corner graphic   Hi,    
ver. 2.0.20.05.29
Finding the new version too difficult to understand? Go to classic.studylight.org/

Bible Lexicons

Old / New Testament Greek Lexical Dictionary

Entry for Strong's #4137 - πληρόω

Transliteration
plēróō
Phonetics
play-ro'-o  
Word Origin
from (4134)
Parts of Speech
Verb
TDNT
6:286,867
Word Definition [ Thayer | Strong | Mounce ]
Thayer's Definition
 1. to make full, to fill up, i.e. to fill to the full
  1. to cause to abound, to furnish or supply liberally
   1. I abound, I am liberally supplied
 2. to render full, i.e. to complete
  1. to fill to the top: so that nothing shall be wanting to full measure, fill to the brim
  2. to consummate: a number
   1. to make complete in every particular, to render perfect
   2. to carry through to the end, to accomplish, carry out, (some undertaking)
  3. to carry into effect, bring to realisation, realise
   1. of matters of duty: to perform, execute
   2. of sayings, promises, prophecies, to bring to pass, ratify, accomplish
   3. to fulfil, i.e. to cause God's will (as made known in the law) to be obeyed as it should be, and God's promises (given through the prophets) to receive fulfilment
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 3615 ‑ כָּלָה (kaw‑law');  4390 ‑ מָלָא (maw‑lay', maw‑law');  5375 ‑ נָסָה (naw‑saw', naw‑saw');  7093 ‑ קֵץ (kates);  7646 ‑ שָׂבֵעַ (saw‑bah', saw‑bay'‑ah);  8002 ‑ שֶׁלֶם (sheh'‑lem);  8317 ‑ שָׁרַץ (shaw‑rats');  8552 ‑ תָּמַם (taw‑mam');  
Frequency Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (90) NAS (87) HCS (86)
Matthew 17
Mark 3
Luke 10
John 15
Acts 16
Romans 6
2 Corinthians 2
Galatians 1
Ephesians 4
Philippians 4
Colossians 5
2 Thessalonians 1
2 Timothy 1
James 1
1 John 1
2 John 1
Revelation 2
Matthew 16
Mark 3
Luke 9
John 15
Acts 16
Romans 6
2 Corinthians 2
Galatians 1
Ephesians 4
Philippians 4
Colossians 4
2 Thessalonians 1
2 Timothy 1
James 1
1 John 1
2 John 1
Revelation 2
Matthew 16
Mark 2
Luke 9
John 15
Acts 16
Romans 6
2 Corinthians 2
Galatians 1
Ephesians 4
Philippians 4
Colossians 4
2 Thessalonians 1
2 Timothy 1
James 1
1 John 1
2 John 1
Revelation 2
BYZ TIS TR
V-AAI-3P 2
V-AAI-3S 4
V-AAM-2P 2
V-AAN 3
V-AAO-3S 1
V-AAP-NPM 1
V-AAS-3P 1
V-AAS-3S 2
V-API-3S 7
V-APN 3
V-APP-GPN 1
V-APP-GSF 1
V-APS-1S 1
V-APS-2P 2
V-APS-3P 4
V-APS-3S 20
V-FAI-2S 1
V-FAI-3S 1
V-FPI-3P 1
V-FPI-3S 1
V-IAI-3S 1
V-IPI-3P 2
V-IPI-3S 1
V-PAN 1
V-PAS-2S 1
V-PMP-GSM 1
V-PPI-3S 1
V-PPM-2P 1
V-PPP-NSN 1
V-RAI-2P 1
V-RAI-3S 2
V-RAN 1
V-RPI-1S 2
V-RPI-3S 4
V-RPP-APM 1
V-RPP-APN 1
V-RPP-ASF 1
V-RPP-NPM 4
V-RPP-NSF 3
V-AAI-3P 2
V-AAI-3S 4
V-AAM-2P 1
V-AAN 3
V-AAO-3S 1
V-AAP-NPM 1
V-AAS-3P 1
V-AAS-3S 2
V-API-3S 6
V-APN 2
V-APP-GPN 1
V-APP-GSF 1
V-APS-1S 1
V-APS-2P 2
V-APS-3P 4
V-APS-3S 20
V-FAI-2S 1
V-FAI-3S 1
V-FPI-3P 1
V-FPI-3S 1
V-IAI-3S 1
V-IPI-3P 2
V-IPI-3S 1
V-PAN 1
V-PAS-2S 1
V-PMP-GSM 1
V-PPM-2P 1
V-PPP-NSN 1
V-RAI-2P 1
V-RAI-3S 2
V-RAN 1
V-RPI-1S 2
V-RPI-3S 5
V-RPP-APN 1
V-RPP-ASF 1
V-RPP-NPM 2
V-RPP-NSF 3
V-AAI-3P 2
V-AAI-3S 4
V-AAM-2P 2
V-AAN 3
V-AAO-3S 1
V-AAP-NPM 1
V-AAS-3S 2
V-API-3S 7
V-APN 3
V-APP-GPN 1
V-APP-GSF 1
V-APS-1S 1
V-APS-2P 2
V-APS-3P 4
V-APS-3S 21
V-FAI-2S 1
V-FAI-3S 1
V-FDI-3P 1
V-FPI-3P 1
V-FPI-3S 1
V-IAI-3S 1
V-IPI-3P 2
V-IPI-3S 1
V-PAN 1
V-PAS-2S 1
V-PMP-GSM 1
V-PPI-3S 1
V-PPM-2P 1
V-PPP-NSN 1
V-RAI-2P 1
V-RAI-3S 2
V-RAN 1
V-RPI-1S 2
V-RPI-3S 4
V-RPP-APM 1
V-RPP-APN 1
V-RPP-ASF 1
V-RPP-NPM 4
V-RPP-NSF 3
NA WH
V-AAI-3P 2
V-AAN 1
V-APS-1S 1
V-APS-3S 2
V-PAS-2S 1
V-PMPGSM 1
V-XAI-3S 1
V-XPI-3S 2
V-XPPNSF 2
V-AAI-3P 2
V-AAI-3S 4
V-AAM-2P 2
V-AAN 4
V-AAO-3S 2
V-AAP-NPM 1
V-AAS-3S 3
V-API-3S 7
V-APN 3
V-APP-GPN 1
V-APP-GSF 1
V-APS-1S 1
V-APS-2P 2
V-APS-3P 6
V-APS-3S 20
V-FAI-2S 1
V-FAI-3S 1
V-FPI-3P 1
V-FPI-3S 1
V-IAI-3S 1
V-IPI-3P 2
V-IPI-3S 1
V-PAN 1
V-PAS-2S 1
V-PMP-GSM 1
V-PPM-2P 1
V-PPP-NSN 1
V-RAI-2P 1
V-RAI-3S 2
V-RAN 1
V-RPI-1S 3
V-RPI-3S 5
V-RPP-APM 1
V-RPP-APN 1
V-RPP-ASF 1
V-RPP-NPM 3
V-RPP-NSF 4


Liddell-Scott-Jones Definitions

πληρ-όω,

3 pl. impf. ἐπληροῦσαν cited by Choerob. in Theod. 2.64 H. from E. Hec. 574: fut. -ώσω: pf. πεπλήρωκα, Aeol. part. πεπληρώκων IG 12(2).243.9 (Mytil.): Med., fut. πληρώσομαι ( ἐπι- ) Th. 7.14 (v. infr.): aor. ἐπληρωσάμην Pl. Grg. 493e, X. HG 5.4.56, etc.: Pass., fut. -ωθήσομαι Pl. Smp. 175e, Aeschin. 2.37; fut. Med. in pass. sense, X. Eq.Mag. 3.6, D. 17.28, Gal. 2.560:

make full:

I c. gen. rei, fill full of, λάρνακας λίθων Hdt. 3.123, etc.; κρατῆρα, πίστρα (sc. οἴνου ), E. Ion 1192, Cyc. 29: Pass., to be filled full, τινος of a thing, Hp. VM 20, Pl. R. 550d, etc.; σάλπιγξ βροτείου πνεύματος -ουμένη A. Eu. 568; ἀπό τινος Porph. Sent. 32 .

2. fill full of food, gorge, satiate, βορᾶς ψυχὴν ἐπλήρουν E. Ion 1170: metaph., π. θυμόν glut one's rage, S. Ph. 324, E. Hipp. 1328; τὰς ἐπιθυμίας Pl. Grg. 494c: Pass., to be filled full of, satisfied, δαιτὸς -ωθείς E. Fr. 213.3; Αἴγυπτος ἁγνοῦ νάματος -ουμένη A. Fr. 300.6; φόβου, ἐλπίδος, etc., Pl. Lg. 865e, R. 494c, etc.; also οὐ πληρωθήσεται οὖς ἀπὸ ἀκροάματος LXX Ecclesiastes 1:8 .

3. π. τὴν χεῖρά τινος consecrate, ib. Exodus 32:29, al., Jd. 17.5, 12 .

II rarely c. dat., fill with, πεύκαισιν . . χέρας πληροῦντες E. HF 373 (lyr.): Pass., πνεύμασιν -ούμενοι filled with breath, A. Th. 464; πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ Ep.Romans 1:29; 2 Corinthians 7:4 .

III without any modal case, π. νέας man ships, Hdt. 1.171, cf. Th. 1.29 ( Act. and Pass. ) (in full πεντηκόντερον π. ἀνδρῶν Hdt. 3.41 ); π. ναυτικόν Th. 6.52; πληροῦτε θωρακεῖα man the breastworks, A. Th. 32: Med., τριήρη πληρωσάμενος Is. 11.48, cf. X. HG 5.4.56, etc.; in full, ἐπληρωσάμην τὴν ναῦν ἐρετῶν ἀγαθῶν D. 50.15 .

2. impregnate, [ τὰ θήλεα ] Arist. HA 574a20, Metaph. 988a6: Pass., of the female, ibid., HA 541a13 .

3. make full or complete, τοὺς δέκα μῆνας Hdt. 6.63; π. τοὺς χρόνους, τὸν ἐνιαυτόν, Pl. Lg. 866a, Ti. 39d; τὸν τῆς καταδίκης χρόνον Sammelb. 4639.5 (iii A. D.), cf. POxy. 491.6 (ii A. D.), etc.: Med., τὰ πάντα ἐν πᾶσι π. Ep.Ephesians 1:23 : Pass., of the moon, to be full, S. Fr. 871.6; ἵνα . . ᾖ τοι ἀπαρτιλογίη ὑπ' ἐμέο πεπληρωμένη Hdt. 7.29; πεπλήρωται ὁ καιρός Mark 1:15, etc.: Math., πεπληρώσθω let the figure be completed, Arist. Mech. 854b29 .

4. π. δικαστήρια fill them, D. 24.92: Pass., δικαστήριον πεπληρωμένον ἐκ τούτων Id. 21.209, cf. Is. 6.37; πληρουμένου . . βουλευτηρίου A. Eu. 570 .

5. render, pay in full, τροφεῖα πληρώσει χθονί Id. Th. 477; π. τὴν χρείαν supply it, make it good, Th. 1.70; πεπλήρωκα τὸν τόκον μέχρι τοῦ Ἐπείφ POxy. 114.3 (ii/iii A. D.), cf. BGU 1055.23 ( Pass., i B. C. ): c. dupl. acc., ἵνα πληρώσῃς αὐτοὺς τὴν τιμήν PLond. 2.243.11 (iv A. D.), cf. 251.30 ( Pass., iv A. D. ), etc.: abs., IG 14.956.

6. fulfil, τὸ χρεών (destiny) Plu. Cic. 17; τὴν ἐπαγγελίαν, τὰς ὑποσχέσεις, Arr. Epict. 2.9.3, Hdn. 2.7.6; π. πᾶσαν ἀρχὴν καὶ λειτουργίαν IG 12(5).946.1 ( Tenos ), cf. 12(2) l.c. (Mytil.), PFlor. 382.40 (iii A.D.), Lyd. Mag. 3.30, al.; execute, perform, τὰ προσταχθέντα POxy. 2107.5 (iii A. D.): Pass., λαμπαδηφόρων νόμοι . . διαδοχαῖς πληρούμενοι fully observed, A. Ag. 313; to be fulfilled, of prophecy, Ev.Matthew 1:22, Ev.John 13:18 .

7. ἐς ἄγγος . . βακχίου μέτρημα πληρώσαντες having poured wine into the vessel till it was full, E. IT 954: Pass., assemble, muster, πληρουμένης τῆς ἐκκλησίας Ar. Ec. 89; ἀρχαί τ' ἐπληροῦντ' εἰς . . βουλευτήρια E. Andr. 1097 codd.; πολλοὶ δ' ἐπληρώθημεν Id. IT 306 .

8. fill up a document, Lyd. Mag. 3.11: Pass., ib.68. intr., [ὁδὸς] πληροῖ ἐς τὸν ἀριθμὸν τοῦτον the length of road comes in full to this number, Hdt. 2.7 (s. v.l.).

Thayer's Expanded Definition

πληρόω πληρῶ (infinitive πληροῦν Luke 9:31, see WH's Appendix, p. 166); imperfect 3 person singular ἐπλήρου; future πληρώσω; 1 aorist ἐπλήρωσα; perfect πεπλήρωκα; passive, present πληροῦμαι; imperfect ἐπληρουμην; perfect πεπλήρωμαι; 1 aorist ἐπληρώθην; 1 future πληρωθήσομαι; future middle πληρώσομαι (once, Revelation 6:11 Rec.); (from ΠΛηΡΟΣ equivalent to πλήρης); from Aeschylus and Herodotus down; the Sept. for מָלֵא;

1. to make full, to fill, to fill up: τήν σαγηνην, passive, Matthew 13:48; equivalent to "to fill to the full, πᾶσαν χρείαν, Philippians 4:19; to cause to abound, to furnish or supply liberally: πεπλήρωμαι, I abound, I am liberally supplied, namely, with what is necessary for subsistence, Philippians 4:18; Hebraistically, with the accusative of the thing in which one abounds (cf. Buttmann, § 134, 7; Winer's Grammar, § 32, 5): of spiritual possessions, Philippians 1:11 (where Rec. has καρπῶν); Colossians 1:9, (ἐνέπλησα αὐτόν πνεῦμα σοφίας, Exodus 31:3; Exodus 35:31); equivalent to to flood, οἰκία ἐπληρώθη (Tr marginal reading ἐπλήσθη) ἐκ τῆς ὀσμῆς, John 12:3 (see ἐκ, II. 5); ἦχος ἐπλήρωσε τόν οἶκον, Acts 2:2; with a genitive of the thing, τήν Ἱερουσαλήμ τῆς διδαχῆς, Acts 5:28 (Libanius, epistles 721 πάσας — i. e. πόλειςἐνέπλησας τῶν ὑπέρ ἡμῶν λόγων; Justin, hist. 11, 7 Phrygiam religionibus implevit); τινα, equivalent to to fill, diffuse throughout one's soul: with a genitive of the thing, Luke 2:40 R G L text T Tr marginal reading (see below); Acts 2:28; passive, Acts 13:52; Romans 15:13 (where L marginal reading πληροφορέω, which see in c.), 14; 2 Timothy 1:4; with a dative of the thing (cf. Winer's Grammar, § 31, 7), passive (Luke 2:40 L marginal reading Tr text WH); Romans 1:29; 2 Corinthians 7:4; followed by ἐν with a dative of the instrument: ἐν πνεύματι, Ephesians 5:18; ἐν παντί θελήματι Θεοῦ, with everything which God wills (used of those who will nothing but what God wills), Colossians 4:12 R G (but see πληροφορέω, c.); πληροῦν τήν καρδίαν τίνος, to pervade, take possession of, one's heart, John 16:6; Acts 5:3; Christians are said πληροῦσθαι, simply, as those who are pervaded (i. e. richly furnished) with the power and gifts of the Holy Spirit: ἐν αὐτῷ, rooted as it were in Christ, i. e. by virtue of the intimate relationship entered into with him, Colossians 2:10 (cf. ἐν, I. 6 b.); εἰς πᾶν τό πλήρωμα τοῦ Θεοῦ (see πλήρωμα, 1), Ephesians 3:19 (not WH marginal reading); Christ, exalted to share in the divine administration, is said πληροῦν τά πάντα, to fill (pervade) the universe with his presence, power, activity, Ephesians 4:10; also πληροῦσθαι (middle for himself, i. e. to execute his counsels (cf. Winers Grammar, 258 (242); Buttmann, § 134, 7)) τά πάντα ἐν πᾶσιν, all things in all places, Ephesians 1:23 (μή οὐχί τόν οὐρανόν καί τήν γῆν ἐγώ πληρῶ, λέγει κύριος, Jeremiah 23:24; Grimm, Exeget. Hdbch. on Wis. 1:7, p. 55, cites examples from Philo and others; ((but ἐν πᾶσιν here is variously understood; see πᾶς, II. 2 b. δ. αα. and the commentaries))).

2. to render full, i. e. to complete;

a. properly, to fill up to the top: πᾶσαν φάραγγα, Luke 3:5; so that nothing shall be lacking to full measure, fill to the brim, μέτρον (which see, 1 a.), Matthew 23:32.

b. to perfect, consummate; α. a number: ἕως πληρωθῶσι καί οἱ σύνδουλοι, until the number of their comrades also shall have been made complete, Revelation 6:11 L WH text,cf. Düsterdieck at the passage (see γ. below). by a Hebraism (see πίμπλημι, at the end) time is said πληροῦσθαι, πεπληρωμένος, either when a period of time that was to elapse has passed, or when a definite time is at hand: Mark 1:15; Luke 21:24; John 7:8; Acts 7:23, 30; Acts 9:23; Acts 24:27 (Genesis 25:24; Genesis 29:21; Leviticus 8:33; Leviticus 12:4; Leviticus 25:30; Numbers 6:5; Josephus, Antiquities 4, 4, 6; 6, 4, 1; πληροῦν τόν τέλεον ἐνιαυτόν, Plato, Tim., p. 39d.; τούς χρόνους, legg. 9, p. 866a.). β. to make complete in every particular; to render perfect: πᾶσαν εὐδοκίαν κ.τ.λ. 2 Thessalonians 1:11; τήν χαράν, Philippians 2:2; passive, John 3:29; John 15:11; John 16:24; John 17:13; 1 John 1:4; 2 John 1:12; τά ἔργα, passive, Revelation 3:2; τήν ὑπακοήν, to cause all to obey, passive, 2 Corinthians 10:6; τό πάσχα, Luke 22:16 (Jesus speaks here allegorically: until perfect deliverance and blessedness be celebrated in the heavenly state). γ. to carry through to the end, to accomplish, carry out, (some undertaking): πάντα τά ῤήματα, Luke 7:1; τήν διακονίαν, Acts 12:25; Colossians 4:17; τό ἔργον, Acts 14:26; τόν δρόμον, Acts 13:25; namely, τόν δρόμον, Revelation 6:11 according to the reading πληρωσωσι (G T Tr WH marginal reading) or πληρωσονται (Rec.) (see α. above); ὡς ἐπληρώθη ταῦτα, when these things were ended, Acts 19:21. Here belongs also πληροῦν τό εὐαγγέλιον, to cause to be everywhere known, acknowledged, embraced (A. V. I have fully preached), Romans 15:19; in the same sense τόν λόγον τοῦ Θεοῦ, Colossians 1:25.

c. to carry into effect, bring to realization, realize; α. of matters of duty, to perform, execute: τόν νόμον, Romans 13:8; Galatians 5:14; τό δικαίωμα τοῦ νόμου, passive, ἐν ἡμῖν, among us, Romans 8:4; πᾶσαν δικαιοσύνην, Matthew 3:15 (εὐσέβειαν, 4 Macc. 12:15); τήν ἔξοδον (as something appointed and prescribed by God), Luke 9:31. β. of sayings, promises, prophecies, to bring to pass, ratify, accomplish; so in the phrases ἵνα or ὅπως πληρωθῇ γραφή, τό ῤηθέν, etc. (el. Knapp, Seripta var. Arg., p. 533f): Matthew 1:22; Matthew 2:15, 17, 23; Matthew 4:14; Matthew 8:17; Matthew 12:17; Matthew 13:35; Matthew 21:4; Matthew 26:54, 56; Matthew 27:9, 35 Rec.; Mark 14:49; Mark 15:28 (which verse G T WH omits; but Tr brackets it); Luke 1:20; Luke 4:21; Luke 21:22 Rec.; ; John 12:38; John 13:18; John 15:25; John 17:12; John 18:9, 32; John 19:24, 36; Acts 1:16; Acts 3:18; Acts 13:27; James 2:23 (1 Kings 2:27; 2 Chronicles 36:22). γ. universally and absolutely, to fulfil, i. e. "to cause God's will (as made known in the law) to be obeyed as it should be, and God's promises (given through the prophets) to receive fulfilment": Matthew 5:17; cf. Weiss, Das Matthäusevang. as above with, p. 146f (Compare: ἀναπληρόω, ἀνταναπληρόω, προσαναπληρόω, ἐκπληρόω, συμπληρόω.)

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

πληρόω , - ,

[in LXX chiefly for H4390;]

1. to fill, make full, fill to the full, c. acc;

(a) of things : pass. (σαψήνη , φάραγξ ), Matthew 13:48, Luke 3:5 (LXX); fig., Matthew 23:32; but chiefly of immaterial things: πᾶσαν χρείαν , Philippians 4:19; ἦχος ἐλήρωσε τ . οἶκον , Acts 2:2; c. gen. rei (cl.), Acts 5:28; pass., seq. ἐκ , John 12:3 (cf. B1., § 36, 4); Papyri τ . καρδίαν , John 16:6, Acts 5:3; metaph., of the all-pervading activity of Christ, Ephesians 4:10; mid., Ephesians 1:23;

(b) of persons: to fill with, cause to abound in : c. gen. rei (cl.), Acts 2:28 (LXX), Romans 15:13; pass., to be filled with, abound in: Ephesians 3:19, Philippians 4:18; c. gen. rei (cl.), Acts 13:52, Romans 15:14, 2 Timothy 1:4; c. dat. (Æsch., al.), Luke 2:40 (c. gen., T), Romans 1:29, 2 Corinthians 7:4; c. acc (so in Papyri, v. MM, xx), Philippians 1:11, Colossians 1:9; seq. ἐν , Ephesians 5:18, Colossians 2:10.

2. to complete;

(a) to complete, fulfil: of number, Revelation 6:11, WH, tat.; of time (MM, xx), Mark 1:15, Luke 21:24, John 7:8, Acts 7:23; Acts 7:30; Acts 9:23; Acts 24:27; ἐυδοκίαν , 2 Thessalonians 1:11; τ . χαράν , Philippians 2:2; pass., John 3:29; John 15:11; John 16:24; John 17:13, 1 John 1:4, 2 John 1:12; τ . ἔργα , Revelation 3:2; ἡ ὑπακυή , 2 Corinthians 10:6; τ . πάσχα , Luke 22:16;

(b) to execute, accomplish, carry out to the full: Matthew 3:15, Luke 7:1; Luke 9:31, Acts 12:25; Acts 13:25; Acts 14:26; Acts 19:21, Romans 8:4; Romans 13:8; Romans 15:19, Galatians 5:14, Colossians 1:25; Colossians 4:17, Revelation 6:11, T, WH, R, mg.;

(c) of sayings, prophecies, etc., to bring to pass, fulfil: Matthew 1:22; Matthew 2:15; Matthew 2:17; Matthew 2:23; Matthew 4:14; Matthew 5:17; Matthew 8:17; Matthew 12:17; Matthew 13:35; Matthew 21:4; Matthew 26:54; Matthew 26:56; Matthew 27:9, Mark 14:49; Mark 15:28 (WH, R, txt. om.), Luke 1:20; Luke 4:21; Luke 24:44, John 12:38; John 13:18; John 15:25; John 17:12; John 18:9; John 18:32; John 19:24; John 19:36, Acts 1:16; Acts 3:18; Acts 13:27, James 2:23 (cf. Lft., Col., 255 ff.).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

properly ";a bed of garden herbs,"; or ";of leeks"; (if derived from πράσον) : cf. BGU II. 530.27 (i/A.D.) (= Selections, p. 62) μόλις γὰρ μίαν πρασεὰν ποτίζι τὸ ὕδωρ, ";for there is hardly a single plot which the water irrigates."; In the colloquial πρασιαὶ πρασιαί of Mark 6:40 the reference is to regularity of arrangement rather than to variety of colouring : Hesych. πρασιαί · αἱ ἐν τοῖς κήποις τετράγωνοι λαχανιαί. For the reiteration πρασιαὶ πρασιαί (cf. also Mark 6:7; Mark 6:39) see Proleg. p. 97 and Headlam’s note to Herodas IV. 61 θερμὰ θερμὰ πηδεῦσαι. A Rabbinic explanation of Mark 6:40 will be found in Exp. VIII. vii. p. 89 f.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
επληρου επλήρου ἐπλήρου επληρουντο επληρούντο ἐπληροῦντο επληρουτο επληρούτο ἐπληροῦτο ΕΠΛΗΡΩΘΗ επληρώθη ἐπληρώθη επληρώθησαν επληρωσαν επλήρωσαν ἐπλήρωσαν επλήρωσας επληρώσατε επλήρωσε επληρωσεν επλήρωσεν ἐπλήρωσεν πεπληρωκατε πεπληρώκατε πεπληρωκεν πεπλήρωκεν πεπληρωκεναι πεπληρωκέναι πεπληρωκώς πεπληρωμαι πεπλήρωμαι πεπληρωμενα πεπληρωμένα πεπληρωμέναι πεπληρωμενη πεπληρωμένη πεπληρωμενην πεπληρωμένην πεπληρωμενοι πεπληρωμένοι πεπληρωμένος πεπληρωμενους πεπληρωμένους πεπλήρωνται πεπληρώσθαι Πεπληρωται Πεπλήρωται πληροις πληροῖς πληρουμενον πληρούμενον πληρουμενου πληρουμένου πληρουμένων πληρουν πληρούν πληροῦν πληρούντας πληρούντες πληρούσθαι πληρουσθε πληρούσθε πληροῦσθε πληρούται πληρούτε πληρώ πληρωθεισης πληρωθείσης πληρωθέν πληρωθεντων πληρωθέντων πληρωθη πληρωθή πληρωθῇ πληρωθηναι πληρωθήναι πληρωθῆναι πληρωθησεται πληρωθήσεται πληρωθησονται πληρωθήσονται πληρωθητε πληρωθήτε πληρωθῆτε πληρωθήτω πληρωθω πληρωθώ πληρωθῶ πληρωθώσι πληρωθωσιν πληρωθώσιν πληρωθῶσιν πληρωσαι πληρώσαι πληρῶσαι πληρωσαντες πληρώσαντες πληρωσατε πληρώσατε πληρώσατέ πληρωσει πληρώσει πληρωσεις πληρώσεις πληρωση πληρώση πληρώσῃ πλήρωσον πληρώσω eplerosan eplērōsan eplḗrosan eplḗrōsan eplerosen eplērōsen eplḗrosen eplḗrōsen EPLeRoTHe eplerṓthe EPLĒRŌTHĒ eplērṓthē eplerou eplērou eplḗrou eplerounto epleroûnto eplērounto eplēroûnto eplerouto epleroûto eplērouto eplēroûto peplerokate peplerṓkate peplērōkate peplērṓkate pepleroken peplērōken peplḗroken peplḗrōken peplerokenai peplerokénai peplērōkenai peplērōkénai pepleromai peplērōmai peplḗromai peplḗrōmai pepleromena pepleroména peplērōmena peplērōména pepleromene pepleroméne peplērōmenē peplērōménē pepleromenen pepleroménen peplērōmenēn peplērōménēn pepleromenoi pepleroménoi peplērōmenoi peplērōménoi pepleromenous pepleroménous peplērōmenous peplērōménous Peplerotai Peplērōtai Peplḗrotai Peplḗrōtai plerois pleroîs plērois plēroîs plerosai plerôsai plerṓsai plērōsai plērṓsai plērō̂sai plerosantes plerṓsantes plērōsantes plērṓsantes plerosate plerṓsate plerṓsaté plērōsate plērṓsate plērṓsaté plerose plērōsē plerosei plerṓsei plērōsei plērṓsei plērṓsēi pleroseis plerṓseis plērōseis plērṓseis plerothe plērōthē plerothêi plērōthē̂i plerotheises plerotheíses plērōtheisēs plērōtheísēs plerothenai plerothênai plērōthēnai plērōthē̂nai plerothenton plerothénton plērōthentōn plērōthéntōn plerothesetai plerothḗsetai plērōthēsetai plērōthḗsetai plerothesontai plerothḗsontai plērōthēsontai plērōthḗsontai plerothete plerothête plērōthēte plērōthē̂te plerotho plerothô plērōthō plērōthō̂ plerothosin plerothôsin plērōthōsin plērōthō̂sin pleroumenon pleroúmenon plēroumenon plēroúmenon pleroumenou plerouménou plēroumenou plērouménou pleroun pleroûn plēroun plēroûn plerousthe pleroûsthe plērousthe plēroûsthe
Lectionary Calendar
Friday, May 29th, 2020
the Seventh Week after Easter
ADVERTISEMENT
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology