Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #2048 - ἔρημος

Transliteration
érēmos
Phonetics
er'-ay-mos
Origin
of uncertain affinity
Parts of Speech
TDNT
2:657,255
Definition
Thayer's
 1. solitary, lonely, desolate, uninhabited
  1. used of places
   1. a desert, wilderness
   2. deserted places, lonely regions
   3. an uncultivated region fit for pasturage
  2. used of persons
   1. deserted by others
   2. deprived of the aid and protection of others, especially of friends, acquaintances, kindred
   3. bereft 1b
  3. of a flock deserted by the shepherd 1b
  4. of a woman neglected by her husband, from whom the husband withholds himself
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1116 ‑ בּוּם (baw‑maw');  2717 ‑ חָרַב (khaw‑rab', khaw‑rabe');  3452 ‑ יְשִׁימוֹן (yesh‑ee‑mone');  3582 ‑ כָּחַד (kaw‑khad');  4057 ‑ מִדְבָּר (mid‑bawr');  4057 ‑ מִדְבָּר (mid‑bawr');  4180 ‑ מוֹרָשׁ (mo‑rawsh');  4923 ‑ מְשַׁמָּה (mesh‑am‑maw');  5045 ‑ נֶגֶב (neh'‑gheb);  6160 ‑ עֲרָבָה (ar‑aw‑baw');  6723 ‑ צִיָּה (tsee‑yaw');  8074 ‑ שָׁמֵם (shaw‑mame');  8414 ‑ תֹּהוּ (to'‑hoo);  
Frequency Lists  
 1. Book
 2. Word
 3. Parsing
KJV (50)
Matthew
8
Mark
9
Luke
12
John
5
Acts
9
1 Corinthians
1
Galatians
1
Hebrews
2
Revelation
3
NAS (49)
Matthew
8
Mark
9
Luke
11
John
5
Acts
9
1 Corinthians
1
Galatians
1
Hebrews
2
Revelation
3
HCS (48)
Matthew
8
Mark
9
Luke
10
John
5
Acts
9
1 Corinthians
1
Galatians
1
Hebrews
2
Revelation
3
BSB (48)
Matthew
8
Mark
9
Luke
10
John
5
Acts
9
1 Corinthians
1
Galatians
1
Hebrews
2
Revelation
3
ESV (45)
Matthew
7
Mark
9
Luke
8
John
5
Acts
9
1 Corinthians
1
Galatians
1
Hebrews
2
Revelation
3
WEB (50)
Matthew
8
Mark
9
Luke
12
John
5
Acts
9
1 Corinthians
1
Galatians
1
Hebrews
2
Revelation
3
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἐρῆμος, ον,

fem. ἐρήμη Od. 3.270, S. OC 1719 (lyr.), Ant. 739, Tr. 530 (lyr.), and in the phrase δίκη ἐρήμη (v. infr. III): Att. ἔρημος, ον, acc. to Hdn.Gr. 2.938: Comp. -ότερος Th. 3.11, Lys. 29.1, etc.: Sup. -ότατος Hdt. 9.118:

I desolate, lonely, solitary,

1 of places, ἐς νῆσον ἐρήμην Od. 3.270; χῶρος Il. 10.520; τὰ ἐ. τῆς Λιβύης the desert parts.., Hdt. 2.32, cf. Th. 2.17; ἡ ἐρῆμος (sc. χώρα) Hdt. 4.18; ἡ ἐρήμη Ael. NA 7.48: pl., ib. 3.26; empty, πνύξ Ar. Ach. 20.

2. of personsor animals, τὰ δ' ἐρῆμα φοβεῖται (i.e. the sheep), Il. 5.140; ξέρξην ἔ. μολεῖν A. Pers. 734 (troch.); ἧσθαι δόμοις ἔ. Id. Ag. 862; πόρτις ἐρήμα S. Tr. 530 (lyr.); ἔ. κἄφιλος Id. Ph. 228; τὸν θεὸν ἔ. ἀπολιπόντε Ar. Pl. 447; freq. of poor, friendless persons, And. 4.15, etc.; ἐρημότεροι, opp. δυνατώτεροι, Th. 3.11; οὐκ ὢν οὔτε τῶν ἐρημοτάτων οὔτε τῶν ἀπόρων κομιδῇ D. 21.111; εἰς ὀρφανὰ καὶ ἔ. ὑβρίζειν Pl. Lg. 927c; ὄρνιθες solitary, not gregarious, Plu. Caes. 63: neut. as Adv., ἔρημα κλαίω I weep in solitude, E. Supp. 775; ἔρημον ἐμβλέπειν to look vacantly, Ar. Fr. 456.

3. of conditions, πλάνος S. OC 1114.

II c. gen.,

1. reft of, void or destitute of, [χώρη] ἐ. πάντων Hdt. 2.32; ἀνθρώπων Id. 4.17, cf. 18; ἀνδρῶν Id. 6.23, S. OT 57; Ἀθηναίων Hdt. 8.65; στέγαι φίλων ἔ. S. El. 1405; Πειραιᾶ ἔ. ὄντα νεῶν Th. 8.96; τῇ ἦν ἐρημότατον τῶν πολεμίων (sc. τὸ τεῖχος) Hdt. 9.118; [τὰ γεγραμμένα] ἀπόντος τοῦ γράψαντος ἔρημα τοῦ βοηθήσοντός ἐστιν Isoc. Ephesians 1:3; θεῶν ἔρημα εἶναι πάντα Pl. Lg. 908c.

2. of persons, bereft of, συμμάχων Hdt. 7.160; πατρός S. OC 1719 (lyr.); πατρὸς ἢ μητρός Pl. Lg. 927d; πρὸς φίλων S. Ant. 919; so ἔ. οἶκος a house without heirs, Isa 7.31.

3. with no bad sense, wanting, without, ἐσθὴς ἐρῆμος ὅπλων Hdt. 9.63; free from, ἀνδρῶν κακῶν ἔρημος πόλις Pl. Lg. 862e.

III ἐρήμη, rarely ἔρημος (with or more commonly without γραφή, δίκη, δίαιτα), ,

1. an undefended action, in which one party does not appear, and judgement goes against him by default, ἤλπιζε.. τὴν γραφὴν..ἐρήμην ἔσεσθαι would be undefended, Antipho 2.1.7; ἐρήμῃ δίκῃ θάνατον καταγιγνώσκειν τινός Th. 6.61; δίκην εἷλον ἐρήμην I got judgement by default, D. 21.81; ἐρήμην αὐτὸν λαβόντες..εἷλον Lys. 20.18; τὴν ἔρημον δεδωκότα having given it by default in one's favour, D. 21.85; ἔρημον ὦφλε δίκην he let it go by default, ib.87, cf. Antipho 5.13; ἐρήμην τινὸς καταγνῶναι τὴν δίαιταν D. 33.33; ἐρήμην καταδιαιτῆσαί τινος Id. 40.17; γενομένης ἐρήμου κατὰ Μειδίου Test. ap. eund. 21.93; ἐρήμην κατηγορεῖν to accuse in a case where there was no defence, Pl. Revelation 18:1-24 c, cf. D. 21.87; ἐρήμην or ἐξ ἐρήμης κρατεῖν, Luc. Anach. 40, JTr. 25; ἁλῶναι Id. Tox. 11, etc.

2. unclaimed, vacant, Arist. Ath. 43.4, EN 1125b17, Isa 3.61.

3. for ἐρήμας τρυγᾶν v. sub τρυγάω.

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἔρημος

(in older Gk. ἔρῆμος ), -ον ,

[in LXX chiefly for H4057;]

solitary, lonely, desolate, deserted:

(a) of persons, γυνή , Galatians 4:27 (LXX);

(b) of places, Matthew 14:13; Matthew 14:15; Matthew 23:38 (WH, om.), Mark 1:36; Mark 6:32, Luke 4:42; Luke 9:12, al.; as subst., ἡ ἔ . (sc. χώρα ; as in Hdt., ii, 32, al.), the desert, Matthew 3:1; Matthew 3:3, Mark 1:3-4, John 3:14, al.; pl., αἱ ἔ ., desert places, Luke 1:80; Luke 5:16; Luke 8:29.


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

P Lille I. 26.3 (iii/B.C.) ἡ κώμη ἔρημος διὰ τὸ πλείω χρόνον μὴ βεβρέχθαι, ";the village deserted because for long there has been no inundation,"; P Tebt II. 308.4 (A.D. 174) ̣ρ ̣η ̣μου αἰγιαλοῦ, ";desert shore,"; OGIS 580.7 (A.D. 367–75) τὸν τόπον. . . πρότερον ἀγνοούμενον καὶ ἔρημον. For the legal use of the adj. to denote judgment going ";by default"; owing to the non-appearance of the accused party, cf. P Hib I. 32.8 (B.C. 246) Νεοπτολέμου Μακεδόνος ι ̣̔̓δ ̣ι ̣[ ]του τ [ῶν ] Ἀντιόχου πρὸς καταδίκην ἔρημον ὕβρεως πρὸς (δραχμάς) σ ̄, ";(property of) Neoptolemus, Macedonian, a private in Antiochus’ troop, who had been condemned by default for violence to a fine of 200 drachmae"; (Edd.) : cf. Chrest. II. i. p. 18 n..3 On the accent of ἔρημος see Brugmann-Thumb Gr. p. 185. The adj. survives in MGr = ";lonely,"; ";forsaken"; : cf. also the Klepht ballad, Abbott Songs, p. 18.13, where τἄρημα τ᾽ ἄρματα τἄρημα τὰ τσαπράζια = ";the wretched arms, the wretched knee-plates."; The form ἔρμος (by stress of accent) is also found.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
έρημα έρημά έρημοι ερημοις ερήμοις ἐρήμοις ερημον ερήμον έρημον ἔρημον ερημος ερημός έρημος έρημός ἔρημος Ἔρημός ερημου ερήμου ἐρήμου ερημους ερήμους ἐρήμους ερημω ερήμω ἐρήμῳ ερήμων ηρήμου eremo erēmō erḗmoi erḗmōi eremois erēmois erḗmois eremon erēmon éremon érēmon eremos erēmos éremos Éremós érēmos Érēmós eremou erēmou erḗmou eremous erēmous erḗmous
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2021. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
ἐρημία
Next Entry
ἐρημόω