Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #700 - ἀρέσκω

Transliteration
aréskō
Phonetics
ar-es'-ko
Origin
probably from (G142) (through the idea of exciting emotion)
Parts of Speech
Verb
TDNT
1:455,77
Definition
Thayer's
  1. to please
  2. to strive to please
    1. to accommodate one's self to the opinions desires and interests of others
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 2895 ‑ טוֹב (tobe);  3474 ‑ יָשַׁר (yaw‑shar');  4672 ‑ מָצָא (maw‑tsaw');  6030 ‑ עָנָה (aw‑naw');  6148 ‑ עָרַב (aw‑rab');  7737 ‑ שָׁוָה (shaw‑vaw');  8232 ‑ שְׁפַר (shef‑ar');  
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
  3. Parsing
KJV (19)
Matthew
1
Mark
1
Acts
1
Romans
5
1 Corinthians
4
Galatians
3
1 Thessalonians
3
2 Timothy
1
NAS (18)
Matthew
1
Mark
1
Acts
2
Romans
4
1 Corinthians
4
Galatians
2
1 Thessalonians
3
2 Timothy
1
HCS (17)
Matthew
1
Mark
1
Acts
1
Romans
4
1 Corinthians
4
Galatians
2
1 Thessalonians
3
2 Timothy
1
BSB (17)
Matthew
1
Mark
1
Acts
1
Romans
4
1 Corinthians
4
Galatians
2
1 Thessalonians
3
2 Timothy
1
ESV (15)
Matthew
1
Mark
1
Romans
4
1 Corinthians
4
Galatians
2
1 Thessalonians
2
2 Timothy
1
WEB (18)
Matthew
1
Mark
1
Acts
1
Romans
5
1 Corinthians
4
Galatians
2
1 Thessalonians
3
2 Timothy
1
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἀρέσκω [],

impf. ἤρεσκον Th. 5.37, etc.: fut. ἀρέσω D. 39.33, ἀρέσσω (συν-) A.R. 3.901: aor. ἤρεσα Hdt. 8.19, Com.Adesp. 19.4D., etc., ἄρεσσα A.R. 3.301, inf. ἀρέσαι Il., X.: pf. ἀρήρεκα Corn. ND 24, S.E. M. 1.238: Med., fut. ἀρέσομαι A. Supp. 655 (lyr.), ἀρέσσομαι Il. 4.362: aor. ἠρεσάμην, ἀρ- Hes. Sc. 255, part. ἀρεσσάμενος Il. 9.112, Thgn. 762: aor. Pass. in med. sense, S. Ant. 500: Pass., aor. ἠρέσθην Paus. 2.13.8, J. AJ 12.9.6.

I of pers. only,

1. make good, make amends, ἂψ ἐθέλω ἀρέσαι Il. 9.120: Med., ταῦτα δ' ὄπισθεν ἀρεσσόμεθ' εἴ τι κακὸν νῦν εἴρηται 4.362, cf. Od. 22.55, Q.S. 4.377, 9.510; σπονδὰς θεοῖς ἀρέσασθαι make full drink-offerings to the gods, Thgn. l.c.

2. in Hom. also freq. in Med., c. acc. pers. et dat. modi, appease, conciliate, αὐτὸν ἀρεσσάσθω ἐπέεσσι καὶ δώρῳ Od. 8.396; τὸν ξεῖνον ἀρέσσομαι ὡς σὺ κελεύεις ib. 402; ὥς κέν μιν ἀρεσσάμενοι πεπίθωμεν δώροισι Il. 9.112, cf. 19.179; καθαροῖσι βωμοῖς θεοὺς ἀρέσονται A. Supp. 655; καί σε φίλως θυέεσσιν ἀρέσσατο Maiist. 11: c. gen. rei, ἀρέσαντο φρένας αἵματος they sated their heart with blood, Hes. Sc. 255.

3. after Hom., c. dat. pers., please, satisfy, οὔτε γάρ μοι Πολυκράτης ἤρεσκε δεσπόζων.. Hdt. 3.142; δεῖ μ' ἀρέσκειν τοῖς κάτω S. Ant. 75, cf. 89; ἀεὶ δ' ἀρέσκειν τοῖς κρατοῦσιν to be obsequious to them, E. Fr. 93, cf. X. Mem. 2.2.11; ἀ. τρόποις τινός conform to his ways, D. 61.19; τὸ κολακεύειν νῦν ἀρέσκειν ὄνομ' ἔχει Anaxandr. 42; πᾶσιν ἀρέσκω 1 Corinthians 10:33; ἑαυτοῖς Romans 15:1 : Med., μάλιστα ἠρέσκοντό [οἱ] οἱ ἀπ' Ἀθηνέων pleased him most, Hdt. 6.128.

II of things, c. dat. pers.,

1. please, εἴ τοι ἀρέσκει τὰ ἐγὼ λέγω Hdt. 1.89; κάρτα οἱ ἤρεσε ἡ ὑποθήκη Id. 8.58, cf. 3.40, 6.22; τῷ τοῦτ' ἤρεσεν; S. El. 409; σοὶ ταῦτ' ἀρέσκει Id. Ant. 211, etc.; τοῖς.. πρέσβεσιν ἤρεσκεν [the proposal] pleased them, Th. 5.37, cf. Pl. Tht. 157d, al.: also in aor. Pass., μηδ' ἀρεσθείη ποτέ (sc. μηδὲν τῶν σῶν λόγων) S. Ant. 500. III c. acc. pers., οὐ γάρ μ' ἀρέσκει γλῶσσά σου τεθηγμένη Id. Aj. 584; οὐδέ σ' ἀρέσκει τὸ παρόν E. Hipp. 185 (lyr.), cf. Or. 210; τουτὶ.. μ' οὐκ ἀ. Ar. Pl. 353, cf. Ach. 189, Ra. 103, Th. 1.128; πότερός σε ὁ τρόπος ἀ.; Pl. Cra. 433e, cf. 391c, R. 557b, Tht. 172d: hence in Pass., to be pleased, satisfied, οὐκ ἠρέσκετο λειπομένου Μαρδονίου ὑπὸ βασιλέος Hdt. 9.66; τῇ κρίσι with the decision, Id. 3.34; διαίτῃ Σκυθικῇ Id. 4.78; τοῖς λόγοις Th. 1.129, cf. 2.68; τῇ σῇ συνουσίᾳ Pl. Thg. 127b; later in aor., ἠρέσθη τῇ γνώμῃ J. l.c., al.; ἀρεσθεὶς τῷ πώματι Paus. l.c. ἀρέσκει is used impers. to express the opinion or resolution of a public body, ταῦτα ἤρεσέ σφι ποιέειν Hdt. 8.19; ἢν δ' ἀρέσκῃ ταῦτ' Ἀθηναίοις Ar. Eq. 1311; ἀρέσκει.. εἶναι Δελφῶν it is resolved that.., SIG 827 D 10; also of prevailing opinions, ἀρέσκει περὶ τρίψεως παραγγέλλοντας.. writers on massage lay down the rule that.., Gal. 6.96; τὰ ἀρέσκοντα the dogmas of philosophers, Plu. 2.448a, 1006d, etc.: Med., ἐξεῖναι παρ' ὁποτέρους ἂν ἀρέσκηται ἐλθεῖν Th. 1.35. part. ἀρέσκων, ουσα, ον, grateful, acceptable, ὅσοις τάδ' ἔστ' ἀρέσκονθ' S. OT 274; μηδὲν ἀρέσκον λέγειν Th. 3.34; ἀρέσκοντας ὑμῖν λόγους Isoc. 8.5.

2. of persons, acceptable, τὸν ἀρέσκοντα αὑτῷ προσλαμβάνειν Pl. Lg. 951e; τῇ πόλει ἀ. Lys. 19.13. (Cognate with ἀραρίσκω.)

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἀρέσκω ,

[in LXX chiefly for H2895;]

1. to please (Hom., Hdt., al.): c. dat. pers., Matthew 14:6, Mark 6:22, Romans 8:8; Romans 15:2, 1 Thessalonians 2:15; 1 Thessalonians 4:1, 1 Corinthians 7:32-34 Galatians 1:10, 2 Timothy 2:4; seq. ἐνώπισν (= Heb. בּעֵנֵי , Bl., § 37, 1; 40, 7), Ac 65.

2. In late Gk., esp. in Inscr., to render service to (v. M, Th., ICC, 1 Co., ll c.; Cremer, 640 f.); Romans 15:1; Romans 15:3, 1 Corinthians 10:33, 1 Thessalonians 2:4.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

For the idea of service in the interests of others which underlies several of the NT occurrences of this verb (1 Thessalonians 2:4, Romans 15:1; Romans 15:3, 1 Corinthians 10:33), we may compare its use in monumental inscriptions to describe those who have proved themselves of use to the commonwealth, as OGIS 641 (A.D. 246–7) Ἰούλιον Αὐρήλιον. . . οἱ σὺν αὐτῷ κατελθόντες. . . ἀνέστησαν ἀρέσαντα αὑτοῖς, τειμῆς χάριν, ib. 646.12 (iii/A.D.) Σεπτίμ [ιον Οὐορώδην ] . . . ἀναλώσαντα καὶ ἀρέσαντα τῇ τε αὐτῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ. For a wider sense see the interesting petition of a Jew of Alexandria in the 26th year of Augustus, who, after describing himself as μεταλαβὼν καθ᾽ ὃ δυνατὸν καὶ τῷ πατρὶ [τῆ ]ς ἀρε ̣σ ̣κ ̣ούσης παιδείας, goes on to state that he runs the risk τῆς ἰδίας πατρίδος στερηθῆναι (BGU IV. 1140.5 ff). In PSI 94.6 ff. (ii/A.D.) a woman writes gratefully ὅτι ἤρεσε καὶ τῷ παιδὶ ἡ ποδίς, καὶ προσεδρεύει ἰς τὰ μαθήματα : cf. BGU IV. 1141.24 (Aug.) ὡς δοῦλος ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ θέλει ἀρέσαι ο ̣υ ̣[τω κἀλὼ τὴν φιλίαν σου θέλων ἄμεμπτ [ον ] ἐματὸν ἐτήρησα. In P Oxy VIII. 1153.25 (i/A.D.) a man sends his son a piece of fabric, telling him to show it to a third man and write as to the colour, ἐὰν αὐτῷ ἀρέσκῃ. Similarly in P Giss I. 20.15 (ii/A.D.) ὁποῖ ]ον δέ σοι χρῶ [μ ]α ἀρέσ ̣κει, [δήλω ]σον δι᾽ ἐπι [σ ]τολῆς ἢ μεικρὸν ἔρ [γο ]ν αὐτοῦ π [έμψο ]ν —a woman is writing to her husband about some wool she is working for him. (Ought we perhaps to supplement ἔρ [ιο ]ν from the previous line, instead of ἔρ [γο ]ν, ";a little wool of that (colour)";?) The same lady’s mother writes to the husband in 22.12 ταῦτα καὶ θεοῖς [ἀρέ ]σκε [ι ], but then unfortunately becomes illegible, though a small space suggests to the editor that the sentence ends there : in that case ταῦτα is her earnest wish to see her son-in-law safe home. The verb remains in the vernacular to-day with meaning unchanged, but (normally) a less irregular present ἀρέζω.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
αρεσαι αρέσαι ἀρέσαι αρεσάσης αρεσάτω αρέσει αρεση αρέση ἀρέσῃ αρέσκει αρεσκειν αρέσκειν ἀρέσκειν αρεσκετω αρεσκέτω ἀρεσκέτω αρέσκη αρέσκοι αρεσκοντες αρέσκοντες ἀρέσκοντες αρεσκοντων αρεσκόντων ἀρεσκόντων αρεσκω αρέσκω ἀρέσκω ήρεσαν ήρεσε ηρεσεν ήρεσεν ἤρεσεν ήρεσκεν ηρεσκον ήρεσκον ἤρεσκον aresai arésai arese aresē arései arésēi areskein aréskein aresketo aresketō areskéto areskétō aresko areskō arésko aréskō areskontes aréskontes areskonton areskontōn areskónton areskóntōn eresen ēresen ḗresen ereskon ēreskon ḗreskon
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2021. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse: