Lectionary Calendar
Wednesday, June 12th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #447 - ἀνίημι

Transliteration
aníēmi
Phonetics
an-ee'-ay-mee
Root Word (Etymology)
from (G303) and hiemi (to send)
Parts of Speech
verb
TDNT
1:367,60
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
ἀνθύπατος
 
Next Entry
ἀνίλεως
Definition   
Thayer's
  1. to send back, relax, loosen
  2. to give up, omit, calm
  3. to leave, not to uphold, to let sink
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 816 ‑ אָשֵׁם (aw‑sham', aw‑shame');  2308 ‑ חָדַל (khaw‑dal');  2976 ‑ יָאַשׁ (yaw‑ash');  3782 ‑ כָּשַׁל (kaw‑shal');  4770 ‑ מַרְבֵּק (mar‑bake');  5162 ‑ נָחַם (naw‑kham');  5375 ‑ נָסָה (naw‑saw', naw‑saw');  5428 ‑ נָתַשׁ (naw‑thash');  6566 ‑ פָּרַשׂ (paw‑ras');  7043 ‑ קָלַל (kaw‑lal');  7503 ‑ רָפָה (raw‑faw');  7896 ‑ שִׁית (sheeth);  7971 ‑ שָׁלַח (shaw‑lakh');  8159 ‑ שָׁעָה (shaw‑aw');  8252 ‑ שָׁקַט (shaw‑kat');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (4)
Acts 2
Ephesians 1
Hebrews 1
NAS (4)
Acts 2
Ephesians 1
Hebrews 1
CSB (4)
Acts 2
Ephesians 1
Hebrews 1
BSB (4)
Acts 2
Ephesians 1
Hebrews 1
ESV (4)
Acts 2
Ephesians 1
Hebrews 1
WEB (5)
Acts 2
Ephesians 1
Hebrews 2
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἀνίημι, ης

(ἀνιεῖς, as if from ἀνιέω, dub. in Il. 5.880), ησι: impf. ἀνίην, Hom. and Att. 2 and 3 sg. εις, ει, Ion. 3 sg. ἀνίη SIG 1 (Abu Simbel, vi B. C., Iterat. ἀνίεσκε Hes. Th. 157; also ἠνίει Hp. Epid. 7.46; 1 sg. ἀνίειν Luc. Cat. 4: fut. ἀνήσω: pf. ἀνεῖκα: aor. 1 ἀνῆκα; Ion. ἀνέηκα.: the Homeric forms ἀνέσει Od. 18.265, aor. opt. ἀνέσαιμι 14.209, part. ἀνέσαντες 13.657

I

1. should be referred to ἀνέζω, but ἄνεσαν Il. 21.537 is from ἀνίημι: aor. 2, 3 pl. ἀνεῖσαν Th. 5.32, imper. ἄνες A. Ch. 489, S. Ant. 1101, E. Hel. 442, subj. ἀνῇς A. Eu. 183, Ephesians 3:1-21 sg. subj. ἀνήη Il. 2.34, opt. ἀνείη, inf. ἀνεῖναι, part. ἀνείς: — Pass., ἀνίεμαι: pf. ἀνεῖμαι Hdt. 2.65, A. Th. 413, 3 pl. pf. ἀνέωνται Hdt. 2.165 (v.l. ἀνέονται), inf. ἀνἑῶσθαι (sic) Tab.Heracl. 1.153: aor. part. ἀνεθείς Pl. R. 41c e: fut. ἀνεθήσομαι Th. 8.63. [ ἀνῐ- , ἀνῑ- Att.: but even Hom. has ἀνῑει, ἀνῑέμενος, and we find ἀνῐησιν in Pl.Com. 153 (anap.).]: send up or forth, Ζεφύροιο.. ἀήτας Ὠκεανὸς ἀνίησιν Od. 4.568; of Charybdis, τρὶς μὲν γάρ τ' ἀνίησιν.. τρὶς δ' ἀναροιβδεῖ 12.105; ἀφρὸν ἀ. spew up, vomit, A. Eu. 183; σταγόνας [αἵματος] ἀ. S. OT 1277; of the earth, καρπὸν ἀ. make corn or fruit spring up, h.Cer. 333; κνώδαλα A. Supp. 266; also of the gods, ἀ. ἄροτον γῆς S. OT 270, etc.; so of females, produce, ib. 1405: in Pass., σπαρτῶν ἀπ' ἀνδρῶν ῥίζωμ' ἀνεῖται A. Th. 413: then in various relations, συὸς χρῆμα ἀ. S. Fr. 401; κρήνην E. Ba. 766; of a forest, πῦρ καὶ φλόγα Th. 2.77; πνεῦμ' ἀνεὶς ἐκ πνευμόνων E. Or. 277: send up from the grave or nether world, A. Pers. 650, Ar. Ra. 1462, Phryn.Com. 1 D., Pl. Cra. 403e, etc.: Pass., ἐκ γῆς κάτωθεν ἀνίεται ὁ πλοῦτος ibid.; of fruit, Thphr. CP 5.1.5.

2. let come up, give access to, τινά X. HG 2.4.11; εἰς τὸ πεδίον ib. 7.2.12.

II

1. let go, from Hom. downwds. a very common sense, ἐμὲ δὲ γλυκὺς ὕπνος ἀνῆκεν, i.e. left me, Il. 2.71, etc., cf. Pl. Prt. 310d: Pass., ἀνίεσθαι wake up, D.S. 17.56; set free, ἐκ στέγης ἀ. S. Ant. 1101; let go unpunished, ἄνδρα τὴν ὀλιγαρχίαν λυμαινόμενον X. HG 2.3.51, cf. Lys. 13.93; ἄνετέ μ' ἄνετε leave me alone, forbear, S. El. 229 (lyr.); of a state of mind, ἐμὲ δ' οὐδ' ὣς θυμὸν ἀνίει.. ὀδύνη Il. 15.24; ὅταν μ' ἀνῇ νόσος μανίας E. Or. 227; ὥς μιν ὁ οἶνος ἀνῆκε Hdt. 1.213, etc.; ἀ. ἵππον to let him go (by slackening the rein), S. El. 721; ἵππους εἰς τάχος ἀ. X. Eq.Mag. 3.2; τῷ δήμῳ τὰς ἡνίας ἀ. Plu. Per. 11. loosen, unfasten, δεσμόν Od. 8.359 (v.l. δεσμῶν) ; δεσμά τ' ἀνεῖσαι Call. Hec. 1.2.13: hence, open, πύλας ἄνεσαν Il. 21.537; ἀ. θύρετρα E. Ba. 448; ἀ. σήμαντρα break the seal, Id. IA 325: Pass., πύλαι ἀνειμέναι D.H. 10.14.

2. ἀ. τινί let loose at one, slip at, ἀ. τὰς κύνας X. Cyn. 7.7: hence ἄφρονα τοῦτον ἀνέντες Il. 5.761, cf. 880: c. acc. et inf., Διομήδεα μαργαίνειν ἀνέηκεν ib. 882: generally, set on or urge to do a thing, c. inf., Μοῦσ' ἄρ' ἀοιδὸν ἀνῆκεν ἀειδέμεναι Od. 8.73, cf. 17.425, Il. 2.276, 5.422: freq. c. acc. pers. only, let loose, excite, as οὐδέ κε Τηλέμαχον.. ῷδ' ἀνιείης Od. 2.185; μέγας δέ σε θυμὸς ἀνῆκεν Il. 7.25; τοῖσιν μὲν Θρασυμήδεα δῖον ἀνῆκεν urged Thrasymedes to their aid, 17.705: so in Pass., ἅπας κίνδυνος ἀνεῖται σοφίας Ar. Nu. 955.

3. ἀ. τινὰ πρός τι to let go for any purpose, τὸν λεὼν.. ἀνεῖναι πρὸς ἔργα τε καὶ θυσίας Hdt. 2.129; ἐς παιγνίην ἑωυτὸν ἀ. ib. 173; τὰ μικρὰ εἰς τύχην ἀνείς E. Fr. 974 (v.l. ἀφείς) ; τὰ σώματα ἐπὶ ῥᾳδιουργίαν X. Cyr. 7.5.75; ἐὰν δ' ἀνῇς, ὕβριστον χρῆμα κἀκόλαστον [γυνή ] if you leave her free, Pl.Com. 98.

4. let, allow, c. acc. et inf., ἀνεῖναι αὐτοὺς ὅ τι βούλονται ποιεῖν Pl. La. 179a; ἀ. τρίχας αὔξεσθαι Hdt. 2.36, cf. 4.175: with inf. omitted, ἀνεῖσα πένθει κόμαν E. Ph. 323; ἀ. στολίδος κροκόεσσαν τρυφάν ib. 1491; κόμας Plu. Lys. 1: c. dat. pers. et inf., ἀνεὶς αὐτῷ θηρᾶν having given him leave to hunt, X. Cyr. 4.6.3.

5. Med., loosen, undo, c. acc., κόλπον ἀνιεμένη baring her breast, Il. 22.80; αἶγας ἀνιέμενοι stripping or flaying goats, Od. 2.300; so ἀνεῖτο λαγόνας E. El. 826; so in Act., ἀνιέναι· δέρειν, Hsch.

6. let go free, leave untilled, of ground dedicated to a god, τέμενος ἀνῆκεν ἅπαν Th. 4.116; ἀργὸν παντάπασι τὸ χωρίον ἀνιέντες τῷ θεῷ Plu. Publ. 8; generally, τὴν χώραν ἀ. μηλόβοτον Isoc. 14.31; ἀρούρας ἀσπόρους ἀ. Thphr. HP 8.11.9; στέλεχος ἀνειμένον allowed to run wild, LXX Genesis 49:21 : but this sense mostly in Pass., devote oneself, give oneself up, ἐς τὸ ἐλεύθερον Hdt. 7.103; esp. of animals dedicated to a god, which are let range at large (cf. ἄνετος), ἀνεῖται τὰ θηρία Id. 2.65; of a person devoted to the gods, νῦν δ' οὗτος ἀνεῖται στυγερῷ δαίμονι S. Aj. 1214; of places, etc., θεοῖσιν ἀ. δένδρεα Call. Cer. 47; ἄλσος ἀνειμένον a consecrated grove, cj. in Pl. Lg. 761c; of land, ἀ. εἰς νομάς PTeb. 60.8, 72.36 (ii B.C.): hence metaph., ἀνειμένος εἴς τι devoted to a thing, wholly engaged in it, e.g. ἐς τὸν πόλεμον Hdt. 2.167; ἀνέωνται ἐς τὸ μάχιμον they are given up to military service, ib. 165; ἐς τὸ κέρδος λῆμ' ἀνειμένον given up to.., E. Heracl. 3: hence pf. part. Pass. ἀνειμένος as Adj., going free, left to one's own will and pleasure, at large, S. Ant. 579, El. 516; ἀ. τι χρῆμα πρεσβυτῶν γένος καὶ δυσφύλακτον E. Andr. 727; πέπλοι ἀνειμένοι let hang loose, ib. 598; τὸ εἰς ἀδικίαν καὶ πλεονεξίαν -μένον unrestrained propensity to.., Plu. Numbers 16:1-50; σώματα πρὸς πᾶσαν ἐπιθυμίαν ἀνειμένα Id. Lyc. 10.

7. slacken, relax, opp. ἐπιτείνω or ἐντείνω, of a bow or stringed instrument, unstring, as Hdt. 3.22, cf. Pl. R. 442a, Ly. 209b, X. Mem. 3.10.7, etc.; esp. of musical scales, ἁρμονίαι ἀνειμέναι, opp. σύντονοι, Arist. Pol. 1342b22, al.; ἀνειμένα Ἰαστὶ μοῦσα Pratin.Lyr. 5: metaph., ὀργῆς ὀλίγον τὸν κόλλοπ' ἀ. Ar. V. 574, cf. Pherecr. 145.4, Pl. R. 410e; πολιτεῖαι ἀνειμέναι καὶ μαλακαί Arist. Pol. 1290a28; τοῖς γηράσκουσι ἀνίεται ἡ συντονία GA 787b13; ἀνειμένη τάσις the grave accent, Sch.D.T. p.130H.; οἱ πάγοι τὰς φλόγας ἀ. temper, Arist. Mu. 397b2: hence, remit, neglect, give up, στέρνων ἀραγμούς S. OC 1608; φυλακὰς ἀνῆκα E. Supp. 1042; φυλακήν, ἄσκησιν, etc., Th. 4.27, X. Cyr. 7.5.70, etc.; ἀ. θάνατόν τινι to remit sentence of death to one, let one live, E. Andr. 531; ἔχθρας, κολάσεις τισί Plu. 2.536a; ἀ. τὰ χρέα, τὰς καταδίκας, Id. Sol. 15, D.C. 64.8, cf. 72.2; ἄνες λόγον speak more mildly, E. Hel. 442; so ἀ. τινὸς ἔχθραν Th. 3.10; ἀ. ἀρχήν, πόλεμον, etc., Id. 1.76, 7.18, etc.: Pass., to be treated remissly, ἀνεθήσεται τὰ πράγματα Id. 8.63; ὁ νόμος ἀνεῖται has become effete, powerless, E. Or. 941: freq. in pf. part. ἀνειμένος as an Adj., ἐν τῷ ἀνειμένῳ τῆς γνώμης when their minds are not strung up for action, Th. 5.9; ἀνειμένῃ τῇ διαίτῃ relaxed, unconstrained, of the Athenians, Id. 1.6; δίαιτα λίαν ἀ., of the Ephors, Arist. Pol. 1270b32; ἀ. ἡδοναί dissolute, Pl. R. 573a; ἄνανδρος καὶ λίαν ἀ. ib. 549d; ἀ. χείλεα parched, Theoc. 22.63; of climate, ἀ. καὶ μαλακός Thphr. CP 5.4.4; ὀσμὴ μαλακὴ καὶ ἀ. 5.7.1: Comp. ἀνειμενώτερος Iamb. VP 15.67: but,

8. the sense of relaxation occurs also as an intr. usage of the Act., slacken, abate, of the wind, ἐπειδὰν πνεῦμ' ἀνῇ S. Ph. 639, cf. Hdt. 2.113, 4.152; ἕως ἀνῇ τὸ πῆμα S. Ph. 764, cf. Hdt. 1.94; ἐμφῦσα οὐκ ἀνίει, of a viper, having fastened on him she does not let go, Id. 3.109: esp. in phrase οὐδὲν ἀνιέναι not to give way at all, X. HG 2.3.46, cf. Cyr. 1.4.22; τὰς τιμὰς ἀνεικέναι ἤκουον that prices had fallen, D. 56.25, cf. Arist. Rh. 1390a15; σιδήρια ἀ. ἐν τοῖς μαλακοῖς lose their edge, Thphr. HP 5.5.1. c. part., give up or cease doing, ὕων οὐκ ἀνίει [ὁ θεός ] Hdt. 4.28, cf. 125, 2.121. β, E. IT 318, etc. c. gen., cease from a thing, μωρίας Id. Med. 457; τῆς ὀργῆς Ar. Ra. 700, D. 21.186; φιλονικίας Th. 5.32; ἀνῆκε τοῦ ἐξελθεῖν forbore to come forth, LXX 1 Samuel 23:13.

9. dilute, dissolve, διά τινος or τινί, Gal. 13.520, al., Gp. 4.7.3, cf. Arr. An. 7.20.5 (Phryn. 19 says that διΐημι is more correct in this sense); διυγραινομένων καὶ ἀνιεμένων Thphr. Vent. 58.

Thayer's Expanded Definition

ἀνίημι (participle plural ἀνιέντες); 2 aorist subjunctive ἄνω, participle plural ἀνέντες; 1 aorist passive ἀνέθην; to send back; to relax; contextually, to loosen: τί, Acts 16:26 (τούς δεσμούς, Plutarch, Alex. M. 73); Acts 27:40. Tropically, τήν ἀπειλήν, to give up, omit, calm (?), Ephesians 6:9; (τήν ἔχθραν, Thucydides 3, 10; τήν ὀργήν, Plutarch, Alex. M. 70). to leave, not to uphold, to let sink: Hebrews 13:5, (Deuteronomy 31:6).


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἀν -ίημι

(ἀνά , ἵημι ),

[in LXX for H7503, H5375, etc.;]

1. to send up, produce, to send back.

2. to let go, leave without support: Hebrews 13:5 (cf. Deuteronomy 31:6; Hom., Iliad., ii, 71).

3. to relax, loosen (v. Field, Notes, 124 f.): Acts 16:26; Acts 27:40; hence, metaph., to give up, desist from: Ephesians 6:9.†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

P Petr III. 53 (p).4 (iii/B.C.) ἀνείεται λοιπογραφεῖσθαι, ";he is permitted to remain in arrears"; (Edd.). Syll 552.29, .59 (late ii/B.C.) of school-boys ";let off"; ἐκ τῶν μαθημάτων. P Amh II. 99 (b).9 (A.D. 179) βορρᾶ ἀνιμένη λιβὸς ἰδιωτικά, ";on the north dedicated land, on the west private properties"; (Edd.). So Cagnat IV. 292.39 (Pergamon, c. B.C. 130) ἀνεῖναι δ [ ] αὐτοῦ κ [αὶ τ ]έμενος, = consecrare (Ed.). P Oxy III. 471.86 (ii/A.D.) γέλωτα πολὺν καὶ ἀνειμένον. . . γελᾶν, ";laughed long and freely"; (Edd.), ib. 503.18 (A.D. 118) ἀνεῖναι ";admit,"; ib. 533.10 (ii/iii A.D.) ἐὰν ἀνεθῶσι, ";if they are neglected."; P Ryl II. 77.30 (A.D. 192) κελεύσατε ὂ ̣ ε ̣̀δ ̣ω ̣κα ἱκανὸν ἀνεθῆναι. P Grenf II. 78.21 (A.D. 307) ἀξιῶ. . . ἀνεθῆνα [ι ] ";released."; P. Cattaoui vi. 18 (ii/A.D.) (= Chrest. II. p. 423) τἀ ἄλλα σοι ἀνίημι, ";concede."; A literary effort celebrating the accession of Hadrian, P Giss I. 3.8 ff. shows us loyal subjects γέλωσι καὶ μέθαις ταῖς ἀπὸ κρήνης τὰς ψυχὰς ἀνέντες γυμνασίων τε ἀλείμμασι (see Wilcken on the document, Archiv v. p. 249).

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
ανεθη ανέθη ἀνέθη ανειμένα ανειμέναι ανειμένης ανειμένον ανείς ανείται ανεντες ανέντες ἀνέντες άνες ανή ανήκα ανήκε ανήσει ανήσεις ανήσω ανιεντες ανιέντες ἀνιέντες ανω ἀνῶ ανώμεν anentes anéntes anethe anethē anéthe anéthē anientes aniéntes ano anô anō anō̂
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile