3
John 4
Acts 2
Romans 1
1 Corinthians 3
2 Corinthians 1
Galatians 2
Philippians 1
1 Timothy 4
Hebrews 1
James 3
2 Peter 1
3 John 1
LEB (0)
The Lexham English Bible
did not use
this Strong's Number
LSB (40)
Matthew 2
Mark 5
Luke 4
John 4
Acts 5
Romans 2
1 Corinthians 4
2 Corinthians 1
Galatians 2
Philippians 1
1 Timothy 4
Hebrews 1
James 3
2 Peter 1
3 John 1
N95 (40)
Matthew 2
Mark 5
Luke 4
John 4
Acts 5
Romans 2
1 Corinthians 4
2 Corinthians 1
Galatians 2
Philippians 1
1 Timothy 4
Hebrews 1
James 3
2 Peter 1
3 John 1
NAS (40)
Matthew 2
Mark 6
Luke 4
John 4
Acts 5
Romans 2
1 Corinthians 4
2 Corinthians 1
Galatians 2
Philippians 1
1 Timothy 4
Hebrews 1
James 3
2 Peter 1
3 John 1
NLT (29)
Matthew 3
Mark 8
Luke 2
John 3
Acts 1
Romans 2
1 Corinthians 3
2 Corinthians 1
Galatians 2
Philippians 1
1 Timothy 4
Hebrews 1
James 3
WEB (35)
Matthew 3
Mark 6
Luke 3
John 4
Acts 2
Romans 1
1 Corinthians 2
2 Corinthians 1
Galatians 2
Philippians 1
1 Timothy 4
Hebrews 1
James 3
2 Peter 1
3 John 1
YLT (34)
Matthew 2
Mark 6
Luke 3
John 4
Acts 2
1 Corinthians 3
2 Corinthians 1
Galatians 2
Philippians 1
1 Timothy 4
Hebrews 1
James 3
2 Peter 1
3 John 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

καλῶς, Adv. from καλός (q.v.).

καλός, ή, όν,

Aeol. κάλος (v. infr.), α, ον, Boeot. καλϝός Schwyzer 538 (vi B. C.):

I

1. beautiful, of outward form, freq. of persons, κάλλιστος ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθεν Il. 2.673: in Hom. usu. in the phrase κ. τε μέγας τε Il. 21.108, al.; μέγας καὶ κ. Od. 9.513; καλή τε μεγάλη τε 13.289, 15.418; καλὸς δέμας beautiful of form, 17.307; κ. ἰδέᾳ Pi. O. 10 (11). 103; εἶδος κάλλιστος X. Cyr. 1.2.1; κ. τὸ σῶμα Id. Mem. 2.6.30; τὰς ὄψεις Theopomp.Hist. 195; Χορῷ καλή beauteous in the dance, Il. 16.180: c. inf., καλλίονες καὶ μείζονες εἰσοράασθαι Od. 10.396; ἐσορᾶν κ. Pi. O. 8.19: freq. of parts of the body, fair, shapely, κ. πρόσωπα, ὅμματα, παρήϊα, σφυρά, Il. 19.285, 23.66, Od. 19.208, Il. 4.147; Χρώς 5.354, al.; of clothes, εἵματα, φάρεα, Χιτών, Χλαῖνα, πέδιλα, Od. 6.111, 24.277, Il. 2.43, Od. 10.365, 1.96; πέπλος κάλλιστος ποικίλμασιν ἠδὲ μέγιστος Il. 6.294; of arms and armour, κνημῖδες, ἀσπίς, σάκος, κόρυς, φάσγανα, ἔντεα, 3.331, 11.33, 22.314, 18.612, 15.713, Od. 19.18; of buildings, manufactured articles, etc., αὐλὴ κ. τε μεγάλη τε 14.7; κ. δώματα, τεῖχος, πόλιες, 3.387, Il. 21.447, 18.491; ἄμαξα, τράπεζα, θρόνος, 24.267, 11.629, Od. 1.131; also τέμενος, ἀγρός, Il. 12.314, Od. 24.206; so after Hom., Λύδιον κ. ἔργον Sapph. 19, etc.; ἐέρσα κ. ead. Supp. 25.12.

2. in Att. added to a name in token of love or admiration, as Ἀρίσημος κ. IG 12.921, etc.; ἐν τοῖσι τοίχοις ἔγραφ' Ἀθηναῖοι καλοί "" Ar. Ach. 144, cf. V. 98; Ἀλκιβιάδης ὁ καλός, Σαπφὼ ἡ καλή, Pl. Alc. 1.113b, Phdr. 235c. ἡ Καλή or Καλλίστη, as epith., A. Ag. 140 (lyr.), Paus. 1.29.2, CIG 4445 (Beroea). Καλοί, οἱ, divinities worshipped in childbirth, IG 5(1).1445 (Messene, ii B. C.).

3. τὸ καλόν beauty, Sapph. 79, E. IA 21 (anap.), etc.; τὰ καλά the proprieties or elegancies of life, Hdt. 1.8, 207; ἁπάντων καλῶν ἄμμορος Pi. O. 1.84; αἱ τέχναι ἃς πηγάς φασι τῶν κ. εἶναι X. Cyr. 7.2.13.

II

1. with ref. to use, good, of fine quality, κ. λιμήν Od. 6.263; Βορέῃ ἀνέμῳ.. καλῷ fair, 14.253, 299; κ. ἀργύριον, opp. κίβδηλον, genuine silver, X. Mem. 3.1.9; opp. ἀποτετριμμένον, good silver currency, PCair.Zen. 21.33 (iii B. C.); ἐλαῖαι PHib. 1.49.12 (iii B. C.); γῆ Luke 8:15; κ. οἶνος PFay. 133.8 (iv A. D.); στρατόπεδον κάλλιστον Th. 5.60; ἀνταπεδώκατε πονηρὰ ἀντὶ καλῶν LXX Genesis 44:4; κ. ἐς στρατιάν X. Cyr. 3.3.6; πρός τι Pl. Hp.Ma. 295c, Grg. 474d, etc.: c. inf., λόφος κάλλιστος τρέχειν X. An. 4.8.26; ἐν καλῷ [ τόπῳ ] in a good place, καθίζεσθαι, ὁρμεῖν, Ar. Th. 292, X. HG 2.1.25; ἐν καλῷ μὲν τοῦ κόλπου καὶ τῶν πόλεων, ἐν κ. δὲ τοῦ τὴν Χώραν βλάπτειν, ib. 6.2.9; ἐν καλῷ under favourable circumstances, Th. 5.59.60; ἐν κ. (sc. Χρόνῳ) in good time, in season, E. IA 1106; ἐν οὐ κ. Id. Or. 579; ἐν καλῷ [ ἐστι ] c. inf., S. El. 384 (so καλόν ἐστι c. inf., Id. Ph. 1155 (lyr.), Ar. Pax 278, Th. 8.2); ἐς καλόν S. OT 78, Pl. Men. 89e, Smp. 174e; τί γὰρ ἐμοὶ ζῆν καλόν; what is the good of life to me? Ph. 2.594; καλῇ πίστει, = Lat. bona fide, PTeb. 418.14 (iii A. D.).

2. of sacrifices, auspicious, σφάγια A. Th. 379; οἰωνοί E. Ion 1333; ἱερά Th. 4.92; τὸ τέλος κ. τῆς ἐξόδου X. An. 5.2.9; κ. τὰ ἱερὰ ἦν αὐτῷ Id. Cyr. 3.2.3: c. inf., ἰέναι.. κ. ἡμῖν τὰ ἱερὰ ἦν Id. An. 2.2.3: Com., τὰ τῆς πυγῆς κ. (for τοῦ θεοῦ) Ar. Pax 868.

III

1. in a moral sense, beautiful, noble, honourable, in Hom. only in neut., οὐ καλὸν ἔειπες Od. 8.166, cf. 17.381; μεῖζον κλέος.. καὶ κάλλιον 18.255; freq. καλόν [ ἐστι ] c. inf., κ. τοι σὺν ἐμοὶ τὸν κήδειν ὅς κ' ἐμὲ κήδῃ Il. 9.615; οὐ γὰρ ἔμοιγε κ. (sc. ἄρχειν) 21.440; οὐ κ. ἀτέμβειν οὐδὲ δίκαιον Od. 20.294; so in Trag., καλόν μοι τοῦτο ποιούσῃ θανεῖν S. Ant. 72, etc.; μάθετε καλὸν ποιεῖν LXX Isaiah 1:17 : Comp., οὐ μέν τοι τόδε κάλλιον οὐδὲ ἔοικε Od. 7.159, cf. Il. 24.52; after Hom. freq. of actions, etc., κάλων κἄσλων Sapph. Supp. 2.4 (unless of persons here); κ. ἔργματα noble deeds, Pi. I. 4(3).42, cf. S. Fr. 839, etc.; ἀναστροφὴ κ. 1 Peter 2:12 : in pl., excellences, πλῆθος καλῶν Pi. O. 13.45; πολλῶν καλῶν δεῖ τῷ καλόν τι μωμένῳ S. Fr. 938; τὰ τοῦ παιδὸς κ. X. Smp. 8.17.

2. τὸ κ. moral beauty, virtue, honour, opp. τὸ αἰσχρόν, Id. Mem. 1.1.16, cf. Pl. Smp. 183d, etc.; ὅττι καλόν, φίλον ἐστί, τὸ δ' οὐ καλὸν οὐ φίλον ἐστίν Thgn. 17, cf. E. Ba. 881 (lyr.), Pl. Ly. 216c; οὐ ταὐτὸν ἡγῇ σύ, ὡς ἔοικας, κ. τε καὶ ἀγαθὸν καὶ κακὸν καὶ αἰσχρόν Id. Grg. 474d, cf. Smp. 201e; τοὐμὸν κ. E. Supp. 300.

3. of persons, in early writers coupled with ἀγαθός, v. καλοκἀγαθός; later κ. ποιμήν John 10:11; κ. στρατιώτης 2 Timothy 2:3. in Att. and Trag. freq. ironically, fine, specious, γέρας κ. A. Eu. 209; κ. γὰρ οὑμὸς βίοτος ὥστε θαυμάσαι S. El. 393, cf. E. Ba. 652; κ. Χάρις D. 9.65; κ. ὕβριν ὑβρισμένοι Id. 23.121; καί σοι.. θωπεῦσαι καλόν S. OC 1003; μετ' ὀνομάτων καλῶν Th. 5.89. Degrees of Comp.: Comp. καλλίων, ον, Il. 24.52, Od. 10.396, etc.: neut. κάλιον [] Alc. 134: Sup. κάλλιστος, η, ον, Il. 20.233, etc.; late καλλιώτερος or -ότερος, POxy. 1672.6 (i A. D.), Sch. E. Tr. 966; also καλώτερος Hdn. Epim. 69. Adv.: Poets freq. use neut. καλόν as Adv., κ. ἀείδειν Il. 18.570, Od. 1.155; καλά Il. 6.326; later τὸ κ. Theoc. 3.3, 18, Call. Epigr. 53, Herod. 1.54.

IV regul. Adv. καλῶς (Dor. καλώς Sophr. 22),

1. well, rightly, οὐδ' ἔτι κ. οἶκος ἐμὸς διόλωλε Od. 2.64; κ. ζῆν, τεθνηκέναι, etc., S. Aj. 479, etc.; κ. φρονεῖν to be in one's right mind, Id. Fr. 836; οὐ κ. ταρβεῖς Id. Tr. 457; κ. ἀγωνιεῖσθαι fairly, on the merits of the case, Lys. 13.88; Χρήματα δατῆθθαι κ. Leg.Gort. 4.39; κ. εἰρημένα S. Fr. 576.6; κάλλιον λέγεις Pl. Tht. 161b; κάλλιστ' ἂν εἴποι S. OT 1172: freq. in phrase καλῶς καὶ εὖ, καλῶς τε καὶ εὖ, Pl. Prt. 319e, Prm. 128b, etc.

2. of good fortune, well, happily, κ. πράσσειν, = εὖ π., A. Pr. 979, S. Ant. 271; κ. καὶ εὖ πράττειν Pl. Chrm. 172a; κ. ἔχειν to be well, A. Th. 799, etc.; κ. ἔχει σοι Ar. Ach. 946, cf. S. El. 816; κ. ἔχει c. inf., 'tis well to.., X. Mem. 3.11.1: c. gen., κ. ἔχειν τινός to be well off in respect to a thing, Hp. Superf. 29; κ. παράπλου κεῖσθαι Th. 1.36; εἰ κ. σφίσιν ἔχοι Id. 4.117; οὔτε τοῖς θεοῖς ἔφη κ. ἔχειν, εἰ.. X. Mem. 1.3.3; καλλιόνως ἔχει Pl. Tht. 169e, etc.; κάλλιστα ἕζει Id. Hp.Ma. 295b.

3. καλῶς, = πάνυ, thoroughly, altogether, τὸν κ. εὐδαίμονα A. Fr. 317, = S. Fr. 934; κ. ἔξοιδα Id. OC 269, cf. OT 1008; κ. ὑπὸ τοῦ πυρὸς διεφθάρθαι D.S. 13.108: Comp., κάλλιον εἰδέναι Pl. Hp.Ma. 300d; κάλλιον ἐοικέναι to be just like, Hp. Genit. 8.

4. κ. ἀκούειν to be well spoken of, Men. Mon. 285, Plu. 2.177e.

5. κ. ποιῶν rightly, deservedly, κ. ποιῶν ἀπόλλυται Ar. Pl. 863, cf. D. 1.28, al., Aeschin. 3.232; in requests, κ. ποιήσεις πριάμενος, etc., PPetr. 3p.143 (iii B. C.), etc.; also c. inf., κ. π. γράψαι BGU 1203.7 (i B. C.), etc.

6. in answers, to approve the words of the former speaker, well said ! E. Or. 1216, D. 39.15; also, to decline an offer courteously, no, thank you ! Ar. Ra. 888; κ. ἔχει Antiph. 165, Men. Pk. 266; πάνυ κ. Ar. Ra. 512; ἀμέλει κ. ib. 532: Sup., κάλλιστ', ἐπαινῶ ib. 508; ἔχει κάλλιστα Theoc. 15.3.

7. ironically, finely, καλῶς ἐρήμης γ' ἂν σὺ γῆς ἄρχοις μόνος S. Ant. 739, cf. E. Med. 588, Ar. Eq. 344, Din. 1.69.

8. κ. ὁ ἱερεύς hurrah for the priest! SIG 1109.14 (Athens, ii A. D.).

9. repeated with the Adj., καλὴ καλῶς Ar. Ach. 253, Pax 1330, Ec. 730; καλὸς κάλλιστά τε ῥέξαις Pi. O. 9.94.

10. Comp. καλλιόνως Pl. Tht. l.c., Lg. 660d: Sup. καλλίστως PMag.Par. 1.2443,2465, Sch. E. Hec. 310. for compds., v. καλλι-, καλο-. Quantity: in and early Iamb. Poets (exc. h.Ven. 29, Hes. Op. 63, Th. 585): in Lyr. (exc. κᾱλῶς B. 12.206) and Trag. (A. Fr. 314, S. Ph. 1381 are corrupt).--In Eleg., Epigr., and Bucol. Poets or (the latter usu. in thesi); τὰ μὴ κᾰλὰ κᾱλὰ πέφανται Theoc. 6.19, cf. Herod. 7.115, Call. Jov. 55.--In Comp., in Hom., in Trag. and later.

Thayer's Expanded Definition

καλῶς (καλός), adverb (from Homer down), beautifully, finely, excellently, well: (universally, διά τό καλῶς οἰκοδομῆσθαι (Tr οἰκοδομεῖσθαι, which see), Luke 6:48 T Tr WH); specifically,

a. rightly, so that there shall be no room for blame: joined to verbs of speaking (ἀποκρινεσθια, λαλεῖν, λέγειν, προφητεύειν, etc.), well, truly, Matthew 15:7; Mark 7:6; Luke 20:39; John 4:17; John 8:48; John 13:13; (John 18:23); Acts 28:25; fitly, i. e. agreeably to the facts and words of the case, Mark 12:28; καλῶς "Right! Well!" an expression of approval: Mark 12:32; Romans 11:20; of deeds: καλῶς ποιεῖν, to do well, act uprightly, James 2:19; 1 Corinthians 7:37f (where the teaching is, that one can do καλῶς, but another κρεῖσσον); καλῶς ποιεῖν with participle to do well that, etc. (Buttmann, § 144, 15 a.; Winer's Grammar, 345 (323)), Acts 10:33; Philippians 4:14; 2 Peter 1:19; 3 John 1:6. (1 Macc. 12:18, 22; 2 Macc. 2:16, etc.); with verbs denoting a duty or office which one fulfils well: 1 Timothy 3:4, 12; 1 Timothy 5:17; specifically honestly, uprightly: Galatians 4:17; ἀναστρέφεσθαι, Hebrews 13:18; ποιεῖν, James 2:8.

b. excellently, nobly, commendably: 1 Corinthians 14:17; Galatians 5:7; καλῶς πάντα πεποίηκε, Mark 7:37; with bitter irony, Mark 7:9 (where cf. Fritzsche, p. 271f); 2 Corinthians 11:4.

c. honorably, in honor: James 2:3 (others give it here an outward reference, equivalent to in a good place, comfortably).

d. καλῶς εἰπεῖν τινα, to speak well of one, Luke 6:26; καλῶς ποιεῖν τινα, to do good to, benefit one, Matthew 5:44 Rec.; τίνι (Winer's Grammar, § 32, 1 β.; Buttmann, 146 (128)), Luke 6:27; καλῶς ποιεῖν, simply, to do good: Matthew 12:12.

e. καλῶς ἔχειν, to be well (of those recovering health): Mark 16:18.


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

καλῶς ,

adv.

(< καλός ),

[in LXX for parts and derivatives of H3190;]

finely, rightly, well: Luke 6:48, 1 Corinthians 14:17, Galatians 4:17; Galatians 5:7, James 2:3; λέγειν , λαλεῖν , etc., Matthew 15:7, Mark 7:6; Mark 12:28, Luke 6:26; Luke 20:39, John 4:17; John 8:48; John 13:13; John 18:23, Acts 28:25; as exclamation of approval, Mark 12:32, Romans 11:20; κ . ποιεῖν , Matthew 12:12, 1 Corinthians 7:37-38 James 2:8; James 2:19; c. dat. pers. (cl. acc; WM, § 32, 1 β ), Luke 6:27; c. acc rei, Mark 7:37; c. ptcp., Acts 10:33 (M, Pr., 131), Philippians 4:14, 2 Peter 1:19, 3 John 1:6; προϊστάναι (-ασθαι ), 1 Timothy 3:4; 1 Timothy 3:12; 1 Timothy 5:17; διακονεῖν , 1 Timothy 3:13; ἀνατρέφεσθαι , Hebrews 13:18; ironically, Mark 7:9, 2 Corinthians 11:4 (but v. CGT, in l); κ . ἔχειν , to be well: Mark 16:18. Compar., κάλλιον (for superl., B1., § 44, 3), very well: Acts 25:10.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

Michel 163.6 (B.C. 148-7) καλῶς καὶ ἐνδόξως ἀναστραφείς, . . . .11 πάντα καλῶς καὶ πρεπόντως βραβεύσας may serve as exx. of the ordinary usage of this adverb. The epistolary formula καλῶς ποιήσεις, which is practically = ";please,"; is very common, and is generally construed with a paratactic participle (cf. 3 John 1:6, and in the past Acts 10:33, Philippians 4:14 : see also 2 Peter 1:19), e.g. P Hib I. 82.17 (B.C. 239–8) καλῶς οὖν [π ]οιήσεις συναν [τι ]λ [α ]μβανόμενος προθύμως περὶ τῶν εἰς ταῦτα συγκυρόντων, ";.please therefore to give your zealous co-operation in all that concerns this"; (Edd.), P Amh II. 41.10 (ii/B.C.) καλῶς οὖν ποήσετε συνπαραστάντες αὐτῶι ἕως ἂν π [ο ]ήσητ [α ]ι τὸν σφραγ [ισμό ]ν, ";please therefore assist him until he carries out the sealing"; (Edd.), BGU II. 596.4 (A.D.84) καλῶς ποιήσεις συνελθὼν [Α ]ι ̣̓λου ̣ρίω ̣ν ̣ι ̣ τῶι κομίζοντί σοι τὸ ἐπ [ι ]στ [ ]λιον, P Fay 125.3 (ii/A.D.) καλῶς [ποιή ]σεις, ἄδελφε, μὴ ἀμελήσας το [ ] κλήρου τοῦ στρατηγικοῦ, ";you will do well, brother, not to neglect the ballot for strategus"; (Edd.), and the early Christian letter P Amh I. 3(a)iii. 1 (A.D.250–285) καλῶς οὖν ποιήσαντ [ες ] ὠνησάμενο [ι ] τὰ ὀθόν [ια, ";you will do well, therefore, to purchase the linen cloth."; The construction with the inf. is found in BGU IV. 1203.7 (B.C. 29) καλῶς ποιήσεις γράψαι : cf. ib. 1078.3 (A.D. 39) οὐ καλῶς δὲ ἐπόησας. . μὴ σημᾶναί μοι, P Oxy VII. 1067.3 (very illiterate—iii/A.D.) οὐ καλῶς ἔπραξας μὴ ἐλθεῖν, and with εἰ in P Petr II. 11(1).1 (iii/B.C.) (= Selections, p. 7) καλῶς ποιεῖς εἰ ἔρρωσαι καὶ τὰ λοιπά σοι κατὰ γνώμην ἐστίν. One or two miscellaneous exx. of the adverb with ἔχω (cf. Mark 16:18) may be added—P Petr II. 19(1a).3 (Ptol.) οὕνεκα τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ καλῶς ἔχοντος, ";in the name of God and of fair play"; (Ed.), ib. III. 53(l).10 (Ptol.) αὐτῶν ὑμῶν ἕνεκα καὶ ἡμῶν καὶ τοῦ καλῶς ἔχοντος, ";for your own sake and for ours, and in the name of propriety,"; PSI IV. 361.16 (B.C. 251–0) ἐάν σοι [φ ]αίνηται καλῶς ἔχειν, γράψον Ἀριστάνδρωι περί μου, P Par 40.47 (B.C. 156) οὔτε τοῦ ἱεροῦ στοχασάμενοι, οὔτε τοῦ καλῶς ἔχοντος, and P Gen I. 54.8 (iv/A.D.) θέλο σου πάντοτε καλῶς ἔχειν. See also P Oxy II. 237viii. 31 (A.D.186) ὅπερ οὐ καλῶς ἐνδέχετ ̣α ̣ι ̣ εἰ μὴ ἄνωθεν γένοιτο ἀντίγραφα, ";this cannot be done adequately unless copies are made from the beginning"; (Edd.). The very rare ἀκάλως is found in P Oxy XIV. 1676.22 (iii/A.D.) ἐὰν δὲ ἐκτός μου οὐκ ἀκάλως ἔχῃς, χαίρω ὅτι καλῶ [ς ] ἔχεις μέν, ";if you are not unhappy away from me, I rejoice for your happiness"; (Edd.). MGr καλῶς τον, ";he is welcome.";

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
κάλλιον καλως καλώς καλῶς καμάραν καμηλοπάρδαλιν kalos kalôs kalōs kalō̂s
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile