Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #3811 - παιδεύω

Transliteration
paideúō
Phonetics
pahee-dyoo'-o
Origin
from (G3816)
Parts of Speech
Verb
TDNT
5:596,753
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
παιδευτής
 
Next Entry
παιδιόθεν
Definition   
Thayer's
 1. to train children
  1. to be instructed or taught or learn
  2. to cause one to learn
 2. to chastise
  1. to chastise or castigate with words, to correct
   1. of those who are moulding the character of others by reproof and admonition
  2. of God
   1. to chasten by the affliction of evils and calamities
  3. to chastise with blows, to scourge
   1. of a father punishing his son
   2. of a judge ordering one to be scourged
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 631 ‑ אָסַר (aw‑sar');  995 ‑ בִּין (bene);  1986 ‑ הָלַם (haw‑lam');  3198 ‑ יָכַח (yaw‑kakh');  3256 ‑ יָסַר (yaw‑sar');  3381 ‑ יָרַד (yaw‑rad');  3384 ‑ יָרָא (yaw‑raw', yaw‑raw');  3947 ‑ לָקַח (law‑kakh');  5062 ‑ נָגַף (naw‑gaf');  5375 ‑ נָסָה (naw‑saw', naw‑saw');  6006 ‑ עָמַשׂ (aw‑mas', aw‑mas');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (15)
Luke 4
Acts 2
1 Corinthians 1
2 Corinthians 1
1 Timothy 1
2 Timothy 1
Titus 1
Hebrews 3
Revelation 1
NAS (13)
Luke 2
Acts 2
1 Corinthians 1
2 Corinthians 1
1 Timothy 1
2 Timothy 1
Titus 1
Hebrews 3
Revelation 1
HCS (13)
Luke 2
Acts 2
1 Corinthians 1
2 Corinthians 1
1 Timothy 1
2 Timothy 1
Titus 1
Hebrews 3
Revelation 1
BSB (13)
Luke 2
Acts 2
1 Corinthians 1
2 Corinthians 1
1 Timothy 1
2 Timothy 1
Titus 1
Hebrews 3
Revelation 1
ESV (13)
Luke 2
Acts 2
1 Corinthians 1
2 Corinthians 1
1 Timothy 1
2 Timothy 1
Titus 1
Hebrews 3
Revelation 1
WEB (16)
Luke 4
Acts 2
1 Corinthians 1
2 Corinthians 1
1 Timothy 1
2 Timothy 1
Titus 1
Hebrews 4
Revelation 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

παιδ-εύω,

fut. -σω: aor. ἐπαίδευσα: pf. πεπαίδευκα: — Med., fut. παιδεύσομαι E. Fr. 1068: aor. ἐπαιδευσάμην Pl. R. 546b: Pass., fut. παιδευθήσομαι ib. 376c; παιδεύσομαι (in pass. sense) Id. Cri. 54a: aor. ἐπαιδεύθην S. OC 562, Pl. Mx. 236a, etc.: pf. πεπαίδευμαι X. Cyr. 5.2.17, Pl. Lg. 920a, etc.: (παῖς):

I bring up or rear a child, λευκὸν αὐτὴν.. ἐπαίδευσεν γάλα S. Fr. 648: Pass., ἐπαιδεύθην ξένος Id. OC 562; Ἅιδου δ' ἐν δόμοις παιδεύεται E. Ion 953: but mostly,

II opp. τρέφω or ἐκτρέφω (Pl. Cri. 54a, al.),

1. train and teach, educate, παῖδας, etc., S. Tr. 451, E. Supp. 917; τοὺς νέους Pl. Ap. 24e, etc.; κάκιστον ἡ εὐπετείη παιδεῦσαι τὴν νεότητα Democr. 178; οἱ πεπαιδευμένοι educated, cultured persons, opp. ἀυαθεῖς, Id. 185; τὴν Ἑλλάδα πεπαίδευκεν.. ὁ ποιητής Pl. R. 606e; also, of animals, train, X. Eq. 10.6 (Pass.), v. infr.: Constr.: π. τινά τινι educate in or by.., παιδείᾳ πεπαιδευμένους Pl. Lg. 741a; μουσικῇ καὶ γυμναστικῇ π. τινάς Id. R. 430a; ἔθεσι τοὺς φύλακας ib. 522a; π. τινὰ ἐν τοῖς ἔργοις Lys. 2.3, etc.; ἐν ἤθεσι, ἐν ἀρετῇ, Isoc. 4.82, 12.138; ἐν μουσικῇ καὶ γυμναστικῇ Pl. Cri. 50e; π. τινὰ εἰς ἀρετήν, εἰς τέχνην τινά, Id. Grg. 519e, X. Mem. 2.1.17 (Pass.); πεπαιδευμένον πρὸς ἀρετήν, πρὸς τὸ μετρίων δεῖσθαι, Pl. R. 492e, X. Mem. 1.2.1 (Pass.); πρὸς τὴν πολιτείαν βλέποντας Arist. Pol. 1260b15; ἐπ' ἀρετήν X. Cyn. 13.3 (Pass.); περὶ βύρσας Id. Ap. 29, etc.: c. dupl. acc., π. τινά τι teach one a thing, Antipho 3.2.3, Pl. R. 414d; ἀείμνηστον παιδείαν αὐτοὺς ἐπαίδευσε Aeschin. 3.148: c. acc. rei only, teach a thing, Arist. Pol. 1337b23: c. acc. et inf., π. τινὰ κιθαρίζειν Hdt. 1.155: with predicative Adj. or Subst., π. τινὰ κακόν S. OC 919; γυναῖκας σώφρονας π. E. Andr. 601: in Pass., c. acc. rei, to be taught a thing, παιδεύεσθαι τέχνην Pl. Lg. 695a, al.; ἀκούσματα Men. Kith.Fr. 5: c. acc. cogn. (attracted), ἀπὸ παιδεύσιος τῆς ἐπεπαίδευτο Hdt. 4.78: c. inf., π. ἄρχειν X. Mem. 2.1.3; ὄρνιθες ἐπεπαίδευντό σοι.. ὥστε ὑπηρετεῖν Id. Cyr. 1.6.39 (in later Gr., of things, ἡ ὕλη παιδεύεται φέρεσθαι.. Pall. in Hp. 2.106 D.); ἐν τοῖς ἀναγκαιοτάτοις π. to be educated only in what is indispensable, Th. 1.84: esp. in pf. part. Pass. πεπαιδευμένος, educated, trained, expert, X. Cyr. 5.2.17; opp. ἀπαίδευτος, Pl. Lg. 654d; ἱκανῶς π. ib.b; φαυλοτέρως π. δικασταί ib. 876d; opp. δημιουργός, Id. Amat. 135d; ἰατρὸς ὅ τε δημιουργὸς καὶ ὁ ἀρχιτεκτονικός, καὶ τρίτος ὁ π. περὶ τὴν τέχνην Arist. Pol. 1282a4; π. also, well-bred, Id. EN 1128a21: Med., to have any one taught, cause him to be educated, E. Fr. 1068; οὓς ἡγεμόνας πόλεως ἐπαιδεύσασθε educated as leaders, Pl. R. 546b: c. acc. cogn., πολλὰ ἃ ἐκεῖνος αὐτὸν ἐπαιδεύσατο Id. Men. 93d: also in Act. in this sense, ἐν Ἀρίφρονος ἐπαίδευε had him educated in the house of Ariphron, Id. Prt. 320a, cf. Cri. 50e: c. acc. cogn., Id. Men. 93e; of animals, cause to be trained, Nausicr. 2.8 (whereas Med. is sts. used like Act., τροφαὶ αἱ παιδευόμεναι educating nurture, i.e. education, E. IA 561 (lyr.)).

2. abs., give instruction, teach, Isoc. 15.226.

III

1. correct, discipline, τοὐμὸν ἦθος π. νοεῖς S. Aj. 595; διαίτῃ τὴν ψυχὴν ἐπαίδευσε καὶ τὸ σῶμα X. Mem. 1.3.5; ὕβρις πεπαιδευμένη chastened (i.e. well-bred) insolence, Aristotle's definition of εὐτραπελία, Rh. 1389b11.

2. chastise, punish, LXX Hosea 7:12, Luke 23:16, al.

Thayer's Expanded Definition

παιδεύω; imperfect ἐπαίδευον; 1 aorist participle παιδεύσας; passive, present παιδεύομαι; I aorist ἐπαιδεύθην; perfect participle πεπαιδευμένος; (παῖς); Sept for יָסַר;

1. as in classical Greek, properly, to train children: τινα with a dative of the thing in which one is instructed, in passive, σοφία (Winer's Grammar, 221 (213) n.), Acts 7:22 R G L WH (cf. Buttmann, § 134, 6) (γράμμασιν, Josephus, contra Apion 1, 4 at the end); ἐν σοφία, ibid. T Tr; τινα κατά ἀκρίβειαν, in passive, Acts 22:3. passive, to be instructed or taught, to learn: followed by an infinitive, 1 Timothy 1:20; to cause one to learn: followed by ἵνα, Titus 2:12.

2. to chastise;

a. to chastise or castigate with words, to correct: of those who are moulding the character of others by reproof and admonition, 2 Timothy 2:25 (τινα παιδεύειν καί ῥυθμίζειν λόγῳ, Aelian v. h. 1, 34).

b. in Biblical and ecclesiastical use employed of God, to chasten by the infliction of evils and calamities (cf. Winer's Grammar, § 2, 1 b.): 1 Corinthians 11:32; 2 Corinthians 6:9; Hebrews 12:6; Revelation 3:19 (Proverbs 19:18; Proverbs 29:17; Wis. 3:5 Wis. 11:10 (9); 2 Macc. 6:16 2Macc. 10:4).

c. to chastise with blows, to scourge: of a father punishing a son, Hebrews 12:7,(); of a judge ordering one to be scourged, Luke 23:16, 22 ((Deuteronomy 22:18)).


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

παιδεύω

(< παίς ),

[in LXX chiefly for H3256;]

1. as in cl., to train children, hence, generally, to teach, instruct: Acts 7:22; Acts 22:3, 1 Timothy 1:20, Titus 2:12.

2. As in LXX (Psalms 6:2, Proverbs 19:18, Wisdom of Solomon 3:5, al., and for prob. ex. from Papyri, v. MM, xviii), to chasten, correct, chastise: Luke 23:16; Luke 23:22, 2 Timothy 2:25, Hebrews 12:7; Hebrews 12:10; of divine chastening, 1 Corinthians 11:32, 2 Corinthians 6:9, Hebrews 12:6, Revelation 3:19.†

SYN.: διδάσκω , q.v.


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

παραφέρω is found in pass. in Hebrews 13:9, Judges 1:12, = ";am turned aside."; Similarly Field (Notes, p. 39) renders the act. παρένεγκε in Mark 14:36 ";turn aside, cause (or suffer) to pass by,"; and supports the rendering by various passages from Plutarch, e.g. Vit. Pelop. ix. τοῦ δὲ Φυλλίδου παραφέροντος τὸν λόγον, ";letting the remark pass without notice."; We may add Plut. Arat. 43 τότε μὲν οὖν παρήνεγκε τὸ ῥηθέν, ";he let what was said pass without regarding it,"; which the editor quotes for a similar meaning in P Eleph 11.5 (B.C. 223–222) σὺ δὲ ἕως τοῦ νῦν παρενήν [οχ ]α ̣ς ̤ [. . . . . . . . .]η ̣ πάνθ᾽ ὑπερθέμενος.

Παρήνεγκα καὶ παρέδωκα is a common formula in tax receipts (Wilcken Archiv iii. p. 395) : cf. also the interesting papyrus dealing with the apotheosis of Apis, P Gen I. 36.15 (A.D. 170) (= Chrest. I. p. 113) παρήνεγκα καὶ παρέδωκα ὑπὲρ τοῦ προκειμένου ἱεροῦ ὑπὲρ ἀποθεώσεως Ἄπιδος Θαώϊτος βυσσοῦ στολίσματος πήχεις δέκα, and BGU III. 974.5 (A.D. 380) (= Chrest. I. p. 500 f.) παρήνεγκα καὶ παραδέδωκα ὑμῖν εἰς εὐθένειαν τῶν. . . στρατιωτῶν ἀπὸ δηληγατίονος κανόνος. . . οἴνου ξέστας δισχειλίους.

For the meaning ";bring forward,"; ";produce,"; cf. P Amh II. 81.12 (A.D. 247) παρενενκεῖν αὐτὸν τοὺς β [ο ]ηθοὺς αὐτοῦ, and P Flor II. 127.5 (A.D. 256) where a man writes that, in view of his arrival, the bath should be heated, and the wood for burning kept in readiness—καὶ δοκοὺς εἰς αὐτὸ παρενεχθῆναι. See also the late P Oxy I. 131.14 (vi/vii A.D.), 135.24 (A.D. 579), and cf. Aristeas 316.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
επαιδευθη επαιδεύθη ἐπαιδεύθη επαιδεύθην επαιδεύθησαν επαιδευον επαίδευον ἐπαίδευον επαίδευσάν επαίδευσας επαίδευσάς επαίδευσέ επαίδευσεν παίδευε παιδευει παιδεύει παιδεύειν παιδεύεσθαι παιδεύεται παιδευθήσεται παιδευθήση παιδευθησόμεθα παιδευθήσονται παιδευθήτε παιδεύθητε παιδευθωσι παιδευθώσι παιδευθῶσι παιδευθῶσιν παιδευομεθα παιδευόμεθα παιδευομενοι παιδευόμενοι παιδευοντα παιδεύοντα παιδεύοντός παιδευουσα παιδεύουσα παιδεύσαι παιδεύσαί παιδευσας παιδεύσας παιδεύσει παιδεύση παιδεύσης παίδευσον παιδεύσουσιν παιδεύσω παιδευω παιδεύω παιδεύων παιδεύωσιν πεπαιδευμενος πεπαιδευμένος πεπαιδευμένους epaideuon epaídeuon epaideuthe epaideuthē epaideúthe epaideúthē paideuei paideúei paideuo paideuō paideúo paideúō paideuomenoi paideuómenoi paideuometha paideuómetha paideuonta paideúonta paideuousa paideúousa paideusas paideúsas paideuthosin paideuthôsin paideuthōsin paideuthō̂sin pepaideumenos pepaideuménos