Lectionary Calendar
Thursday, June 20th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #1806 - ἐξάγω

Transliteration
exágō
Phonetics
ex-ag'-o
Root Word (Etymology)
from (G1537) and (G71)
Parts of Speech
verb
TDNT
None
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
ἐξαγοράζω
 
Next Entry
ἐξαιρέω
Definition   
Thayer's
  1. to lead out
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 935 ‑ בּוֹא (bo);  2610 ‑ חָנֵף (khaw‑nafe');  3318 ‑ יָצָא (yaw‑tsaw');  3772 ‑ כָּרַת (kaw‑rath');  3947 ‑ לָקַח (law‑kakh');  5140 ‑ נָזַל (naw‑zal');  5647 ‑ עָבַד (aw‑bad');  5674 ‑ עָבַר (aw‑bar');  5927 ‑ עָלָה (aw‑law');  6403 ‑ פָּלַט (paw‑lat');  6992 ‑ קְטַל (ket‑al');  7323 ‑ רוּץ (roots);  7971 ‑ שָׁלַח (shaw‑lakh');  8317 ‑ שָׁרַץ (shaw‑rats');  8388 ‑ תָּאַר (taw‑ar');  8582 ‑ תָּעָה (taw‑aw');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (18)
Mark 3
Luke 1
John 2
Acts 11
Hebrews 1
NAS (12)
Mark 1
Luke 1
John 1
Acts 8
Hebrews 1
CSB (12)
Mark 1
Luke 1
John 1
Acts 8
Hebrews 1
BSB (12)
Mark 1
Luke 1
John 1
Acts 8
Hebrews 1
ESV (13)
Mark 2
Luke 1
John 1
Acts 8
Hebrews 1
WEB (20)
Mark 3
Luke 1
John 2
Acts 12
Hebrews 2
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἐξάγω,

pf. -ῆχα D. 42.19, -αγήγοχα PHib. 1.34.10 (iii B. C.):

lead out, lead away:

I of persons,

1. mostly c. gen. loci, μεγάροιο, πόγηος, ὁμίλου, Od. 22.458, 23.372, Il. 5.353; μάχης ib. 35: with ἐκ.., Od. 8.106, 20.21; ἐ. ἐκ τῆς χώρης Hdt. 4.148, al.; Ἄργεος ἐξαγαγόντες having brought her out from Argos, Il. 13.379; bring out of prison, release, PHib. 1.34.4, al. (iii B.C.), Acts 16:39; bring forth into the world, τόν γε.. Εἰλείθυια ἐξάγαγε πρὸ φόωσδε Il. 16.188; νεοττούς lead out of the nest, Arist. HA 613b12; ἐ. Λυδοὺς ἐς μάχην Hdt. 1.79, etc.; ἐπὶ θήραν τινά Ar. Fr. 2 D., cf. X. Cyr. 1.4.14; lead out to execution, Hdt. 5.38, X. An. 1.6.10, etc.: c. acc. cogn., με τήνδε τὴν ὁδὸν.. ἐξήγαγε S. OC 98. seemingly intr., march out (sc. στρατόν), X. HG 4.5.14, 5.4.38, etc.: generally, go out, ὡς εἰς θήραν Id. Cyr. 2.4.18; εἰς προνομάς ib. 6.1.24: once in Hom., τύμβον.. ἕνα χεύομεν ἐξαγαγόντες let us go out and pile one tomb for all, Il. 7.336 (Aristarch.); also, come to an end, οἱ μεγάλοι πόνοι συντόμως ἐ. soon pass away, Epicur. Fr. 447, cf. M.Ant. 7.33.

2. draw out from, release from, ἀχέων τινά Pi. P. 3.51; ἐ. τινὰ ἐκ τοῦ ζῆν, i.e. put him to death, Plb. 23.16.13; ἑαυτὸν ἐκ τοῦ ζῆν commit suicide, Id. 38.16.5; τοῦ ζῆν Plu. 2.1076b; τοῦ σώματος Id. Comp.Demetr.Ant. 6; simply ἐ. ἑαυτόν Chrysipp.Stoic. 3.188, cf. Paul.Aeg. 5.29; ὅταν ἡμᾶς τὸ χρεὼν ἐξάγῃ Metrod. 49.

3. eject a claimant from property (cf. ἐξαγωγή 11), D. 30.4, 32.17, 44.32, etc.: Pass., to be turned out, ὑπὸ τοῦ παιδοτρίβου Aeschin.Socr. 37.

II

1. of merchandise, etc., carry out, export, ῥῶπον χθονός A. Fr. 263, cf. Ar. Eq. 278, 282, etc.; εἴ τις ἐξαγαγὼν παῖδα ληφθείη exporting him as a slave, Lys. 10.10, cf. 13.67: Pass., And. 2.11, Th. 6.31, X. Vect. 3.2, etc.; τὰ -όμενα exports, Arist. Rh. 1359b22; οὔτε γὰρ ἐξήγετο.. οὐδὲν οὔτ' εἰσήγετο D. 18.145: Med., X. Ath. 2.3.

2. draw off water, Id. Oec. 20.12 (Pass.), D. 55.17; draw out, of perspiration, ὑπὸ τοῦ ἡλίου Hp. Aër. 8 (Pass.); so, carry off by purgative medicines, ἕλμινθας Gp. 12.26.1, cf. Dsc. 2.152.2, Plu. 2.134c, Aret. CA 2.5: generally, get rid of, Thphr. HP 5.6.3.

3. of building, draw or carry farther out, αἱμασιάν D. 55.22: Pass., ὁ περίβολος πανταχῇ ἐξήχθη τῆς πόλεως Th. 1.93.

4. of expenses, ἐπὶ πλεῖστον ἐξάγεσθαι D.C. 43.25.

III

1. bring forth, produce, οὐκ ἐξάγουσι καρπὸν οἱ ψευδεῖς λόγοι S. Fr. 834; ᾠά hatch, Arist. HA 564b8; call forth, excite, δάκρυ τινί E. Supp. 770: Med., γέλωτα ἐξαγαγέσθαι X. Cyr. 2.2.15; μικρὰ ἆθλα πολλοὺς πόνους ἐξάγεται elicit, induce, Id. Hier. 9.11. lead on, carry away, excite, τινά E. Alc. 1080, Supp. 79; τινὰ ἐπ' οἶκτον Id. Ion 361, cf. HF 1212 (anap.); ἐς τοὺς κινδύνους Th. 3.45; in bad sense, lead on, tempt, οὐδέ με οἶνος ἐ. ὥστε εἰπεῖν Thgn. 414; ἐ. ἐπὶ τὰ πονηρότερα τὸν ὄχλον Th. 6.89: Med., E. HF 775 (lyr.); εἰς τὸ διδόναι λόγον Plu. 2.922f: Pass., to be led on to do a thing, c. inf., ἐξήχθην ὀλοφύρασθαι Lys. 2.61; ταῦτα.. ἐξήχθημεν εἰπεῖν Pl. R. 572b, cf. X. An. 1.8.21; ἃ μὲν ἄν τις ἐξαχθῇ πρᾶξαι D. 21.41, cf. 74; εἰς ἅμιλλαν Plu. Sol. 29: abs., to be carried away by passion, Din. 1.15; ὑπὸ τοῦ θυμοῦ Paus. 5.17.8, etc.; ἐξάγουσα ὀδύνη distracting pain, Herod. Med. ap. Orib. 7.8.1.

2. lead away, [ λόγον] εἰς ἄλλας ὑποθέσεις Plu. 2.42e; προβλήματα ἐ. εἰς ὀργανικὰς κατασκευάς reduce, Id. Mark 14:1-72 (also εἰς ἔργον πρόβλημα ibid.); ἐ. εἰς τὸ ἀνώτερον, Lat. altius repetere, Id. 2.639e; πρὸς τὴν Ἑλληνικὴν διάλεκτον ἐξάγειν τοὔνομα express in Greek, Id. Numbers 13:1-33. exercise, τὴν ἀρχὴν οὐκέτι βασιλικῶς, ἀλλὰ τυραννικώτερον D.H. 2.56, cf. IG 22.1304.4, 14; carry out instructions, Michel 409.18 (Naxos, iii B.C.). give directions in a will, ἐμαυτὸν οὕτως ἐξάγω Lyconap. D.L. 5.72. intr., pass one's life, D.S. 3.43.

Thayer's Expanded Definition

ἐξάγω; 2 aorist ἐξήγαγον; the Sept. often for הוצִיא; to lead out (cf. ἐκ, VI. 1): τινα (the place whence being supplied in thought), Mark 15:20 (of the city to punishment (but Lachmann ἄγουσιν)); Acts 16:37, 39; Acts 5:19 and (from prison); Acts 7:36 (from Egypt); John 10:3 (sheep from the fold); with ἔξω added (in R G L brackets), Luke 24:50; ἔξω τῆς κώμης, Mark 8:23 R G L Tr marginal reading (cf. Winer's Grammar, 603 (561)); with the addition of ἐκ with the genitive of place, Acts 7:40; Acts 12:17; Acts 13:17; Hebrews 8:9; followed by εἰς; with the accusative of place, Acts 21:38.


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἐξ -άγω ,

[in LXX chiefly for H3318 hi.;]

to lead out: c. acc, Mark 15:20, John 10:3, Acts 5:19; Acts 7:36; Acts 16:37-39; seq. ἔξω , Luke 24:50; ἐκ , Acts 7:40; Acts 12:17; Acts 13:17, Hebrews 8:9; εἰς , Acts 21:38.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

For this verb in connexion with leading out from prison, as in Acts 16:39, cf. P Tebt I. 15.13 (B.C. 114) ἔφησαν. . . τὸν μὲν Ἀπολλόδωρον ἐξηγμένον, τοῦ δὲ Μάρωνος ἐν ἑρκτεῖ (l. εἱρκτῆι) γεγονότων (l.ος), ";they informed us that Apollo-dorus had escaped, but Maron had been put in prison,"; so ib..22 ὡς ἧν ἐξηγμένος : the pf. part. act. ἐξαγηγοχότα (for form, see s.v. ἄγω) is found in P Hib I. 34.10 (B.C. 243–2). The meaning ";conduct,"; ";carry out"; to the end appears in Michel 409.18 (beg. iii/B.C.) τὰ ἐπιτραπέντα αὐτοῖ ]ς ἐξα [γ ]αγόντας με [χρὶ τέλους. The verb is very common in custom-house receipts = ";export,"; e.g. P Ryl II. 197.2 (late ii/A.D.) Σαραπίων ἐξάγ (ων) ἐπὶ καμήλ () α ̄ μιᾷ λαχανοσπέρμ (ου) ἀρτάβ (ας) ἕξ, ";S. exporting on one camel six artabae of vegetable-seed"; : cf. PSI IV. 406.13 (iii/B.C.) ἄλλην (παιδίσκην) ἐξήτοσαν ἐξ Ἀμμώνων, and the use of the subst. in P Lille I. 29.14 (iii/B.C.) μηθενὶ ἐξέστω σώματα πωλεῖν [ἐπ᾽ ἐξαγωγῆι, ";that no one be permitted to sell slaves for exportation,"; P Oxy XII. 1440.3 (A.D. 120) receipt for tax on articles exported—ἐξακοκῆς (l. ἐξαγωγῆς). It may be noted that Ἐξαγωγή was used by Philo as the title for the second book of the Law, instead of Ἔξοδος : see Nestle in Hastings’ DB iv. p. 442. In the Rainer Gospel Fragment, which contains a narrative somewhat similar to Mk 14.26-.30, Bickell’s later reading is—μετὰ δὲ τὸ φαγεῖν, ὡς ἐξ ἔθους, instead of ὡς ἐξῆγον : see Mittheilungen aus der Sammlung der Papyrus Erzherzog Rainer i. p. 53 ff., ii. p. 41 f.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
εξάγαγε εξάγαγέ εξαγαγειν εξαγαγείν ἐξαγαγεῖν εξαγάγετε εξαγάγετέ εξαγαγέτω εξαγαγετωσαν εξαγαγέτωσαν ἐξαγαγέτωσαν εξαγάγης εξαγαγοι εξαγαγόντα εξαγαγοντες εξαγαγόντες εξαγάγοντες ἐξαγαγόντες εξαγαγόντι εξαγαγόντος εξαγαγων εξαγαγών ἐξαγαγών ἐξαγαγὼν εξαγει εξάγει ἐξάγει εξάγετε εξαγουσιν εξάγουσιν ἐξάγουσιν εξάγων εξαίρετον εξάξει εξάξεις εξάξετε εξάξομεν εξάξουσι εξάξουσιν εξάξω εξήγαγε εξήγαγέ Εξηγαγεν εξήγαγεν Ἐξήγαγεν εξήγαγες εξηγάγετε εξήγαγον εξήγαγόν εξήγον εξήγοντο exagagein exagageîn exagagetosan exagagetōsan exagagétosan exagagétōsan exagagon exagagōn exagagṓn exagagṑn exagagontes exagagóntes exagei exágei exagousin exágousin Exegagen Exēgagen Exḗgagen
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile