Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #1411 - δύναμις

Transliteration
dýnamis
Phonetics
doo'-nam-is
Origin
from (G1410)
Parts of Speech
Noun Feminine
TDNT
2:284,186
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
δύναμαι
 
Next Entry
δυναμόω
Definition   
Thayer's
 1. strength power, ability
  1. inherent power, power residing in a thing by virtue of its nature, or which a person or thing exerts and puts forth
  2. power for performing miracles
  3. moral power and excellence of soul
  4. the power and influence which belong to riches and wealth
  5. power and resources arising from numbers
  6. power consisting in or resting upon armies, forces, hosts
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 202 ‑ אוֹן (one);  410 ‑ אֵל (ale);  582 ‑ אֱנוֹשׁ (en‑oshe');  1004 ‑ בַּיִת (bah'‑yith);  1363 ‑ גֹּבַהּ (go'‑bah);  1368 ‑ גִּבֹּר (ghib‑bore', ghib‑bore');  1369 ‑ גְּבֻרָה (gheb‑oo‑raw');  1952 ‑ הוֹן (hone);  1995 ‑ הָמֹן (haw‑mone', haw‑mone');  2392 ‑ חֹזֶק (kho'‑zek);  2428 ‑ חַיִל (khah'‑yil);  2428 ‑ חַיִל (khah'‑yil);  2502 ‑ חָלַץ (khaw‑lats');  3027 ‑ יָד (yawd);  3519 ‑ כָּבֹד (kaw‑bode', kaw‑bode');  3581 ‑ כּוֹחַ (ko'‑akh, ko'‑akh);  3966 ‑ מְאֹד (meh‑ode');  4264 ‑ מַחֲנֶה (makh‑an‑eh');  4421 ‑ מִלְחָמָה (mil‑khaw‑maw');  4979 ‑ מַתָּנָה (mat‑taw‑naw');  5650 ‑ עֶבֶד (eh'‑bed);  5797 ‑ עוֹז (oze, oze);  5971 ‑ עַם (am);  6310 ‑ פֶּה (peh);  6381 ‑ פָּלָא (paw‑law');  6635 ‑ צְבָאָה (tsaw‑baw', tseb‑aw‑aw');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (120)
Matthew 13
Mark 10
Luke 15
Acts 10
Romans 8
1 Corinthians 15
2 Corinthians 10
Galatians 1
Ephesians 5
Philippians 1
Colossians 2
1 Thessalonians 1
2 Thessalonians 3
2 Timothy 3
Hebrews 6
1 Peter 2
2 Peter 3
Revelation 12
NAS (124)
Matthew 15
Mark 11
Luke 15
Acts 10
Romans 8
1 Corinthians 15
2 Corinthians 10
Galatians 1
Ephesians 5
Philippians 1
Colossians 3
1 Thessalonians 1
2 Thessalonians 3
2 Timothy 3
Hebrews 6
1 Peter 2
2 Peter 3
Revelation 12
HCS (116)
Matthew 12
Mark 10
Luke 15
Acts 10
Romans 8
1 Corinthians 15
2 Corinthians 10
Galatians 1
Ephesians 5
Philippians 1
Colossians 2
1 Thessalonians 1
2 Thessalonians 3
2 Timothy 3
Hebrews 5
1 Peter 2
2 Peter 3
Revelation 10
BSB (119)
Matthew 12
Mark 10
Luke 15
Acts 10
Romans 8
1 Corinthians 15
2 Corinthians 10
Galatians 1
Ephesians 5
Philippians 1
Colossians 2
1 Thessalonians 1
2 Thessalonians 3
2 Timothy 3
Hebrews 6
1 Peter 2
2 Peter 3
Revelation 12
ESV (114)
Matthew 12
Mark 9
Luke 14
Acts 9
Romans 8
1 Corinthians 15
2 Corinthians 10
Galatians 1
Ephesians 5
Philippians 1
Colossians 1
1 Thessalonians 1
2 Thessalonians 3
2 Timothy 3
Hebrews 6
1 Peter 2
2 Peter 3
Revelation 11
WEB (123)
Matthew 14
Mark 10
Luke 15
Acts 12
Romans 8
1 Corinthians 15
2 Corinthians 10
Galatians 1
Ephesians 4
Philippians 1
Colossians 2
1 Thessalonians 1
2 Thessalonians 3
2 Timothy 3
Hebrews 7
1 Peter 2
2 Peter 3
Revelation 12
Liddell-Scott-Jones Definitions

δύνᾰμις [ ], ,

gen. εως, Ion. ιος, Ion. dat. δυνάμι: (δύναμαι):

I

1. power, might, in Hom., esp. of bodily strength, εἴ μοι δ. γε παρείη Od. 2.62, cf. Il. 8.294; οἵη ἐμὴ δ. καὶ χεῖρες Od. 20.237; ἡ δ. τῶν νέων Antipho 4.3.2, etc.: generally, strength, power, ability to do anything, πὰρ δύναμιν beyond one's strength, Il. 13.787; in Prose, παρὰ δ. τολμηταί Th. 1.70, etc.; ὑπὲρ δ. D. 18.193; opp. κατὰ δ. as far as lies in one, Hdt. 3.142, etc. (κὰδ δ. Hes. Op. 336); εἰς δύναμιν Cratin. 172, Pl. R. 458e, etc.; πρὸς τὴν δ. Id. Phdr. 231a.

2. outward power, influence, authority, A. Pers. 174 (anap.), Ag. 779 (lyr.); καταπαύσαντα τὴν Κύρου δ. Hdt. 1.90; δυνάμει προὔχοντες Th. 7.21, etc.; ἐν δ. εἶναι, γενέσθαι, X. HG 4.4.5, D. 13.29.

3. force for war, forces, δ. ἀνδρῶν Hdt. 5.100, cf. Pl. Mx. 240d, Plb. 1.41.2, LXX Genesis 21:22, OGI 139.8 (ii B. C.); μετὰ δυνάμεων ἱκανῶν Wilcken Chr. 10 (ii B. C.), etc.; δ. καὶ πεζὴ καὶ ἱππικὴ καὶ ναυτική X. An. 1.3.12; πέντε δυνάμεσι πεφρουρημένον, of the five projecting rows of sarissae in the phalanx, Ascl. Tact. 5.2,al.

4. a power, quantity, χρημάτων δ. Hdt. 7.9. ά.

5. means, κατὰ δύναμιν Arist. EE 1243b12; opp. παρὰ δ., 2 Corinthians 8:3; κατὰ δ. τῶν ὑπαρχόντων BGU 1051.17 (Aug.).

II

1.power, faculty, capacity, αἱ ἀμφὶ τὸ σῶμα δ. Hp. VM 14; αἱ τοῦ σώματος δυνάμεις Pl. Tht. 185e; ἡ τῆς ὄψεως δ. Id. R. 532a; ἡ τῶν λεγόντων δ. D. 22.11: c. gen. rei, capacity for, τῶν ἔργων Arist. Pol. 1309a35; τοῦ λέγειν Id. Rh. 1362b22; τοῦ λόγου, τῶν λόγων, Men. 578, Alex. 94; δ. στρατηγική Plb. 1.84.6; δ. ἐν πραγματείᾳ Id. 2.56.5; δ. συνθετική D.H. Comp. 2: abs., any natural capacity or faculty, that may be improved and may be used for good or ill, Arist. Top. 126a37, cf. MM 1183b28.

2. elementary force, such as heat, cold, etc., Hp. VM 16, Arist. PA 646a14; ἡ τοῦ θερμοῦ δ. ib. 650a5; θερμαντικὴ δ. Epicur. Fr. 60, cf. Polystr. p.23 W. property, quality, ἰδίην δύναμιν καὶ φύσιν ἔχειν Hp. VM 13, cf. Nat.Hom. 5, Vict. 1.10; esp. of the natural properties of plants, etc., αἱ δ. τῶν φυομένων, τῶν σπερμάτων, X. Cyr. 8.8.14, Thphr. HP 8.11.1; productive power, τῆς γῆς Id. Oec. 16.4; μετάλλων Id. Vect. 4.1: generally, function, faculty, δύναμις φυσική, ζωική, ψυχική, Gal. 10.635; περὶ φυσικῶν δ., title of work by Galen. in pl., agencies, ὑπάρχειν ἐν τῇ φύσει τὰς τοιαύτας δυνάμεις (sc. the gods) Polystr.p.10 W. function, meaning, of part in whole, Id. p.17 W. in Music, function, value, of a note in the scale, δ. ἐστι τάξις φθόγγου ἐν συστήματι Cleonid. Harm. 14, cf. Aristox. Harm. p.69M.; μέση κατὰ δύναμιν, opp. κατὰ θέσιν, Ptol. Harm. 2.5.

3. faculty, art, or craft, Pl. R. 532d, Arist. Metaph. 1018a30, EN 1094a10, Arr. Epict. 1.1.1; δ. σκεπτική the doctrine of the Sceptics, S.E. M. 7.1.

4. a medicine, Timostr. 7, etc.; δ. ἁπλαῖ Hp. Decent. 9, Aret. CD 1.4, etc.; δ. πολυφάρμακοι Plu. 2.403c, Gal. 13.365: in pl., collection of formulae or prescriptions, Orib. 10.33. action of medicines, περὶ τῆς ἁπλῶν φαρμάκων δ., title of work by Galen; also, potency, δυνάμει θερμά, ψυχρά, Id. 1.672, al.

5. magically potent substance or object, PMag.Leid.V. 8.12: in pl., magical powers, Hld. 4.7.

III

1. force or meaning of a word, Lys. 10.7, Pl. Cra. 394b, Diog.Oen. 12, Phld. Sign. 31, etc. phonetic value of sounds or letters, Plb. 10.47.8, D.H. Comp. 12, Luc. Jud.Voc. 5, etc.

2. worth or value of money, Th. 6.46, 2.97, Plu. Lyc. 9, Sol. 15. capability of existing or acting, potentiality, opp. actuality (ἐνέργεια), Arist. Metaph. 1047b31, 1051a5, etc.: hence δυνάμει as Adv., virtually, ὕστερον ὂν τῇ τάξει, πρότερον τῇ δυνάμει.. ἐστί D. 3.15; opp. ἐνεργείᾳ, Arist. APo. 86a28, al.; opp. ἐντελεχείᾳ, Id. Ph. 193b8, al. Math., power, κατὰ μεταφορὰν ἡ ἐν γεωμετρίᾳ λέγεται δ. Id. Metaph. 1019b33; usu.

1.second power, square, κατὰ δύναμιν in square, Pl. Ti. 54b, cf. Theol.Ar. 11, etc.: chiefly in dat., [ εὐθεῖα] δυνάμει ἴση a line the square on which is equal to an area, BA ἐλάσσων ἐστὶν ἢ διπλασίων δυνάμει τῆς AK the square on BA is less than double of the square on AK, Archim. Sph.Cyl. 2.9: εὐθεῖαι δ. σύμμετροι commensurable in square, Euc. 10 Def. 2; ἡ δυνάμει δεκάς the series 12 + 22... + 102, Theol.Ar. 64. square number, Pl. Ti. 32a. square of an unknown quantity (x2), Dioph. Def. 2, al.

2. square root of a number which is not a perfect square, surd, opp. μῆκος, Pl. Tht. 147d.

3. product of two numbers, ἡ ἀμφοῖν (sc. τριάδος καὶ δυάδος) δ. ἑξάς Ph. 1.3, cf. Iamb. in Nic. p.108 P.; δυνάμει in product, Hero Metr. 1.15, Theol.Ar. 33. concrete, powers, esp. of divine beings, αἱ δ. τῶν οὐρανῶν LXX Isaiah 34:4, cf. 1 Peter 3:22, al., Ph. 1.587, Corp.Herm. 1.26, Porph. Abst. 2.34: sg., Acts 8:10, PMag.Par. 1.1275; πολυώνυμος δ., of God, Secund. Sent. 3. manifestation of divine power, miracle, Matthew 11:21, al., Buresch Aus Lydien 113, etc.

Thayer's Expanded Definition

δύναμις, δυνάμεως, ; (from Homer down); the Sept. for חַיִל, גְּבוּרָה, עֹז, כֹּחַ, צָבָא (an army, a host); strength, ability, power;

a. universally, "inherent power, power residing in a thing by virtue of its nature, or which a person or thing exerts and puts forth": Luke 1:17; Acts 4:7; 1 Corinthians 4:20; 2 Corinthians 4:7; 2 Corinthians 12:9 ( δύναμις ἐν ἀσθένεια τελεῖται (R G τελειοῦται)); ; 1 Thessalonians 1:5; Hebrews 7:16; Hebrews 11:34; Revelation 1:16; Revelation 17:13; ἰδίᾳ δυνάμει, Acts 3:12; μεγάλη δυνάμει, Acts 4:33; ἑκάστῳ κατά τήν ἰδίαν δύναμιν, Matthew 25:15; ὑπέρ δύναμιν, beyond our power, 2 Corinthians 1:8; ἐν δυνάμει namely, ὤν, endued with power, Luke 4:36; 1 Corinthians 15:43; so in the phrase ἔρχεσθαι ἐν δυνάμει, Mark 9:1; powerfully, Colossians 1:29; 2 Thessalonians 1:11; contextually, equivalent to evidently, Romans 1:4; ἐν δυνάμει σημείων καί τεράτων, through the power which I exerted upon their souls by performing miracles, Romans 15:19; δύναμις εἰς τί, Hebrews 11:11; δύναμις ἐπί τά δαιμόνια καί νόσους θεραπεύειν, Luke 9:1; δύναμις τῆς ἁμαρτίας νόμος, sin exercises its power (upon the soul) through the law, i. e. through the abuse of the law, 1 Corinthians 15:56; τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ, the power which the resurrection of Christ has, for instructing, reforming, elevating, tranquilizing, the soul, Philippians 3:10; τῆς εὐσεβείας, inhering in godliness and operating upon souls, 2 Timothy 3:5; δυνάμεις μέλλοντος αἰῶνος (see αἰών, 3), Hebrews 6:5; τό πνεῦμα τῆς δυνάμεως (see πνεῦμα, 5), 1 Peter 4:14 Lachmann; 2 Timothy 1:7; δύναμις is used of the power of angels: Ephesians 1:21 (cf. Meyer at the passage]) 2 Peter 2:11; of the power of the devil and evil spirits, 1 Corinthians 15:24; τοῦ ἐχθροῦ, i. e. of the devil, Luke 10:19; τοῦ δράκοντος, Revelation 13:2; angels, as excelling in power, are called δυνάμεις (cf. (Philo de mutat. nora. § 8 δυνάμεις ἀσωματοι) Meyer as above; Lightfoot on Colossians 1:16; see ἄγγελος): Romans 8:38; 1 Peter 3:22. δύναμις τοῦ Θεοῦ, universally, the power of God: Matthew 22:29; Mark 12:24; Luke 22:69; Acts 8:10; Romans 1:20; Romans 9:17; 1 Corinthians 6:14; δύναμις ὑψίστου, Luke 1:35; δύναμις, especially in doxologies, the kingly power of God, Matthew 6:13 Rec.; Revelation 4:11; Revelation 7:12; Revelation 11:17; Revelation 12:10; Revelation 15:8; Revelation 19:1; and the abstract for the concrete (as הַגְּבוּרָה in Jewish writings; cf. Buxtorf Lex. talm. col. 385 (p. 201f, Fischer edition)) equivalent to δυνατός, Matthew 26:64; Mark 14:62; δύναμις τοῦ Θεοῦ is used of the divine power considered as acting upon the minds of men, 1 Corinthians 2:5; 2 Corinthians 6:7; Ephesians 3:7, 20; (2 Timothy 1:8; 1 Peter 1:5); εἰς τινα, 2 Corinthians 13:4 (but WH in brackets); Ephesians 1:19; ἐνδύεσθαι δύναμιν ἐξ ὕψους, Luke 24:49; by metonymy, things or persons in which God's saving power shows its efficacy are called δυνάμεις Θεοῦ: thus, Χριστός, 1 Corinthians 1:24; λόγος τοῦ σταυροῦ, 1 Corinthians 1:18; τό εὐαγγέλιον, with the addition εἰς σωτηρίαν παντί, etc. Romans 1:16 (cf. Winer's Grammar, § 36, 3 b.). δύναμις is ascribed to Christ, now in one sense and now in another: a power to heal disease proceeds from him, Mark 5:30; Luke 5:17; Luke 6:19; Luke 8:46 the kingly power of the Messiah is his, Matthew 24:30; (Mark 13:26); Luke 21:27; 2 Peter 1:16; Revelation 5:12; ἄγγελοι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ (see ἄγγελος, 2), ministering to his power, 2 Thessalonians 1:7 (Winer's Grammar, § 34, 3 b. note); metaphysical (or essential) power, viz. that which belongs to him as θεῖος λόγος, in the expression τό ῤῆμα τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, the word uttered by his power, equivalent to his most powerful will and energy, Hebrews 1:3; moral power, operating on the soul, 2 Corinthians 12:9 R G; and called θεία αὐτοῦ δύναμις in 2 Peter 1:3; δύναμις τοῦ κυρίου, the power of Christ invisibly present and operative in Christian church formally assembled, 1 Corinthians 5:4. δύναμις τοῦ ἁγίου πνεύματος: Acts 1:8 (Winer's Grammar, 125 (119)); πνεῦμα ἅγιον καί δύναμις, Acts 10:38; ἀπόδειξις πνεύματος καί δυνάμεως (see ἀπόδειξις, b.), 1 Corinthians 2:4; ἐν τῇ δυνάμει τοῦ πνεύματος, under or full of the power of the Holy Spirit, Luke 4:14; ἐν δυνάμει πνεύματος ἁγίου, by the power and influence of the Holy Spirit, Romans 15:13; by the power which, under the influence of the Holy Spirit, I exerted upon their souls, Romans 15:19.

b. specifically, the power of performing miracles: Acts 6:8; πᾶσα δύναμις, every kind of power of working miracles (with the addition of καί σημείοις καί τέρασι), 2 Thessalonians 2:9; plural: (Matthew 13:54; Matthew 14:2; Mark 6:14); 1 Corinthians 12:28; Galatians 3:5; ἐνεργήματα δυνάμεων, 1 Corinthians 12:10; by metonymy, of the cause for the effect, a mighty work (cf. Winers Grammar, 32; Trench, § xci.): δύναμιν ποιεῖν, Mark 6:5; Mark 9:39; so in the plural, Mark 6:2 Luke 19:37; joined with σημεῖα, Acts 8:13; with σημεῖα καί τέρατα, Acts 2:22; 2 Corinthians 12:12; Hebrews 2:4 (?); ποιεῖν δυνάμεις, Matthew 7:22; (); Acts 19:11; γίνονται δυνάμεις, Matthew 11:20f, 23; Luke 10:13.

c. moral power and excellence of soul: 1 Corinthians 4:19; 2 Corinthians 4:7; Ephesians 3:16; Colossians 1:11.

d. the power and influence which belong to riches; (pecuniary ability), wealth: τοῦ στρήνους, 'riches ministering to luxury' (Grotius), Revelation 18:3; κατά δύναμιν καί ὑπέρ (others, δύναμιν, according to their means, yea, beyond their means, 2 Corinthians 8:3; (in this sense, for חַיִל, the Sept. Deuteronomy 8:17; Ruth 4:11; not infrequent Greek writings, as Xenophon, Cyril 8, 4, 34; an. 7, 7, 21 (36)).

e. power and resources arising from numbers: Revelation 3:8.

f. power consisting in or resting upon armies, forces, hosts, (so, both in singular and in plural, often in Greek writings from Herodotus, Thucydides, Xenophon, on; in the Sept. and in Apocrypha); hence, δυνάμεις τοῦ οὐρανοῦ, the host of heaven, Hebraistically the stars: Matthew 24:29; Luke 21:26; and δυνάμεις ἐν τοῖς οὐρανοῖς, Mark 13:25; equivalent to הַשָּׁמַיִם צְבָא, 2 Kings 17:16; 2 Kings 23:4; Isaiah 34:4; Jeremiah 8:2; Daniel 8:10, etc. (cf. σαβαώθ).

g. Like the Latinvis andpotestas, equivalent to the (force i. e.) meaning of a word or expression: 1 Corinthians 14:11; (Plato, Crat., p. 394 h.; Polybius 20, 9, 11; Dionysius Halicarnassus 1, 68; Dio Cuss. 55, 3; others). [SYNONYMS: βία, δύναμις, ἐνέργεια, ἐξουσία, ἰσχύς, κράτος βία, force, effective, often oppressive power, exhibiting itself in single deeds of violence; δύναμις, power, natural ability, general and inherent; ἐνέργεια, working, power in exercise, operative power; ἐξουσία, primarily liberty of action; then, authority — either as delegated power, or as unrestrained, arbitrary power; ἰσχύς, strength, power (especially physical) as an endowment κράτος, might, relative and manifested power — in the N. T. chiefly of God; τῷ κράτει τῆς ἰσχύος, Ephesians 6:10, τήν ἐνέργειαν τῆς δυναμμεως, Ephesians 3:7, τήν ἐνέργειαν τοῦ κράτους τῆς ἰσχύος, Ephesians 1:19. Cf. Schmidt, chapter 148; Lightfoot on Colossians 1:16; Meyer on Ephesians 1:19.]


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

δύναμις , -εως ,

(<δύαμαι ),

[in LXX for H2428, H6635, H1369, H5797, etc.; 35 words in all;]

power, might, strength; relatively, ability, power to perform: Matthew 25:15, Acts 3:12, Hebrews 11:11; κατὰ δ ., 2 Corinthians 8:3; παρὰ δ ., ib.; ὑπὲρ δ ., 2 Corinthians 1:8; of pecuniary ability, 2 Corinthians 8:3, Revelation 18:3; absol., power, might: Luke 24:49, Acts 1:8; opp. to ἀσθένεια , 1 Corinthians 15:43; ἡ δ . τ . ἁμαρτίας , 1 Corinthians 15:56; of power in action, Romans 1:16; Romans 1:20, 1 Corinthians 1:18, Philippians 3:10, al.; ἡ δ . τ . θεοῦ , Matthew 22:29, Mark 12:24, Romans 1:20, al.; opp. to μόρφωσις , 2 Timothy 3:5; in doxologies, Revelation 4:11; Revelation 7:12, al.; ἐν δ ., Mark 9:1, Luke 4:36, Romans 1:4, al.; of the power of performing miracles, Acts 6:8, 2 Thessalonians 2:9; pl., Matthew 13:54, Mark 6:14, Galatians 3:5, al.; of the force or meaning of a word (Plat., al.), 1 Corinthians 14:11. By meton., of persons or things;

(a) of God, Matthew 26:64, Mark 14:62 (Dalman, Words, 200 ff.);

(b) of angels, Romans 8:38, Ephesians 1:21, 1 Peter 3:22;

(c) of armies, pl. [LXX for H6635], metaph., of the stars, Matthew 24:29, Mark 13:25, Luke 21:26;

(d) of that WH. manifests God's power: Christ, 1 Corinthians 1:24; τ . εὐαγγέλιον , Romans 1:16; , δ . τ . κυρίου , 1 Corinthians 5:4;

(e) of mighty works (Tr., Syn., § xci), δ . ποιεῖν , Mark 6:5; Mark 9:39; pl., Matthew 7:22, Mark 6:2, Luke 10:13, al.; σημεῖα κ . δ ., Acts 8:13; δ . κ . τέρατα κ . σημεῖα , Acts 2:22, 2 Corinthians 12:12.

SYN.: βία G970, ἐνέργεια G1753, ἐξουσία G1849, ἰσχύς G2479, κράτος G2904 (v. Tr., l.c.; Cremer, 218, 236; DB, i, 616; iv, 29; DCG, i, 607; ii, 188).


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

For the more ordinary meanings of δύναμις we may cite such passages as P. Oxy II. 292.5 (c. A.D. 25) (= Selections, p. 37) διὸ παρακαλῶ σε μετὰ πάσης δυνάμεως ἔχειν αὐτὸν συνεσταμένον, ";wherefore I beg you with all my power to hold him as one recommended to you,"; ib. VI. 899.8 (A.D. 200) ἐς ὅσον μὲν οὖν δύναμίς μοι ὑπῆρχεν, ";as long as I had the power,"; ib. 940.4 (v/A.D.) τὴν τῶν ἄλλων μερίδων δύναμιν, ";the capacity of the other holdings"; (Edd.), and, for a Christian example, ib. VIII. 1150.5 (a prayer—vi/A.D.) ὁ θεὸς. . . δεῖξον τὴν δύναμ [ίν σου. In P Petr II. 3(b ).2 we have παρὰ δύναμιν, and κατὰ δύναμιν, ";according to one’s means,"; as in 2 Corinthians 8:3, is very common, especially in marriage contracts, as when in BGU IV. 1050.14 (time of Augustus) a certain Dionysius undertakes τρέφειν καὶ ἱματίζειν τὴν Ἰσιδώραν ὡς γυναῖκα γα [μετὴν ] κατὰ δύναμιν. In ib. 1051.17 (same date) we have the fuller phrase κατὰ δύναμιν τῶν ὑπαρχόντων, and in ib. III. 717.19 (A.D. 149) κ ]ατὰ δύναμιν [το ]ῦ βί [ου. P Oxy II. 282.8 (A.D. 30–5) shows the contrasting phrase, again as in 2 Corinthians 8:3, when a man makes a complaint against his wife, notwithstanding the fact that he had provided for her in a manner ";beyond his means";— ]γὼ μὲν οὖν ἐπεχορήγησα αὐτῇ τὰ ἑξῆς καὶ ὑπὲρ δύναμιν. The combination of Matthew 6:13 LWω is found in P Leid Wxiii. 29 (ii/iii A.D.) σὺ γὰρ ἔδωκας (ἡλίῳ) τὴν δόξαν καὶ τὴν δύναμιν ἅπασαν. Ramsay (Recent Discovery, p. 118) has drawn pointed attention to the technical use of δύναμις ";in the language of religion, superstition, and magic,"; and describes it as ";one of the most common and characteristic terms in the language of pagan devotion. ‘Power’ was what the devotees respected and worshipped; any exhibition of ‘power’ must have its cause in something that was divine."; He quotes by way of illustration from Lydia a dedication to the goddess, ε ()λογῶν σου τὰς δυνάμις (Buresch, Aus Lydien, p. 113), and also (p. 117), in illustration of Acts 8:10, another Lydian inscription, ";There is one God in the heavens, great Mên the Heavenly, the great power of the ever-living God";—μεγάλη δύναμις τοῦ ἀθανάτου θεοῦ (Keil and Premerstein, II Reise in Lydien, p. 110). Another parallel to the same passage in Acts is cited by Deissmann (BS, p. 336) from the great Paris magical papyrus, 1275 ff. (Wessely i. 76) ἐπικαλοῦμαί σε τὴν μεγίστην δύναμιν τὴν ἐν τῷ οὐρανῷ (ἄλλοι : τὴν ἐν τῇ ἄρκτῳ) ὑπὸ κυρίου θεοῦ τεταγμένην. In Vettius Valens δύναμις is used as a synonym for ἀγωγή (p. 172.25 etc.). For ";forces"; i.e. ";troops,"; cf. OGIS 139.8 (B.C. 146–16) αἱ ἀκολουθοῦσαι δυνάμεις. MGr has ἡ δύναμι (decl. like nouns in -η).

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
δυναμει δυνάμει δυναμεις δυνάμεις δύναμεις δυναμεσι δυνάμεσι δυναμεσιν δυνάμεσιν δυναμεων δυνάμεων δυναμεως δυνάμεως δυνάμεώς δύναμεως δυναμιν δύναμιν δύναμίν δυναμις δύναμις δύναμίς dunamei dunameis dunameon dunameōn dunameos dunameōs dunamesi dunamesin dunamin dunamis dynamei dynámei dynameis dynámeis dynameon dynameōn dynámeon dynámeōn dynameos dynameōs dynámeos dynámeōs dynamesi dynámesi dynamesin dynámesin dynamin dýnamin dýnamín dynamis dýnamis