Lectionary Calendar
Wednesday, June 12th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #3724 - ὁρίζω

Transliteration
horízō
Phonetics
hor-id'-zo
Root Word (Etymology)
from (G3725)
Parts of Speech
verb
TDNT
5:452,728
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
ὀρθῶς
 
Next Entry
ὅριον
Definition   
Thayer's
  1. to define
    1. to mark out the boundaries or limits (of any place or thing) 1b to determine, appoint
      1. that which has been determined, acc. to appointment, decree
      2. to ordain, determine, appoint
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 631 ‑ אָסַר (aw‑sar');  1362 ‑ גָּבֵהַּ (gaw‑bawh');  1366 ‑ גְּבֻל (gheb‑ool', gheb‑ool');  6504 ‑ פָּרַד (paw‑rad');  7169 ‑ קָרַץ (kaw‑rats');  7560 ‑ רְשַׁם (resh‑am');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (8)
Luke 1
Acts 5
Romans 1
Hebrews 1
NAS (8)
Luke 1
Acts 5
Romans 1
Hebrews 1
CSB (8)
Luke 1
Acts 5
Romans 1
Hebrews 1
BSB (8)
Luke 1
Acts 5
Romans 1
Hebrews 1
ESV (8)
Luke 1
Acts 5
Romans 1
Hebrews 1
WEB (8)
Luke 1
Acts 5
Romans 1
Hebrews 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

ὁρίζω,

Ion. οὐρ- Hdt. (v. infr.): fut. ὁριῶ Arist. Cat. 5b5, (δι-) Isoc. 4.174: aor. ὥρισα S. Ant. 452, Pl. Lg. 864e; Ion. οὔρισα Hdt. 3.142: pf. ὥρικα D. 26.24, Arist. Mete. 382a19:

Med., fut. -ιοῦμαι Pl. Tht. 190e, Lg. 737d: aor. ὡρισάμην Id. Tht. 148a, Epicr. 11.18, etc.:

Pass., fut. ὁρισθήσομαι Pl. Tht. 158d: aor. ὡρίσθην Id. Chrm. 171a: pf. ὥρισμαι Th. 1.71, Pl. Smp. 182a, etc.; but in med. sense, E. Hec. 801, D. 31.5: (ὅρος):

I

1. divide or separate from, as a border or boundary, c.acc. et dat., ὁ Νεῖλος ὁ τὴν Ἀσίην οὐρίζων τῇ Λιβύῃ Hdt. 2.16: c. acc. et gen., S. Ph. 636: Pass., θύρᾳ βαλανωτῇ ὡρισμένην ἀπὸ τῆς ἀνδρωνίτιδος X. Oec. 9.5; or with two accs. joined by καί, separate, [λίμνη] οὐρίζει τήν τε Σκυθικὴν καὶ τὴν Νευρίδα γῆν Hdt. 4.51, cf. 56, 7.123, Arist. HA 501b16, OGI 335.112 (Pergam., ii B. C.), Lyc. 1289, etc.; ἐὰν.. κύκλος.. ὁρίζῃ τό τε ἀφανὲς καὶ τὸ φανερὸν ἡμισφαίριον Autol. Sph. 4: hence ὁρίζων κύκλος Id. 1.1; v. ὁρίζων. delimit, χρὴ τὸν νόμον ὁρίζειν πειρᾶσθαι κατὰ μέρη Pl. Lg. 944a.

2. bound, τὴν ἀρχὴν ὥριζεν αὐτῷ ἡ Ἐρυθρὰ θάλαττα X. Cyr. 8.6.21; τὰ δὲ πρὸς Τριβαλλοὺς.. Τρῆρες ὥριζον Th. 2.96; of a line (or surface) as limiting a surface (or solid), Arist. Metaph. 1017b17: Pass., Εὔβοια.. ὅροις ὑγροῖσιν ὡρισμένη E. Ion 295: metaph., ὡρίσθω μέχρι τοῦδε so far let it go and no further, Th. 1.71.

3. pass between or through, διδύμους πέτρας E. Med. 433 (lyr.).

4. part, divide, χειμὼν ἄλλοσ' ἄλλον ὥρισεν Id. Hel. 128; ὁ. τινὰ ἀπὸ.. banish one from.., Id. Hec. 941 (lyr.): Pass., ματρὸς ἐκ χερῶν ὁ. depart from.., Id. Ion 1459 (lyr.), but very dub. in Ar. Ec. 202; cf. ἐξορίζω (A) 11, 111.

II

1. mark out by boundaries, mark out, βωμὸν ἱδρύσατο καὶ τέμενος περὶ αὐτὸν οὔρισε Hdt. 3.142, cf. 6.108, S. Tr. 754, E. Hel. 1670, IG 12.76.54, 42(1).76.19 (Pass., Epid., ii B.C.), etc.; v. infr. IV. 1: metaph., ὁ. τι ἔς τι limit one thing according to another, Th. 3.82.

2. trace out as a boundary, πόρον (of 10 tracing out the Bosporus), A. Supp. 546 (lyr.).

III

1. ordain, determine, lay down, αἶσα τόνδε σοὐρίζει (i.e. σοι ὁρίζει) μόρον Id. Ch. 927 (σοι πορίζει M 1, σ' ὁ. M 2); ἡμῖν ὥρισεν σωτηρίαν E. IT 979; ἐς τήνδε παῖδα ψῆφον ὥρισαν φόνου Id. Hec. 259; ἡ Δίκη.. ἐν ἀνθρώποισιν ὥρισεν νόμους S. Ant. 452; [τὸν χρόνον] ὁ νόμος ὁ. Pl. Lg. 864e; ἀριθμὸς ὁ ὁρίζων τὸ πολὺ καὶ τὸ ὀλίγον X. An. 7.7.36; τὸ δοῦλον γένος πρὸς τὴν ἐλάσσω μοῖραν ὥρισεν θεός E. Fr. 218; ὁρίσατέ μοι μέχρι πόσων ἐτῶν δεῖ νομίζειν νέους X. Mem. 1.2.35: c. inf., ἄνακτες ὥρισαν.. θανεῖν ἐμὴν δέσποιναν οὐ ψήφῳ μιᾷ E. Ion 1222, cf. S. Fr. 24; ὁ. τινὰ θεόν determine one to be a god, deify, AP 12.158.7(Mel.); ὁ. θάνατον εἶναι τὴν ζημίαν Lycurg. 65, cf. Din. 1.61 (Med.); θάνατον ὡρικέναι τὴν ζημίαν D. 26.24: Pass., ὧραι ἑκάστοις εἰσὶν ὡρισμέναι Arist. HA 542a19, etc.; ἐπί τισι ὡρισμένοις on certain definite terms (cf. ῥητός), Id. Pol. 1285b22; ἀρχαὶ ἀριθμῷ ὡρισμέναι limited, definite, opp. ἄπειροι, Id. Metaph. 1002b18; τόποι ὡ. Id. Cael. 273 a14; τὸ ὡρισμένον Id. Mete. 369b29.

2. define a thing, Pl. Chrm. 171a (Pass.), X. Mem. 4.6.4, al.: more freq. in Med. than Act., v. infr. IV. 3. Med., mark out for oneself, τίνα ὅρον ὁρίζῃ what criterion do you assign, Pl. Grg. 470b; στήλας ὁ. set up stones as boundary marks, X. An. 7.5.13; ὁ. χθόνα

1. take possession of, take to oneself, A. Supp. 256; γαῖα.. ἣν Πέλοψ ὁρίζεται E. Fr. 696; ὁ. ἑαυτῷ μέρος τῆς οὐσίας Lys. 17.6: with inf. added, ἱερὸν ὡρίσαντ' ἔχειν E. IT 969; ὁρίζεσθαι βωμούς set up, S. Tr. 237 (just like ὁρίζειν ib. 754); v. ὕπαστρος.

2. determine for oneself, get or have a thing determined, ἃ ὡρίσω σὺ δίκαια D. 19.241, cf. v.l. in Lys. 2.19: c. acc. et inf., αὐτὸν πολεμεῖν ὁρίζομαι I lay it down that.., D. 9.19; τί ποτ' ἄρ' ὡρίσαντο καὶ τίνος γένους εἶναι τὸ φυτόν; Epicr. 11.18.

3. define a thing, τὴν ἡδονὴν ἀγαθὸν ὁ. Pl. R. 505c, cf. Sph. 246b; ὁ. τὰς ἀρετὰς ἀπαθείας τινάς Arist. EN 1104b24, al.; ἡδονῇ τε καὶ ἀγαθῷ ὁ. τὸ καλόν Pl. Grg. 475a; τὸ ζῆν ὁ. δυνάμει αἰσθήσεως Arist. EN 1170a16, al.: c. acc. et inf., ὁ. δικαίους εἶναι τοὺς εἰδότας κτλ. X. Mem. 4.6.6, cf. Pl. Tht. 190e, etc.: Pass., to be defined, [ἡ αἰδὼς] ὁρίζεται φόβος τις ἀδοξίας Arist. EN 1128b11; οἷς αἱ φιλίαι ὁρίζονται ib. 1166a2; τὸ ὁριζόμενον Id. Top. 141b24, al. intr., border upon, πλὴν ὅσον αὐτῆς πρὸς τὴν Ἀσίην οὐρίζει Hdt. 4.42. as Att. law-term, δισχιλίων ὡρισμένος τὴν οἰκίαν having the house marked with ὅροι (cf. ὅρος II) to secure a claim on it for 2, 000 drachmas, D. 31.5; so χωρίον ὡρισμένον Poll. 9.9.

Thayer's Expanded Definition

ὁρίζω; 1 aorist ὡρισα; passive, perfect participle ὡρισμένος; 1 aorist participle ὁρισθεις; (from ὅρος a boundary, limit); from (Aeschylus and) Herodotus down; to define; i. e.

1. to mark out the boundaries or limits (of any place or thing): Herodotus, Xenophon, Thucydides, others; Numbers 34:6; Joshua 13:27.

2. to determine, appoint: with an accusative of the thing, ἡμέραν, Hebrews 4:7; καιρούς, Acts 17:26 (numerous examples from Greek authors are given in Bleek, Hebrew-Br. 2:1, p. 538f); passive ὡρισμένος, 'determinate,' settled, Acts 2:23; τό ὡρισμένον, that which hath been determined, according to appointment, decree, Luke 22:22; with an accusative of person Acts 17:31 ( by attraction for ὅν (Winers Grammar, § 24, 1; Buttmann, § 143, 8)); passive with a predicate nominative, Romans 1:4 (for although Christ was the Son of God before his resurrection, yet he was openly appointed (A. V. declared) such among men by this transcendent and crowning event); ὁρίζω, to ordain, determine, appoint, Acts 10:42; followed by an infinitive Acts 11:29 (Sophocles from 19 d. (i. e. Aegeus (539), viii., p. 8, Brunck edition)). (Compare: ἀφορίζω, ἀποδιορίζω, πρωρίζω.)


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ὁρίζω

(< ὅρος , a boundary),

[in LXX for H631, H1366, etc.;]

1. to separate, mark off by boundaries (so Numbers 34:6, John 13:27).

2. to determine, appoint, designate: of time, c. acc, Acts 17:26, Hebrews 4:7; c. acc pers., Acts 17:31; c. inf., Acts 11:29; pass., Luke 22:22, Acts 2:23; Acts 10:42, Romans 1:4 (cf. ὀφ -, ἀπο - δι -, τρο -ορίζω ),†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

It lies outside our object to discuss the meaning or this term in the teaching of the Stoics and Pythagoreans, but as illustrating its reference to the Messianic ";rebirth"; of the world in Matthew 19:28, we may cite its application to the world’s renewal after the flood in Philo Vit. Mos. (ed. Cohn) II. 65 and to the restoration of Judah in Jos. Antt. XI. 66 (iii. 9). See also Dalman Words, p. 177 ff.

The word occurs in Wünsch AF p. 17.17 (iii/A.D.) ὁρκίζω σε τὸν θεὸν τὸν τῆς παλινγενεσίας Θωβαρραβαυ : also in a general sense in the much mutilated P Lond 878 (iii/iv A.D.) (= III. p. xlii) δῶρ [ον ] παλινγενεσίας. For the adj. see the magic P Lond 121.510 (iii/A.D.) (= I. p. 100) σὺ εἶ ὁ πατὴρ τῆς παλινγενοῦς αἰῶνος. Dibelius has an elaborate note on παλινγενεσία in the HZNT ad Titus 3:5 : for its place in the mystery religions, see also Angus, Mystery Religions and Christianity, p. 95 ff.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
οριεί όριει οριζει ορίζει ὁρίζει ορισας ορίσας ὁρίσας ορίσηται ορισθεντος ορισθέντος ὁρισθέντος ωρισαν ώρισαν ὥρισαν ωρίσατο ώρισε ωρισεν ὥρισεν ωρισμενη ωρισμένη ὡρισμένῃ ωρισμενον ωρισμένον ὡρισμένον ωρισμενος ωρισμένος ὡρισμένος horisan hōrisan hṓrisan horisas horísas horisen hōrisen hṓrisen horismene hōrismenē horisménei hōrisménēi horismenon horisménon hōrismenon hōrisménon horismenos horisménos hōrismenos hōrisménos horisthentos horisthéntos horizei horízei orisan ōrisan orisas orisen ōrisen orismene ōrismenē orismenon ōrismenon orismenos ōrismenos oristhentos orizei
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile