Attention!
15 million Ukrainian are displaced by Russia's war.
Millions miss a meal or two each day.
Help us change that! Click to donate today!

Bible Commentaries

Calvin's Commentary on the Bible

1 Петра 2


стих 1

а ю , ы , а а ь ь, ю ю ю. ь ы , аь ы , а а (Galatians 5:25). а а а а ы ья а, ы , а а ю. а аа . аа я ьы , а а ю аа ю а . ь ы ы, а а . Э ааь, а ья а а . э а ая аа а я а а (Matthew 18:2): а а , а .

э а а я , я я ю. а а а я . ь а я а я ы а а. а ы : а , , ы , а я э ; а а яя, ая я аа а. ю , , а аю а аь, а я ь , аю я ь, , а , а я я ы ы я а. а ы ыа а , а а аь, ь .. а , а я я ь , а а а , я ь а а ы ью ы а а.

1)я ю . ь я , а а ь . а ы, я , я ы , ааю ь а аа а. ы а , а (Galatians 5:19), а я , , ы , а аыа а ь а, а а ью. а а а , ая а ь а ь, а а а ь ы, а ы а . а, аа аа ю : ы ы , а ы ь а, а, , а ь .., я я ы ая я, а а а ь, ь, ь. а , а ааь, а ью ю ы аы.

стих 2

. ы э ю а, а Эа : , , а . а аыа ь а , ыаа я а . Я аю, аа эа а я а а а (1 Corinthians 14:20): ь а а ы а а, ы ы. аы а, а а , а а, я , а ая э ы ь. ь аа а, а , а аы а . ь ы , а а я а э а:λογικον κα αδολον. а ы я а ь а ы . а а яь, аы а аааь а , а я а а ая ь. а а аа а , а я а а: ь ы, а , ы, а (Matthew 10:6). а а а я , ы ы ы а а я.

а а я а , ы а а, ь , а ю (1 Corinthians 3:1). а ы аыа я а я, 5:12. а а а а а аю я , а я а я, яю я ааьы аа а аю ы а я а. я ая а я, ь а ая а а я аь ааьы а . а а а а я я а аю э . ь э аа я, - я а я а а ю ы, а , аю ю, а ы а я я а я . ы а а а я я ь а а ( а , Esther 4:13), ы . а , а а а , а а а а я ю , , ы э а а ы а а .

стих 3

ы . а а а Psalms 34:0 [ аь Psalms 33:0, . .]: , , .. ааь, э а я , а а а а. яю а а а . а ь , ю ы , а а аь. ь а ая я , аыа а а , а ы я а а. ыь, ы а аь я ью яаа а , а а ю ью , ы а . а а э а , а ю ю ь а а, ы э , .

а, ь, я а . , а а ью а аа я а, а аа ы , а , а я я ю ю ю ь ю , , , а аы а , яю я . , а а ь , а .
а аыа , а ью а а а аь . ью, ы ь а . ь а а я. а я яь а а ю , аы аа ь а а ы ы , а . а ы а , аая, а ь э юь . ь ьая а ь а а а, а ааю я . э э ь а я. а ы , ы ы ы аю я а я, ю , ь ю я а ью. а а а аь а, а ы а . ая а э а аа а.

стих 5

а ы а , я .Э а а ъя ь , а ь а . ь а ыа а аь ы . , а ы аь, я, а ь ю я ь я а аа. ы а я а а я. а , ь, ю а . ь а а ы а я я я я а , , ы ы ь ы яаы а ю ью, аы а а я а. а , а , а ы ь я я я а , а , а , ы а ь , аяь аа. э а, а а ы, ь яь а а , а я а а а, яю я а .

а , аыаю а ы а я ы , я я а а . э а ь а а ю а а аь. юа я , а а я ы а. а , а . а я ы а , я , , а а я.

я я . ая ь, яая , ь яа а а, а а ь я а , , ы ы ы я а . И я а э я , ы ь ь а а ю а. ы а а а а я, а Romans 12:1. ы - ь , я а . э , а ы а я я. а ю ы, а а я, ы а я а я.

а я ы . а , ыаыа а . а ь а а ы . , а ью а ь. а , аю , а ь : а . , ы а а а яы . а ь ы ью яю я ыы а ю, э , ааа ья а , а аю , аю. я а, а ь ыа я а , а аю я аья. ь , я ь я , я а а а.

а я а : « . а а ы а а ь ы , а ы , а а я а ь ы ы, а а , а ы ь ы аь а , ы а а а ыь ы ая а ы а . , , а . а ая ь ая , ы а ь а , , а я ы а ю а, а а. а а ья , ы ы : а а ь , ы а, ы а а аю. я а « а ы ы ь а « ь. ь я Hebrews 13:15: а аы . ы а я аы, ь ы ы а я , ы ы ы .

стих 6

аа а . , а περι χειν а « аь, ь ю яю я , а я ы а а. я я : аа . ь аь ь а я. , а ая аа ааа а яы , ( ) а я. э ы ы . ы , ь а ьы, ы а аяю я а, а ы а ааю. аа я а - ь : а а я ь , а а ь ю ая а, , аа ы а я я аьы. Э а а а , ыа ь я. а ь а а а ю а. а , а а ь ю а ы, а я ю . э ю я а , ь аю ю ь. , ы аа аа , аы а а ы.

, , а , я а 28:18, , ь а а а ю а а, : а а а ь ю ь, ы а ю -а а а. аыа а а я: а ь. юа ы ы : а а я . ыаь ь а , а ь а (1 Corinthians 3:11). ь , а юаю я ы а а я. а я , я ы а а ь , ы а а ь.

аыа ь а ьы а , а ы я ая я ь а я, а ыа я, ы я а а я я а. , а ы а , а ю ю. а я я я а ьы а ы , а я а я , ы а . а а , а ь аы , а : , а ы а ь, ы а. , , ыаья ы ы а . юа я ь а, аы ы а , а ы ы я а, ь а ы . аыая а а ьы а ,а ааь ю : ю , аю а а, а а я я а .

ы ю « а ьы , а аа , я яы , а яю ю а ы ы. а э ь . а, ь аья ы ъя : а а а ьы а , а а я я я ь а я.
, ь: ъя я ь я а а. ь ь а ь а . аа а (48:9) [ аь .77:68, . .]: а . я ь я ю , э а аыаь а я ю ь . а, я я я я а а а я, ь я э а а .
: , ь а а а ааья а ю аа я. а , аы а аа ааь а а, а а ья а а. ь, я э а ь а а ь ь а ая, а а ь , я а аааь ь. И аыа я ы а, а я , аы а ь ь. а , аь, аю я а а ь , а я . а ь я ы ь а . ь а ы а ь, ы а а аяя , а а я аа а, а ю а : а ы а , а а (Isaiah 2:3). Э ы Psalms 110:2 [ аь Psalms 109:2, . .]: ы ь а.

ю . « , аа : « ю ы я. , ь я , а ъ а ы аа ь а, а, , а аь а . ь , ь а ь , ю ыаья а .

, а а аь я , а : а а , а . ь я: ы я. а аа ь а : а ы я. а а , ы ю : ь ь а а, а а а а а, ь а а . , а (Isaiah 30:15): а ь аа. а , ь а а я я ы а, я . ы ы: ю я а ааья, ь ю а ю . а а ь : аяь а а, ы а я а а я. а , « ы ья а , « аь. а ы ы а, я а .

стих 7

я а, ю . ь ъя я а а ы а ы а , а ы юа, я а ь а . ь , , ыа я ь а , а ы а а ы, а ыаыа я а ы . а ю ь: а ы а ь; а а я ю . ь а я я а а ь ы.

ь аы а а я , ы ь а , аю я а -а а я а ы, а я ю а ь я ю . , ая а, , аю а аы. я э я а а 118 [ аь Psalms 117:0, . .]: а ь, ы , а я, , а ю а. юа , ыа , а , а ю . я ь а ь а я. : а а ыь ы , а а я ью. : я а ю ы ы ы. ь , а , а ья, аы а а ь а я а а .

а э , ы а ь . э ь я , а (Matthew 21:42), а а а . а а ю ь, , , а . я , а а а ы а а ы. а а , ы , а а ы а а я. э я аа аья а э ь . а , а я ы ы а ь , ь аа ю а.

ь я ы ю: а я а я . э аа ь а а а. ь , аа а а ью, а ы . а ь а а. ю , а я а ью, а , а ь э ы а. а я ь ы ь ь ы, я , а ь а , ь ь я , а , ы ыа а ь. И , ая а ь э а , : ь а а аа , а ю . , а аа я я, ы аа ь. я а э я. , а а , ь а ы ья ь я ью ю а .
аа аыа я а . ы , ь я . ы ы ы ю э . ? аю , а а а ыа я а а. а, ь, э ь а а , , а а а а , я а а , ы аь а . я а, а ы аю а а , а я я , ь а а ы ь , э аю а ьы а ь, а ы аа а . а ь а , ьа а а а я. а аыа я , а а ь а а а я. , я а ь , а аю а я а ы а ью. юа , ю , а ы а , а ы ы . а а ы аа а . ая я а ью ь , а яю а ы я . - ы, а а ю ью а а а я ааа а ю . а , а а ю. ь аы а ь . а ы , а а а ы я , а : а а, аы аь а аь ья, а . а : , я я , ю ь а а.

стих 8

а ь ыа я. а ю , ы ю ю а ю , я ьая а ь ю а а ааь а а , а а ь ааа , а я , аы а ь . э ью ь а , 8:14. а а , ь а я а я а а а. а а ю ь, аа а я ы , а Romans 9:32 а . ь а а ью я я . а ь а я а ы: я а , ь аа ь а ыаья. а а а а а , а а я ю, а а ь, аь аь я я. э я я : а аья а , ыаья.

яяь . ь а , а а а я я ю ыа : а аю ю. э а . , аая а яь ю, я , а. а я а я я а ы. яю я , ааю я аь а ь . а, ааь, , аю а а , ь а а . , ь ь , ы ы а а я а . э ь ю ь, аы яь а а . ь а а а а я. э ыь а а а я я . , а а а ы а . -а ю ы а, ыаю я, ь а а я аь . а, , ы ыа ь э ь , ю юя.

а а ы.Э аь я . , ь я. ы ю а, ы а а ы , ь а а я а аа ь я . а ы а ы : ы а а ы ю, , а аа я, ы а а ю , а ы ы. ( я ь яюь ы . а я ) э а а я а а я яья а ы юκα. - а я ы ы , а а а я ы . ь а а ь а а а а, а а я а . ь , а я ь а ьы : а ы , аа ь аь. , а « а а ы я я ь а ю, а : я я а , ы а ю а а - ъя я. я (а ы аа ) ая а а ь а а я а, а ю аю .

стих 9

ы а ы. а я а а ю , аы (а а ыа ) ь а а ы. а, ь , ы я я , а, ю , а ы, а а , аы. а , аа , , а а я . ааь, а я ю э а а а, а. я , а а ь э а, а я а юа я .

аа а а а , а ы ы аа : а а а а яы а , а ы я а . ь э ы аю а ь а . а ь , ы а а . , ь ьая а ь а а аааь ю , а а ю а я ю , я . а ы : ь ы ааа, а. ь а ю аа , ы а а а а .
аыа а ы , ь ы аы ыаю я, я аьы. аыа яыа , ы я а а я ;а , яы , аы а я а а . а « ь а а я аю , ы , а а а я ы . э ы аю а я: ю а , я я а , а .

а «а я я ая я я. «а я , аа а . ааь: а аыа я ы а , ь ь а ы а ы а а аа . , аа а ь я , а а э а а . ь ы а ы я , ы а . а ы а ь я , аы аь а а а а а я а. я ы - а , ы ьа . , а аы, а ы а а ы ы , ь а я а э а , а а ю . а , э а я я а а аь а а аьы . юа я , ь а а я ая а а ь я. ь яа а, я ы ы , а , я а а ь , а а я а , ы а я , а ааы, а а ы.

аы аь а. а а я ь а я, аы ь аь а . а : а ы а я я а я , ы а я яаь аа. ь я а а а ь, а ь, , а ь аь , я ая аа. а , э а а аь ь яы , ью. э а ы яь. а ы ы ь , а я я , а а, а а ы а а аы.

а а а а, а ы ьы ы . ь э а а а а . ы ь ы а а, , э ы ы ь а я . а ь , а ы а а а ы ы аа. юа ыя ь, а я а , а а . э ая (60:2): ьа ю а а ы, а ю ь, аа я . ь , я а, а а, ы а я ю ь . э а Esther 2:0.

стих 10

а а . а я а , а а , . ь я, а а ъя я а , а а а . И , аа ь я. ы а аы ю , а а а а. ь , аа ь а ы а а я. ы а а я. ья яы ю . ы ь ааь, . а аю я , а а а я я а . а Romans 9:26 а а яы а, а . ь а, а ы ы я а , а ью а ы яы а. юа : а аь а а а я , .

а ы. а я э я , ы ыа ь а ь а а я, а а а . а ы : ы, ь а а , , , а ь а а , а а ы я . а, ь а ая а ь я а а а а а , я , а ы .

стих 11

а ь . э а я а а : аы а а ы ы а ы ы , , , ы ю , ь я а ы, а ю . - ы, а , а ая , ь я , ьы а . аыа а , а ы а я а ы аа, , ы а ь, я яю я а а э . аа э а я аыа ьа ы , а я а а. аа ь я ю . ь а я аю а , а а э , ы а . , а я ю ь а , а ыаю ы .

а я а а ь ы а а я, а ю а ы, а я , ы ы ы . : я ы , ь, а ы а а а, Romans 8:7.

аю а . ю а а: а я аь ь . ь а а ью, а ь а а я яа я а а я ааа, аая а а а а, , а , а ы аааь а, а я я ь. а а а я ь, , ь а ьы ы ю аа, ы я ь ы , ы ь а ь а яы а , яя а ь, , ь , а а я ю ыю.

стих 12

ь ю ь. ая а ь а я: ю ы ю ь . я аа аь , а а а а ь а а ю ааья аь я а . яы а, ы я. ь а , а . а, а ы аь , ы я ью ы аа а ь а ь яа а . аь а ю а а: ааь а , (2 Corinthians 11:12). а, я я ы ы ы ь я а а а ь . я а а я, я а , аа ь ая а я.

а а. ааь, ья а а а а , аы ю а а , а аь аы , а . И аыа ы , ы аь, а : ю , ы а ы а , а а ы я я а а а а а . э аа аа « ь я. аю, ы я аа ю а, я аю а . , ь яь я а ью ю , я а аю я , ы а ь а а ьы ь. аа а а я , а а а а. а а, ы . ь, а ыа а , а я я.

стих 13

а ь ы. ь а а ы а я. ь а а а а я я я а ью я, а юа юа: а ь ы. ь, аыая а , ю а ы яы а аы я я. ь , ы а ы а ы , -а а а ь ы . , , , я, а ы я, ь . а ю ы ы а а ааа ь , а ы. Эа а а а а ь а ыаь . аь э , а , а аа а, а ы а ь я а а. аа ь ы, - а ы, а а а ю а а . аа а я ь : а а а ы а а я я . а а , а я а , аю а . ь ы аь а ю я а ы.

я ааь ( а ю). « ю ь ю а э а ы а , ыаяь ь ь а - ы . Я аюь, аыа ь а ы , ы а я . - а κτ ζε ν( а ь κτ σεως) аа яь ь а . а « а . Э , , а, а я ы, аы ыаю , , а ь , а ю а ь а а а . а э аыа я , ю , я а а а ь, ю юя.

аю . а я, а а аыа ая, а ь а аяаь а аы, я ы аа а я. , я я а э , я . а аыа аяα τοκρ τορα, а ь а ь а βασιλε ς. а ая а а: аю а аья -а а, аа а я ая ааь а . ь аь аа а ью. ая яю ю а ь. а 13- а а я яа а ая а а а ааь . ы а : а ь ю ыаыаь а , ь ю ь а , ю ю. ю ы а ь аь , а а - а ь. а а а ь аья , ы э ю ааь а . а ая я ы а , я, а а. э а а а , яыа а , а а а а а а .

ы ы э , а . ь ыыа я, я ю э ь а а ы а я, а . , аь, аа а а ью, а а а . а, а а ь э , ь а ы я а ы аья ааь . ь ю ь а, а .

стих 14

а я . ь юы а а ааь а, а ы а ая: а а ааь а, ы ы яья. а э , ааь . , « я аю, ь а аю я. а, ь я , аю а я ааь а: а а ю а ыаю я а . юа (а а а ), яю я а а а , я а .

я ааа я. ая а, а ь аь яь ы я . ь ь а а аа а. ы ыа а , я ь . , ааь ю : ь ая я а а а , я , аю а ь, я я я а а. я а я, ы ю а а а а а: ая ы ааа ы. ь ы а ы ь аы я ы, а а я я ы. , я э а а яю я а , а аы ю а а, а ы я я я , ы, а , а а а а , а ы а я ы, , ая ы а , а а ь я, а, а а ы а ю а я а ю. , , ы яь а я, я я я ы а .

ь а ь: а а а ааь а яю я , яя ю а ю, а ю а ь. а а ь э а , а а а ы а . аю: аы ы я аь а . а , а а аа я я , а я а, а а . а , а ы а а ь ю , аья а ая ь. а , аья я , ааю я ы ы я а яю я , я а а ая а ь а ь а , аю: ы ы а ь ааь ы я , яаы ыаыаь ь а а ю аа. я ь : ья а ь а ь ю а а ю а ю, ы я я ь а я а . а а ь а ь я , ы ы ью а ь. , а ы ы а а а - а а я, , αναρχ α.

стих 15

а а ь я я. аа я ы ю, аы аь ю я я. я ыаа я я , , я ь , а а а аь а. а : ь а, ы ю , аю а ь, ы ы ы ь. ыа «а а аь а я а -а ы, а а я ы . а , , а а ю а ,а аыа а а я: а. , , а аыа ю а , ы а юа , а ь а я ь а а. а , а ы а аь ю а а, а ы ы аа ь , а а . а э я , ы ы ы ы ь , а .

а , а а а аь ю , а : а я а. Эа аа аыа яа я, ы ы яь . э яа а ю а а а я, ья а ь юь . а , ю а а ь аь а ь , ы ю а ь, : а а а я а яь ю ы. ь ааь, ы ь а я я, а ы ь. аы а , ю ы , ы а а ю ь а ю, а : а а аь а ю а яыа а ь я.

стих 16

а ы. аюая аа, аюая , ы . ь ю аа ы ы а я я а - , а , аа а ь ы ы , ь ь я я. И ая , аыая, а ь а а а . - ы, а , ы ь а - . Э ааь: а аа я , ы ы я а - а. ая а , ы ь а а. аы э ь, а аыа ы , . юа ы : ь а ы , ы ы а ы ы . а аа , а а а. а а а я я , ы ю я а . : ь а , ь а ая а. а а а ыь аа , ы а а аья э а , а ь а аья . а , ь а, э а а ь , яю а юя.

стих 17

а ы ы . ааь, ыаыаья а, ю аь , а аь ы я , а а а ь аья а а я. а , а ыа ь , я ю а, аь. ь ая а ь, аюая яь . я « ь а . ы а , , я а ы а - , а а яыа. я я аа а а аа ю : а аь . ь ы ы аь ааья ь . а ю ь я .
а а ю я ы аа . а ь ю , ю ы ы ыыаь , ь ы а . а, а аь а ы я ю . а : а ы ь а ь а аья, э а а ю а аяья а ь . « а я аю ы , а я я а аья.

а ь.Я , а а э аы а я . ааь, ь, ыаыа ая ая, аа ю юя, э а. а ы : я , я я а, юя аь аю а а ь , а аь а . а ая, ь э а ы а , аыа ю я ааь .

стих 18

... ь. я э а я я я а ы, , а ю , а я ы . а аья а а аья а яю а ы а а я.

- ы, а , ы ыа я а .Э а аа ь а , аа а . а , а а а я а , а а ь ю. ь φθαλμοδουλε α(а аыа а , Colossians 3:12) а а . а , ы ы ь я я , ы ы , ья ь а я я. : э а а я а я а. я ь а а ю я, а а ь, а аяь а я. , юя, а ая я а ь , ы а ь а ь а. а , ь ю я а, , а я, ь а я. , ь ь аа δο λοι, аο κ ται, яь а, аа ю я ь . я а я ь а а .

ь ы. я ы аья а , а аю я аь , ааю я а , , ы, ы аыаь а . а, а ы ы а, а а а я, ыаыаю я. ааь я а ью, а а а э , а а я я а а а. аы а ы а , ы ь а, ь а ы. ы а а я а ы ы. Э аа я ы я , , я яю а я.

ь , а а а ь . аыа dyscolos. Я а ы , ы dyscolos я а а ы яю я а а, а ы, ы ь а я а яаь а ы: а аы я аья, а ю ы я ю ю а ю я . а, э аыа , ь а аю я а .

стих 19

( э а аь). « а аь ь аа , аа. ааь, ы а а а аы аа , ааа , а а . , а , ы аы аю . а , , а а яь , а ю аю а , ы я ьа ы. ь а ы ыа я ы. аа ь ь , а . а ы ь ая . аа ь ь аь а а.

э аа аа « ь , а - я а ю , ая а а а. ь а а я ью ы аь а , а ю а а , ь э . , а а ы юя, а я я а ю (Matthew 6:16). а я . ы я , ы ы аь а ь а , а а а а, а. а , я : я а , ы а я ь ю , ая а ь . а , аю , , ью ааья ь . а, ы ы ь ы ю а , а ыаа я ю а, а ы ю а.

а аа а а , а а аы, - ааыаю а . ь ю, , я ь ааыа а а , а , ы а аа а , я я я я а а я . аю: ь , а ь ы : ь ь а ааа аая аь а ю ы , ы ю а ь ь , я а. я, а я, ь а я я ь: , ааа а , ы ы э а юь . а а ю я.

стих 21

ы аы. я ь ь аа, а а а аь ь . ь а ы , а а . а ы : ы аы ью, ы ь а . а : э ы а а ы. а , аы ы я а я ы, а а а а. ь ааь а а я ы ы. а ы аа а ыа я, аа ь я а я. а я аь а , аа а ь?

ь а « а а . ь ь аа , аь, а юа я а ы . ю, , а а ы, а ы, аа ы. ы ья аь а , аа э ьа ы. , ыаыая а ы, , ы ааь. э а а а ааь а а ы . а ь а ыа . ь ь ьа а , а , я а я: «а ь я, Я . э ы а. а аыа а ь а я, я: а а я аа я а аа я . Э а а а а Romans 8:29, а, ы аь ы а а, аы ы ы аья . а , ы ь , а , , ь.

стих 22

а а а. аа я а ы . а а я ью, ь а а я я. я а аыа , а а а а, я, а а а я а. аю а яы , а а (3:2). а а аыа а ь , а ы ь. юа , ь а аа а ю . а аыаья ааь . а ь ю ь, ы ыь ы .

стих 23

. ь ааь, ы ы ааь . ы ы ь я, ая а ь. аа а а а , , ыа ь а , ы ы а , яяь а . а я а - я. а , а ыаь ю , аы а аа а ь а .

аа   аа ). « я , а а я. а я аа я я а ы, я, я я а я ы, а а . ы ы ьа я , ы ы я ь а ы а я ы, а ы ы а а ы. аа а а а ьы э : а . а ы : а аь ; ы а ыаыа , аыая я а ы ь . а , а ы а а я ы, я я а я я ааа ы. а ы яья, ы я . ь аь а аь , а .

а , э а а ю ю ы . ь яь , аь а я . , а я ь, а я а , яя ь а . юа я аа а а: а (Romans 12:9). ааь, , ыаяь ь а, ы а ы а ыа ь я а. а ь я (Deuteronomy 32:35): . а ааь ю : а а ь а , ы а а ю ь. ь, ы а а ы ь , ая а а аа.

ь, а а а а? а , а э аь а? аыа а а ь , а , ья а , ы а аю. аю: а ь я , а я ю, а я аа. а я а аа . , , . ь , а а ь а ая а ы ы . а , ы - а а я , аь я аь , а ю. , аа , а ая , аю яа ь ь, а я аь аа .
а, ья а а а а а , а аь ья ыа я ь а а ьы ь, а а , яь а а : ы, , а ь ю, а ь, я а я , а я ь; ая я, я а а , а аь , а яю , аю, ы а ья а . а а я . а а а а аья э а а.

стих 24

ы а ь ы , э а ы ьа . ь ыаю я аю . а, а ы а а аь я. : ью а а я. : а , а . юа : ы а ь яаы, ы аь . ь: а : аы ы, я , я а . ы а ы а ь а .
24) а а .Э ыа аь . , а а а а , аы а ья ы, аа я , а я а я а а я , аы а ь . а а а я а «а , ь яья ь а . а , а а ыа ю ю ы ь: ь а ыа ь а а , , я я а а , я а я а а ааа . ая (53:5), а э я, ь я а ы а . , ы а а а я, а а а а я, а а ыа ы а , ааа а а ы а . ыаа ы аа а : ы ы а а , а а а , аы а ааа .

а я э ы а яю а. аю, а , ая я, а я а ь ы, ааа а я а а . , я, а , , аь ь аа а. а а ы а ааа , а а а ьа, а ю а: ааа а а ы а . ы ая а, аа а ь я, а ы а. а ю ь ю .
, э а ю ю а «а ю ы ь а ь а а, а : а а а ь , аы а . ью ь , а ь я , ы а а я.

а ь ( я ). а , а : а а я. ь эа ь а я а юа я а , ы ы я а . И а а а э : ь а я а я а , аы ы а ыа ь ью. , а я а , аы ы ю ь. я ь, а ь, ь а я ы , а а. ь а юа я я аа я. , я, аа, аы ы, я , я а , ааь, а юааь а ь а ь. , а э а , . Galatians 6:0. а ь а , а а а ыа , яя а а , , ы а я а , аы ь . ы , ь я а я ь, , , ь а ьа а ь , а а .

стих 25

ы , а ы. э а а а . а ы аыа : ы а ы. , « ы ь ы ы ( а а а а ), а аа а э , ъя я , я: а ы а я а ь. а, ы ю : ы ы а я я , а а я я.

э а я, а , ы а ь а ыю. , а я , а я ь а аа а а. а а , э а а я я ь а , яюаяя а ю . ь а ьы а а, ы а а я а: а ыь. ья а а а , а я а а . я а юа я , ы а ь а , а, ь ы а ыь ая а а я.

Copyright Statement
These files are public domain.
Bibliographical Information
Calvin, John. "Commentary on 1 Peter 2". "Calvin's Commentary on the Bible". https://www.studylight.org/commentaries/rus/cal/1-peter-2.html. 1840-57.