Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #4692 - σπεύδω

Transliteration
speúdō
Phonetics
spyoo'-do
Origin
probably strengthened from (G4228)
Parts of Speech
verb
TDNT
None
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
σπερμολόγος
 
Next Entry
σπήλαιον
Definition   
Thayer's
  1. to haste, make haste
  2. to desire earnestly
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 553 ‑ אָמֵץ (aw‑mats');  926 ‑ בָּהַל (baw‑hal');  1765 ‑ דָּחַף (daw‑khaf');  2363 ‑ חוּשׁ (koosh);  2648 ‑ חָפַז (khaw‑faz');  4116 ‑ מָהַר (maw‑har');  
Frequency Lists
Verse Results
ASV (6)
Luke 3
Acts 2
2 Peter 1
BSB (6)
Luke 3
Acts 2
2 Peter 1
CSB (6)
Luke 3
Acts 2
2 Peter 1
ESV (6)
Luke 3
Acts 2
2 Peter 1
KJV (6)
Luke 3
Acts 2
2 Peter 1
LEB (0)
The Lexham English Bible
did not use
this Strong's Number
LSB (6)
Luke 3
Acts 2
2 Peter 1
N95 (7)
Luke 3
Acts 3
2 Peter 1
NAS (6)
Luke 3
Acts 3
2 Peter 1
NLT (6)
Luke 5
Acts 3
2 Peter 2
WEB (6)
Luke 3
Acts 2
2 Peter 1
YLT (6)
Luke 3
Acts 2
2 Peter 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

σπεύδω, Ep. inf. σπευδέμεν Od. 24.324: fut. σπεύσω E. Med. 153 (lyr.), Ar. Eq. 926, etc.; Cret. σπευσίω SIG 527.42 (iii B.C.): aor. ἔσπευσα E. Supp. 161, Pl. Cri. 45c, etc.; Ep. σπεῦσα Od. 9.250; subj. σπεύσομεν, for -ωμεν, Il. 17.121: pf. ἔσπευκα Annuario 8 /9.375 (Perga, ii B.C. ), Paus. 7.15.11: Med., A. Ag. 151 (lyr.): fut. σπεύσομαι Il. 15.402: Pass., pf. ἔσπευσμαι Luc. Am. 33, Gal. 12.895. I trans., set going, urge on, hasten, ταῦτα δ' ἅμα χρὴ σπεύδειν Il. 13.236; οἱ δὲ γάμον σπεύδουσιν Od. 19.137, cf. Hdt. 1.38; παῦσαι σπεύδων τὰ σπεύδεις ib. 206; ς. ἀθλίαν ὁδόν E. Ion 1226; ς. οἱ μὲν ἴγδιν, οἱ δὲ σίλφιον, οἱ δ' ὄξος procure quickly, get ready, Sol. 39; κλίμακας E. IT 1352; σπευσίω ὅτι κα δύναμαι κακὸν τᾷ πόλει SIG l.c. (in Hdt. 8.46, Δημοκρίτου σπεύσαντος, an acc. must be supplied). seek eagerly, strive after, μηδὲν ἄγαν ς . Thgn. 335, 401; ς. βίον ἀθάνατον, μακροτέραν ἀρετάν, Pi. P. 3.62, I. 4(3).13(31); εὐψυχίαν ἀντ' εὐβουλίας E. Supp. 161; τὴν ἡγεμονίαν Th. 5.16; χάριν E. Hec. 1175; πόλεμον τέκνοις Id. HF 1133 . promote or further zealously, press or urge on, τι τῶν φέρει φρήν A. Supp. 599 (lyr.); τὸ σὸν ς. ἅμα καὶ τοὐμόν S. El. 251; τὸ σὸν ἀγαθόν E. Hec. 120 (lyr.); τὸ ἐφ' ἑαυτὸν ἕκαστος ς . Th. 1.141; ς. ἀσπούδαστ' ἐπὶ σοὶ δαίμων E. IT 201 (lyr.); τὰ ἐναντία τῇ ἑαυτῶν ὠφελείᾳ ς . And. 2.2; in arguing, σεαυτῷ τὰ ἐναντία ς . Pl. Prt. 361a; ς. τοῦτο, ὅπως . . Id. Lg. 687e; μὴ σπεῦδ' ἃ μὴ δεῖ, μηδ' ἃ δεῖ σπεύδειν μένε Men. Mon. 344: c. dat., οἱ Χαιρέᾳ σπεύδοντες the partisans of Chaereas, Charito 6.1: ἐς τὰ Ἑλλήνων ς . Philostr. VA 5.8: folld. by a conj., εἰς τοὺς πλουσίους σπεύσω σ' ὅπως ἂν ἐγγραφῇς Ar. Eq. 926: Med., σπευδομένα θυσίαν A. Ag. 151 (lyr.): Pass., ξυνὸν πᾶσι ἀγαθὸν σπεύδεται Hdt. 7.53; ἐσπευσμέναι χρεῖαι pressing needs, Luc. Am. 33 .

2. c. acc. et inf., σπεύσατε . . Τεῦκρον ἐν τάχει μολεῖν urge him to come quickly, S. Aj. 804; σπεῦσον . . κάπετόν τιν' ἰδεῖν hasten to look out for . ., ib. 1165 (anap.).

II more freq. intr., press on, hasten. διὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ ὕλην σπεύδουσ' Il. 11.119, cf. 8.191, 23.414, Hes. Sc. 228; ς. ἀπὸ ῥυτῆρος with loose rein, S. OC 900; δρόμῳ E. Ion 1556; πεζῇ X. An. 3.4.49, etc.; exert oneself, strive eagerly or anxiously, of warriors fighting, Il. 4.232, cf. 8.293, etc.; of a smith at work, 18.373; of beasts of draught, 17.745; of bees working, Hes. Th. 597: prov., ὅταν σπεύδῃ τις αὐτὸς χὠ θεὸς συνάπτεται A. Pers. 742 (troch.); σπεῦδε βραδέως festina lente, Gell. 10.11.5; ς. τινί exert oneself for another, Alex. 309: Construct., 1 c. part., σπεῦσε πονησάμενος τὰ ἃ ἔργα (for σπουδαίως ἐπονήσατο ) Od. 9.250, cf. S. El. 935, E. Med. 761 (anap.), Ar. Ach. 179: reversely, σπεύδων in haste, eagerly, τὼ δὲ σπεύδοντε πετέσθην Il. 23.506; ἵκετο σπεύδων Pi. P. 4.95; εἰς ἀρθμὸν ἐμοὶ . . σπεύδων σπεύδοντί ποθ' ἥξει A. Pr. 193 (anap.); ς. ἐβοήθει X. HG 4.3.1 .

2. c. inf., to be eager to . ., Hes Op. 22,673, Pi. O. 4.11(14), N. 9.21, A. Ag. 601, Hdt. 8.41; σῴζειν θέλοντας ἄνδρα γ' ὃς σπεύδῃ θανεῖν S. Aj. 812: Med., σπευδομένα ἀφελεῖν A. Eu. 360 (lyr.).

3. c. acc. et inf., to be anxious that . ., εἰρήνην ἑωυτοῖσι γενέσθαι Hdt. 1.74; ἔσπευδεν εἶναι μὴ μάχας Ar. Pax 672, cf. Pl. Prt. 361a; τὸ λεκτικοὺς γίγνεσθαι τοὺς συνόντας οὐκ ἔσπ . X. Mem. 4.3.1: also ἔσπευσεν τοῦ διατηρηθῆναι τὴν εὐφημίαν αὐτοῖς IG 22.1028.83 .

4. folld. by ὡς, ὅπως, etc., ς. ὡς Ζεὺς μήποτ' ἄρξειεν A. Pr. 205; ς. ὅπως μὴ . . Pl. Grg. 480b; ἵνα . ., ἵνα μὴ . ., Id. Plt. 264a, Isoc. 4.164; ὥστε μή, c. inf., Thphr. Od. 57 .

5. folld. by a Prep., ς. μάχην ἐς show eagerness for . ., Il. 4.225 ( Med., σπεύσομαι εἰς Ἀχιλῆα, ἵνα . . hasten, 15.402 ); εἰς ἄφενος σπεύδειν Hes. Op. 24; εἰς ἀρετήν Thgn. 403; ἐς θαλάμους E. Hipp. 182 (anap.); ἐς τὰ πράγματα Id. Ion 599, etc.; εἰς τὸ αὐτὸ ἡμῖν X. Cyr. 1.3.4; δώματος εἴσω E. Med. 100 (anap.); ἐπί τι Lycurg. 57; περὶ Πατρόκλοιο θανόντος struggle for him, Il. 17.121; ὑπέρ τινος IG 12(9).903 (Chalcis, ii B.C. ); πρός τινα Ar. V. 1026, etc.; also ς. ὁδόν IG 14.1729 .

6. with Adv., ς. οἷ θέλεις S. Tr. 334; δεῦρο Ar. Ach. 179; ἔνθα X. An. 4.8.14, etc.

7. to be troubled in mind, harassed, LXX Exodus 15:15, 1 Ki. 28.21, al. (Cf. σπουδή, σπούδαξ, Lith. spáudžiu 'press'.)

Thayer's Expanded Definition

σπεύδω; imperfect ἔσπευδον; 1 aorist ἔσπευσα; (cognate with German sich sputen (cf. English speed, Latinstudeo; Vanicek, p. 1163; Fick 4:279)); from Homer down; the Sept. for מִהַר, also for בִּהֵל, etc.;

1. intransitive, (cf. Winers Grammar, § 38, 1; Buttmann, 130, 4), to hasten: as often in the Greek writings, followed by an infinitive Acts 20:16; ἦλθον σπεύσαντες, they came with haste, Luke 2:16; σπεύσας κατάβηθι (A. V. make haste and come down), κατέβη, Luke 19:5, 6; σπεῦσον καί ἔξελθε (A. V. make haste and get thee quickly out), Acts 22:18.

2. to desire earnestly: τί, 2 Peter 3:12; (Isaiah 16:5; examples from Greek authors are given by Passow, under the word, 2 vol. ii., p. 1501; (Liddell and Scott, under the word, II.)).


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

σπεύδω ,

[in LXX chiefly for H4116 pi., also for H926 pi., hi., etc.;]

1. most freq. intrans., to hasten: c. inf. (as freq. in cl.), Acts 20:16; ptcp. c. indic., Luke 2:16; c. imperat., Luke 19:5-6; σπεῦσον κ . ἔξελθε , Acts 22:18

2. Trans., c. acc;

(a) to hasten, urge on, accelerate (as Hom., Od., xix, 137; Eur., Med., 152; Sirach 33:8 (Sirach 36:8): 2 Peter 3:12, R, mg. (cf. Mayor and ICC, in l, but v. infr.);

(b) to desire eagerly (find., Pyth., iii, 110; Eur., Suppl., 161; Isa 165): 2Pe, l.c., R, txt. (but v. supr.).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

";bring together,"; ";collect "; : cf. P Ryl II. 122.4 (A.D. 127) συνκομισάμενος τὰ πλεῖσ [τα μ ]έρη τῆς ἐκβάσεως τῶν ἐδαφῶν, ";having gathered the greater part of the produce of the fields"; (Edd.), P Tebt II. 591 (ii/iii A.D.) ἐγὼ γὰρ ἠ (l. εἰ) μὴ συνκομίσω τὸν χόρτον ἐν τρισὶ ἡμέραις οὐ δύναμε (l. –μαι) αὐτὰ καταλῖψαι, and P Flor II. 150.9 (A.D. 267) ὅταν γὰρ δεήσει τὰ παρά σοι θέρη συνκομισθῆναι πλείονα ἕξει βοηθεῖν σε.

Souter (Lex. s.v.) suggests that in Acts 8:2 the verb may mean, not ";take up"; for burial (see Field Notes, p. 116 f.) but ";get back,"; ";recover";; cf. the use of the mid. in such passages as BGU II. 530.26 (i/A.D.) (= Selections, p. 62) μόνον διαγράφω τὰ δημόσια μηδὲν συνκομιζόμεν ̣ο ̣ς ̣, ";only I continue paying the public taxes without getting back anything in return,"; and P Flor I. 58.5 (iii/A.D.) τοὺς φόρους συνκομιζομένη : see also Job 5:26 ὥσπερ θιμωνιὰ ἅλωνος καθ᾽ ὥραν συνκομισθεῖσα.

For the subst. συνκομιδή cf. P Cairo Zen I. 59049.3 (see the editor’s note), P Fay 135.3 (iv/A.D.) τοῦ καιροῦ καλέσαντος τῆς συγκομιδῆς, ";as the season requires the gathering"; (Edd.), and P Lond 1001.14 (A.D. 539) (= III. p. 271) καιρα συγκομιδῆς [κα ]ρ ̣π [ ]γ.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
έσπευδε εσπευδεν ἔσπευδεν εσπεύδετο έσπευσα εσπεύσαν έσπευσαν έσπευσας έσπευσε έσπευσεν σπεύδε σπεύδει σπεύδειν σπευδοντας σπεύδοντας σπεύδοντες σπεύδων σπευσαντες σπεύσαντες σπευσας σπεύσας σπεύσασα σπεύσατε σπεύσης Σπευσον σπεύσον Σπεῦσον σπεύσουσι σπεύσουσιν espeuden éspeuden speudontas speúdontas speusantes speúsantes speusas speúsas Speuson Speûson
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile