Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day.

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #520 - ἀπάγω

Transliteration
apágō
Phonetics
ap-ag'-o
Origin
from (G575) and (G71)
Parts of Speech
Verb
TDNT
None
Definition
Thayer's
  1. to lead away
    1. esp. of those who are led off to trial, prison, or punishment
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 631 ‑ אָסַר (aw‑sar');  935 ‑ בּוֹא (bo);  1540 ‑ גָּלָה (gaw‑law');  1980 ‑ הָלַךְ (haw‑lak');  2957 ‑ טְרַד (ter‑ad');  2986 ‑ יָבַל (yaw‑bal');  4900 ‑ מָשַׁךְ (maw‑shak');  5090 ‑ נָהַג (naw‑hag');  5674 ‑ עָבַר (aw‑bar');  7725 ‑ שׁוּב (shoob);  7737 ‑ שָׁוָה (shaw‑vaw');  
Frequency Lists  
  1. Book
  2. Word
  3. Parsing
KJV (21)
Matthew
6
Mark
5
Luke
3
John
3
Acts
3
1 Corinthians
1
NAS (27)
Matthew
8
Mark
6
Luke
7
Acts
4
1 Corinthians
2
HCS (14)
Matthew
5
Mark
3
Luke
4
Acts
2
BSB (15)
Matthew
5
Mark
3
Luke
4
Acts
2
1 Corinthians
1
ESV (14)
Matthew
5
Mark
3
Luke
2
John
1
Acts
2
1 Corinthians
1
WEB (25)
Matthew
8
Mark
6
Luke
4
John
4
Acts
2
1 Corinthians
1
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἀπάγω [ᾰγ ],

I

1. lead away, carry off, ἀπάγουσι βόας καὶ ἴφια μῆλα Od. 18.278; ἀ. τινὰ ἐκτόπιον S. OT 1340 (lyr.), cf. 1521, etc.; προσάγειν.., ἀπάγειν, bring near.., hold far off, Arist. GC 336a18; ἀ. ἀχλὺν ἀπ' ὀφθαλμῶν remove it, Thphr. HP 7.6.2; τὸ ἱμάτιον ἀπὸ τοῦ τραχήλου Plu. Ant. 12; οὐκ ἀπάξετε ταῦτα; stop this fooling! Jul. Or. 7.225a: Med., take away for or with oneself, παρθένον Hdt. 1.196, cf. 4.80, Ar. Nu. 1105, etc.; or that which is one's own, X. Cyr. 3.1.37, etc.: Pass., ἐς ὀξὺ ἀπηγμένας brought to a point, tapering off, Hdt. 7.64, cf. 2.28, Arist. PA 658b30.

2. lead away, draw off troops, τῆς στρατιῆς τὸ πολλόν Hdt. 1.164, cf. Th. 1.28, al.; ἄπαγε τὸν ἵππον Ar. Numbers 32:1-42. elliptically, retire, withdraw, Hdt. 5.126, X. HG 1.1.34, al.; 'go off', Apollod. Epit. 3.3.

3. abduct, Aeschin. 1.80, Luc. Tim. 16: Pass., πρὸς ὕβριν -εσθαι Id. Anach. 13.

II bring back, bring home, Il. 18.326; ἀπήγαγεν οἴκαδε Od. 16.370, cf. S. Ph. 941, X. An. 1.3.14; ἀ. ὀπίσω Hdt. 9.117.

III

1. return, render what one owes, pay, τὸν φόρον Ar. V. 707, cf. X. Cyr. 2.4.12, Th. 5.53; render service, honour, etc., κώμους πρὸς τάφον E. Tr. 1184; θεωρίαν εἰς Δῆλον Pl. Phd. 58b. arrest and carry off, ἀπάγετε αὐτὸν παρ' ἐμέ Hdt. 2.114, cf 6.81; δεῖν κἀπάγειν ἐφίετο E. Ba. 439: Pass., ἀπαχθέντας παρ' ἑωυτόν Hdt. 6.119.

2. law-term, bring before a magistrate and accuse (cf. ἀπαγωγή 111), Antipho 5.85; ἀς[]βείας for impiety, D. 22.27; ἀ. ὡς θεσμοθέτας Id. 23.31; ἀ. τοῖς ἕνδεκα Id. 24.113; τὴν ἐπὶ θανάτῳ -εσθαι Sch. Arist. Rh. 1397a30 ap. D.H. Amm. 1.12.

3. carry off to prison, Pl. Grg. 486a, Ar. Ach. 57; εἰς τὸ δεσμωτήριον And. 4.181, D. 23.80, 35.47 (Pass.): abs., ὡς γόης ἀπαχθῆναι Pl. Men. 80b; ἀπαχθείς Lys. 25.15. lead away, divert from the subject, esp. by sophistry, ἀπὸ τοῦ ὄντος ἐπὶ τοὐναντίον Pl. Phdr. 262b; ἀ. τινὰ ἀπὸ τῆς ὑποθέσεως D. 19.242; ἀ. τὸ ὀργιζόμενον τῆς γνώμης divert.., Th. 2.59; ἀπὸ δεινῶν ἀ. τὴν γνώμην ib. 65. in Logic, reduce, εἰς ἀδύνατον Arist. APr. 29b9: impers. in Pass., ἀπῆκται ἄρα εἰς.. Papp. 798.11.

1. in later Greek, reduce, drive an opposing disputant, ἐπὶ ψεῦδος S.E. P. 2.233; εἰς ἀντίφασιν, εἰς ἄτοπον, Phlp. in APr. 21.31, 58.14: Pass., εἰς ἀδύνατον ἀπαχθῆναι Arr. Epict. 1.7.25, cf. Phlp. in APr. 129.2.

2. receive, ἀπ' ὄψεως.. τὰ δοξάζοντα ἀ. Pl. Phlb. 39b.

3. separate, ἀπάγεται καὶ χωρίζεται Id. Phd. 97b. simply, carry, ἐν ἀριστερᾷ τόξον Id. Lg. 795a.

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἀπ -άγω ,

[in LXX for H5090, H1980 hi., etc.;]

to lead away: Luke 13:15, Acts 23:17; Acts 24:7 (R, mg.), 1 Corinthians 12:2; esp. of leading to trial (so as law term in Attic), prison and death (MM, VGT, s.v.): Matthew 26:57; Matthew 27:2; Matthew 27:31, Mark 14:44; Mark 14:53; Mark 15:16, Luke 21:12; Luke 22:66; Luke 23:26, Acts 12:19; of the direction of a way: Matthew 7:13-14 (cf. συν -απ -άγω ).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

The verb is found four times in P Oxy I. 33 (late ii/A.D.), of one being ";led off"; to death, which may perhaps determine the meaning in Acts 12:19 : the guards were not merely ";imprisoned,"; but ";led away to death"; (RV mg). Luke 23:26, with the Vulgate duci and the gloss ἀποκτανθῆναι in D*, are probably decisive for this (the Attic) meaning. On the other hand, it should be noted that . is the ordinary word for ";arresting"; (cf. Genesis 39:22 τοὺς ἀπηγμένους = ";the prisoners";) as P Petr III. 36 (a) verso.6 ἀδίκως ἀπηγμένον and ib..27 ]κ ̣ρ ̣ι ̣βείας ἕνεκεν ἀπήχθην : so P Lille 7.13 (iii/B.C.) οὗτος δὲ ἀπήγαγέν με εἰς τὸ αὖθι δεσμωτήριον, P Petr II. 10 (2).12 συνέταξεν ὁ ὑπηρέτης ἀπαγαγεῖν με, ";the apparitor gave directions to arrest me"; (Ed.), and OGIS 90.14 (the Rosetta stone, B.C. 196) τοὺς ἐν ταῖς φυλακαῖς ἀπηγμένους. . . ἀπέλυσε τῶν ἐνκεκλ (η)μένων. Cf. also P Oxy II. 237vi. 18 (A.D. 186), where Chaeremon claims the right of taking away his daughter even against her will from her husband’s house—ἀπάγοντι αὐτὴν ἄκουσαν ἐκ τῆς τοῦ ἀνδρὸς οἰκίας, BGU IV. 1139.15 (B.C. 5) ἐτόλμησε. . . ἀποσ ̣τ ̣ερε ̣ι ̣̑ν ἀπαγαγεῖν τὴν θυγατέρα ἡμῶν. . . καὶ ἔχειν παρ᾽ ἑαυτῶι ἐν εἱρκ ̣τ ̣[ῆ ἐπὶ ] μ ̣ ̣ν ̣ας ε ̄. In the dialect inscription Syll 271.6, .11 (ii/B.C.) it denotes apparently the ";capture"; of youths in a raid.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
απάγαγε ἀπάγαγε απαγάγετε απαγάγη απαγάγοι απαγαγόντες απαγαγών ἀπαγαγὼν απαγε ἄπαγε απάγει απαγέσθωσαν απαγετε ἀπάγετε απαγομενοι απαγόμενοι ἀπαγόμενοι απαγομενους ἀπαγομένους απαγουσα απάγουσα ἀπάγουσα απαγωγή απαγωγήν απαγων ἀπάγων απαιδευσίαν απάξει απαχθηναι απαχθήναι ἀπαχθῆναι απαχθήσεται απάχθητε απήγαγε απήγαγέ απηγαγεν απήγαγεν ἀπήγαγεν απήγαγες απηγαγον απήγαγον ἀπήγαγον απηγμένους απήκτο apachthenai apachthênai apachthēnai apachthē̂nai apagage apágage apagagon apagagōn apagagṑn apagete apágete apagomenoi apagómenoi apagomenous apagoménous apagousa apágousa apegagen apēgagen apḗgagen apegagon apēgagon apḗgagon
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2021. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse: