corner graphic   Hi,    
ver. 2.0.19.10.20
Finding the new version too difficult to understand? Go to classic.studylight.org/

Bible Lexicons

Old / New Testament Greek Lexical Dictionary

Entry for Strong's #4990 - σωτήρ

Transliteration
sōtḗr
Phonetics
so-tare'  
Word Origin
from (4982)
Parts of Speech
Noun Masculine
TDNT
7:1003,1132
Word Definition [ Thayer | Strong | Mounce ]
Thayer's Definition
  1. saviour, deliverer, preserver
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 3444 ‑ יְשׁוּעָה (yesh‑oo'‑aw);  3467 ‑ יָשַׁע (yaw‑shah');  3468 ‑ יֶשַׁע (yeh'‑shah, yay'‑shah);  
Frequency Lists  [ Book | Word | Parsing ]
Verse Results
KJV (24) NAS (24) HCS (24)
Luke 2
John 1
Acts 2
Ephesians 1
Philippians 1
1 Timothy 3
2 Timothy 1
Titus 6
2 Peter 5
1 John 1
Jude 1
Luke 2
John 1
Acts 2
Ephesians 1
Philippians 1
1 Timothy 3
2 Timothy 1
Titus 6
2 Peter 5
1 John 1
Jude 1
Luke 2
John 1
Acts 2
Ephesians 1
Philippians 1
1 Timothy 3
2 Timothy 1
Titus 6
2 Peter 5
1 John 1
Jude 1
BYZ TIS TR
N-ASM 3
N-DSM 2
N-GSM 14
N-NSM 4
N-ASM 4
N-DSM 2
N-GSM 14
N-NSM 4
N-ASM 4
N-DSM 2
N-GSM 14
N-NSM 4
NA WH
ADV 1
N-ASM 3
N-DSM 2
N-GSM 14
N-NSM 4
N-ASM 4
N-DSM 2
N-GSM 14
N-NSM 4


Liddell-Scott-Jones Definitions

σωτήρ, ῆρος, ὁ,

voc. σῶτερ (v. infr. 1.2): poet. σᾰωτήρ Simon. 129, Call. Del. 166: (σῴζω):

saviour, deliverer, c. gen. of person etc. saved, ς. ἀνθρώπων, νηῶν, h.Hom. 22.5, 33.6; τῆς Ἑλλάδος Hdt. 7.139; ἑστίας πατρός A. Ch. 264; but also c. gen. rei, [ νόσου], κακῶν, βλάβης, a preserver from disease, ills, hurt, S. OT 304, E. Med. 360 (anap.), Heracl. 640; c. dat., ς. τῇ πόλει καὶ νῷν φανείς Ar. Eq. 149; ς. δόμοις. Id. Nu. 1161; of a philosopher or guide, ὁδηγόν.. ὅν φησι σωτῆρα μόνον Phld. Lib. p.20 O.; esp. of Epicurus, ὁ ς. ὁ ἡμέτερος Polystr. Herc. 346p.80V.

2. epith. of Ζεύς, Pi. O. 5.17, Fr. 30.5, IG 22.410.18 (iv B.C.), etc.; to whom persons after a safe voyage offered sacrifice, Diph. 43.24; there was often a temple of Ζεὺς Σ. at harbours, e.g. the Piraeus, Str. 9.1.15; to Ζεὺς Σωτήρ the third cup of wine was dedicated, τρίτον Σωτῆρι σπένδειν Pi. I. 6(5).8; τρίτην Διὸς Σωτῆρος εὐκταίαν λίβα A. Fr. 55; Ζεῦ σῶτερ Ar. Th. 1009, Din. 1.36; ὦ Ζεῦ σῶτερ Philem. 79.21, Men. 532.2; to drink this cup became a symbol of good luck, and the third time came to mean the lucky time, τρίτος ἦλθέ ποθεν--σωτῆρ' ἢ μόρον εἴπω; A. Ch. 1073 (anap.); whence the proverb τὸ τρίτον τῷ σωτῆρι the third (i.e. the lucky) time, Pl. R. 583b, Phlb. 66d, Chrm. 167a; and Zeus was himself called τρίτος ς., Παλλάδος καὶ Λοξίου ἕκατι καὶ τοῦ πάντα κραίν οντος τρίτου σωτῆρος A. Eu. 760, cf. Supp. 26 (anap.). epith. of other gods, as of Apollo, Id. Ag. 512, etc.; of Hermes, Id. Ch. 2; of Asclepios, IG 4.718 (Hermione), 7.2808 (Hyettus, iii A.D.), BMus. Cat.Coins Pontus p.156 (Nicaea); ς. εὐρυχόρου Λακεδαίμονος Isyll. 82; τὸν ς. τῶν ὅλων Ἀσκληπιόν Jul. Or. 4.153b; Ζεὺς Ἀσκληπιὸς ς. τῶν ὅλων Aristid. Or. 42(6).4; of the Dioscuri, IG 12(3).422 (Thera, iii B.C.), 14.2406.108 (Tarentum), etc.; even with fem. deities, Τύχη σωτήρ, for σώτειρα, A. Ag. 664, S. OT 81: generally, of guardian or tutelary gods, Hdt. 8.138, A. Supp. 982, S. Ph. 738; τοῖς ἀποτροπαίοις καὶ σωτῆρσι X. HG 3.3.4.

3. applied to rulers, διὰ σέ, βασιλεῦ (viz. Ptolemy IV Philopator), τὸν πάντων κοινὸν ς. PEnteux. 11.6 (iii B.C.); Πτολεμαῖος Σ. OGI 19.1, al.; Ἀντίοχος Σ. ib.233.3, al.; of Roman Emperors or governors, ib.668.3 (Egypt, i A.D.), PLond. 1.177.24 (i A.D.), etc.

4. in LXX and NT, applied to God, LXX De. 32.15, al., 1 Timothy 1:1, al.; to Christ, Luke 2:11, al.

II in Poets, as Adj., ς. ναὸς πρότονος A. Ag. 897, cf. Pi. Fr. 159; with a fem. noun, γονῆς σωτῆρος (as Herm. for γυνή) A. Th. 225; τιμαὶ σωτῆρες the office or prerogative of saving, of the Dioscuri, E. El. 993 (anap.).

III name of a month created by Caligula, BGU 1078 (38 A.D.), PRyl. 2.149 (39 / 40 A.D.), etc.

Thayer's Expanded Definition

σωτήρ, σωτῆρος, (σῴζω), from Pindar and Aeschylus down, the Sept. for יֶשַׁע , יְשׁוּעָה (מושִׁיעַ ), savior, deliverer; preserver; (Vulg. (except Luke 1:47 (where salutaris)) salvator, Luth. Heiland) (cf. B. D., under the word , I.); (Cicero, in Verr. 2:2, 63Hoc quantum est? Ita magnum, ut Latine uno verbo exprimi non possit. Is est nimirum 'soter', qui salutem dedit. The name was given by the ancients to deities, especially tutelary deities, to princes, kings, and in general to men who had conferred signal benefits upon their country, and in the more degenerate days by way of flattery to personages of influence; see Passow (or Liddell and Scott), under the word; Paulus, Exgt. Hdbch. üb.

d. drei erst. Evang. i., p. 103f; (Wetstein on Luke 2:11; B. D. as above)). In the N. T. the word is applied to God — Σωτήρ μου, he who signally exalts me, Luke 1:47; σωτήρ ἡμῶν, the author of our salvation through Jesus Christ (on the Christian conception of 'to save', see σῴζω, b. (and on the use of σωτήρ cf. Westcott on 1 John 4:14)), 1 Timothy 1:1; 1 Timothy 2:3; Titus 1:3; Titus 2:10; Titus 3:4; with διά Ἰησοῦ Χριστοῦ added, Jude 1:25 (Rec. omits διά Ἰησοῦ Χριστοῦ); σωτήρ πάντων, 1 Timothy 4:10 (cf. Psalm 23:5 (); Psalm 26:1 (); Isaiah 12:2; Isaiah 17:10; Isaiah 45:15, 21; Micah 7:7, etc.); — to the Messiah, and Jesus as the Messiah, through whom God gives salvation: Luke 2:11; Acts 5:31; Acts 13:23; σωτήρ τοῦ κόσμου, John 4:42; 1 John 4:14; ἡμῶν, 2 Timothy 1:10; Titus 1:4; Titus 2:13; Titus 3:6; σωτήρ Ἰησοῦς Χριστός, 2 Peter 1:11 (2 Peter 1:1 (where Rec.bez elz inserts ἡμῶν)),11; ; κύριος καί σωτήρ, 2 Peter 3:2; σωτήρ τοῦ σώματος, universally (`the savior' i. e.) preserver of the body, i. e. of the church, Ephesians 5:23 (σωτήρ ὄντως ἁπάντων ἐστι καί γενέτωρ, of God the preserver of the world, Aristotle, de mundo,

c. 6, p. 397{b}, 20); σωτήρ is used of Christ as the giver of future salvation, on his return from heaven, Philippians 3:20. ("The title is confined (with the exception of the writings of St Luke) to the later writings of the N. T." (Westcott as above.))

Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

σωτήρ , -ῆρος ,

(< σώζω ),

[in LXX for H3467 and cognate forms;]

saviour, deliverer, preserver, a freq. epithet of kings in the Ptolemaic and Rom. periods (Deiss., BS, 83; LAE, 368 f.; MM, xxiv), in NT,

(a) of God (as LXX: Psalms 24:5, Isaiah 12:2, al.): Luke 1:47, 1 Timothy 1:1; 1 Timothy 2:3; 1 Timothy 4:10, Titus 1:3; Titus 2:10; Titus 3:4, Judges 1:25;

(b) of Christ: Luke 2:11, Acts 5:31; Acts 13:23, Philippians 3:20; τ . κόσμου , John 4:42, 1 John 4:14 (for the general use of the word, v. Westc., in l); ἡμῶν , 2 Timothy 1:10, Titus 1:4; Titus 3:6; θεὸς (κύριος ) καὶ σ . (v. Deiss., LAE, 348.4; M, Pr., 84), Titus 2:13, 2 Peter 1:1; 2 Peter 1:11; 2 Peter 2:20; 2 Peter 3:2; 2 Peter 3:18; σ . τοῦ σώματος (i.e. of the Church; see σῶμα , 5), Ephesians 5:23.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

This Aramaic proper name is fuliy discussed by Swete ad Mark 10:46 : see also Zorell Lex. s.v. The Greek name Τίμαιος; (note accent) is common : see P Hib I. 111.23 (c. B.C. 250) τὰ πρὸς Τίμαιον (δραχμαὶ) κ ̄, ";the case against Timaeus, 20 drachmae,"; and the other reff. in Preisigke Namenbuch s.v.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
σωτηρ σωτήρ σωτὴρ σωτηρα σωτήρα σωτήρά σωτῆρα σωτηρι σωτηρί σωτήρι σωτήρί σωτῆρι σωτῆρί σωτηρος σωτήρος σωτῆρος σώτηρος soter sotḕr sōtēr sōtḕr sotera sotêra sōtēra sōtē̂ra soteri sotêri sotêrí sōtēri sōtē̂ri sōtē̂rí soteros sotêros sōtēros sōtē̂ros
Lectionary Calendar
Sunday, October 20th, 2019
the Week of Proper 24 / Ordinary 29
ADVERTISEMENT
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
ADVERTISEMENT
To report dead links, typos, or html errors or suggestions about making these resources more useful use our convenient contact form
Powered by Lightspeed Technology