Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day.

Read the Bible

Nowe Przymierze Zaremba
Nowe Przymierze Zaremba – protestancki przekład Pisma Świętego na współczesny język polski. Jest drugim przekładem Pisma Świętego dokonanym przez Ewangeliczny Instytut Biblijny z języków oryginalnych. Autorami przekładu są pastor dr Piotr Zaremba oraz Anna Haning. Jest jedyną częścią tryptyku przekładów: Dosłownego, Literackiego i Egzegetycznego, który został wydany drukiem.
Translation type: -
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Uwspółcześniona Biblia gdańska – rewizja protestanckiej Biblii gdańskiej z 1632 roku. Tekstem źródłowym była sama Biblia gdańska. Zadaniem nowego przekładu było dostosowanie jej do współczesnego odbiorcy, jednocześnie nie ingerując w przekaz.
Translation type: -
Biblia Warszawska
XX-wieczne protestanckie tłumaczenie Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu z języków oryginalnych (hebrajskiego, aramejskiego i greckiego) na język polski, opracowane przez Komisję Przekładu Pisma Świętego, z inicjatywy Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego w Warszawie. Jest to najpopularniejszy w Polsce protestancki przekład Pisma Świętego.
Translation type: - Słowo za Słowo
Biblia Tysiąclecia
Biblia Tysiąclecia (BT) – polski przekład Biblii z języków oryginalnych zainicjowany przez opactwo benedyktynów tynieckich z Krakowa, wydany przez Pallottinum po raz pierwszy w roku 1965. Było to pierwsze tłumaczenie całej Biblii na język polski w Kościele katolickim od ponad 350 lat, czyli od Biblii Jakuba Wujka. Zrywało z tradycyjnym językiem biblijnym, a po upływie kilkudziesięciu lat samo stworzyło wzorzec języka biblijnego.
Translation type: -
Biblia Przekład Toruński
Przekład toruński Nowego Przymierza – polski, ewangelikalny przekład Nowego Testamentu, który ukazał się jesienią 2017. Wydawcą przekładu jest Fundacja Świadome Chrześcijaństwo z Torunia. Podstawą przekładu był Textus receptus w wydaniu Fredericka Scrivenera z 1894, niektóre warianty tekstowe występujące w tekście bizantyńskim podano w przypisach.
Translation type: -
Biblia Gdańska
Biblia gdańska – przekład Biblii na język polski z roku 1632 dokonany wspólnie przez braci czeskich i kalwinistów. Jedno z najpopularniejszych polskich tłumaczeń protestanckich. Biblia gdańska, w całej swojej historii, miała dla polskich protestantów takie znaczenie jak dla katolików Biblia Jakuba Wujka. Z tego też powodu do XX wieku włącznie wydano ją ponad 20 razy.
Translation type: -
Nowa Biblia Gdańska
Nowa Biblia gdańska – protestancki przekład Pisma Świętego na język polski, dokonany z inicjatywy Śląskiego Towarzystwa Biblijnego. Podstawą przekładu stała się Biblia gdańska, której tekst jest uwspółcześniany i konfrontowany z innymi źródłami. Nowy Testament przetłumaczono z języków oryginalnych na podstawie zbioru greckich manuskryptów, znanych jako Textus receptus.
Translation type: -
Biblia Brzeska
Biblia brzeska – drugi (po katolickiej Biblii Leopolity) wydany drukiem przekład całości Pisma Świętego na język polski, przetłumaczony przez polskich protestantów w Pińczowie w latach 1559–1563, a wydany w roku 1563 w Brześciu Litewskim. Uważa się powszechnie za pierwszy polski przekład całej Biblii z języków oryginalnych: hebrajskiego i greckiego.
Translation type: -