Lectionary Calendar
Sunday, March 3rd, 2024
the Third Sunday of Lent
There are 28 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #1869 - ἐπαίρω

Transliteration
epaírō
Phonetics
ep-ahee'-ro
Origin
from (G1909) and (G142)
Parts of Speech
Verb
TDNT
1:186,28
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
ἔπαινος
 
Next Entry
ἐπαισχύνομαι
Definition   
Thayer's
  1. to lift up, raise up, raise on high
  2. metaph. to be lifted up with pride, to exalt one's self
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1361 ‑ גָּבַהּ (gaw‑bah');  1368 ‑ גִּבֹּר (ghib‑bore', ghib‑bore');  1523 ‑ גּוּל (gheel, gool);  1826 ‑ דָּמַם (daw‑mam');  2904 ‑ טוּל (tool);  4607 ‑ מֹעַל (mo'‑al);  4876 ‑ מַשּׁוּאָה (mash‑shoo‑aw', mash‑shoo‑aw');  5128 ‑ נוּעַ (noo'‑ah);  5130 ‑ נוּף (noof);  5186 ‑ נָטָה (naw‑taw');  5187 ‑ נָטִיל (net‑eel');  5375 ‑ נָסָה (naw‑saw', naw‑saw');  5375 ‑ נָסָה (naw‑saw', naw‑saw');  5377 ‑ נָשָׁא (naw‑shaw');  5414 ‑ נָתַן (naw‑than');  5537 ‑ סָלָא (saw‑law');  5927 ‑ עָלָה (aw‑law');  6058 ‑ עָנֵף (aw‑nafe');  6168 ‑ עָרָה (aw‑raw');  7311 ‑ רָמַם (room);  8172 ‑ שָׁעַן (shaw‑an');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (19)
Matthew 1
Luke 6
John 4
Acts 5
2 Corinthians 2
1 Timothy 1
NAS (19)
Matthew 1
Luke 6
John 4
Acts 5
2 Corinthians 2
1 Timothy 1
HCS (19)
Matthew 1
Luke 6
John 4
Acts 5
2 Corinthians 2
1 Timothy 1
BSB (19)
Matthew 1
Luke 6
John 4
Acts 5
2 Corinthians 2
1 Timothy 1
ESV (18)
Matthew 1
Luke 6
John 4
Acts 4
2 Corinthians 2
1 Timothy 1
WEB (19)
Matthew 1
Luke 6
John 4
Acts 5
2 Corinthians 2
1 Timothy 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἐπαίρω,

I

1. Ion. and poet. ἐπᾰείρω Hdt. 1.204 and always in Hom.: fut. ἐπᾱρῶ (contr. from ᾰερ-) E. IA 125 (anap.), Supp. 581 (prob. l.), X Mem. 3.6.2: aor. ἐπῆρα, part. ἐπάρας Hdt. 1.87, etc.: pf. ἐπῆρκα Amphis 13, Them. Or. 8.114b: Pass., aor. ἐπήρθην, part. ἐπαρθείς: [*] lift up and set on, [ αὐτὸν] ἀμαξάων ἐπάειρραν lifted and set him upon.., Il. 7.426; ὀβελοὺς.. κρατευτάων ἐπάειρας 9.214.

2. lift, raise, κεφαλὴν ἐπαείρας 10.80; καί μ' ἔπαιρε S. Ph. 889; ἐπαίρων βλέφαρα Id. OT 1276 codd.; ἐπάειρε δέρην E. Tr. 99 (anap.); ἔπαιρε σαυτόν Ar. V. 996; σεμνῶς ἐπηρκὼς τὰς ὀφρῦς Amphis l.c.; πάντες ἐπῆραν (sc. τὴν χεῖρα) SIG 1109.24; οὐδεὶς ἐπῆρε IG 3.1132; ἐπάρας τὴν φωνήν D. 18.291; ἐπαιρόμενα ἱστία, opp. ὑφιέμενα, Plu. Lu 3: Med., με τεῷ ἐπαείραο μαζῷ didstliftand put me to thy breast, A.R. 3.734; [ λόγχην ] E. IT 1484; ὅπλ' ἐπαίρεσθαι θεῷ Id. Ba. 789; ἱστούς Plb. 1.61.7; βακτηρίαν Plu. 2.185b: metaph., τί.. στάσιν γλώσσης ἐπήρασθε; S. OT 635; πολλοὺς καὶ θρασεῖς τῇ πόλει λόγους ἐπαιρόμενος D. 18.222; κοινὸν ἡ πόλις ἐπήρατο πένθος D.S. 34.17.

3. exalt, magnify, ἐπαείρειν Αοκρῶν ματέρ' Pi. O. 9.20; ἐπαρεῖς τὸν πατρῷον οἶκον X. Mem. 3.6.2.

4. intr., lift up one's leg or rise up, Hdt. 2.162; rise from table, Euang. 1.10.

5. Pass., swell up, Hp. Liqu. 2, Gal. 6.264, 18(2).119; ἐπῆρται τοῦτό γε, in mal. part., Ar. Lys. 937; ὁ καυλὸς ἐπαίρεται Hippiatr. 54.

6. Gramm., ἐ. τὴν προσῳδίαν make the accent acute, Sch. Il. 11.636.

II

1. stir up, excite, πολλά τέ μιν καὶ μεγάλα τὰ ἐπαείροντα.. ἦν Hdt. 1.204; τίς σ' ἐπῆρε δαιμόνων; S. OT 1328; πέρα τοῦ καιροῦ τοὺς ἑτέρους ἐ. D. 16.23; ἐ. θυμόν τινι E. IA 125; τοῦτό σε ψυχὴν ἐπαίρει Id. Heracl. 173; ἑαυτὸν ἐπίτινι Diog.Oen. 64; ἵππον urge on, Them. Or. 1.13c; induce, persuade to do, c. inf., εἰρωτᾶν εἰ οὔτι ἐπαισχύνεται ἐπάρας Κροῖσον στρατεύεσθαι Hdt. 1.90, cf. Isoc. 4.108, Aeschin. 1.192; ἥτις με γῆμ' ἐπῆρε Ar. Nu. 42, cf. Ra. 1041; ἐ. τινὰ ὥστε.. E. Supp. 581; ὅστις μ' ἐπάρας ἔργον (sc. πρᾶξαι) Id. Or. 286: Pass., to be roused, led on, excited, τῷ μαντηΐῳ Hdt. 1.90, cf. 5.91; τοῖσι δωρήμασι Id. 7.38; τοῖς τῆς πόλεως κακοῖς And. 1.37; ὑπὸ τῆς τύχης Lys. 2.10; πλούτῳ, τιμῇ, Pl. R. 434b, 608b; ὑπὸ λόγων Ar. Av. 1448; τῇ ἐλπίδι ὡς.. Th. 1.81, cf. Lys. 9.21; τοῖς λόγοις Th. 4.121; δεινότητι καὶ ξυνέσεως ἀγῶνι Id. 3.37 (so τὸ ἐπαιρόμενον τοῦ λόγου τῇ δεινότητι Plu. Cic. 25); ὑπὸ μεγάλου μισθοῦ Th. 7.13; ἐ. ἐς τὸ νεωτερίζειν Id. 4.108; ἐπὶ τὴν βασιλείαν LXX 3 Ki. 12. [24]: c. inf., ἐπήρθην γράψαι Isoc. 5.10; τῷ or τὸ λέγειν (dub. l.) Pl. Phdr. 232a (but ναυτικῷ προύχειν -όμενοι flattering themselves that they were superior.., Th. 1.25): abs., to be excited, on tiptoe, Ar. Nu. 810; and so Ἑλλὰς τῇ ὁρμῇ ἐπῆρται Th. 2.11.

2. Pass., also, to be elated at a thing, εὐδαιμονίῃ μεγάλῃ Hdt. 5.81; ψυχρῇ νίκῃ Id. 9.49, cf. 1.212, 4.130; ἐπὶ πλούτῳ X. Mem. 1.2.25; πρός τι Th. 6.11, 8.2; ἐκ τοῦ γεγονότος προτερήματος Plb. 1.29.4: abs., Th. 4.18.

Thayer's Expanded Definition

ἐπαίρω; 1 aorist ἐπῆρα, participle ἐπάρας, imperative 2 person plural ἐπάρατε, infinitive ἐπᾶραι; perfect ἐπηρκα (John 13:18 Tdf.); (passive and middle, present ἐπαίρομαι); 1 aorist passive ἐπηρθην; (on the omission of the iota subscript, see αἴρω at the beginning); from Herodotus down; the Sept. chiefly for נָשָׂא, also for הֵרִים; to lift up, raise up, raise on high: τόν ἀρτέμονα, to hoist up, Acts 27:40 (τά ἱστία, Plutarch, mor., p. 870 (de Herod. malign. § 39)); τάς χεῖρας, in offering prayer, 1 Timothy 2:8 (Nehemiah 8:6; Psalm 133:2 ()); in blessing, Luke 24:50 (cf. Winer's Grammar, § 65, 4 c.) (Leviticus 9:22 (yet here ἐξάρας); Sir. 50:20); τάς κεφαλάς, of the timid and sorrowful recovering spirit, Luke 21:28 (so αὐχένα, Philo de secular § 20); τούς ὀφθαλμούς, to look up, Matthew 17:8; Luke 16:23; John 4:35; John 6:5; εἰς τινα, Luke 6:20; εἰς τόν οὐρανόν, Luke 18:13; John 17:1; τήν φωνήν, Luke 11:27; Acts 2:14; Acts 14:11; Acts 22:22 (Demosthenes 449, 13; the Sept. Judges 2:4; Judges 9:7; 2 Samuel 13:36); τήν πτέρναν ἐπί τινα, to lift the heel against one (see πτέρνα), John 13:18. Passive ἐπήρθη, was taken up (of Christ, taken up into heaven), Acts 1:9; reflexively and metaphorically, to be lifted up with pride, to exalt oneself: 2 Corinthians 11:20 (Jeremiah 13:15; Psalm 46:10 (); Sir. 11:4 Sir. 35:1 (Sir. 32:1); 1 Macc. 1:3 1 Macc. 2:63; Aristophanes nub. 810; Thucydides 4, 18; Aeschines 87, 24; with the dative of the thing of which one is proud, Proverbs 3:5; Zephaniah 1:11; Herodotus 9, 49; Thucydides 1, 120; Xenophon, Cyril 8, 5, 24); — on 2 Corinthians 10:5 see ὕψωμα.


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἐπ -αίρω ,

[in LXX for H5375, H7311, etc.;]

to lift up, raise: τ . ἀρτέμονα , Acts 27:40; χεῖρας , Luke 24:50, 1 Timothy 2:8; κεφαλάς , Luke 21:28; ὀφθαλμούς , Matthew 17:8, Luke 6:20; Luke 16:23; Luke 18:13, John 4:35; John 6:5; John 17:1; φωνήν , Luke 11:27, Acts 2:14; Acts 14:11; Acts 22:22; τ . πτέρναν (fig.), John 13:18. Pass., Acts 1:9; metaph., to be lifted up with pride: 2 Corinthians 10:5; 2 Corinthians 11:20.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

P Petr III. 46(3).11 εἰς τοὺς ἐπαρθέντας τοίχους (corrected from τὸν ἐπαρθέντα), ";walls built to a greater height"; (Edd.). P Oxy X. 1272.12 (A.D. 144) καὶ τὴν τοῦ πεσσοῦ θύραν ἐπηρ [μ ]ένην ";and that the door of the terrace had been lifted"; (Edd.). Syll 737.24 (ii/A.D.) ";whoever wishes the resolutions just read to be passed and inscribed on a pillar—ἀράτω τὴν χεῖρα. πάντες ἐπῆραν, ";where the compound following the simplex has the stronger perfective force (Proleg. p. 113). As illustrating the Jewish (Psa. 28꞉2 [MT Psalms 29:2]) and Christian (1 Timothy 2:8) as well as Pagan (Virg. Aen. i. 93) practice of ";lifting up"; hands in prayer, reference may be made to the two uplifted hands shown on the stele inscribed with the Jewish prayer for vengeance found at Rheneia : see Deissmann LAE, Fig. 64, p. 424. MGr παίρ (ν)ω, ";take,"; ";fetch.";

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
επαίρει επαίρεσθε επαιρεται επαίρεται ἐπαίρεται επαίρετε επαιρέτω επαιρόμενα επαιρομενον επαιρόμενον ἐπαιρόμενον επαιροντας επαίροντας ἐπαίροντας επαίρου επαραι επάραι ἐπᾶραι επαραντες επάραντες ἐπάραντες επαρας επάρας ἐπάρας επαρασα επάρασά ἐπάρασά επαρατε επάρατε ἐπάρατε επάρη επαρθήναι επαρθήσονται επάρθητε επάρθητι έπαρον επήρα επηραν επήραν ἐπῆραν επηρέ επήρε επήρέ επηρεν επήρεν ἐπῆρεν επήρετο επηρθη επήρθη ἐπήρθη επήρθησαν επηρμένοι επηρμένου επηρμένους epairetai epaíretai epairomenon epairómenon epairontas epaírontas eparai epârai eparantes epárantes eparas epáras eparasa epárasá eparate epárate eperan epêran epēran epē̂ran eperen epêren epēren epē̂ren eperthe epērthē epḗrthe epḗrthē
adsFree icon
Ads FreeProfile