Lectionary Calendar
Sunday, May 26th, 2024
Trinity Sunday
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #639 - ἀπορέω

Transliteration
aporéō
Phonetics
ap-or-eh'-o
Root Word (Etymology)
from a compound of (G1) (as a negative particle) and the base of (G4198)
Parts of Speech
verb
TDNT
None
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
ἀποπνίγω
 
Next Entry
ἀπορία
Definition   
Thayer's
  1. to be without resources, to be in straits, to be left wanting, to be embarrassed, to be in doubt, not to know which way to turn
  2. to be at a loss with one's self, be in doubt
  3. not to know how to decide or what to do, to be perplexed
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1742 ‑ דַּוָּי (dav‑voy');  2637 ‑ חָסֵר (khaw‑sare');  4134 ‑ מוּךְ (mook);  5968 ‑ עָלַף (aw‑laf');  6565 ‑ פָּרַר (paw‑rar');  6887 ‑ צָרַר (tsaw‑rar');  7909 ‑ שַׁכֻּל (shak‑kool', shak‑kool');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (4)
John 1
Acts 1
2 Corinthians 1
Galatians 1
NAS (8)
Mark 1
Luke 1
John 1
Acts 2
2 Corinthians 1
Galatians 2
HCS (6)
Mark 1
Luke 1
John 1
Acts 1
2 Corinthians 1
Galatians 1
BSB (6)
Mark 1
Luke 1
John 1
Acts 1
2 Corinthians 1
Galatians 1
ESV (4)
John 1
Acts 1
2 Corinthians 1
Galatians 1
WEB (5)
John 1
Acts 2
2 Corinthians 1
Galatians 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἀπορέω

(A), Ion. for ἀφοράω.

ἀπορ-έω

(B), Lacon. 1 pl. ἀπορίομες X. HG 1.1.23: aor. ἠπόρησα Th. 1.63, etc.: pf. ἠπόρηκα Pl. Sph. 244a, etc.: Pass., fut. ἀπορηθήσομαι (συν-) S.E. M. 10.5, but Med. in pass. sense ἀπορήσομαι Arist. MM 1200a11: aor. ἠπορήθην, pf. ἠπόρημαι, both in act. and pass. sense (v. infr.):

I to be ἄπορος, i. e. without means or resource: hence,

1. to be at a loss, be in doubt, be puzzled, mostly folld. by relat. clause, ἀ. ὅκως διαβήσεται Hdt. 1.75; ὅτῳ τρόπῳ διασωθήσεται Th. 3.109; ὅ τι λέξω δ' ἀπορῶ S. OT 486 (lyr.); ἀ. ὅπῃ, ὁπόθεν, ὅποι, Th. 1.107, 8.80, X. HG 5.4.44; ὅτι χρὴ ποιεῖν Id. Cyr. 4.5.38; τίνα χρὴ τρόπον.. D. 3.3; ἀ. εἰ.. Pl. Prt. 326e; πότερα.. X. Mem. 1.4.6; ἀ. ὁποτέραν τῶν ὁδῶν τράπηται ib. 2.1.21; ἀ. μή.. fear lest.., Pl. Alc. 2.142d: with acc.added, ἀ. τὴν ἔλασιν ὅκως διεκπερᾷ to be at a loss about his march, how to cross, Hdt. 3.4: c. acc. only, ἀ. τὴν ἐξαγωγήν to be at a loss about it, Id. 4.179, cf. Ar. Ec. 664, Pl. Prt. 348c, al.: also c. inf., to be at a loss how to do, Ar. V. 590, Pl. Plt. 262e, Lys. 9.7: also ἀ. περί τινος Pl. Phd. 84c, Grg. 462b, al.; ἀ. διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτημάτων ὅθεν ἄρξομαι And. 4.10; ἐς πολλά S. Tr. 1243: abs., Hdt. 6.134; οὐκ ἀπορήσας without hesitation, Id. 1.159; τὸ δ' ἀπορεῖν ἀνδρὸς κακοῦ E. HF 106, etc.: Med. used like Act., Hdt. 2.121. γ; ὡς ἠπόρημαι.. τάδε E. IA 537; ἠπορούμην ὅτι χρησαίμην Lys. 3.10, cf. Pl. Prt. 321c: so in aor. Pass., πολλὰ.. ἀπορηθείς D. 27.53.

2. in Dialectic, start a question, raise a difficulty, ἀπορία ἣν ἀπορεῖς Pl. Prt. 324d; ἀ. περί τινος Arist. Ph. 194a15, al.; τὰ αὐτὰ περί τινος Metaph. 1085a35; ἀ. πότερον.. Pol. 1283b36; ἀπορήσειε δ' ἄν τις τί.. EN 1096a34, cf. 1145b21, Plb. 1.64.1, al.: Pass., τὸ ἀπορούμενον, τὸ ἀπορηθέν, the difficulty just started, the puzzle before us, Pl. Sph. 243b, Lg. 799c, cf. Hp. VM 1; τὰ ἠπορημένα Arist. Pol. 1281a38; ἀπορεῖται there is a question or difficulty, πότερον.. Id. EN 1c99 b9; μή.. ib. 1159a6.

3. Pass., of things, to be left wanting, left unprovided for, τῶν δεομένων γίγνεσθαι οὐδὲν ἀπορεῖται X. Lac. 13.7, cf. Oec. 8.10; to fail, turn out a failure, opp. εὐπορεῖσθαι, Hp. Art. 47.

II c. gen. rei, to be at a loss for, in want of, ἀπορεῖς δὲ τοῦ σύ; S. Ph. 898; ἀλφίτων Ar. Pax 636; πάντων Id. Pl. 531; τροφῆς Thuc. 8.81; ξυμμάχων X. Cyr. 4.2.39; τοσαύτης δαπάνης Id. Mem. 1.3.5; λόγων Pl. Smp. 193e: Med., Id. Lg. 925b.

III ἀ. τινί to be at a loss by reason of, by means of something, X. An. 1.3.8, Isoc. 4.147. to be in want, be poor, opp. εὐπορέω, in Med., ὅταν ἀπορῆταί τις Antiph. 123, but Act., Timocl. 11, E. Fr. 953.19; opp. πλουτέω, Pl. Smp. 203e: Pass., ἄνθρωπος ἠπορημένος Com.Adesp. 249. Chiefly Prose and Com.; never in A., thrice in S., twice in E.

Thayer's Expanded Definition

ἀπορέω, ἀπόρω: imperfect 3 person singular ἠπόρει (Mark 6:20 T WH Tr marginal reading); (present middle ἀποροῦμαι); to be ἄπορος (from alpha privative and πόρος a transit, ford, way, revenue, resource), i. e. "to be without resources, to be in straits, to be left wanting, to be embarrassed, to be in doubt, not to know which way to turn"; (imperfect in Mark 6:20 (see above) πολλά ἠπόρει he was in perplexity about many things or much perplexed (cf. Thucydides 5, 40, 3; Xenophon, Hell. 6, 1, 4; Herodotus 3, 4; 4, 179; Arlstot. meteorolog. 1, 1); elsewhere) middle, to be at a loss with oneself, be in doubt; not to know how to decide or what to do, to be perplexed: absolutely 2 Corinthians 4:8; περί τίνος, Luke 24:4 L T Tr WH; περί τίνος τίς λέγει, John 13:22; ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν I am perplexed about you, I know not how to deal with you, in what style to address you, Galatians 4:20; ἀπορούμενος ἐγώ εἰς (T Tr WH omit εἰς) τήν περί τούτου (τούτων L T Tr WH) ζήτησιν I being perplexed how to decide in reference to the inquiry concerning him (or these things), Acts 25:20. (Often in secular authors from Herodotus down; often also in the Sept.) (Compare: διαπορέω, ἐξαπορέω.)


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἀπορέω , -

(< ἄπορος , - neg., πόρος , a way, resource),

[in LXX for H6887, H4134, etc.;]

to be at a loss, be perplexed: absol., Mark 6:20 (ἐποίει , R, mg.); mid., be in doubt: absol., 2 Corinthians 4:8; c. acc, Acts 25:20; seq. περί , Luke 24:4; ἐν , Galatians 4:20; περὶ τίνος λέγει , John 13:22.†

SYN.: διαπορέω G1280, διακρίνομαι G1252, διστάζω G1365, μετεωρίζομαι G3349 (v. DCG, i, 491).


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

P Oxy III. 472.8 (c. A.D. 130) ὑπὸ δανειστῶν ὤλλυτο καὶ ἠπόρει, ";he was ruined by creditors and at his wit’s end"; (Edd.) : cf. the Christian letter of a servant to his master regarding the illness of his mistress, P Oxy VI. 939.24 (iv/A.D.). (= Selections, p. 130) νῦν δὲ πῶς πλίονα γράψω περὶ αὐτῆς ἀπορῶ, ἔδοξεν μὲν γὰρ ὡς προεῖπον ἀνεκτότερον ἐσχηκέναι, ";but now I am at a loss how to write more regarding her, for she seems, as I said before, to be in a more tolerable state."; Syll 303.18 (Abdera, c. B.C. 166) ἀρατὴν ἅμα καὶ σωτήριον [περὶ τῶ ]ν ἀπορουμένων ἀεὶ π [ρο ]τιθέντες γνώμην ";perplexed matters"; (passive). The adj. ἄπορος, from which the verb is a denominative, occurs in the sense ";without resources,"; which may be absolute or relative. Thus P Ryl II. 75.5 (late ii/A.D.) Ἀρχ ̣[έλ ]α ̣ο ̣ς ῥήτωρ εἶπεν · Ἄπορός ἐστιν ὁ Γλύκων καὶ ἐχίσταται ";G. has no revenue and resigns his property"; : so the editors render, explaining in the introduction the legal conditions of what answers roughly to a bankruptcy certificate. In P Lond 911.1 (A.D. 149) (= III. p. 127, Selections, p. 80) the editors, following Wilcken’s original suggestion, incline to make γραφῆς ἀπόρων ";a certificate of poverty,"; qualifying for ἐπιμερισμὸς ἀπόρων, ";poor relief."; Now Wilcken makes it rather a list of men who have insufficient πόρος, ";income,"; for the performance of public ";liturgies,"; entailing an additional levy, ἐπιμερισμὸς ἀπόρων, upon the εὔποροι : see Archiv iv. p. 545, also p. 548, where Wilcken points out (on P Lond 846.9 ff., = III. p. 131) that the ἄπορος is no pauper, but a weaver depending on his craft for livelihood, which he claims to be insufficient to qualify him for the presbyterate of a village. If this interpretation be adopted, it can readily be applied to three passages in P Fay where the same tax is mentioned—viz., 53.5 (A.D. 110–1), 54.13 (A.D. 117–8), and 256 (ii/A.D.)—and also to BGU III. 881.7 (ii/A.D) as amended in Berichtigungen, p. 7, ἐπι (μερισμοῦ) ἀπόρω (ν). See also under ἀπορία.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
απορεισθαι ἀπορεῖσθαι απορηθείς απορηθήσεται απορήσει απορουμαι απορούμαι ἀποροῦμαι απορουμένη απορουμένης απορουμενοι απορούμενοι ἀπορούμενοι απορουμενος απορούμενος ἀπορούμενος ηπορει ἠπόρει ηπορείτο aporeisthai aporeîsthai aporoumai aporoûmai aporoumenoi aporoúmenoi aporoumenos aporoúmenos eporei epórei ēporei ēpórei
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile