Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #5180 - τύπτω

Transliteration
týptō
Phonetics
toop'-to
Origin
a primary verb (in a strengthened form)
Parts of Speech
verb
TDNT
8:260,1195
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
τύπος
 
Next Entry
Τύραννος
Definition   
Thayer's
  1. to strike, beat, smite
    1. with a staff, a whip, the fist, the hand
    2. of mourners, to smite their breast
  2. to smite one on whom he inflicts punitive evil
  3. to smite
    1. metaph. i.e. to wound, disquiet one's conscience
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 2505 ‑ חָלַק (khaw‑lak');  5062 ‑ נָגַף (naw‑gaf');  5221 ‑ נָכָה (naw‑kaw');  
Frequency Lists
Verse Results
ASV (15)
Matthew 2
Mark 2
Luke 5
Acts 5
1 Corinthians 1
BSB (13)
Matthew 2
Mark 1
Luke 4
Acts 5
1 Corinthians 1
CSB (13)
Matthew 2
Mark 1
Luke 4
Acts 5
1 Corinthians 1
ESV (12)
Matthew 2
Mark 1
Luke 4
Acts 5
1 Corinthians 1
KJV (14)
Matthew 2
Mark 1
Luke 5
Acts 5
1 Corinthians 1
LEB (0)
The Lexham English Bible
did not use
this Strong's Number
LSB (13)
Matthew 2
Mark 1
Luke 4
Acts 5
1 Corinthians 1
N95 (13)
Matthew 2
Mark 1
Luke 4
Acts 5
1 Corinthians 1
NAS (13)
Matthew 2
Mark 1
Luke 4
Acts 5
1 Corinthians 1
NLT (10)
Matthew 3
Mark 3
Luke 2
Acts 7
WEB (15)
Matthew 2
Mark 2
Luke 5
Acts 5
1 Corinthians 1
YLT (13)
Matthew 2
Mark 1
Luke 4
Acts 5
1 Corinthians 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

τύπτω, Il. 11.561, etc.: fut. τύψω Nonn. D. 44.160, Hierocl. Facet. 200: aor. 1 ἔτυψα, τύψα, Il. 13.529, al., Emp. 43, Hdt. 3.64, but rare in Trag. and Att., as A. Eu. 156 (lyr.), [ Lys. ] Fr. 20 S.: Att. fut. τυπτήσω Ar. Nu. 1443, Pl. 21. Pl. Grg. 527a, D. 21.204: aor. 1 ἐτύπτησα first in Arist. Pol. 1274b20 (as v.l.), then Philostr. VS 2.1.8, Aesop. 66, Hierocl. Facet. 86: aor. 2 ἔτῠπον E. Ion 766 (lyr.); part. τετυπόντες Call. Dian. 61 (perh. pf. τετύποντες): pf. τέτῠφα only in Theodos. Can. p.47 H.; τετύπτηκα Poll. 9.129, Philostr. VS 2.10.3: Med., Hdt. 2.61, Plu. Alex. 3, etc., (κατ-) Sapph. 62: aor. 1 ἐτυψάμην Luc. Asin. 14, (ἀπ-) Hdt. 2.40: fut. (in pass. sense) τυπτήσομαι Ar. Nu. 1379: Pass., aor. 1 ἐτύφθην Plu. Galb. 26, Gp. 18.17.7, Hierocl. Facet. 138, Zen. 2.68; ἐτυπτήθην Ph. 2.323: aor. 2 ἐτύπην [ ] Il. 11.191, Pi. N. 1.53, A. Pr. 363, Ar. Ach. 1194 (lyr.), Alciphr. 3.57: pf. τέτυμμαι Il. 13.782, A. Th. 889 (lyr.), Eu. 509 (lyr.), inf. τετύφθαι Hdt. 3.64; τετύπτημαι Luc. Demon. 16, Arg. D. 54: In Att. and LXX the fut. and aor. are supplied by πατάσσω, e.g. τύπτει.. καὶ καταβάλλει πατάξας Lys. 13.71; later sts. by παίω, e.g. ὁ δὲ παίσας ἐπερωτᾷ ποτέρᾳ τετύπτηκεν Poll. 9.129; the pf. by πλήσσω; the Pass. partly (esp. in pf. and aor.) by πλήσσω: a complete paradigm of this verb is given by Theodos. Can. p.43 H., al.:

beat, strike, smite, τύπτουσιν ῥοπάλοισι (sc. τὸν ὄνον) Il. 11.561; ἀμφὶ δέ μιν σφυρὰ τύπτε καὶ αὐχένα δέρμα 6.117; ἴχνια τύπτε πόδεσσι πάρος κόνιν ἀμφιχυθῆναι 23.764; χθόνα τύπτε μετώπῳ Od. 22.86; ἅλα τύπτον ἐρετμοῖς 4.580, 9.104, al.; but in Hom. mostly with weapons of war, [ ξίφει], δουρί, ἄορι, Il. 4.531, 13.529, 20.378; ἐγχείῃσιν 13.782 (Pass.); φασγάνῳ Od. 22.98; σκήπτρῳ τυπεὶς ἐκ τῆσδε χειρός S. OT 811; μάστιγι Lex ap. Aeschin. 1.139 (Pass.): c. acc. cogn., τ. τινὰ σχεδίην (sc. πληγήν) Il. 5.830; πληγὰς τ. τινά Antipho 4.3.1, v. infr. 111.2: the part struck is sts. in acc., γαστέρα γάρ μιν τύψε παρ' ὀμφαλόν Il. 21.180, cf. Pi. N. 9.26, E. Andr. 1150, etc.: with a Pr, Φόρκυνα.. κατὰ γαστέρα τύψε Il. 17.313; ἐγκύμονά τις ἔτυψε κατὰ γαστρός [ Lys. ] l.c.; τ. τινὰ εἰς τὸν ὦμον X. Cyr. 5.4.5; ἐπὶ κόρρης Pl. Grg. 527a; ἐπὶ τὴν σιαγόνα Luke 6:29; τ. χαλκώματα beat pots and pans (to make a noise), Sor. 2.29: abs., strike, τύπτε δ' ἐπιστροφάδην Il. 21.20, cf. Od. 22.308, Ar. Ra. 610; τ. καὶ πνίγων Antipho 4.1.6; Ζέφυρος λαίλαπι τύπτων beating with fury, Il. 11.306, cf. Pi. P. 6.14 (s. v.l.).

2. even of missiles, ἐκ χειρὸς τοῖς λίθοις τύπτοντες Plb. 3.53.4; whereas Hom. opposes τύπτειν to βάλλειν, δουρὶ τυπεὶς ἢ βλήμενος ἰῷ Il. 11.191 = 206, cf. 15.495, al.

3. later, sting, ὄφις υ' ἔτυψε μικρός Anacreont. 33.10; ὑπὸ σφηκῶν τύπτεσθαι X. HG 4.2.12, cf. Gp. l.c.; πόδα κάκτος τ. Theoc. 10.4; οἱ βασιλεῖς [μελιττῶν].. οὐ τύπτουσιν Arist. HA 553b6.

4. metaph., τὸν δ' ἄχος ὀξὺ κατὰ φρένα τύψε βαθεῖαν sharp grief smote him to the heart, Il. 19.125; Καμβύσεα ἔτυψε ἡ ἀληθείη Hdt. 3.64; ἔτυπεν ὀδύνα με πλευμόνων ἔσω E. Ion 766 (lyr.); ξυμφορᾷ τετυμμένος A. Eu. 509 (lyr.); ἀνίαισι τυπείς Pi. N. 1.53; τύπτειν τὴν συνείδησίν τινος ἀσθενοῦσαν wound his conscience, 1 Corinthians 8:12; of divine punishment, ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ τύπτων LXX Ezekiel 7:6(9); τύπτειν σε μέλλει ὁ θεός Acts 23:3.

5. strike a coin, ἐξ ἀργύρου τυπτόμενον νόμισμα Hero *Mens. 60. II Med. τύπτομαι, beat, strike oneself, esp., like κόπτομαι, beat one's breast for grief, Hdt. 2.61: c. acc. pers., mourn for a person, ib. 42, 132.

III Pass., to be beaten, struck, or wounded, δουρὶ τυπείς Il. 11.191; ὑπὸ δουρί ib. 433; δορὸς ὕπο Ar. Ach. 1194 (lyr.); κράτων τυπτομένων Od. 22.309.

2. c. acc. cogn., receive blows or wounds, ἕλκεα.. ὅσσ' ἐτύπη Il. 24.421; τύπτομαι πολλάς (sc. πληγάς) I get many blows, Ar. Nu. 972 (anap.), cf. Pax 644 (troch.), Ra. 636, Lex ap. Aeschin. 1.139: c. dat., καιρίῃ (sc. πληγῇ) τετύφθαι Hdt. 3.64; v. supr. 1.1.

Thayer's Expanded Definition

τύπτω; imperfect ἔτυπτον; present passive infinitive τύπτεσθαι; from Homer down; the Sept. for חִכָּה; to strike, smite, beat (with a staff, a whip, the fist, the hand, etc.): τινα, Matthew 24:49; Luke 12:45; Acts 18:17; Acts 21:32; Acts 23:3; τό στόμα τίνος, Acts 23:2; τό πρόσωπον τίνος, Luke 22:64 (here L brackets; T Tr WH omit the clause); τινα ἐπί (Tdf. εἰς) τῇ σιαγόνα, Luke 6:29; εἰς τήν κεφαλήν τίνος, Matthew 27:30; (τήν κεφαλήν τίνος, Mark 15:19); ἑαυτῶν τά στήθη (Latinplangere pectora), of mourners, to smite their breasts, Luke 23:48; also ἔτυπτεν εἰς τό στῆθος, Luke 18:13 (but G L T Tr WH omit εἰς). God is said τύπτειν to smite one on whom he inflicts punitive evil, Acts 23:3 (Exodus 8:2; 2 Samuel 24:17; Ezekiel 7:9; 2 Macc. 3:39). to smite metaphorically, i. e. to wound, disquiet: τήν συνείδησιν τίνος, one's conscience, 1 Corinthians 8:12 (ἵνα τί τύπτει σε καρδία σου; 1 Samuel 1:8; τόν δέ ἄχος ὀξύ κατά φρένα τυψε βαθεῖαν, Homer, Iliad 19, 125; Καμβυσεα ἐτυψε ἀληθηιη τῶν λόγων, Herodotus 3, 64).


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

τύπτω ,

[in LXX chiefly for hi.;]

to strike, smite, beat: c. acc, Matthew 24:49, Mark 15:19, Luke 12:45, Acts 18:17; Acts 21:32; Acts 23:2-3; of mourners, τὰ στήθη , Luke 18:13; Luke 23:48; ἐπὶ τ . σιαγόνα , Luke 6:29; εἰς τ . κεφαλήν , Matthew 27:30. Metaph., of God inflicting evil: Acts 23:3 (cf. Exodus 8:2, Ezekiel 7:9, al.); of disquieting conscience, 1 Corinthians 8:12.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

";remembrance,"; especially as prompted from without (see Ellicott ad 2 Timothy 1:5) : cf. P Oxy XII. 1593.6 (iv/A.D.) περὶ ὃ íι ý οἶδες οὐδεμίαν ὑπόμνησίν μοι ἐδηλώσας, ";you have not put me in remembrance of what you know"; : cf. 2 Peter 1:13; 2 Peter 3:1.

For ὑπόμνημα, not in the NT, we may cite P Lille 8.1 (iii/B.C.) where the word is used of a ";reminder"; addressed to a strategus with reference to an ἔντευξις already presented to him, P Petr III. 51.3 (iii/A.D.) τὰ ἴδια ὑπομνήματα, ";his private memoranda,"; and P Oxy I. 68.5 (A.D. 131) ἀντίγραφον οὗ οὐ [δεόν ]τως ἐτελείωσεν τῷ καταλογείῳ ὑπο [μνή ]ματος, ";a copy of a memorandum which he has wrongfully executed in the record office"; (Edd.), and similarly .31. In P Fay 28.12 (A.D. 150–1) ( = Selections, p. 82) the word refers to the official ";intimation"; of a birth—τὸ τῆς ἐπιγενήσεως ὑπόμνημα, and in P Tebt II. 300 verso (A.D. 151) of a death—ὑπόμ (νημα) τελευτ (ῆς) Ψύφις Παώπις. For ὑπομνηματισμός, the official ";minute"; of court proceedings, cf. P Oxy I. 37i. 1 (A.D. 49) ( = Selections, p. 48). See further Laqueur Quaestiones, p. 8 ff.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
ετυπτε ετύπτε έτυπτε ἔτυπτε έτυπτεν ἔτυπτεν ετυπτον έτυπτον έτυπτόν ἔτυπτον τυπτε τύπτει τυπτειν τυπτείν τύπτειν τύπτεις τυπτεσθαι τύπτεσθαι τύπτετε τύπτοντα τύπτοντά τύπτοντάς τυπτοντες τύπτοντες τυπτοντι τύπτοντί τύπτοντος τύπτουσιν τύπτω τύπτων τυραννεί τυραννίδες etupten etupton etypten étypten etypton étypton tuptein tuptesthai tuptontes tuptonti typtein týptein typtesthai týptesthai typtontes týptontes typtonti týptontí
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile