Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #5092 - τιμή

Transliteration
timḗ
Phonetics
tee-may'
Origin
from (G5099)
Parts of Speech
Noun Feminine
TDNT
8:169,1181
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
τιμάω
 
Next Entry
τίμιος
Definition   
Thayer's
  1. a valuing by which the price is fixed
    1. of the price itself
    2. of the price paid or received for a person or thing bought or sold
  2. honour which belongs or is shown to one
    1. of the honour which one has by reason of rank and state of office which he holds
    2. deference, reverence
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1926 ‑ הָדָר (haw‑dawr');  1935 ‑ הוֹד (hode);  1952 ‑ הוֹן (hone);  3366 ‑ יְקָר (yek‑awr');  3513 ‑ כָּבַד (kaw‑bad, kaw‑bade');  3519 ‑ כָּבֹד (kaw‑bode', kaw‑bode');  3701 ‑ כֶּסֶף (keh'‑sef);  4242 ‑ מְחִיר (mekh‑eer');  4377 ‑ מֶכֶר (meh'‑ker);  5797 ‑ עוֹז (oze, oze);  6187 ‑ עֵרֶךְ (eh'‑rek);  7613 ‑ שְׂאֵת (seh‑ayth');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (43)
Matthew 2
John 1
Acts 6
Romans 6
1 Corinthians 4
Colossians 1
1 Thessalonians 1
1 Timothy 4
2 Timothy 2
Hebrews 4
1 Peter 3
2 Peter 1
Revelation 8
NAS (44)
Matthew 2
John 1
Acts 7
Romans 7
1 Corinthians 4
Colossians 1
1 Thessalonians 1
1 Timothy 4
2 Timothy 2
Hebrews 4
1 Peter 4
2 Peter 1
Revelation 6
HCS (41)
Matthew 2
John 1
Acts 6
Romans 6
1 Corinthians 4
Colossians 1
1 Thessalonians 1
1 Timothy 4
2 Timothy 2
Hebrews 4
1 Peter 3
2 Peter 1
Revelation 6
BSB (41)
Matthew 2
John 1
Acts 6
Romans 6
1 Corinthians 4
Colossians 1
1 Thessalonians 1
1 Timothy 4
2 Timothy 2
Hebrews 4
1 Peter 3
2 Peter 1
Revelation 6
ESV (38)
Matthew 2
John 1
Acts 6
Romans 5
1 Corinthians 4
Colossians 1
1 Thessalonians 1
1 Timothy 4
2 Timothy 2
Hebrews 3
1 Peter 2
2 Peter 1
Revelation 6
WEB (43)
Matthew 2
John 1
Acts 6
Romans 6
1 Corinthians 4
Colossians 1
1 Thessalonians 1
1 Timothy 4
2 Timothy 2
Hebrews 4
1 Peter 3
2 Peter 1
Revelation 8
Liddell-Scott-Jones Definitions

τῑμ-ή, ἡ,

(τίω, v. ad fin.).

I worship, esteem, honour, and in pl. honours, such as are accorded to gods or to superiors, or bestowed (whether by gods or men) as a reward for services, τιμῆς ἔμμοροί εἰσι Od. 8.480; ὄφρ' ἂν Ἀχαιοὶ υἱὸν ἐμὸν τίσωσιν ὀφέλλωσίν τέ ἑ τιμῇ Il. 1.510; ἐκ δὲ Διὸς τιμὴ καὶ κῦδος ὀπηδεῖ 17.251; ἐν δὲ ἰῇ τ. ἠμὲν κακὸς ἠδὲ καὶ ἐσθλός 9.319, cf. 4.410; ἐν τ. σέβειν A. Pers. 166 (troch.); ἐν τ. ἄγεσθαί τινας Hdt. 1.134; ἐν τ. τίθεσθαι or ἄγειν τινά, Id. 3.3, Pl. R. 538e; ἐν τιμαῖς ἔχειν Philem. 199; τιμαῖς αὐξήσας τινάς X. Cyr. 8.8.24; τιμὴν νεῖμαι, ἀπονέμειν τινί, S. Ph. 1062, Pl. Lg. 837c; τοῖς φίλοις τιμὰς νέμειν pay due regard, S. Aj. 1351; τιμὰς ὤπασας, πορών, A. Pr. 30, 946; διδόναι E. Hipp. 1424, etc.; ἀποδοῦναι Pl. R. 415c; τὸ πρᾶγμ' ἐμοὶ τιμὴν φέρει E. Hipp. 329; τινὶ τιμὰς προσάπτειν S. El. 356; ἀφύων τιμὴν περιάψας Ar. Ach. 640 (anap.); τ. εὑρίσκεσθαι, δέκεσθαι, Pi. P. 1.48, 8.5; τιμὴν παρ' ἀνθρώποις φέρεσθαι Ar. Av. 1278; τιμὰς ἔχειν Hdt. 2.46, etc.; πρός τινος Id. 1.120; ἐν μεγάλῃτιμῇ εἶναι X. An. 2.5.38; τιμῆς λαχεῖν, τυχεῖν, S. Ant. 699, El. 364 (v.l.); οἱ γεραίτεροι ταῖς τῶν νέων τιμαῖς ἀγάλλονται paid to them by the young, X. Mem. 2.1.33: c. gen., χωρὶς ἡ τ. θεῶν the honour due to them, A. Ag. 637, cf. Ch. 200; τιμὰς τὰς θεῶν πατεῖν S. Ant. 745; τιμαὶ δαιμόνων E. Hipp. 107: τιμῇ with honour, honourably, S. OC 381 codd.; τιμῆς ἕνεκα as a mark of honour, X. An. 7.3.28; τιμῇ προέξουσ' S. Ant. 208.

2. honour, dignity, lordship, as the attribute of gods or kings, Il. 1.278, 9.498, etc.; θεῶν ἒξ ἔμμορε τιμῆς Od. 5.335; τ. βασιληΐς Il. 6.193, cf. Hes. Th. 393, Pi. P. 4.108, A. Eu. 228 (pl.); Περσονόμος τ. μεγάλη Id. Pers. 919 (anap.); δίθρονος.. καὶ δίσκηπτρος τ. Id. Ag. 44 (anap.): generally, like γέρας, prerogative or special attribute of a king, and in pl. his prerogatives, Od. 1.117, Hes. Th. 203, Thgn. 374, S. OT 909 (lyr.), etc.; βασιλικαὶ τ. imperial prerogatives, Hdn. 7.10.5; σκῆπτρον τιμάς τ' ἀποσυλᾶται A. Pr. 172 (anap.).

3. a dignity, office, magistracy, and in pl., civic honours (τιμὰς λέγομεν εἶναι τὰς ἀρχάς Arist. Pol. 1281a31), Hdt. 1.59, etc.; ἔν τε ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἄλλαις τ. Pl. Ap. 35b, cf. Ti. 20a, etc.; μὴ φεύγειν τοὺς πόνους, ἢ μηδὲ τὰς τ. διώκειν Th. 2.63; τιμὴν ἔχειν X. Cyr. 1.3.8, etc.; τὴν τιμὴν εἴληχε Pl. Phlb. 61c; οἱ ἐν τιμαῖς men in office, E. IA 19 (anap.), cf. Isoc. 9.81; ἐκβαλῶ σε ἐκ τῆς τιμῆς X. Cyr. 1.3.9; τιμὰς ἴσχειν hold the office of τιμοῦχος (q.v.), Jahresh. 12.136 (Erythrae, v/iv B.C.): generally, office, task, ἄχαρις τιμή Hdt. 7.36: also, a person in authority, an authority, κλῦτε δὲ Γᾶ (Ahrens for τὰ) χθονίων τε τιμαί A. Ch. 399 (lyr.); καὶ τὰ καρτερώτατα τιμαῖς ὑπείκει yield to authorities, S. Aj. 670.

4. present of honour, compliment, offering, e.g. to the gods, Hes. Op. 142, A. Pers. 622; reward, present, ἢ ἀργύριον ἢ τιμή Pl. R. 347a; τιμαὶ καὶ δωρεαί ib. 361c; ὅσοι.. ἄλλην τινὰ δωρεὰν ἢ τ. ἔχουσιν παρὰ τῶν Λεβεδίων SIG 344.22 (Teos, iv B.C.); τῶν εὐεργεσιῶν τιμὰς φέρονται Pl. Phd. 113e.

5. ἡ Δάου τ. 'the worthy D. ', Herod. 5.68.

II of things, worth, value, price, h.Cer. 132, IG 12.349.10, 15, al.; ἐξευρίσκοντες τιμῆς τὰ κάλλιστα at a price, Hdt. 7.119; τῆς αὐτῆς τ. πωλεῖν Lys. 22.12; πρίασθαι D. 21.149; δεκαπλάσιον τῆς τ. ἀποτίνειν Pl. Lg. 914c; ἀποδιδόναι τινὶ τὴν τ. ib.a; δύο εἰπεῖν τ. to name two prices, ib. 917b; ἀξιοῦν τι τ. τινός ib.d; περὶ τῆς τ. διαφέρεσθαι Lys. 22.15; ἐμοὶ δὲ τιμὰ τᾶσδε πᾷ γενήσεται; Ar. Ach. 895; ἑστηκυῖαι τ. fixed prices, PTeb. 703.176 (iii B.C.); ὑπὲρ τιμῆς πυροῦ payment of money representing the value of wheat, Ostr. 663 (ii A.D.), al.

2. valuation, estimate, for purposes of assessment, τοῦ κλήρου Pl. Lg. 744e: generally, ὁ πλοῦτος οἷον τιμή τις τῆς ἀξίας τῶν ἄλλων Arist. Rh. 1391a1.

III compensation, satisfaction, penalty, τιμὴν ἀρνύμενοι Μενελάῳ.. πρὸς Τρώων Il. 1.159, cf. 5.552; ἀποτινέμεν, τίνειν τιμήν τινι, pay or make it, 3.286, 288; τιμὴν ἄγειν Od. 22.57; Πάτροκλον, ὃς κεῖται ἐμῆς ἕνεκ' ἐνθάδε τιμῆς Il. 17.92, cf. Od. 14.70, 117; οὐ σὴ.. ἡ τ. the penalty is not yours, Pl. Grg. 497b. (The spelling [ τῑ- not τει- IG 12.347.33, etc.] and the majority of the senses show that τιμή is cogn. with τίω 'value, honour'; sense 111 perh. arose from a later association with τίνω.)

Thayer's Expanded Definition

τιμή, τιμῆς, (from τίω, to estimate, honor, perfect passive τετιμαι), from Homer down, the Sept. for עֵרֶך (a valuing, rating), כָּבוד, יְקָר, הָדָר;

1. a valuing by which the price is fixed; hence, the price" itself: of the price paid or received for a person or thing bought or sold, with a genitive of the person Matthew 27:9; with a genitive of the thing, Acts 5:2f; plural, Acts 4:34; Acts 19:19; τιμή αἵματος, the price paid for killing, (cf. 'blood-money'), Matthew 27:6; ἠγοράσθητε τιμῆς (not gratis, but) with a piece, i. e. (contextually, with emphasis) at a great price (Buttmann, § 132, 13; yet see Winer's Grammar, 595 (553)), 1 Corinthians 6:20 (here Vulg. magno pretio); ; ὠνεῖσθαι τιμῆς ἀργυρίου, to buy for a price reckoned in silver, i. e. for silver, Acts 7:16; thing prized (A. V. honor), Revelation 21:24 (Rec.), 26.

2. honor which belongs or is shown to one: the honor of one who outranks others, pre-eminence, δόξα καί τιμή, Hebrews 2:7, 9; 2 Peter 1:17; in the doxologies: τῷ Θεῷ (namely, ἔστω (cf. Buttmann, § 129, 22 Rem.)) τιμή or τιμή, 1 Timothy 1:17; 1 Timothy 6:16; Revelation 5:13; Revelation 7:12; Revelation 19:1 Rec.; the honor which one has by reason of the rank and state of the office which he holds, Hebrews 5:4 (and often in Greek writings; cf. Bleek on Hebrews, the passage cited); veneration: διδόναι, λαβεῖν, τιμήν, Revelation 4:9, 11; Revelation 5:12; deference, reverence, Romans 12:10; Romans 13:7; 1 Timothy 5:17; 1 Timothy 6:1; honor appearing in the rewards of the future life, Romans 2:7, 10; 1 Peter 1:7; praise of which one is judged worthy, 1 Peter 2:7 (here R. V. text preciousness (cf. 1 above)); mark of honor, πολλαῖς τιμαῖς τιμᾶν τινα, Acts 28:10; universally in phrases: ἐν τιμή, honorably, 1 Thessalonians 4:4 (on this passive see κτάομαι); οὐκ ἐν τιμή τίνι, not in any honor, i. e. worthy of no honor, Colossians 2:23 (others, value; see πλησμονή); εἰς τιμήν, Romans 9:21; 2 Timothy 2:20f (on these passages, see σκεῦος, 1); περιτιθεναι τίνι τιμήν, 1 Corinthians 12:23 (see περιτίθημι, b.); τιμήν ἀπονέμειν τίνι, to show honor to one, 1 Peter 3:7; διδόναι τιμήν, 1 Corinthians 12:24; ἔχειν τιμήν, to have honor, be honored, John 4:44; Hebrews 3:3.


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

τιμή , -ῆς , ,

[in LXX for H6187, H3366, etc.;]

a valuing, hence, objectively;

1. a price paid or received: c. gen. pers., Matthew 27:9; c. gen. rei, Acts 5:2-3; pl., Acts 4:34; Acts 19:19; τ . αἵματος , Matthew 27:6; ἠγοράσθητε τιμῆς , 1 Corinthians 6:20; 1 Corinthians 7:23; ὠνεῖσθαι τιμῆς ἀργυρίου , Acts 7:16.

2. esteem, honour: Romans 12:10; Romans 13:7, 1 Corinthians 12:23, 1 Timothy 5:17; 1 Timothy 6:1, Hebrews 5:4, 1 Peter 2:7 (R, txt., preciousness, cf. Hort, in l), 1 Peter 3:7; τ . διδόναι , 1 Corinthians 12:24; ἔχειν , John 4:44, Hebrews 3:3; τ . καὶ δόξα (δ . κ . τ .), Romans 2:7; Romans 2:10, 1 Timothy 1:17, Hebrews 2:7 (LXX), Hebrews 2:9, 1 Peter 1:7, 2 Peter 1:17, Revelation 4:9; Revelation 4:11; Revelation 5:12-13; Revelation 7:12; Revelation 21:26; τ . καὶ κράτος , 1 Timothy 6:16; εἰς τ ., Romans 9:21, 2 Timothy 2:20-21; ἐν τ ., Colossians 2:23; 1 Thessalonians 4:4; by meton., of marks of honour, Acts 28:10.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

used of a precious stone in Revelation 21:20, perhaps the ";sapphire"; (RV marg.). The word occurs as a proper name in P Giss I. 101.5 (iii/A.D.), PSI III. 194.4 (A.D. 566?).

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
τιμαις τιμαίς τιμαῖς τιμας τιμάς τιμὰς τιμη τιμή τιμὴ τιμῇ τίμημα τιμην τιμήν τιμὴν τιμης τιμής τιμῆς timais timaîs timas timàs time timē timḕ timêi timē̂i timen timēn timḗn timḕn times timês timēs timē̂s
adsFree icon
Ads FreeProfile