Attention!
10 million Ukrainians without power because of Russia. Help us purchase electrical generators for churches.
Consider helping today!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #757 - ἄρχω

Transliteration
árchō
Phonetics
ar'-kho
Origin
a primary word
Parts of Speech
Verb
TDNT
1:478,81
Definition
Thayer's
  1. to be chief, to lead, to rule
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 1254 ‑ בָּרָא (baw‑raw');  1404 ‑ גְּבֶרֶת (gheb‑eh'‑reth);  2490 ‑ חָלַל (khaw‑lal');  2974 ‑ יָאַל (yaw‑al');  3245 ‑ יָסַד (yaw‑sad');  4911 ‑ מָשַׁל (maw‑shal');  5081 ‑ נָדִיב (naw‑deeb');  5128 ‑ נוּעַ (noo'‑ah);  5251 ‑ נֵס (nace);  5257 ‑ נָסִיךְ (nes‑eek');  5493 ‑ שׂוּר (soor, soor);  6030 ‑ עָנָה (aw‑naw');  6113 ‑ עָצַר (aw‑tsar');  6260 ‑ עַתֻּד (at‑tood', at‑tood');  6544 ‑ פָּרַע (paw‑rah');  7218 ‑ רֹאשׁ (roshe);  7287 ‑ רָדָה (raw‑daw');  7891 ‑ שׁוּר (sheer, shoor);  7981 ‑ שְׁלֵט (shel‑ate');  8199 ‑ שָׁפַט (shaw‑fat');  8271 ‑ שְׁרָא (sher‑ay');  
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
  3. Parsing
KJV (2)
Mark
1
Romans
1
NAS (85)
Matthew
13
Mark
27
Luke
30
John
2
Acts
10
Romans
1
2 Corinthians
1
1 Peter
1
HCS (2)
Mark
1
Romans
1
BSB (2)
Mark
1
Romans
1
ESV (81)
Matthew
12
Mark
27
Luke
27
John
2
Acts
10
Romans
1
2 Corinthians
1
1 Peter
1
WEB (2)
Mark
1
Romans
1
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἄρχω, inf. ἀρχέμεναι Il. 20.154: impf. ἦρχον ib. 2.378, etc.; Dor. ἆρχον Pi. O. 10(11).51: fut. ἄρξω Od. 4.667, A. Pr. 940, Th. 1.144: aor. ἦρξα, ἄρξα Od. 14.230, etc.: pf. ἦρχα CIG 3487.14 (Thyatira), Decr. ap. Plu. 2.851f: Med., Od. 8.90, etc.; non-thematic part. ἄρχμενος Call. Aet. 3.1.56, al.: impf., Il. 9.93, Hdt. 5.28: fut. ἄρξομαι (in med. sense, v. infr.) Il. 9.97, E. IA 442, X. Cyr. 8.8.2; Dor. ἀρξεῦμαι Theoc. 7.95: aor. ἠρξάμην Od. 23.310, etc.: Pass., pf. ἦργμαι only in med. sense, v. infr. 1.2: aor. ἤρχθην, ἀρχθῆναι Th. 6.18, Arist. Pol. 1277b13, v. infr. 11.4: to be first,

I in Time, begin, make a beginning, Act. and Med. (in Hom. the Act. is more freq., in Att. Prose the Med., esp. where personal action is emphasized), πολέμου ἄρχειν to be the aggressor, Th. 1.53; π. ἄρχεσθαι to begin one's operations, X. HG 6.3.6; ἄρχειν τοῦ λόγου to open a conversation, Id. An. 1.6.6; ἄρχεσθαι τοῦ λόγου to begin one's speech, ib. 3.2.7. Constr.:

1 mostly c. gen., make a beginning of, ἄρχειν πολέμοιο Il. 4.335; μύθων Od. 3.68; τῶν ἀδικημάτων πρῶτον τοῦτο ἄρξαι Hdt. 1.2; ἦρξεν ἐμβολῆς A. Pers. 409; τοῦ κακοῦ ib. 353; ἄρχειν χειρῶν ἀδίκων, ἄρχειν τῆς πληγῆς, strike the first blow, Antipho 4.2.1 and 2: in Med. in religious sense, = ἀπάρχεσθαι, ἀρχόμενος μελέων beginning with the limbs, Od. 14.428, cf. E. Ion 651; but Act., σπονδαῖσιν ἄρξαι Pi. I. 6(5).37.

2. c. gen., begin from or with.., ἐν σοὶ μὲν λήξω σέο δ' ἄρξομαι Il. 9.97; ἄρχεσθαι Διός Pi. N. 5.25; πόθεν ἄρξωμαι; A. Ch. 855; πόθεν ποτὲ ἦρκται Hp. VM 5; ἄρχεσθαι, ἦρχθαι ἔκ τινος, Od. 23.199, Hp. Off. 11; ἀπό τινος freq. in Prose, ἀρξάμενοι αὐτίκα ἀπὸ παιδίων even from boyhood, Hdt. 3.12; but more commonly ἐκ παίδων, ἐκ παιδός, etc., Pl. R. 408d, Thg. 128d: — ἀπό in non-temporal relations, ἀρξάμενος ἀπὸ σοῦ. i.e. including yourself, Pl. Grg. 471c, cf. D. 18.297; ἀπὸ τῶν πατέρων X. Mem. 3.5.15; μέχρι τῶν δώδεκα ἀπὸ μιᾶς ἀρξάμενος Pl. Lg. 771c; ἀφ' ἱερῶν ἠργμένη ἀρχή ib. 771a; ἀφ' Ἑστίας ἀρχόμενος Ar. V. 846.

3. c. gen. rei et dat. pers., ἄρχε θεοῖς δαιτός begin a banquet to the gods, Il. 15.95; τοῖς ἄρα μύθων ἦρχε 2.433, etc.; τῇσι δὲ.. ἄρχετο μολπῆς Od. 6.101; ἦρξε τῇ πόλει ἀνομίας τὸ νόσημα Th. 2.53, cf. 12; τὴν ἡμέραν ἄρχειν ἐλευθερίας τῇ Ἑλλάδι X. HG 2.2.23; ἡμὶν οὐ σμικρῶν κακῶν ἦρξεν τὸ δῶρον S. Tr. 871.

4. c. acc., ἄρχειν ὁδόν τινι, show him the way, Od. 8.107 (but also ἄρχειν ὁδοῖο lead the way, 5.237): abs. (sc. ὁδόν), ἄρχε δ' Ἀθήνη 3.12; σὺ μὲν ἄρχε Il. 9.69; ἦ ῥα καὶ ἄρχε λέχοσδε κιών 3.447; ἦρχε δ' ἄρα σφιν Ἄρης 5.592, cf. infr. 11.2: with other accusatives, ἄρχειν ὕμνον Pi. N. 3.10; ἅπερ ἦρξεν A. Ag. 1529 (lyr.); λυπηρόν τι S. El. 552; ὕβριν Id. Fr. 368.

5. of actions, σέο δ' ἕξεται ὅττι κεν ἄρχῃ Il. 9.102: freq. c. inf., τοῖσιν δ' ἦρχ' ἀγορεύειν among them, Il. 1.571, etc.; ἦρχε νέεσθαι, ἦρχ' ἴμεν, 2.84, 13.329; ἄρχετε νῦν νέκυας φορέειν Od. 22.437, etc.; ὑφαίνειν ἤρχετο μῆτιν Il. 7.324; ἤρξαντο οἰκοδομεῖν Th. 1.107; ἡ νόσος ἤρξατο γενέσθαι Id. 2.47: c. part., of continued action or condition, ἦρχον χαλεπαίνων Il. 2.378; ἢν ἄρξῃ ἀδικέων Hdt. 4.119; ἡ ψυχὴ ἄρχεται ἀπολείπουσα X. Cyr. 8.7.26; πόθεν ἂν ὀρθῶς ἀρξαίμεθα ἐπαινοῦντες; Pl. Mx. 237a, cf. Tht. 187a (but ἄ. ἐπαινεῖν Id. Phdr. 241e); ἄρξομαι διδάσκων X. Cyr. 8.8.2 (but ἤρξω μανθάνειν Id. Mem. 3.5.22).

6. abs., ἄρχε take the lead! Il. 9.69: generally, begin, ἄρχειν [τὴν ἐκεχειρίαν] τήνδε τὴν ἡμέραν Indut. ap. Th. 4.118, cf. Lex ap. D. 24.42; τὸ ἄρχον, opp. τὸ ἑπόμενον, Dam. Pr. 234: part. ἀρχόμενος at first, X. Eq. 9.3, Cyn. 3.8, Isoc. 2.54; at the beginning, ἀρχομένου δὲ πίθου καὶ λήγοντος Hes. Op. 368, cf. Fr. 192.4; ἀρχομένοισιν ἢ καταπαυομένοισι Ar. Eq. 1246; ἄρχεται ὁ πόλεμος ἐνθένδε Th. 2.1; ἅμα ἦρι ἀρχομένῳ ibid.; θέρους εὐθὺς ἀρχομένου ib. 47.

7. Gramm., of a word, ἄ. ἀπὸ φωνήεντος D.T. 633.27; ἡ ἄρχουσα (sc. συλλαβή) A.D. Synt. 130.13.

II in point of Place or Station, rule, govern, command,

1 mostly c. gen., rule, be leader of.., Βοιωτῶν Il. 2.494, cf. Hdt. 5.1, etc.

2. less freq. c. dat., ἀνδράσιν ἦρξα Od. 14.230, cf. 471, Il. 2.805, Pi. P. 3.4, A. Pr. 940, E. Andr. 666, IA 337, IG 7.2830 (Hyettus), etc.; also ἐν δ' ἄρα τοῖσιν ἦρχ' held command among them, Il. 13.690, cf. Pl. Phdr. 238a: c. inf. added, ἄρχε Μυρμιδόνεσσι μάχεσθαι led them on to fight, Il. 16.65.

3. abs., rule, ὅσον τό τ' ἄρχειν καὶ τὸ δουλεύειν δίχα A. Pr. 927, cf. Pers. 774; esp. hold a magistracy, ὁκοῖόν τε εἴη ἄρχειν μετὰ τὸ βασιλεύειν Hdt. 6.67; at Athens, etc., to be archon, D. 21.178; ἀρχάς, ἀρχὴν ἄρχειν, Hdt. 3.80, Th. 6.54; ἄρχειν τὴν ἐπώνυμον (with or without ἀρχήν) IG 3.659, 693, SIG 872.7.

4. Pass., with fut. ἄρξομαι Hdt. 7.159, Pi. O. 8.45, A. Pers. 589, Lys. 28.7; but ἀρχθήσομαι Arist. Pol. 1259b40, D.C. 65.10: to be ruled, governed, etc., ὑπό τινος Hdt. 1.127; ἔκ τινος S. El. 264, Ant. 63; ὑπό τινι Hdt. 1.91, 103; σφόδρα ὑπό τινος Lys. 12.92; ἄρχε πρῶτον μαθὼν ἄρχεσθαι Sol. ap. D.L. 1.60, cf. Pl. Prt. 326d; δύνασθαι καὶ ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν Arist. Pol. 1277b14; οἱ ἀρχόμενοι subjects, X. An. 2 6.19, etc.

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἄρχω , [in LXX for H2490, H4911 etc.;]

1. to begin.

2. to rule (v. DCG, ii, 538 b.): c. gen., Mark 10:42, Romans 15:12. Mid., to begin: seq. ἀπό , Matthew 16:21; Matthew 20:8, Luke 14:18; Luke 23:5; Luke 24:27; Luke 24:47, John 8:9, Acts 1:22; Acts 8:35; Acts 10:37, 1 Peter 4:17; c. inf., an Aramaic pleonasm, Mark 1:45; Mark 2:23; Mark 5:17, Luke 3:8, al. (v. M, Proverbs 14:1-35 f.; Dolman, Words, 27; MM, s.v.).


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

The official uses of . are fully classified by Dittenberger in the index to his OGIS, where he cites instances of its application to (l) summus magistratus, (2) praefectus in urbem aut regionem subditam missus, (3) magistratus provincialis Romanorum, and (4) magistratus quilibet. To these for the NT we have to add ";ruler of a synagogue,"; which is illustrated, according to de Rossi, in an Italian inscr. of the reign of Claudius, Cagnat I. 388 (= IGSI 949) Κλαύδιος Ἰωσῆς ἄρχων ἔζησεν ἔτη λ ̄ε ̄. Ib. 1024.21 (i/B.C. ?)—the inscr. from Berenice in Cyrenaica cited above under ἀβαρήςἔδοξε τοῖς ἄρχουσι καὶ τῷ πολιτεύματι τῶν ἐν Βερενίκῃ Ἰουδαίων : a list of these Jewish ἄρχοντες is given at the beginning of the inscr., which is dated at the σκηνοπηγία. (See Schürer as cited below.) So in P Lond 1177.57 (A.D. 113)] (= III. p. 183), in accounts for the water-works of the μητρόπολις (? Hermopolis)—Ἀρχόντων Ἰ [ου ]δα ̣ίων προσευχῆς Θηβαίων μηνιαι ω < ρ ̅κ ̅α ̅, ";The rulers of the proseucha of Theban Jews 128 drachmae a month"; (see further s.v. προσευχή ). For Jewish ἄρχοντες generally see Schürer’s inscriptional evidence and discussion in Geschichte iii. p. 38 ff. (= HJP II. ii. p. 243 ff.). In P Lond 1178.60 (A.D. 194) (= III. p. 217) the designation is applied to the ";presidents"; of an athletic club known as ";The Worshipful Gymnastic Society of Nomads"; (ἡ ἱερὰ ξυστικὴ περιπολιστικὴ . . . σύνοδος ). Miscellaneous references are P Oxy III. 473.2 (A.D. 138–60) of the magistrates of Oxyrhynchus, ib. 592 (A.D. 122–3) of Sarapion γενομένῳ πρυτανικῷ ἄρχοντ (ι ) ἱερεῖ καὶ ἀρχιδικαστῇ , BGU II. 362v. 2 (A.D. 214–5). ib 388ii. 26 (ii/iii A.D.), P Fay 20.22 (iii/iv A.D.) τοῖς καθ᾽ ἑκάστην πόλιν ἄρχουσιν , Cagnat I. 118.30 (B.C. 78) (= IGSI 951) ἐάν τε ἐν ταῖς πατρίσιν κατὰ τοὺς ἰδίους νόμους βούλωνται κρίνεσθαι ἢ ἐπὶ τῶν ἡμετέρων ἀρχόντων ἐπὶ Ἰταλικῶν κριτῶν . In P Oxy III. 592 we have a πρυτανικὸς ἄρχων , which Wilcken (Archiv iv. p. 118 f.) regards as equivalent to πρύτανις . Note also P Giss I. 19.17 (ii/A.D.), where Aline commends to her husband, a στρατηγός , the example of ὁ ἐ ]νθάδε στρατηγός , who τοῖς ἄρχου [σι ἐπιτί ]θησι τὸ βάρος : these ἄρχοντες were accordingly subordinates. MGr οἱ ἄρχοντες or ἡ ἀρχοντιά = the local aristocracy.

 

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
αρχειν ἄρχειν archein árchein
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2023. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
ἄρχομαι
Next Entry
ἄρχων