Attention!
10 million Ukrainians without power because of Russia. Help us purchase electrical generators for churches.
Consider helping today!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #2597 - καταβαίνω

Transliteration
katabaínō
Phonetics
kat-ab-ah'ee-no
Origin
from (G2596) and the base of (G939)
Parts of Speech
Verb
TDNT
1:522,90
Definition
Thayer's
 1. to go down, come down, descend
  1. the place from which one has come down from
  2. to come down
   1. as from the temple at Jerusalem, from the city of Jerusalem
   2. of celestial beings coming down to earth
  3. to be cast down
 2. of things
  1. to come (i.e. be sent) down
  2. to come (i.e. fall) down
   1. from the upper regions of the air
 3. metaph. to (go i.e.) be cast down to the lowest state of wretchedness and shame
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 935 ‑ בּוֹא (bo);  1652 ‑ גָּשַׁם (gaw‑sham');  1692 ‑ דָּבַק (daw‑bak');  1870 ‑ דֶּרֶךְ (deh'‑rek);  1980 ‑ הָלַךְ (haw‑lak');  2244 ‑ חָבָא (khaw‑baw');  2782 ‑ חָרַץ (khw‑rats');  3318 ‑ יָצָא (yaw‑tsaw');  3381 ‑ יָרַד (yaw‑rad');  3426 ‑ יֵשׁ (yaysh);  3886 ‑ לוּעַ (loo'‑ah);  5060 ‑ נָגַע (naw‑gah');  5074 ‑ נָדַד (naw‑dad');  5140 ‑ נָזַל (naw‑zal');  5181 ‑ נָחַת (naw‑khath');  6437 ‑ פָּנָה (paw‑naw');  7200 ‑ רָאָה (raw‑aw');  7291 ‑ רָדַף (raw‑daf');  7725 ‑ שׁוּב (shoob);  7931 ‑ שָׁכַן (shaw‑kan');  8257 ‑ שָׁקַע (shaw‑kah');  
Frequency Lists  
 1. Book
 2. Word
 3. Parsing
KJV (85)
Matthew
11
Mark
8
Luke
13
John
18
Acts
19
Romans
1
Ephesians
3
1 Thessalonians
1
James
1
Revelation
10
NAS (144)
Matthew
15
Mark
12
Luke
23
John
32
Acts
36
Romans
1
Ephesians
2
1 Thessalonians
1
James
2
Revelation
20
HCS (81)
Matthew
11
Mark
6
Luke
13
John
17
Acts
19
Romans
1
Ephesians
2
1 Thessalonians
1
James
1
Revelation
10
BSB (81)
Matthew
11
Mark
6
Luke
13
John
17
Acts
19
Romans
1
Ephesians
2
1 Thessalonians
1
James
1
Revelation
10
ESV (78)
Matthew
10
Mark
5
Luke
12
John
17
Acts
19
Romans
1
Ephesians
2
1 Thessalonians
1
James
1
Revelation
10
WEB (85)
Matthew
13
Mark
5
Luke
13
John
20
Acts
19
Romans
1
Ephesians
3
1 Thessalonians
1
James
1
Revelation
9
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

καταβαίνω,

Dor. κᾰβαίνω Alcm. 38: fut. -βήσομαι Hes. Th. 750, etc.: pf. -βέβηκα; Boeot. part. καταβεβάων IG 7.3055: aor. κατέβην Il. 10.541, Pi. O. 9.43, etc.; poet. 3 pl. κατέβαν Il. 24.329, κατέβησαν LXX 2 Samuel 23:13; imper. κατάβηθι Od. 23.20, Ar. Lys. 873, Lacon. κάβασι Hsch., κατάβᾱ Ar. V. 979, Ra. 35;Ephesians 1:1-23 pl. subj. καταβήομεν (v.l. -βείομεν) Il. 10.97; late 3 sg. opt. κατάβοι LXX 2 Samuel 1:21 (cod. B), Conon 45.2J.; poet. part. καββάς Pi. N. 6.51; inf. καταβήμεναι Il. 14.19:

I Med., aor. 1 κατεβήσετο 6.288, 13.17, Od. 2.337, al. (with v.l. κατεβήσατο); imper. καταβήσεο Il. 5.109:

go or come down from.., c. gen., πόλιος κ. 24.329; οὐρανόθεν κ. 11.184; Παρνασοῦ Pi. O. 9.43, etc.: also with Preps., ἐξ ὄρεος Il. 13.17; ἐς πεδίον 3.252, etc.: also c. acc. loci, θάλαμον κατεβήσετο Od. 2.337; κ. Ἀΐδαν, Ἀΐδα δόμον, S. Ant. 822 (anap.), E. Heracl. 913 (lyr.); but κατέβην δόμον Ἄϊδος εἴσω Od. 23.252 (later abs., die, Lib. Or. 38.16); ἔσω κ. Hes. Th. 750: also c. acc. in quite different senses, κατέβαιν' ὑπερώϊα she came down from the upper floor, Od. 18.206, 23.85; κλίμακα κατεβήσετο came down the ladder, 1.330 (κ. κατὰ τῆς κλίμακος Lys. 1.9); ξεστὸν ἐφόλκαιον καταβάς having got down by the lading-plank, Od. 14.350: abs., καταβαίνειν δ' οὐ σχολή come downstairs, Ar. Ach. 409; esp.

1 dismount from a chariot or from horseback, δίφρου Il. 5.109; ἐκ τῆς ἁρμαμάξης Hdt. 9.76; ἀφ' ἁρμάτων Pi. N. 6.51; ἀπὸ τοῦ ἵππου X. Cyr. 5.5.6; but κ. ἀπὸ τῶν ἵππων give up riding, D. 42.24, cf. Arist. Ath. 49.1: hence in Pass., ἵππος καταβαίνεται the horse is dismounted from, X. Eq. 11.7.

2. go down from the inland parts to the sea, esp. from central Asia (cf. ἀναβαίνω 11.3), Hdt. 1.94, etc.; also from Athens, κ. ἐς Πειραιᾶ, ἐς λιμένα, Pl. R. 327a, Tht. 142a.

3. go down into the scene of contest, γυμνὸν ἐπὶ στάδιον κ. Pi. P. 11.49; κ. ἐπ' αὐτὸ τοῦτο (sc. τὸ ἀεθλεύειν) Hdt. 5.22: abs., = Lat. in certamen descendere, Pi. N. 3.42, S. Tr. 504 (lyr.), X. An. 4.8.27; cf. καταβατέον; μέτρῳ καταβαίνειν 'seek no more contests' (μέτρῳ by litotes for μή), Pi. P. 8.78; μεθ' ὅπλων κ. Pl. Lg. 834c.

4. of an orator, come down from the tribune, Lys. 12.92, D. 19.23, etc.; rarely in full, κ. ἀπὸ τοῦ βήματος ib.113; so κατάβα.--καταβήσομαι Ar. V. 979; later, also κ. ἀπὸ τοῦ λόγου, ἀπὸ τῶν ἰαμβείων, to cease from.., Luc. Tox. 35, Nec. 1.

5. less freq. of things, πρὶν.. καταβήμεναι ἐκ Διὸς οὖρον Il. 14.19; of tears, E. Andr. 111 (eleg.); of streams, Pl. Criti. 118d; of the womb, Arist. HA 582b24; πόσσω κατέβα τοι ἀφ' ἱστῶ; at what price did [the robe] come down from the loom? Theoc. 15.35; of the heavenly bodies, set, Vett.Val. 31.3.

II metaph.,

1 attain, πόμπιμον κατέβαινε νόστου τέλος Pi. N. 3.25; κ. ἐπὶ τελευτήν Pl. R. 511b: abs., attain one's end, ἐν φάει κ. Pi. N. 4.38; simply, come to, arrive at in course of speaking, κατέβαινε ἐς λιτάς he ended with prayer, Hdt. 1.116: usu. c. part., κατέβαινε αὖτις παραιτεόμενος ib. 90, cf. 118, 9.94; καταβάς, of a writer, Eun. VS p.454B.

2. κ. εἰς.. conform to, εἰς τοὺς Χρόνους κ. τούτους Arist. Pol. 1335a11.

3. condescend, Timocl. 1.2 D.

4. fall in value, POxy. 1223.33 (iv A.D.), cf. Poll. 1.51.

5. λέγεται μηδὲν αὐτοῖς τούτων καταβαίνειν, of abusive language, does not affect them or get home, Chrysipp.Stoic. 2.242.

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

κατα -βαίνω ,

[in LXX chiefly for H3381;]

to go or come down, descend.

1. Of persons: Matthew 3:16; Matthew 24:17, Luke 2:51; Luke 6:17; Luke 10:31; Luke 17:31; Luke 19:5-6, John 4:47; John 4:49; John 4:51; John 5:7, Acts 7:34; Acts 8:15; Acts 10:20; Acts 20:10; Acts 23:10; Acts 24:1; Acts 24:22 Ephesians 4:10. seq. ἀπό , Matthew 8:1; Matthew 14:29; Matthew 27:40; Matthew 27:42 Mark 3:22; Mark 15:30, Luke 10:30, John 6:38, Acts 25:7, 1 Thessalonians 4:16; ἐκ , Matthew 17:9; ἐκ τ . οὐρανοῦ , Matthew 28:2, Mark 9:9, John 1:32; John 3:13; John 6:33; John 6:41-42; John 6:50-51; John 6:58 Revelation 10:1; Revelation 18:1; Revelation 20:1; εἰς , Mark 1:10, Luke 10:30; Luke 18:14, John 2:12, Acts 7:15; Acts 8:38; Acts 14:25; Acts 16:8; Acts 18:22; Acts 25:6, Romans 10:7, Ephesians 4:9; ἐπί , c. acc loc., John 6:16; c. acc pers., Luke 3:22, John 1:33; John 1:51; ἐν , John 5:4; πρός , c. acc pers., Acts 10:21; Acts 14:11, Revelation 12:12.

2. Of things: σκεῦος , Acts 10:11; Acts 11:5; βροχή , Matthew 7:25; Matthew 7:27; λαῖλαψ , Luke 8:23; seq. ἀπό , Luke 9:54, Acts 8:26, James 1:17; ἐπὶ τ . γῆν , Luke 22:44 (WH, R, mg., reject); ἐκ τ . οὐρανοῦ seq. ἀπό , Revelation 3:12; Revelation 21:2; Revelation 21:10; id. seq. εἰς , Revelation 13:13; ἐπί , c. acc pers., Revelation 16:21. Fig., κ . ἕως ᾄδον , Matthew 11:23, Luke 10:15, WH, txt., Tr., mg. (καταβιβασθήση , T, WH, mg., RV), (cf. συν -καταβαίνω ).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

See s.v. ἀναβαίνω, and add P Grenf II. 38.16 (B.C. 81) γράψον μοι περὶ τοῦ μὴ λογεύιν ἕως καταβῇς, P Tebt 1. 37.22 (B.C. 73) ἔχε ἀπὸ τοῦ χαλκοῦ (τάλαντον) α ̄ ἕως καταβῶ καὶ λάβωι, ib. II. 284.3 (i/B.C.) ἐπικέκριταί μοι μὴ καταβῆναι ἕως τῆς κ ̄ε ̄, ";it has been decided for me (by an oracular response from the god Soknebtunis) that I should not go down till the 25th"; (Edd.). In P Par 42.10 (B.C. 156) the verb is used with reference to the possibility that certain malefactors might escape from the right of asylum in an Egyptian temple—ἐὰν τολμήσωσι καὶ καταβῶσι ἐκτὸς τοῦ ἀσύλου, διασάφησόν μοι. See also P Oxy IX. 1223.33 (late iv/A.D.) of ";depreciated"; coin—ὁ ὁλοκόττινος νῦν μυ (ριάδων) β ̄κ ̄ ἐστίν · κατέβη γάρ, ";the solidus now stands at 2,020 myriads; it has come down"; (Ed.). MGr κατεβαίνω : the aor. may take the augment, ()κατέβηκα.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
κατάβα καταβαινει καταβαίνει καταβαινειν καταβαινείν καταβαίνειν καταβαινέτω καταβαίνη καταβαινον καταβαίνον καταβαῖνον καταβαινοντα καταβαίνοντα καταβαινοντας καταβαίνοντας καταβαινοντες καταβαίνοντες καταβαινοντος καταβαίνοντος καταβαινοντων καταβαινόντων καταβαινουσα καταβαίνουσα καταβαινουσαν καταβαίνουσαν καταβαινούσης καταβαίνουσι καταβαίνουσιν καταβαίνω καταβαινων καταβαίνων καταβαν καταβὰν καταβαντες καταβάντες καταβάντι Καταβαντος Καταβάντος καταβας καταβάς καταβὰς καταβάσα καταβατω καταβάτω καταβεβηκα καταβέβηκα καταβέβηκεν καταβεβηκέναι καταβεβηκοτες καταβεβηκότες καταβη καταβή καταβῇ καταβηθι κατάβηθι καταβηναι καταβήναι καταβήναί καταβῆναι καταβής καταβησεται καταβήσεται καταβηση καταβήση καταβήσῃ καταβήσομαι καταβησόμεθα καταβησονται καταβήσονται κατάβητε καταβήτω καταβήτωσαν καταβώ καταβώμεν κατέβαινε κατεβαινεν κατεβαίνεν κατέβαινεν κατέβαινον κατεβη κατέβη κατέβημεν κατεβην κατέβην κατέβης κατεβησαν κατέβησαν κατεβίβασε katabainei katabaínei katabainein katabaínein katabainon katabainōn katabaínon katabaínōn katabaînon katabainonta katabaínonta katabainontas katabaínontas katabainontes katabaínontes katabainonton katabainontōn katabainónton katabainóntōn katabainontos katabaínontos katabainousa katabaínousa katabainousan katabaínousan kataban katabàn katabantes katabántes Katabantos Katabántos katabas katabás katabàs katabato katabatō katabáto katabátō katabe katabē katabebeka katabebēka katabébeka katabébēka katabebekotes katabebekótes katabebēkotes katabebēkótes katabêi katabē̂i katabenai katabênai katabēnai katabē̂nai katabese katabēsē katabḗsei katabḗsēi katabesetai katabēsetai katabḗsetai katabethi katabēthi katábethi katábēthi katebainen katébainen katebe katebē katébe katébē kateben katebēn katében katébēn katebesan katebēsan katébesan katébēsan
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2022. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
κατά