Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #1987 - ἐπίσταμαι

Transliteration
epístamai
Phonetics
ep-is'-tam-ahee
Origin
apparently a middle voice of (G2186) (with (G3563) implied)
Parts of Speech
Verb
TDNT
None
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
ἐπισπάομαι
 
Next Entry
ἐπιστάτης
Definition   
Thayer's
  1. to put one's attention on, fix one's thoughts on, to turn one's self or one's mind to, put one's thought upon a thing
    1. to be acquainted with, to understand
    2. to know
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 995 ‑ בִּין (bene);  3045 ‑ יָדַע (yaw‑dah');  5341 ‑ נָצַר (naw‑tsar');  7919 ‑ שָׂכַל (saw‑kal');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (14)
Mark 1
Acts 9
1 Timothy 1
Hebrews 1
James 1
Jude 1
NAS (16)
Mark 1
Acts 11
1 Timothy 1
Hebrews 1
James 1
Jude 1
HCS (14)
Mark 1
Acts 9
1 Timothy 1
Hebrews 1
James 1
Jude 1
BSB (14)
Mark 1
Acts 9
1 Timothy 1
Hebrews 1
James 1
Jude 1
ESV (13)
Mark 1
Acts 9
1 Timothy 1
Hebrews 1
James 1
WEB (14)
Mark 1
Acts 9
1 Timothy 1
Hebrews 1
James 1
Jude 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἐπίστᾰμαι,

2 pers. -ασαι A. Pr. 376, 982, S. El. 629, Pl. Euthd. 296a, but ἐπίστᾳ Pi. P. 3.80, A. Eu. 86, 581, ἐπίστῃ Thgn. 1085, PCair.Zen. 41.19 (iii B.C.), Ion. ἐπίστεαι ἐξ-) Hdt. 7.135; imper. ἐπίστασο ib. 29, 209, A. Pr. 840, 967, PCair.Zen. 57.4 (iii B.C.), etc., but ἐπίσταο v.l. in Hdt. 7.209, contr. ἐπίστω S. OT 658, etc.; subj. Ion. ἐπιστέωμαι Hdt. 3.134, Att. ἐπίστωμαι Pl. Euthd. 296a: impf. ἠπιστάμην A. Pr. 267, etc.; without augm. ἐπίστατο Il. 5.60: Hdt. has ἐπ- 5.42 (v.l. ἠπ-), ἠπ- 3.139; Ion. 3 pl. ἠπιστέατο or ἐπιστέατο 8.132: fut. ἐπιστήσομαι Il. 21.320, etc.: aor. 1 ἠπιστήθην Hdt. 3.15, Pl. Lg. 687a.

I

1. know how to do, be able to do, capable of doing, c. inf., οὐδέ οἱ ὀστέ' ἐπιστήσονται Ἀχαιοὶ ἀλλέξαι Il. 21.320, cf. Od. 13.207, Sapph. 70, etc.: Hom. has it both of intellectual power, ὅς τις ἐπίσταιτο ᾗσι φρεσὶν ἄρτια βάζειν Il. 14.92; ἐπιστάμεναι σάφα θυμῷ Od. 4.730; and of artistic skill, ὃς χερσὶν ἐπίστατο δαίδαλα πάντα τεύχειν Il. 5.60: freq. in Trag. and Att., οὔπω σωφρονεῖν ἐπίστασαι A. Pr. 982, cf. 1032, S. OT 589; πένεσθαι δ' οὐκ ἐ. δόμος A. Ag. 962; ... θεοὺς σέβειν E. Hipp. 996, cf. Alc. 566; κιθαρίζειν οὐκ ἐ. Ar. V. 989, cf. Pl. Smp. 223d, R. 420e, al.: without inf., σῷζ ὅπως ἐπίστασαι as best you can, A. Pr. 376, cf. Eu. 581.

2.. to be assured, feel sure that.., τοῦτον ἐπίστανται πλεῖστα εἰδέναι Heraclit. 57, cf. Hdt. 3.134, 139, 6.139, al.: folld. by ὡς, Id. 1.122.

II.

1. c. acc., understand a matter, know, be versed in or acquainted with, πολλὰ δ' ἐπίστατο ἔργα Il. 23.705, cf. Od. 2.117; Μουσέων δῶρον Archil. 1; τὴν τέχνην Hdt. 3.130; τὸ μέλλον A. Pers. 373; ἐμπειρίᾳ ἐ. τὴν ναυτικήν Th. 4.10; τὰς φύσεις ὑμῶν Id. 7.14; πάσας τὰς δημιουργίας Pl. R. 598c; ἔγωγε γράμματ' οὐδ' ἐ. Cratin. 122; τὸ μὴ ἐ. γράμματα illiteracy, PRyl. 73.19 (i B.C.), etc.; ἐ. ἱερατικὰ καὶ Αἰγύπτια γράμματα PTeb. 291.41 (ii A.D.); ἐ. μύθους τοὺς Αἰσώπου know them by heart, Pl. Phd. 61b, cf. Grg. 484b: also with an Adv., Συριστὶ ἐ. know Syrian, X. Cyr. 7.5.31; with acc. and inf. conjoined, A. Eu. 276; with inf. to expl. the acc., ἔργον δὲ μοῦνον ἐσθίειν ἐ. Semon. 7.24, cf. Archil. 65.

2.. after Hom., know as a fact, know for certain, ἐπισταμένοισι εὖ οὐκ ἄν τις λέγοι Hdt. 7.8. ά, etc.; used convertibly with εἰδέναι, Pl. Tht. 163b, Arist. APr. 66b31, Ph. 184a10; even χάριν ἐ., = χάριν εἰδέναι, Jul. Or. 8.246c (but sts. εἰδέναι is general, ἐπίστασθαι being confined to scientific knowledge (ἐπιστήμη), διὰ τὸ εἰδέναι τὸ ἐπίστασθαι ἐδίωκον Arist. Metaph. 982b21): freq.strengthd., εὖ ἐ. Hdt.l.c.; σαφῶς ἐ. A. Pr. 840, etc.: most freq. c. acc., τὰ διαφέροντα ἐ. And. 4.19, etc.; also ἐ. περί τινος Hdt. 2.3, Th. 6.60; περὶ θεῶν E. Fr. 795.4: folld. by a dependent clause, τί σφιν χρήσηται ἐ. Thgn. 772; ἐ. ὅτι.., or ἐ. τοῦτο, ὅτι.., Hdt. 1.3, 156, etc.; ὡς.. A. Pers. 599; τοῦτ' ἐπίστασ', ὡς S. Aj. 1370; ἐ. αὐτὸν οἷς ψωμίζεται Ar. Eq. 715, etc.

3.. rarely, know a person, Ἀρίγνωτον γὰρ οὐδεὶς ὅστις οὐκ ἐ. Ar. Eq. 1278, cf. Muson. Fr. 3p.12H., Luc. Asin. 1; τὸν Ἰησοῦν γινώσκω καὶ τὸν Παῦλον ἐ. Acts 19:15; but ὁ παῖς τοὺς τεκόντας οὐκ ἐ. does not know who they are, E. Ion 51.

III.

1. c. part., in Prose and Trag., know that one is, has, etc., εὖ ἐ. αὐτὸς σχήσων Hdt. 5.42; ἐσθλὸς ὢν ἐπίστασο S. Aj. 1399, cf. Th. 2.44; also ὡς ὧδ' ἐχόντων τῶνδ' ἐ. σε χρή S. Aj. 281; ὡς φανέν γε τοὔπος ὧδ' ἐ. Id. OT 848: c. dupl. acc., ἑαυτοὺς Φαυστύλου ἠπιστάμεθα παῖδας (sc. ὄντας) Plu. Ru 7: c.acc. et inf., S. Ant. 1092, Lys. Fr. 53.1.. pres. part. ἐπιστάμενος, η, ον, freq. as Adj., knowing, understanding, skilful, ἀνδρὸς ἐ. Od. 14.359; χαλεπὸν ἐ. περ ἐόντι Il. 19.80; καὶ μάλ' ἐ. Od. 13.313; even of a dancer's feet, θρέξασκον ἐπισταμένοισι πόδεσσι Il. 18.599: also c.gen., φόρμιγγος ἐ. καὶ ἀοιδῆς skilled, versed in them, Od. 21.406: and c. dat., ἄκοντι Il. 15.282: hence,

2.. Adv. ἐπιστᾰμένως skilfully, expertly, 7.317, Hes. Th. 87, etc.; εὖ καὶ ἐ. Il. 10.265, Od. 20.161, Hes. Op. 107; ἐ. πίνειν Thgn. 212; also in Prose, X. Cyr. 1.1.3, A.D. Adv. 146.7, Vett. Val. 298.2: c. inf., with knowledge how to.., Epicur. Nat. 14.4. (Since ἐφίστημι τὸν νοῦν is used in the sense of ἐπίσταμαι, attend, observe, it is prob. that ἐπίσταμαι is merely an old med. form of ἐφίστημι, cf. Arist. Ph. 247b11 τῷ γὰρ ἠρεμῆσαι καὶ στῆναι τὴν διάνοιαν ἐπίστασθαι.. λέγομεν, and v. ἐπίστασις 11.2.)

Thayer's Expanded Definition

ἐπίσταμαι (seems to be the Ionic form of the middle of ἐφίστημι. Isocrates, Aristotle, others, also use ἐπιστῆσαι τήν διάνοιαν, τόν νοῦν, ἑαυτόν for to put one's attention on, fix one's thoughts on; indeed, the simple ἐπιστῆσαι is used in the same sense, by an ellipsis analogous to that of τόν νοῦν with the verbs προσέχειν, ἐπέχειν, and of τήν ὄψιν with προσβάλλειν; see Lobeck ad Phryn., p. 281f Hence, ἐπίσταμαι is properly, to turn oneself or one's mind to, put one's thought upon a thing); from Homer down; the Sept. chiefly for יָדַע ; (cf. German sich worauf verstehen);

a. to be acquainted with: τί, Acts 18:25; James 4:14; Jude 1:10; τινα, Acts 19:15; with reference to what is said or is to be interpreted, to understand: Mark 14:68; 1 Timothy 6:4.

b. to know: περί τίνος, Acts 26:26; followed by an accusative with a participle Acts 24:10 (Winers Grammar, 346 (324); Buttmann, 301 (258)); followed by ὅτι, Acts 15:7; Acts 19:25; Acts 22:19; followed by ὡς, Acts 10:28; by πῶς, Acts 20:18; by ποῦ, Hebrews 11:8. (Synonym: see γινώσκω.)

STRONGS NT 1987a: ἐπίστασις ἐπίστασις, ἐπιστασεως, (ἐφίστημι, ἐφισταμαι), an advancing, approach; incursion, onset, press: τῆς κακίας (Vulg. malorum incursio), 2 Macc. 6:3, where cf. Grimm; used of the pressure of a multitude asking help, counsel, etc., τίνι (on which dative cf. Winers Grammar, § 31, 3; (Buttmann, 180 (156)); Kühner, § 424, 1) to one, 2 Corinthians 11:28 L T Tr WH (but others would have us translate it here by oversight, attention, care, a common meaning of the word in Polybius); used of a tumultuous gathering in Acts 24:12 L T Tr WH. Cf. Buttmann, as above


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἐπίσταμαι

(prob. an old mid, of ἐφίστημι , q.v.),

[in LXX chiefly for H3045;]

to know, know of, understand: c. acc pers., Acts 19:15; c. ptcp., Acts 24:10; c. acc rei, Mark 14:68, Acts 18:25, 1 Timothy 6:4, James 4:14, Judges 1:10; seq. περί , Acts 26:26; ὅτι , Acts 15:7; Acts 19:25; Acts 22:19; ὡς , Acts 10:28; πῶς , Acts 20:18; ποῦ , Hebrews 11:8.†

SYN: γινώσκω G1097 (q.v.), οἶδα G1492


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

For this verb, which is common in Ac, it is sufficient to cite P Hib I. 40.6 (B.C. 261) ἐπίστασο μέντον (l. -οι) ἀκριβῶς, ";you must clearly understand,"; P Tebt II. 408.3 (A.D. 3) ἐπιστάμενος πῶς σε τίθεμαι κὲ φιλῶ, ";since you know how I esteem and love you"; (Edd.), P Ryl II. 243.6 (ii/A.D.) καὶ νῦν ἐπιστάμεθά σου τὸ σπουδαῖον, P Leid Wxix. 9 (ii/iii A.D.) ἐπικαλοῦμαί σε (a god) . . ὃν οὐδεὶς ἐπίσταται, ὃν οἱ (θεοί or ἄγγελοι) προσκυνοῦσιν, P Oxy VIII. 1121.21 (A.D. 295) τίνι ἐπα ̣γόμενοι οὐκ ἐπίσταμαι, ";on what inducement I cannot tell"; (Ed.), and the common phrase regarding an illiterate person διὰ τὸ μὴ ἐπίστασθαι γράμματα, as in P Ryl II. 73.19 (B.C. 33–30) : cf. P Tebt II. 291.41 (A.D. 162) ἀπ ]ο ̣δε ̣ι ̣ξι ̣ν δοὺς τοῦ ἐπίστασθαι [ἱε ]ρατικὰ [καὶ ] Αἰγύπτια γράμ [ματ ]α. See also Syll 726.54 (B.C. 301–0) εἰδότες ὅτι ἐπίστανται χάριτας ἀποδιδόναι οἱ θιασῶται. The acc. of the person (as in Acts 19:15), which LS8 (s.v. II. 3) describe as rare, is used by Musonius p. 12.5, where he characterizes τὴν φιλοσοφοῦσαν as παράδειγμα. . χρηστὸν ταῖς ἐπισταμέναις αὐτήν : see also P Leid cited supra.

 

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
επισταμαι επίσταμαι επίσταμαί ἐπίσταμαι επιστάμενοι επιστάμενοί επιστάμενον επισταμενος επιστάμενος ἐπιστάμενος επισταμένου επισταμένω επιστανται επίστανται ἐπίστανται επίστασαι επιστασθε επίστασθε ἐπίστασθε επισταται επιστάται επίσταται ἐπίσταται επίστη επίστησθε επιστώνται ἐφίσταται ηπιστάμην ηπίσταντό ηπίστω ephistatai ephístatai epistamai epístamai epistamenos epistámenos epistantai epístantai epistasthe epístasthe epistatai epístatai