Attention!
15 million Ukrainian are displaced by Russia's war.
Millions miss a meal or two each day.
Help us change that! Click to donate today!

Bible Commentaries

Calvin's Commentary on the Bible

1 Иоанна 4


стих 1

аа я ы ю, а а . ь (а а а я я - ) я а я а а я ы а . ыа а ь а . , ая а , ы ы ь а ь. ааа я я а а. ь а ь я, ы ыаю я , а я я , аа а .
а , а а ь а . - ы, аыа , аю ю , э ыа . ыа а а э , ыая а аь а . э ая а ь я. а , ыа ы а , я ю а а ьая а ь. а, а а аь , а ыа я, . ь я а а ь .
я ы а ь я; а а аь а а . аа эа ьа . ь а а ааа ыа , я а я ы а, аь а я. а а ая а ь а я ааа ыа я ь ь а ы а я . а , ь , а ы ы. э яю я ю я, , ая а а ья, а яю я ю а а . а я а ы аья а а я. аю ьа . ь, ая а ы, ь аю я а . ь а а ы ы ыа ю : а, а а аа а аяья, а я ь . э а а а а а.
а ь а , аа ааья. а ыа ь э юю ь . ь а а а ы я а ь , ь , я а ь я а ? а, ь а аь а аь .
1) я ь . (а ы аа ), а ь аа а , аю я я а я. ыа а : ю ы а а а аь я . а, ааья, а ы ы, ь я а ы , а а ь я , а а . а ь а : а аь а а я.

« я аю ь , а ааю , а я, а а, ью а ь а . ь ь , я яь ь ь , ь я я а, , аы ь а а, а э ы ы а ы ъя а ы ы ю . а, а а ь ю , ы, аая я я а, а а а . а я ы а ь . ы ы а а а , ы я ю ьа ь а ю. а , ы а ь ю а , а ы а ы а а.
ь а ааа. ыая я а я а я, а а я « , ыаяь ы аыаь ю . а а , а а аы ыа ы, ы а я а . а я, а а ь а э , аы ыаю я аыа а . а ы , я а ы ы « ь аю аья а , аь а а а ю а а.
ь , а ю а . ы ааь, а ь а юя. , ь я а а я « , а а я э , а , я , э я а аыаю а ь . ы , , а, аю я аь ь а.

ыыа . ь а ы, а а , аь а ю. аа я ь , а ю ь . а а а я, а ы ь э а ? , а , ь а , ы яь юь , я , а ю. Я а , я а яь . а , а а , а ы ь , ы э а а я а я ы. , а я я а , яю ь , а ю . ы ы ь, а ь. а , ы ы а я ья , а а ь а я. ь а а а а ыа ы а ь, ы а ы я э , ь ааь: а ы а ы а , а ь э , ь а. а а а а а ю ь а, а ы ь а . (а ы аа ) а ю. ь , я а а , а ы я я я ь , а а .

ь а ы : ьы ю я а ь ь, а ья а ь - ью. я я я. аю: ь а а я а ая ая. а а ы я ю , аы ья а , ая, а. ь ь ь а а ю ю . ая а я а ю πολιτ ιαν . ь ь а ь я я аа , ю а аа , , ы ю а ь а ы а а ь а я. , ь ьа а а яя а: ь ю , ь , , ь , я , а а ь а ю . Э ая а а.

а ьа ы а ы, э аю а юы ы , ь ь а ы а, я а. ь, а ы ы ы ы а а я, а ы а я а, аю ы ы а , а яыа а а я а - а. , я ь а ь а - , , а ь ыаь а ы ыаь , я я я ы. ь , я , а а я. а ь а а ая а а: ыыаь а аь я .

стих 2

аа а. ь ы а, аы ы аь ы ы. я ь я , ы а ы : , ью, я ая а, я я я а , ы ыаю я . а, а ы ыа , ы а . а ь ы , а а , яая а а я я.

, аыаь, а а . ь я а а , ,ы ы , ы а, а я . я , « , а ааь, , ь ью, а ы , а а ы, аы ыь а а , а ы я а я. а , аа ь а « ь я. а а а . э а я а ы.

а , , а а а ы, а ая ю, а ю ы , а я а ы ь аю а , а аю я а а я, ь аю а ы. ь, ы ая а ю ю, а , а ы ьы, я, а яы, а а яю - ? а а ю : ь а а юа а я, а, ы а ь а , а аь а аь а а. ь , э ь а а . , ы а а я, э а а аь.

стих 3

э а а. а я аа , аы аь а ь , я а а. ы , а а а ы а ы яы, аы ю а ы, ая а я . а, а аа ь э а а . а ь, , аю а, ь ы э а а. , а а « ь ь , а а ы ы а. а а а я , а ая а а я. , ь ю а ы ьы аы, ь, а , а , а а я а , а а , а аа, а .

стих 4

ы а. а а а . ь а . я ь а, , я я аа. а , а а а а юа ь , ы ь ю , аы а я а. ь ааья, аяь , ь ь ю ы . э , а ы ы аь я ь , , а а , а я а а , ы а ья. а , а ы ы ы я а , а , ю , ь а а ы. а ы , а я ю а я я а , я.

э а а ь . а ы а я ы а , , , я ы а . а я ы ы, аа аь а . , ь ы аа я ю , а ы , а ы а я . аа я а а я ы а, а ь а я : а ы а а а ааа, ы а .
а а : , а, ь , ь, ь , . аа ь а а, , а ь , ы аыа я ы . ы а ы э а ы я ю а . ааа аа. ы ы ь, а а ь а а . а а , ы ья я ы . э а а, ьы ы , а . юа ы , ь а ь , ь а а, яю а а а . а а а а а я ь ю : а , ы а ааья ы а . , а а а аа аа а , аа а а .

стих 5

а. а ыаь , ю , аю а аааь а а, а ы ь . а ь , я я я я ья . , я, , ая , а . ы а , ь ь ы ю . а ы я аь а аяья. а , ы ы -а э аья, , , а ью , а .

стих 6

ы а. я аа а ы, ы я ы а ь я. ь а а я ь ы а , а а , ыа , ю . а а а а ья, ь ы аыаь ю , ыаяь а . ы я, я ь , ыаыаю а а , ь аю я.

а ы а ы ь , а я ь а а а а . а ы ы ы, а а а ь . а а ю, ь ыыа ь а ю. юа аа а ь а а, а , аы ь, а ь аья э ью ю , аю ь, яя я ю. а я : « а, а а ь . Э а ааь, ая ю ая а, а я а , а ыа ы а ы , а а . а, а а я ь ьа я аю .
э яа а а : а ы ы аыа а. , аь а а ь . ю а а . э я а ы аыаю я а я а, , , а аю . я ыаю я ю , , а ы , а яю . а ь аа я , ы ь . а а а , ы ы я яю: , , аю аа а ь , ы ь а . , ы - а я я а ю я а а .
а , а ы а я , а аа я я, аю: аа я ( а я) аь ь . , а э ы. ь: а , а , аа , а а, я .

- а . ь « я ы а я я. а ы : а а я , я а, а. я а , ы ы а я а а а , а : , я а я аыаь, ы я а я, я я ; , аа я , а э аыаю ю ь. ь а μετωνυμικ ς аа ь . э , аю, ааь ь , я а ь ы а: а а, а.

а я, , я а а , а . ью ая ь, ю ь а. а я а ы ь а ью ю а , ы я я я а. И а , а- ь, а а а. а я а а , ы ы ы , а а я . а э я , а ь , ы а яья . а , ы ыаю я а я , а ь яа а ь я ы а . а а , я ью, а а я, ю я , я а , а аы ы а ь.

стих 7

ю ы. а аа я а ю, яа а . ы , а я ы ыа ю . а а а а э а а . а а ая а ю ь , , ы , а ю а , а а юя. , ааяь ю , ыа ья а , а а ю . а а аыа , ы ь а : а ы , ю ; а а : а а ью а а ю ь. Э ю а ы ю а я ю а ь я: а, а ю ь, а а я а. а ы , , , ь ю ь, ь, ю ю .

аю, ю ь . , , я э , ы ааь я а. ы а а ьа : ь ь ю , , а а , а а ая а . э , а а а а а , ь , ая ы я . а, ь ь , а , а а а я а . , а а а а ь : а а я а, аы ы а аью. , , ы а э а ыа а . а, ь ы ы . ь , я ю , , яю а а.

стих 9

ыаь . ю а ю я аа ь а. ь, ь, а , а я а а ю, а аяю э я а а я ы аа , а аа а а а ю ь, а а а , а э ы ь а ая а ю ь а. а а а ы а , ьа . , а ыа, ью а а , ь ю , , а , а а . а , а ь я ь а ю , я а, а ы а , я а я а , ь ю ь.

« ы ь а ы . я аа ь ю , а а а а ь ыа. , , ь ы ы, а а ы ю а ыа , , а . аыа а ь, а ы а а: аы ы ь. ь а ы ы. а ь . а а , ы а а а .

стих 10

ю ь. а ю ь ю : а а ыа я, а ы ы аа , а а а яа, 5:8. а а ь а: , а ы а ю ью ы ю , а ь ю . Э а ааь, ю ь я а ыа а а. я а а а а юа я , ы аы а я а я аа я, аь а я а ы. ю а а а . ? , а э , а ы ь. , , -а а а а а ы а ы а.

ы а ь а , а а а , ы ю , а ь ы , ю а ы. а аа ю ь я ыа ы , я . а а я ь а а ю а а я, ю аю э ы ы: ы а я а ь ы ы , а а ы ая а ь , ы а ь , , а я а а ью я ю .

а ыа. а , а , а а, а а аа . аь ю : ы аа а , а ь ю ы . а а , а ь а а ю , аь а- , а а а. ю , , аы , ю а а .

а , а а аыа я а , я, ы а аь а а . - ы, э а а а, ы а ы а, а а эа а я , а я яю а . - ы, а а: аа а , , ы ью ыа, а а ю а аь. « ы ь. а, ы , ь а ь а ь а а ь .
ь а ая ь я. ю а , а а а ь, а ы ? а а , ь а ааья . аю: а , а а, ы а я ю. , аая а , ы ы ь а ь а а ы ы, а а ы. ь , ь я я я , а а я а ю ь. юа : ы ь аья я а , а ью а а ю . , ю ь я а . а , ы ь а а ю , , ы а а ю а ь.
ь ы , а а ыа я, аюаяя а а а ы яа а , а а а я а ы. а ыа я я а ю, ю а. ю ь эа аааь ы , а ы ы аа , я ыыая . , а я ь, яа ы ью, а а я а . а , я а ы аа ю ь а ь . я а а а ь а , аь, а аь яь а я а я . а ы а э ааю я. аю э а аь аю , ыая а а . ю аю я ю ы , ы , а ь а .

стих 11

ю ы. ь а я а ю , а а ю , а : я а а ю , ая а а а. а а аыа а а а (Esther 5:2), я а а я, аы а ы а я я ю аья. а а , аа ю ь а ыь ю ью а , а а яя а ю ь а, а ю а . а ааь а аа я а ю . ь , а, ы ю ы а ья а , ю ь , а ю ь а а .

стих 12

а а . аы а я а а я а а. я а ь а ь ю ь. ь ааь, а аь ь ь , ь я я я а а. ь а а ая а . ю ы а ю ю ью. ы а ы , а а .

а ю , а, а ыа , ы а а ю , ь ю ь а я я я , ь, . а ы : ы а я я ю а, а а а я а а а ю . ы я аа а : ы а , а а , а, а а. э ы аы: ю ь ь я а. а , а : ь ю ь а я, ю ь аь ь а, а ыаыа а ю . а а , ь , а . а , а а а. а , ю ь а , ы аа ыаю а . а , я ю а , а, юя аь , а , ыа а а я.

я : « ю ь а, а юа аыа ь а . ю ь ю ыаь я : а , ю ы ыыа , а , ю а аа . аы « а а а «а а ааю . ь, а ы а , а а я .

стих 14

ы . ь а аа ю а ь а я а, ы а . а я а а я а я а а я ыа. юа , э ы а ю. а ааь ю : ю ю ью ы я я , а , , ь а , а я ы ы я ы. я : « ь , а я аьы а . а а , а , ю, аы ю а ю а . а аа а : « а ыа а . э а а а я яы .

стих 15

. я а : ы я я а, ья , ы а а . а « а « а ь ю я ы . я ы ю а аа , а а а ь , а. , а ь ы а а ы а ю а ю . я а я аа а а ь .

, а аа , ю ю аю я , аы , а а я , а , аы ь а я. а яюая аа, аы ю ю , а а ю . ы а ю : а а ыа а, ыа юя. ы а э а а . а , ь ь ю ь, ыаь, ю аь . а , а я я а , а а а аь ю ь.

стих 16

а ... а . а ы : ы а , а. а а а я ь . юа ы ы , ь ь ы ю я . а , ая ь аа а я, а , а я , -а я ь ы. а аа: , ь ы , ь : ю а ы ю ь ю а. юа я : ы а ю ю ь а, а ю ь , а я а а а . я аа а ыа, ы ы ь а .

ь ю ь.Э а ы ьая ы а а. ы ы ю ь а а а: а а , ь ю ь, а ь , , ыа , а аь ю . юа , ю ь а ю.

стих 17

ю ь а.Э ы а . я, ы а ы ы ю, а я , а . аа , а э а , ы а ы. а, аа а аыа , а я а ю ю ь, а а а а аья а аью, ю я я а . а , э ю ь я а я а ю ь, я ая а. аыа , ь а а я а а ь ь а аа, я а ъяа. , а , а э а ы ь , аыа а , я я я а а ы . а, а ь а а я .

ы . ь а а а аыаь я а ю . я а аыа э я , а ая . а ь, я , ы а яь . ы я я а, а . ь я я я ь а, а а аю ы а , а ь ы а , а ью а а ы а . юа я ь, я ы , а а яюая ю аь а. а , ю , а а я э , ы аю ю, ы ю . а, а ы ь а ь , а ь ы ы аь я а.

а .Э а (а ы аа ) а а а , а, ю ь, я ь ы а. а, а а , а а ыь а , аы ы а ь ь . а , я яяь а, ь а ы аь ы я. а , а я, а ь а я а ыа а а. а ы аю ь , а а , ы, аяь а ь а аь ю, аь а а , а аю а а. аю я , яь: а а а ь, я ы, а а я . ы а я , я я а, я ы а, а ья яь . а, а а а а я а ь , а а . , а ы а я а. ы а а , , ы я, ь а а , ь а а . ааья а ь а ю а аь. а а а а ь. ь ы аыа , э ы ы аь а а ы, а а я я аа. , ю ь , , ю а .

а яья , а ы э аю. ь , а ы, аю ь , а ю . аь э , а а а , а аю ь , ь а ы , а а. ь ю , аю а а . ы , ы ы а а ы ы ы , ы аь а а ь а а .

стих 18

ю аа. ь а а э аа, я . , ы я а я, а а ы а а ю . а : ь , ья я ы , ы ы аа я, а ю а ю ь. юа я , ь ы а я , я , а а а ю . а , э я а ы яю а . , ь а ю а а, а а а а а а а я аа ы.

аю, а ю - . я ю , ааь а , а , аю . я, ю аа, ь , ы ь ю а, а я а а ю . а , а а а ь а я я ь а ю. юа а а ы а . Я аю ы , , а ы ю а а а, а я я ью ааа я, а э а яа а я ы . ь ь ю : а, ы а ю ю ь ю, а а я , а а я.
ь: а ая ю ь я а? ь, ь а ю а ю , ы а ью а я аа. аю: я а а ью, а ы а , а аа , а аю а а а я а, а я я, ь а . а , а я я ы , ь а , , ь а а , .

а ь . ь а а аь а аь, ь. ь , ь я ы я, а а , ью ы а ааь . , а ю э , аы я я , я ааа я , яя ь , а яа ы ью а а. а а а ю аы: я я ю , ь я я ь ы . а : я , - я, ь, я . ь ю ь я, а ь а , а а .

стих 19

ю ь. а γαπ μεν ь а ъя ь , а аа ь а . ы а а ь . а я, а я ы : ь а а а ю ью, а а ь а ью. а я , а ю ь юя ь аь юя, а ю ы ыыа ю ь. - а я аа ь а , ь а а ы а: ь ю а а , ь ы ы а ю ь.

ю ь эа аь , ы ь а ю ь аья. а , , а я ю ью , а я э . , а я, ы а ьа а . а а а ь ь . ы, а , ю , ы , ы, , ю ь я а а. а а э а ь я . ь ю ь, ю ы ыыа , а ы, а я, а аа 1 Peter 1:8. , ьа ю . я а ыыа а ю ь а ью, ю а ыаю ы а . аю: а , ы ы я а ья, а ь а а ь ю : аа я а ю , я а а ы ы а, а аыаь , ы а а я, а ы а Psalms 15:2-3: аа ы; яы, ы а , а . ь , ь ы, ь а ь , а ы а ю ь , ы ью а . а ь . ъя я ы яа я , ы, я, юя а, юя ы а.

стих 21

ы . ы , а ы а а . ь а а а ь ю ь , ю ь аья. а а аь ю , а, ы а а а ь а ю .

Copyright Statement
These files are public domain.
Bibliographical Information
Calvin, John. "Commentary on 1 John 4". "Calvin's Commentary on the Bible". https://www.studylight.org/commentaries/rus/cal/1-john-4.html. 1840-57.