Attention!
15 million Ukrainian are displaced by Russia's war.
Millions miss a meal or two each day.
Help us change that! Click to donate today!

Bible Commentaries

Calvin's Commentary on the Bible

1 Иоанна 2


стих 1

. а ь νακεφαλα ωσις ы я, а а я. а , ь ы а ю, ы ыь ы, аа а а , аы ь а а. , а ь я , аы а, ь я я а а ь. а, а я а а я, ы ы ю аю ю а я. , а а а ы ы. а а аа я , ая яю, а я а ь. аы ь , а , - ы, ь : ь я , ы ю а ь. я: « ы ы а , ь а я ы . юа я , я ю . , а а а а . э а ь я а аь, а я я . а , а аь я ы .

а а а а аь ь. ь ь а а , ю а ь аь ю : а ь а ы ью я , ы ы а я ы ы а . а , ь ы я , ь ы ы а а а, ы ыа , а а аь аь а аь , я а а я аа я ью а ю ю а . аь а ы, ы, а ы , а аа я а а . э а а я : ы , аая.Э а а аа : ь ы а а , ь , а ю , а а я я а, ы а . ь э ья ая ь, ь э я ая а ь, ь а э аа а а а я. ая аа « а аья ь ы ы. , ы ы .

а , а , а ь а а а , ь а а аа а я, а а ы а, ая а а ы . , яыаю , аю ыь а ы , ь ю аая, яю . а , ая ааь, а а ы а ь ю, а , я я я я а аа . я , ы а а я яь ь ы. ы а э я , а юь а а ы а . аа ь я а а а а я. а, , я а , , а а аа ю а.

, а а, а а я а, ы я а я . аыа а а . ь , а ыь , , аы яь яа аая. , а я а а аь ю? я а, а. ы я ыь ь , , а аа Hebrews 7:26. « а ь , ь я а ыа ы. а а а а я я , ь а ь ью. а а ю ю ь ааь я а ая аь. Э а а ь аь: ы - я а ь, а а . ь а, я я , я я я а я. юа , ы, а я яы аю я аа, ь я а я. а ыа э а э а, аы ааь ы аа .

юа ы а а , ы , ь а ы , ы ь а а, я аа а а, аы а ы , ы а а ы. а а , а ы аья ь а - а а ю ь. , а ы а , а аая ыа я яы. а ь аь , а э а а а ы а ы . я ю, , ы аа. а , ы , аю, ы я я . а аю ю а . а а а а а я : аа ыь ь , я я я я . я ь . , ы ая а ы аа а яы, а яю я ю . э а я , ю . а я аа а , юь , ы ыь ы ь а. ь а аья я я а аь , ю я аю а аая. а, я , а ы ая а ь , ь аю я я а .
ь: ьа а аю я , а , , яь а а, ая я а а. ь ы ы , аю а , а ь : я а я , аа я а а, яая а ы а ы ая а .

стих 2

ь а а . а я э а я ы а, аы ю а : , , а я а , аю а ю. ь а : а а аю я а? Я аю , ы э аю а ю ы а а ья а. а ы а аь. , ь а а, , ы а аа а ь , ы а ь а ы. а а а а. Я , я аю аа а ьы, аю, а а а я . аы а а а юа я ь ь , ы а а ь э а я а ю ь. а , ы, , а ы аь, а я а ы а я а. ь а аь а а я я ь а, а ю ы а а.

стих 3

ы. а а , а а аа я ы а я а я. - ы, , а а, а а я, я я я а ы. а , а а . а аыа , а ы а , а а , а : ы ы ю а. а ь а а я я я а . ы я а, ь а я ы а я. ы а а , а я а а а я. ю ы ы ю а а я ь , аю а аа . а , а ы ьа а а аь я .

а, а а ааьы , а ыь ы. юа ы , , юа а , а а . а а , я а а а ы а ь, а ь а я аа а ы , ы а ы аа ю. а а. а , а ыь, ы ы а а а я ы? ы а ь , , а а, ы а а ю ь, , ы а а а , аа а а а ы а ю а . я а ю а ю ь а. ы аь а , я я я , ь, , , ы ы ыааь я а ы ь ы а . а : а ь э а . ая а , ы аа я, , а а 2 Corinthians 3:18. а а, , ыь ь ая ь а я.

ь а ь я , а , я: «ы а , а . , а а а , я а я а . ь , ы а аа ю.

юа а . , ью ы ю; а , а а я а. аю: а а . а а ы , юаю а , ью я а ( ья а э ), , ы аа я ь ь а . я а, а а а ю , а юа я . а , - а а . юа ья а ю ь, а а я а а. я а ы а ь ы , юа , а а аа, э ю а ь ь аа. а , ь ы аа а ь а а . а я ь аю ю ы а а я . ь (а а Colossians 3:9) а а а: ья а, ..

стих 4

: «я а . юа а аыа ь , а а я, а : а э , а , а а ая ь. ь а я а я, ь а, а я я я а а . , ь ы а а я я а ю , а я а . ь аа ы ы , ы а аа а я а а.

стих 5

юа . ь а я , а ю а а я: ю . Э (а я) ю , а а: юаю ы . аь а : ю ь а ы а юаь а . а (а я ) я ь, а , я ь ю . а , я а а : а, а ь, я ь, ? ь , ы ы я я а, а , я , ю . Deuteronomy 10:12. а , 30:19: ь, аы ы , ю а, а , а а я я . а , ы, а ь а, а ы а а ю ь а а. ааья ы, ь а а я юя. ю , а ы , а а а ая ю ь. а , я аю аь ю ь , ь э а а я я. а , я, а ы а, ь ю а, аю: а , ы а ы а а а я э . , ы : ая ю ь ь ю а. а а а аья а , а аь ю а .

а , ы . аа я я а а я, а : ю ы . , ыаяь а я, аыа ы . ь, ь а я , а я ыь ю , а , а , а я я .

стих 6

, ыа . а а а а , а ь ыа а , аы ы а аа я . я а а ааь , , ыаяь а , ы , аыа ь а я. ь а , ы ыа , а . а , э а а ю ю ю аья.

стих 7

ю ы! а.Э ъя ы я , ю ь аа а . а а а ь ь а э а а а . - ы, ы а , а а ьа ыыа я ь. а , ы аа а я ы я. а, ы я а - ы я, а я - яь яь. э а а , ю ь , ю ыа ааа, я а а . а а аю , а : ы а ыа а а , а а а а . э а ь . Я аю, э ы а а а ь а ью. аю, э ы ааь ь ю : аа ы аа а я, а а а ааа. ю аь аа , а - ы , ы ы аь э я. Я , ь ь а аа я а . а, а аыа а ь , а ыа аа а а , , ю а , а я я а . э ьа ю ы. ь а ы аь ы , а а, я а .

а ь яя ь. я , э « яя а . я , а а : « , ы ыа ааа, ь яя а ь. (а я) , а аь а а я я , а , а я я я . а ы : ы ы яь ь а я а ью я. ь а ыа я а ая я я. а, а а э а а ь , а ы ы . а а а аа ь я ы ы ы. ь , ь а ь а аья а аь ы, ая а. ю ыы ы, ь ы а а я, ааю а а , ы ь ю .

стих 8

ю а ь. а я, а я ы ь а а. аыа ы , а а а ы я , аы ю а я я э ю ь. ь я а . аа , ы а ь а , а аю ы ю. а а а , э я а ю аья. а я , ь я яяь ы , а.

а , аа ы а ь, ь ю ю ы ы , , ая а ь а а - . юа а я а ю, аю ы ы а я, а а ы а я ы а а. а , а : ь а ь а а ю ь , ы а а ь, а ю ы а аыа я а. а , , а ь , ааю я а ь я , ь а аь ю .

ь а. , аыаю аа а . а э а ю , я я , аа я а а. а а ь я аь? ь ь а . « а ь а я , ы ю а ью. а а я ь а а , а а ю ая ь. ю а я а а а а. а ы , а, , ы ь а, а аь яая ю ь. а аю а : , ь а , я я я а. я , ы э ы ь.

ьа . а я я ь а ь . , а ь а я , а ь а я. ы , а ы ю ы ь а а, а ( ь а ь , аа я ь (Philippians 3:12)), , ь а я а а я а а я ьы. а , аья . а а а я я. ь а аь а , а аь, а а я а я ы , а я а . а а а аю я а ю , ыаю я а ь а я ы а . аь аа аы, ью а яю ы .

стих 9

, . а а аь ю а . а аа, ю ь ь а , а ь ь. аа, э а а ыа я а . аа, а а я а ы ы , а а ыь а . ь , а , а юа , ы аю а , ю . , аа ю , ь ю аья, ь я, я . , э а а ю ы а ь , ь а.

, ь а , а а , ы а я ю ью , ю . э а. ь ю ь а ь а ь а, аыаю , ы ю а. : ь ю ь а а а а, ю , , , а ая ю , а а я , аья. а ы а я. а а ю . , а , а , юя ь а (Romans 13:8). а , а а а ь, а (Matthew 23:23). а я ы а а а ю я. ь ю ь а а а ю ь ю . ы а ыаыа , я яя а ю ь юя. а ы ы , ь а ы ы : ю ь э ь, а а ыаь ю ь. э а ь , аю яь , ь э ю а ь ю. юа я юая аа: а аа, я я я ю . ь аю а ю ь а я.

стих 11

а аа . ы, а : а ы а ы я я, а, ю , я я я ы. а э 13- а а я яа, аья а а . а э я я а, а ьая а ь а а а а . ая я ь ыыа , а ю ью аю , а , ая а .

стих 12

. а э а я я я . а аа я ь юя а а. ь ю а , , а ( ) э аа. Я ю э , а я аа а. а , ааяь а, аыа παιδ α, , аю а . ь а а а τεκν α ь , а . а а ы а я а а ь . аю я , а а э я. , а , аы ы а а а , а я , а ъ . а а ыаь ы ы а : а а а юа я ь а а . а, а а а аь а я , а аь а , ь аь ю ая ю, а а аь ы, а а аья а а а ь , а яю а ы а а я а. , а , аья а а а а ь а . а ыа а , ь , я ы а, , аыа а аь а а а , аы аа ь, ыа а ь .

ы а а . а а я ь ы ая а ая ь а я. ь , , , , а , а а аю а а я я, ыаю я ь а а. , а ааь: аю ю яья а, а ь а а , а аа . , а а (Philippians 1:8) а а ю а . юа я , ь а ьа а а , а ю я, ы а а а , я , а ю ы . а а я а я а а , а я а а .

а . ь аыа я а а аь ю я, аы ы а а я . а , а а , а , ы а я а , ю а а а а . э а ь ь, ь , а ы , ь ааы ю ы я ыаю я а а ь а э ь. ю ааю я ь а а ы а а я , аю ы ы ааю . , ь ы аяыа я , ы а ь ь, ь я а я а а. а , ь яь ы , а а , а я юая аы а я, а а а. ы, аы ь аья э а я , ы ь аыь а, ая ь я .

стих 13

а, ы. ь а ю а ы а , ы ааь, а а . а а а а а ю . ь , аа ь а а, аю, я а . а , а а , юаю я а а а , ы а а . аыаю я аь, , а аю, . ю а а аю аа , ь аяы а . а , аы юа я а а , а а а а я а . ь а а, а ы ы я ю ь. юа а ы а а , ая ы а: я я ь, . яя яа: я я ь, ы . яя: я я я , ы , . а э а а я ю ь.

а а а , а , ь аю ыа я. ь а а. а я я а ы , яю ь ю . , а а а « э а , , а а ая а ю , аю , я а я а. а а а а э , я, а я ь а , , а аа а . юа : а , ыыа ы я ь. а , ы ааа,я а ю, , а , а а я (13:8): а я , а ы я: а а я ь, а ь , я ью . а ыь ы аь а , а юа а. , ь, аая я я я я . а, ая аа а . а , ь ая а а ь а , я аа а я.

а, ю . я а ь я ь ьы ,νεαν σκοι, я, аа я юя а . ы а , э а а ь ы а ы, а ы я а . Э ю а ьяя а а ь а. а , а юа я ая а, аы аь а а ь, а , . ы, а , « ьы, аа . ю « ь а ы. ь , э ь ь, ю а аь, а : ь ая. а , ая аа, ы ы а а я, аыа , ь ь а. , ья а , а . а а я я , ю а а ю . ьа а а а ы ы. ы , я я , я я я я , ь аа аа а ы .

стих 14

а, . аю я а ы . а а юа , а а , аю а. ь ы , ь ья ь я я я а я аы, ая а а а ь я ю а , я а , аа . , а я, а ы а а ы а а, я яю я а . ь ы ью я , аа ь аья а ю ю. ы , ы а , а аь а а. ы ы, а а а а ы я. а, а а ю а ь а а, а ь а а , я , аы ааь, ю я аю я а ь . ю τι аь я . ы ю ы .

Я а а а. аю, э я ь . я , ы ы , ая, а а ы аа я а, а а а я. я, , а а а ю а а я ы а ( ь а я , ьы, ), а а ю а а аьы я.

стих 15

ю а. а , ю ь а а . , ь ы, ы ю ью , а аа я - , а я ю а а ь э ь. а а, ы ю ь яь ю а. а , ы ая а а, ы а , ь ы, ааь ы аа.

а ь , я я а я яю а а я а ы а ю ь. а юа я я а ь я . ю я , ь я я, а аю а, аы а. а , ю ь а я ь , ь , ая ь а ю, ы ью аыа а . а , ая а ая ю ь, ая ю ь , аю , а а а.

ю . а аыа , ь ь ю ь , ы аь . а а а я . ь , э , а я . а аья аа ю а : ь я а , ю а . а ю ы аю я а ь , , ь яь а я ью, аю ь ы . а , я , а аю я ы я, а аь .

стих 16

ь . а а , ая я а. аю , аю : , а, а, а яю а , ыая . а а я э а а я я, аы а ааь, аяы ы яю а . а , ь а , я я я э ы . я ья а а, а ы э , а , а . ь а а я яь, а а а ь ью.

ы я ы я, ь ь аа ю ю ю . Я , ая ь ь, ааь, ь а я ы . а а а а ю (Romans 13:14) ааь я , а я а а а. аа ь? ааю я. а, а ь , а а, а ы ю , аю ь , аю ь ? а я а , Э я . а ы ы , ы , ы , ь ы ы . а , ыа а ταξ α а, а ь , ь а а я а а ы. а а я а.

ью (а я) а ы ы, а , а.

а ь ыя, а , а , , ая ю ь , а а .

а : а ь аа а я, а а я, а ы ы, я -а а а. а а ю а ы , ы а ы . « ь а β ος, аа а а а .

. ь ы я , а а юа юа, ь а я , аа а ь. , ь ыа а а а . а ы : а ь, аа я, я я я ы. а ь , а а яыаья , ы аа . ья аю ь : , я а а я ю . ы а : , а а ы а ы, , а а ая ь а ья.

я , яю ю ю ыаю , а а , я . а , я а а , : ь ь ю а а, а ы, , а ы ы ы, а я . я я ы ыа я а а а , , ь я э а , ья аь а а ья. а а ая а ы . ь а а , аы ы а ь , а а, ю а а а а ы а .

стих 18

я. я ю а , ы ы ь. я ь а ы ы, я а ы а а . ь я ю , аы а ь, аа я . , а а я, э а ь ь . а ы : а я яю я а ы а я, а а аь, а ааь . юа а ю ь, . а , ы ы ыь ы а , аы а а а а . а а а я а аья ы, ая ю , а ааа аа ь а а а . э а .

а , я а а, а я, а яю э ы. аю: а ыаю а я а ю , а я я я я а. ь аыа я, а ю а а . а аь а , , ю ь а а . ь , аь а а я, а , аа ь ы а . ь а а а: э , а . а я ы, я я а.

ы ыа , . э , а - . юа а ю ь, ю а ааа ы а ы ы а я а я , ы аья ь ы, а ью ь э ь а. ь а а ю ь, аы а а а , я я а ь а .

а ы , а ь а ы а аыа я, а ь. ь , а а я, а. , а ы ь ы, ю, а а я я а ыю. , я . , я а я , , , а я я а аь , ы ыа . ь аа ы я, ы , аа ыа я. , аа я ааь а а а , ь а а а я. а ы а а, ы ь ь а. а , а я а, я а ы а , ы ы а а а ы , а , я, ь. а, ь: аыа а ь а а, а а , ью ы а аь.

ь я ь . ааья, э а а а , ю а а - а а. а э а. , аа ь а, ь а а ь. а , ая я (2 Thessalonians 2:3), я ь , а а - а . аа аыа , а аяю я а ю ь, аы аь . а , а э я а ы, ы я а , а ая я а . ы а ь а аья, а я а ааь а э а ь . я а а , а ь аю а ы ь а а .

а а я а , я а а? аю: а ь ааь а ы , а ю а я я. , а , а , а , Э , ы а а а, ья а. ы а а , я а я. а а ь я, аы ь ь а ы ю . а а ю ь ь а, а ь а я аа, ья ыаь я а, а а ь а , ы ааая а а а.

стих 19

ы а. а а . а я, аа ь а э аа , . ь , ы ь а яю я а, а аа , аь а а ю , а а а аааю ыя а . а а , ы а , а э , а- ы а . а а а я , ь а ыа а э . а ыа ы а ь , а а, я а я я. я : «ы а , а ааь, а а я ь а ы. а , ю , а а я ю , ы а, , а я , ь а (а я я) а , э аья.

ы ы а . ы , ааю а ы а . ь , аь я, ью а , ыа ы , а а (2 Timothy 2:19). ь а ь. , а аа я я а, а ааю. аю: а а аыа а я ю . ь а , яю я а ы , я а ая ь. аыа . ь ыаю я ааья - юь , а аю а , ая, а ь аю а. ь а ь ы а ь ы я. ы а ааю ью. а , ая ь а я , ь . аь, а ая ью а , ыь а а. я, ь, ья ы аь, ь. ь ь ь я а, а, а ааья ы. а а : а, а , а ья ы ая ь. , ааь, ааю а а а, а ь .

ы ь. , э ая ая я а. юа, ы, , я я я а а . ь ь а , , ы а ь ю , а а яь ы. И а э , ы яя . а а я а.

стих 20

, ы аа . я я а , ь а а . аы а , а , ы , а а аь. а а (Romans 1:14) а а яа ь, ааяь, ы а я а я . аыа , а яь , ая. а ы я а -а . а а , а а я я , ы а ь, ая, ь а, , а а .

а ы аыа , ь ю . ая а ь а ыь а а ы. а ы а а ы а ы ы аь, ааяь ья а я ы . ю, аа а я ь а , ы а , я а а а а , а а а. Э а а а а я я , ы ь а ы а я а а , аь .
а : а а , ь а а , аю. а а а аь а ы , аы , а , ь ая. а ыа я ю а. , , аю ы, , а а ы. ь, ы ы ы а а , ы яь э я.
а , аю , а аь ы , а аь . , я, « ю аа я , а , я, а а а аы. я а ы я я аа я я . И а я я я а, а я, а аа я яы (Daniel 9:24). ы аа я , ы ь а а ы э аа я. юа : ю а ь ы я а ая а а, а а а. , ы а я а а а ь а, я а а я а.

стих 21

яая ь. а а ь а ю, аю . , ь а я ы ь а ( ы а а, аа ы а), а ю. а ы : ь аю я , , а ы аа а ы, ы а а аья. а , а а - , а , , а ы а а а ааа, а ы ы а я, а а ьы, ь .

стих 22

? а , ы ы ю , аю я ыа я (аы а я ы, я э ), , а ы я ью аьы. а ы : э аь а , а я а аа. а а ы я: а ю , аыаь ?

, а аа а, а а а ь я ь а . а ы аь аыа а , а ь я . Я а ь , ь ю я а а. , а а ь ; а аь, ь , аь а , а аа а . Э , ы я а, аа а ы ю, аа ы . ( а ) , а (а , ), аая а, а я а. а , ь ь а. а ы а, а я а. ь а ыа я. ь аа а , аа а я а - а. а а , а ы а аа ы ы , ью а а а а ю ь. аь а аь а а ь а . а а ы, а яя я ю ю а а я а, ая а ь а а я а а , аая ы а , яю а, ааю а а ы а ы . э ааю , ы а , яю , а ы ы я , а яю , аю ааю .
ь ы : а аю я а, а аю , а . , а а а а я, ааю а ю ы а а я, а ь, ю а а яю ы. а а аыа а ы а , ааа а а, я а а а а а ы.

Э а . ааь я, аю я аяь , я , ыа я ь а. , ы ь , а , ь ыа аю а. а ы : ь а , ь ью а. аа . а ья яь ыа.

Э а а ь , а я я ы а а ы. ь , а а, ы ью ы а ь ю а ь: я я я ь , а я а а. ь ы а . , ыа ь а, ь μοο σιος, а ь : , , а ыаю ы, я я я ь ыа. юа я а , а яя аыая а , аь . ы а ы я . э аь . В а я , ы а а я ы.

а ю: ь ы а , ая а а . я аа ь а я а я ы а, ь , а . а ыа а а ы, а : ь а а я а а, а а аь - . ( а я ы я ), ь а я а а, . юа , , ы а ю а. а ы а а я а, яю я, , аыая , а , а я я я , ю , я ы а а? ь ь я , а я, а я , ы а а. а ь ю, ь а я аы, а а Colossians 2:19. юа ы , ь а а.

ы я а : « ыа, ... аю, э а а я, а ая а - а , а а аяя а я. э я а я . а ь, ы а : а а я а, , а я ыа. а , , а , , а ь а , я а ь , а а ы ь я ы, а а. а я аю, а а а а ы ы . , а а а а , а а а а я а ь а.

стих 24

а, ы ыа . ы ю а а я , аы ь ь, аыа , ы ю аю а я. а, я я , аы ы а а , а ь. а , а а : « ааа, аь, я аа ь а ю я а ь . , ь а аа, а ы а ь а ы а ю, а а юа , ыаь. ь а а ь а а я . ь, ы ь а ы я а я, а ы ы , ь , а а . э ь а я яь а ь ь. а а а ы я аь я а а я, ь а а аь а ая ь.

а ы а ю а , ыа « ааа, а а а а а ь я . э яю а аь я ю . а аыа а, а а а аь ыя я я.

а. , , ыа а я, а ыаю . юа ы а ы , а аь а я. а ы а ь , я я я . , а ыа, ью , а ы а аа. а , ая аа а ю , я а , ы а , я я а а ю .

а , а а ь я а, а а а . ыа , ы ь я, ы . : « ь а , а а ю ь; а аь а я: « ь а , а а, а : ая ь. ь , а ы а а аь, ы а я аы, ь а ь ы , . а : ы ь ь а, а яь я , я а . а , аая , а ь аа а , . а а ааья ь . : а ю а яа , ю , ь яь , ь ы а ь я.

стих 26

Э я а а а. а я я, а , а а а а ь ью. а э я , ы а а аа , а аа ь а а ы. а ы : я яю , , , , ы а . я а а яаь а , , , а, а я а .

ыа , а а ьаю , а а ь а а , ю а ыю а а ь аь , яь . , аая ьа а аяь ю а а я ааь я ааы? а , ь ь ь , а ааь а а я, а ь , ь ю а . а « аа , ы я .

стих 27

ы ы. а (а я аа а ) ы ы , ы а а я ы я . а , а я а ь ь ью а ы а . ь ааь, ы, ь аа , а - . а аа - , а . аа а а ааю я а э ь , аы аь а. , ю , а ы ь а, я , а . а ья э , а - . э я , ы ь а я, ь а ы ю а а а ы . , ь а ы а а ы, а аа, а, а, юа , а а ь , ы аья аь .

ая ьа я , а а, ю аю я , ы а а я ь я . а а а , а а , аь ы , а аь а я ы а. , а ь ь , ыая а э а а. А ы ы , , я , а а ая а а, аы ы а , а а . ь а а аь а а, ь ь аь а аь а , ы а а . э ааю а: «а аа а , а. а , я а а ь аа а я. а яя : «а ь, а а, а : а яь а а , аы ы а ь ью аа ь ю я ьы , ь ьы а.

а а, ыа . а а , ыа , ь а а ыаь . аыа а ы э я: ыа , а а а . аю, я а : ыа , ь, аа . а , ь ю а э ь , я , ь ь . Э ы а. ь а а а а а , ы ю а а ь а - .

, я аыа : а я , ы а а. а э ы, а аыа а , а : ы ю а ыя я . а я а, а ы, аю а . а, а ю аю я ы , ь а, аь а , ая , а я я. а , а а а аа а я, я, -а ыыа а а. , а аа а, а аю я а я ь а а. а а яюая ю ь , а , а ь а, ааю я а я я , , , а а. а а а а я а а. юа ы а, а ы аю а аа я а.

стих 29

ы а , а . а аа я а я, ь ая . ы а аыа , а а я ью. - ы, ы ы а а я . юа , а ь , а . я я , а а а а а, я, аю а ы. , а а а я ыа : ы ы а . а а : а аю я , я я .

Copyright Statement
These files are public domain.
Bibliographical Information
Calvin, John. "Commentary on 1 John 2". "Calvin's Commentary on the Bible". https://www.studylight.org/commentaries/rus/cal/1-john-2.html. 1840-57.