Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #2980 - λαλέω

Transliteration
laléō
Phonetics
lal-eh'-o
Origin
a prolonged form of an otherwise obsolete verb
Parts of Speech
Verb
TDNT
4:69,505
Definition
Thayer's
 1. to utter a voice or emit a sound
 2. to speak
  1. to use the tongue or the faculty of speech
  2. to utter articulate sounds
 3. to talk
 4. to utter, tell
 5. to use words in order to declare one's mind and disclose one's thoughts
  1. to speak
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 559 ‑ אָמַר (aw‑mar');  1696 ‑ דָּבַר (daw‑bar');  2803 ‑ חָשַׁב (khaw‑shab');  4448 ‑ מָלַל (maw‑lal');  5012 ‑ נָבָא (naw‑baw');  5046 ‑ נָגַד (naw‑gad');  5608 ‑ סָפַר (saw‑far');  6293 ‑ פָּגַע (paw‑gah');  6680 ‑ צָוָה (tsaw‑vaw');  7121 ‑ קָרָא (kaw‑raw');  7378 ‑ רוּב (reeb, roob);  
Frequency Lists  
 1. Book
 2. Word
 3. Parsing
KJV (307)
Matthew
26
Mark
20
Luke
30
John
63
Acts
65
Romans
3
1 Corinthians
34
2 Corinthians
10
Ephesians
3
Philippians
1
Colossians
2
1 Thessalonians
4
1 Timothy
1
Titus
2
Hebrews
18
James
3
1 Peter
2
2 Peter
2
1 John
1
2 John
1
3 John
1
Jude
2
Revelation
13
NAS (301)
Matthew
26
Mark
21
Luke
30
John
60
Acts
62
Romans
3
1 Corinthians
34
2 Corinthians
10
Ephesians
3
Philippians
1
Colossians
3
1 Thessalonians
4
1 Timothy
1
Titus
2
Hebrews
16
James
3
1 Peter
3
2 Peter
2
1 John
1
2 John
1
3 John
1
Jude
2
Revelation
12
HCS (292)
Matthew
26
Mark
21
Luke
31
John
55
Acts
59
Romans
3
1 Corinthians
34
2 Corinthians
10
Ephesians
3
Philippians
1
Colossians
2
1 Thessalonians
4
1 Timothy
1
Titus
2
Hebrews
16
James
3
1 Peter
2
2 Peter
2
1 John
1
2 John
1
3 John
1
Jude
2
Revelation
12
BSB (298)
Matthew
26
Mark
21
Luke
31
John
60
Acts
60
Romans
3
1 Corinthians
34
2 Corinthians
10
Ephesians
3
Philippians
1
Colossians
2
1 Thessalonians
4
1 Timothy
1
Titus
2
Hebrews
16
James
3
1 Peter
2
2 Peter
2
1 John
1
2 John
1
3 John
1
Jude
2
Revelation
12
ESV (260)
Matthew
17
Mark
17
Luke
27
John
54
Acts
56
Romans
3
1 Corinthians
32
2 Corinthians
10
Ephesians
3
Philippians
1
Colossians
2
1 Thessalonians
4
1 Timothy
1
Titus
2
Hebrews
14
James
3
1 Peter
2
2 Peter
2
1 John
1
Revelation
9
WEB (313)
Matthew
31
Mark
19
Luke
31
John
66
Acts
64
Romans
2
1 Corinthians
33
2 Corinthians
10
Ephesians
3
Philippians
1
Colossians
2
1 Thessalonians
4
1 Timothy
1
Titus
2
Hebrews
20
James
3
1 Peter
2
2 Peter
2
1 John
1
2 John
1
3 John
1
Jude
2
Revelation
12
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

λᾰλ-έω,

I

1. talk, chat, prattle, ἕπου καὶ μὴ λάλει Ar. Ec. 1058, cf. V. 1135; ἡ μὲν χελιδὼν τὸ θέρος.. λαλεῖ Philem. 208; λαλεῖς.. ἀμελήσας ἀποκρίνασθαι Pl. Euthd. 287d: c. dat., talk to one, λαλῶν ἐν ταῖς ὁδοῖς σεαυτῷ Ar. Eq. 348; αὑτοῖς Philem. 11; πρὸς αὑτούς Alex. 9.10; λ. περί τινος Pherecr. 2, Ar. Lys. 627; ὑπέρ τινος Posidipp. 26.3; opp. λέγω, λαλεῖν ἄριστος, ἀδυνατώτατος λέγειν Eup. 95; λαλῶν μὲν.., λέγων δέ.. D. 21.118 (s.v.l.); λαλεῖν τι ἡμῖν ὅπως ἂν ἡμᾶς ὕπνος λάβῃ Thphr. Char. 7.10: hence, generally, talk, speak, S. Ph. 110 (v.l.for λακεῖν) ; καινὴν διάλεκτον λ. Antiph. 171; Ἀττικιστὶ λ. Alex. 195.4. c. metaph., ζωγραφία λαλοῦσα (of poetry), opp. ποίησις σιωπῶσα (of painting), Simon. ap. Plu. 2.346f.

2. talk of, τινα Alciphr. Fr. 5.2; ἀλλήλαις λαλέουσι τεὸν γάμον αἱ κυπάρισσοι Theoc. 27.58; ἅμαξαν Stoic. 2.92: Pass., πρᾶγμα κατ' ἀγορὰν λαλούμενον Ar. Th. 578.

3. in later writers, = λέγω, speak, λαλεῖ οὐθὲν τῶν ἄλλων ζῴων πλὴν ἀνθρώπου Arist. Pr. 899a1: freq. in LXX, Genesis 12:4, al.; βασιλέως ἐναντίον Ezek. Exag. 118; πρός τινα Acts 3:22, cf. Luc. Vit.Auct. 3, etc.; περὶ τῆς λέξεως Phld. Po. 5.32, cf. Rh. 1.189 S., al.; χειρσὶν ἅπαντα λαλήσας, of a pantomime, IG 14.2124: abs., εἴ τι μὴ λίθος, τοὔργον, ἐρεῖς, λαλήσει Herod. 4.33, cf. 6.61; ἐλάλησεν ὁ κωφός Matthew 9:33 : Pass., λαληθήσεταί σοι ὅ τι σε δεῖ ποιεῖν it shall be told thee.., Acts 9:6.

II chatter, opp. articulate speech, as of locusts, chirp, Theoc. 5.34; μεσημβρίας λαλεῖν τέττιξ (sc. εἰμί), a very grasshopper to chirp at midday, Aristopho 10.6; ἀνθρωπίνως λ. Strato Com. 1.46.

III of musical sounds, αὐλῷ λαλέω Theoc. 20.29; of trees, v.supr. 1.2; δι'[αὐλοῦ ἢ σάλπιγγος] λ. Arist. Aud. 801a29; of Echo, D.C. 74.14: also c.acc. cogn., μάγαδιν λαλεῖν sound the μάγαδις, Anaxandr. 35.

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

λαλέω , - ,

[in LXX chiefly for H1696 pi., also for H559, etc.;]

1. to utter: of inanimate things, Revelation 4:1; Revelation 10:4; metaph., Hebrews 11:4; Hebrews 12:24.

2. to talk, speak, say: absol., Matthew 9:33; Matthew 12:46, Mark 5:35, Luke 8:49; seq. ὡς , 1 Corinthians 13:11, Revelation 13:11; εἰς , 1 Corinthians 14:9; ἐκ , Matthew 12:34; c. acc rei, Matthew 10:19, Mark 11:23, John 8:30, al.; c. dat. pers., Matthew 12:46, Luke 24:6, Romans 7:1, al.; c. acc rei et dat. pers., Matthew 9:18, John 10:6, al.; c. prep., πρός , μετά , περί , Mark 6:50, Luke 1:19; Luke 2:33, al.; ἐν , ἐξ , ἀπό , Matthew 13:3, John 12:49; John 14:10, al.; λ . τ . λόγον , Mark 8:32, al.; seq. orat. dir. (not cl.), Mark 14:31, Hebrews 5:5; Hebrews 11:18; Hebraistically (Dalman, Words, 25 f.), ἐλάλησε λέγων , Matthew 14:27, John 8:12, Acts 8:26, al.

SYN.. see λέγω G3004.


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

In P Amh II. 131.6 (early ii/A.D.) a brother writes to his sister with reference to the management of certain family property, stating that he will remain where he is until he learns that all is safely settled, and adding—ἐλπίζω δὲ θεῶν θελόντων ἐκ τῶν λαλουμένων διαφεύξεσθαι καὶ μετὰ τὴν πεντεκαιδεκάτην ἀναπλεύσειν, ";but I hope, if the gods will, to escape from the talking and after the fifteenth to return home."; See also P Oxy I. 119.5 (ii/iii A.D.) (= Selections, p. 103) where the naughty boy writes to his father—ἢ οὐ θέλις ἀπενέκκειν μετ᾽ ἐσοῦ εἰς Ἀλεξανδρίαν, οὐ μὴ γράψω σε ἐπιστολήν, οὔτε λαλῶ σε, οὔτε υἱγένω σε εἶτα, ";if you refuse to take me along with you to Alexandria, I won’t write you a letter, or speak to you, or wish you health henceforth,"; P Fay 126.4 (ii/iii A.D.) ἤκουσα φίλου τοῦ πατρός μου λαλοῦντος περὶ σοῦ ὅτι πεμψεν (l. ἔπεμψεν) ἐπὶ τὴν πενθερά (l. ράν) σου χάριν τοῦ κτήματος, ";I heard a friend of my father’s saying about you that be had sent a message to your mother-in-law about the farm"; (Edd.), BGU III. 822.18 (iii/A.D.) ἵνα εὕρωμεν καὶ ἡμῖς εὔλογον λαλῆσαι αὐτῇ, γράψον Κουπανηο ̣ῦτι ἐπιστολήν, and the magic P Lond 121.174 (iii/A.D) (= I. p. 89) a recipe against old women’s garrulity—γραῦν μὴ τὰ πολλὰ λα [λ ]εῖν. This last papyrus shows also the subst. λάλημα (LXX), .661 (= I. p. 105) φίλτρον ἐπὶ λαλήματος κατὰ φίλων. The above exx. all bear out the usual distinction that, while λέγω calls attention to the substance of what is said, the onomatopoetic λαλέω points rather to the outward utterance : cf. McLellan Gospels, p. 383 ff. and Milligan’s note on 1 Thessalonians 1:8. With λαλέω, ";I make known by speaking"; with the further idea of extolling, as in Matthew 26:13 al., cf. the inscr. with reference to a mother and brother—ὧν καὶ ἡ σωφροσύνη κατὰ τὸν κόσμον λελάληται (Archiv v. p. 169, No. 24.8). MGr λαλῶ (-έω), ";speak.";

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
εἰπόντος ελαλει ελάλει ἐλάλει ελαληθη ελαλήθη ἐλαλήθη ελαλησα ελάλησα ελάλησά ἐλάλησα ελαλησαμεν ελαλήσαμεν ἐλαλήσαμεν ελαλησαν ελάλησαν ἐλάλησαν ελάλησας ελάλησάς ελαλησατε ελαλήσατε ἐλαλήσατε ελάλησε ελάλησέ ελαλησεν ελάλησεν ἐλάλησεν ἐλάλησέν ελαλουμεν ελαλούμεν ἐλαλοῦμεν ελαλουν ελάλουν ἐλάλουν λαλει λαλεί λαλεῖ λάλει λαλειν λαλείν λαλεῖν λαλεις λαλείς λαλεῖς λαλεισθαι λαλείσθαι λαλεῖσθαι λαλείται λαλειτε λαλείτε λαλεῖτε λαλειτω λαλείτω λαλειτωσαν λαλείτωσαν λαλη λαλή λαλῇ λαληθεις λαληθείς λαληθεὶς λαληθεισης λαληθείσης λαληθέν λαληθεντος λαληθέντος λαληθεντων λαληθέντων λαληθή λαληθηναι λαληθήναι λαληθῆναι λαληθησεται λαληθήσεται λαληθήσεταί λαληθησομενων λαληθησομένων λάλημα λαλησαι λαλήσαι λαλήσαί λαλῆσαι λαλῆσαί λαλησαντες λαλήσαντες λαλήσαντι λαλήσαντος λαλησας λαλήσας λαλήσασι λαλήσατε λαλησάτω λαλήσατω λαλησάτωσαν λαλησει λαλήσει λαλήσεις λαλήσετε λαληση λαλήση λαλήσῃ λαλήσης λαλησητε λαλήσητε λαλήσητέ λαλησομεν λαλήσομεν λάλησον λαλήσουσι λαλησουσιν λαλήσουσιν λαλησω λαλήσω λαλήσωμεν λαλήσωσι λαλήσωσιν λαλητόν λαλουμεν λαλούμεν λαλοῦμεν λαλουμενη λαλουμένη λαλουμενοις λαλουμένοις λαλουμενον λαλούμενον λαλουν λαλούν λαλοῦν λαλουντα λαλούντα λαλοῦντα λαλουντας λαλούντας λαλοῦντας λαλουντες λαλούντες λαλοῦντες λαλουντι λαλούντι λαλοῦντι λαλουντος λαλούντος λαλούντός λαλοῦντος λαλοῦντός λαλουντων λαλούντων λαλούσα λαλουσαι λαλούσαι λαλοῦσαι λαλουσαν λαλούσαν λαλοῦσαν λαλουσης λαλούσης λαλουσί λαλούσι λαλουσιν λαλούσιν λαλοῦσιν λαλω λαλώ λαλῶ λαλων λαλών λαλῶν λαλώσι λαλωσιν λαλώσιν λαλῶσιν λελαληκα λελάληκα λελαλήκαμεν λελάληκας λελαλήκασι λελαλήκατε λελάληκε λελάληκέ λελαληκεν λελάληκεν λελαλημενοις λελαλημένοις λελαληται λελάληταί eipontos eipóntos elalei elálei elalesa elalēsa elálesa elálēsa elalesamen elalēsamen elalḗsamen elalesan elalēsan elálesan elálēsan elalesate elalēsate elalḗsate elalesen elalēsen elálesen elálesén elálēsen elálēsén elalethe elalēthē elalḗthe elalḗthē elaloumen elaloûmen elaloun eláloun lale lalē lalei laleî lalêi lalē̂i lálei lalein laleîn laleis laleîs laleisthai laleîsthai laleite laleîte laleito laleitō laleíto laleítō laleitosan laleitōsan laleítosan laleítōsan lalesai lalêsai lalêsaí lalēsai lalē̂sai lalē̂saí lalesantes lalēsantes lalḗsantes lalesas lalēsas lalḗsas lalese lalēsē lalesei lalēsei lalḗsei lalḗsēi lalesete lalēsēte lalḗsete lalḗsēte laleso lalēsō lalḗso lalḗsō lalesomen lalēsomen lalḗsomen lalesousin lalēsousin lalḗsousin laletheis laletheìs lalētheis lalētheìs laletheises laletheíses lalētheisēs lalētheísēs lalethenai lalethênai lalēthēnai lalēthē̂nai lalethenton lalethénton lalēthentōn lalēthéntōn lalethentos lalethéntos lalēthentos lalēthéntos lalethesetai lalethḗsetai lalethḗsetaí lalēthēsetai lalēthḗsetai lalēthḗsetaí lalethesomenon lalethesoménon lalēthēsomenōn lalēthēsoménōn lalo lalô lalō lalō̂ lalon lalôn lalōn lalō̂n lalosin lalôsin lalōsin lalō̂sin laloumen laloûmen laloumene laloumenē lalouméne lalouménē laloumenois lalouménois laloumenon laloúmenon laloun laloûn lalounta laloûnta lalountas laloûntas lalountes laloûntes lalounti laloûnti lalounton lalountōn laloúnton laloúntōn lalountos laloûntos laloûntós lalousai laloûsai lalousan laloûsan lalouses lalousēs laloúses laloúsēs lalousin laloûsin lelaleka lelalēka leláleka lelálēka lelaleken lelalēken leláleken lelálēken lelalemenois lelaleménois lelalēmenois lelalēménois lelaletai lelalētai leláletaí lelálētaí
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2022. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
λακτίζω
Next Entry
λαλιά