Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #2212 - ζητέω

Transliteration
zētéō
Phonetics
dzay-teh'-o
Origin
of uncertain affinity
Parts of Speech
Verb
TDNT
2:892,300
Definition
Thayer's
 1. to seek in order to find
  1. to seek a thing
  2. to seek [in order to find out] by thinking, meditating, reasoning, to enquire into
  3. to seek after, seek for, aim at, strive after
 2. to seek i.e. require, demand
  1. to crave, demand something from someone
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 157 ‑ אַהֵב (aw‑hab', aw‑habe');  995 ‑ בִּין (bene);  1097 ‑ בְּלִי (bel‑ee');  1156 ‑ בְּעָא (beh‑aw', beh‑aw');  1158 ‑ בָּעָה (baw‑aw);  1243 ‑ בַּקָּרָה (bak‑kaw‑raw');  1245 ‑ בָּקַשׁ (baw‑kash');  1246 ‑ בַּקָּשָׁה (bak‑kaw‑shaw');  1875 ‑ דָּרַשׁ (daw‑rash');  2470 ‑ חָלָה (khaw‑law');  2658 ‑ חָפַר (khaw‑far');  4672 ‑ מָצָא (maw‑tsaw');  5341 ‑ נָצַר (naw‑tsar');  5921 ‑ עַל (al);  6485 ‑ פָּקַד (paw‑kad');  6634 ‑ צְבָה (tseb‑aw');  7592 ‑ שָׁאֵל (shaw‑al', shaw‑ale');  7836 ‑ שָׁחַר (shaw‑khar');  
Frequency Lists  
 1. Book
 2. Word
 3. Parsing
KJV (121)
Matthew
14
Mark
9
Luke
27
John
35
Acts
10
Romans
4
1 Corinthians
9
2 Corinthians
2
Galatians
2
Philippians
1
Colossians
1
1 Thessalonians
1
2 Timothy
2
Hebrews
1
1 Peter
2
Revelation
1
NAS (119)
Matthew
15
Mark
11
Luke
24
John
35
Acts
10
Romans
4
1 Corinthians
7
2 Corinthians
2
Galatians
2
Philippians
2
Colossians
1
1 Thessalonians
1
2 Timothy
1
Hebrews
1
1 Peter
2
Revelation
1
HCS (115)
Matthew
14
Mark
10
Luke
25
John
33
Acts
10
Romans
4
1 Corinthians
8
2 Corinthians
2
Galatians
2
Philippians
1
Colossians
1
1 Thessalonians
1
2 Timothy
1
1 Peter
2
Revelation
1
BSB (117)
Matthew
14
Mark
10
Luke
25
John
34
Acts
10
Romans
4
1 Corinthians
8
2 Corinthians
2
Galatians
2
Philippians
1
Colossians
1
1 Thessalonians
1
2 Timothy
1
Hebrews
1
1 Peter
2
Revelation
1
ESV (114)
Matthew
13
Mark
9
Luke
25
John
33
Acts
10
Romans
4
1 Corinthians
8
2 Corinthians
2
Galatians
2
Philippians
1
Colossians
1
1 Thessalonians
1
2 Timothy
1
Hebrews
1
1 Peter
2
Revelation
1
WEB (120)
Matthew
13
Mark
8
Luke
28
John
36
Acts
11
Romans
4
1 Corinthians
8
2 Corinthians
2
Galatians
2
Philippians
1
Colossians
1
2 Timothy
1
Hebrews
1
1 Peter
2
Revelation
2
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

ζητ-έω,

Dor. part. ζάτεισα Theoc. 1.85: impf. ἐζήτουν, Ephesians 3:1-21 sg. ζήτει Il. 14.258 (nowh. else in Hom.): aor. 1 ἐζήτησα Isoc. 16.14: pf. ἐζήτηκα Din. 2.19: Med., aor. 1 ἐζητησάμην (ἀν-) Longus Prooem. 2: Pass., fut. ζητηθήσομαι S.E. P. 1.60, M. 8.16; but ζητήσομαι in pass. sense, ib. 1.28, Gal. 1.649:

I

1. seek, seek for, ἐμὲ δ' ἔξοχα πάντων ζήτει Il.l.c.; ζ. πημάτων ἀπαλλαγάς A. Pr. 318, cf. 264; εὑρήσεις ζητῶν Ar. Pl. 105; μὴ ζητῶν without seeking, X. Ages. 8.1; τὸ ζητούμενον ἁλωτόν what is sought for may be found, S. OT 110.

2. mquire for, τὰ πινάκια καὶ τὰ γραμματ εῖα IG 12.91.11; τοὺς ἄρχοντας X. An. 2.3.2: with relat. clause, ὅτου δέοιτο ὁ Κῦρος Id. Cyr. 8.5.13.

3. search after, search out, τὸν αὐτόχειρα S. OT 266; μεγάλοις μηνύτροις ἐζητοῦντο οἱ δράσαντες Th. 6.27; of huntsmen, ζ. τὸν λαγώ X. Cyn. 6.25.

4. search or inquire into, investigate, examine, of philosophical investigation, ζ. τὰ θεῖα X. Mem. 1.1.15; ζ. καὶ ἐρευνῶ κατὰ τὸν θεόν Pl. Ap. 23b; ζητουμένης ἀρετῆς ὅ τι ἐστίν Id. Men. 79d; τὸ ζητούμενον the matter of inquiry, the question, Id. Tht. 201a, Arist. Top. 110a7, Str. 2.1.18, A.D. Adv. 188.13; also of judicial inquiry, ζ. περὶ ἀδικημάτων Din. 1.8; ζήτησιν τὴν ὑπέρ τινος ζ. ib. 10; ἔνοχος εἶναι τοῖς ζητουμένοις ib. 55: generally, ζ. πότερον.. Pl. Phlb. 27c; ζ. πρὸς ἐμαυτόν Luc. Lex. 17.

5. require, demand, τῶν πράξεων παρὰ τοῦ στρατηγοῦ τὸν λόγον ζητοῦντες D. 4.33: metaph., ὁ περικράνιος ὑμὴν.. τὴν ἐπιδιαίρεσιν ζ. requires the opening up of the wound, Heliod. ap. Orib. 46.7.3.

II

1. seek after, desire, ἀμήχανα E. Alc. 203; ἐμοὶ ζητῶν ὄλεθρον S. OT 659; of natural tendencies, ὁ θερμὸς ὕφαμμον χώραν ζητεῖ Thphr. HP 8.11.8: Pass., ζητούμενος sought after, in great demand, PMag.Par. 1.3086,3114.

2. c. inf., seek to do, ἐκμαθεῖν τι ζ. Hdt. 3.137, A. Pr. 776; μεταλαβεῖν Ar. Pl. 370. cf. Pl. Prt. 322b, Men. 90e, SIG 372.7 (Samothrace, iii B.C.): c. fut. inf., ζητεῖς ἀναπείσειν Ar. Pl. 573 codd. (sed leg. -πείθειν): c. acc. et inf., seek or desire that, Pl. R. 443b, Chrm. 172c.

III have to seek, feel the want of, ἵνα μὴ ζητέοιεν σιτία Hdt. 1.94; Νέρωνα Plu. Galb. 8: Pass., ζητούμενος οἷς ἀπέλειπες Epigr.Gr. 215.3 (Rhenea).

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ζητέω , - ,

[in LXX chiefly for pi., also for H1245, etc.;]

1. to seek, seek for: Matthew 7:7-8 Luke 11:9-10; c. acc pers., Mark 1:37, Luke 2:48, John 6:24, al.; id. seq. ἐν , Acts 9:11; c. acc rei, Matthew 13:45, Luke 19:10; seq. ἐν , Luke 13:6-7; ψυχήν , of plotting against one's life (Exodus 4:19, al.), Matthew 2:20, Romans 11:3 (LXX). Metaph., to seek by thinking, search after, inquire into: Mark 11:18, Luke 12:29, John 16:19; τ . θεόν , Acts 17:27.

2. to seek or strive after, desire: Matthew 12:46, Mark 12:12, Luke 9:9, John 5:18, Romans 10:3, al.; T. θάνατον , Revelation 9:6; τ . βασιλείαν τ . θεοῦ , Matthew 6:33 (Dalman, Words, 121 f.); τὰ ἄνω , Colossians 3:1; εἰρήνην , 1 Peter 3:11 (LXX),

3. to require, demand: c. acc rei, Mark 8:12, Luke 11:29, 1 Corinthians 1:22, 2 Corinthians 13:3; seq. παρά , Mark 8:11, al.; ἵνα , 1 Corinthians 4:2 (cf. ἀνα -, ἐκ -, ἐπι -, συν -ζητέω ).


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

PSI IV. 382.5 (B.C. 248–7) ξύλα ἐζητήκαμεν πανταχοῦ. The verb is found along with εὑρίσκω in the curious nursery acrostic P Tebt II. 278.30 (early i/A.D.) ζητῶι καὶ οὐχ εὑρίσκωι : cf. P Giss I. 21.5 (Rom.) ἐζήτησα τὸ λακ ̣ώνιον καὶ οὐχ εὗρον ἀλλὰ ἀτταλιανὸν σαπρόν, where both λακ ̣ώνιον and ἀτταλιανόν are to be understood as articles of dress. In their note on P Ryl II. 220.74, an official list of names belonging to ii/A.D., the editors state that the note ζη (τητέον) δίπ (λωμα) is found frequently in the margin of similar fragments, and that in one case οὐχ εὑρέθ (η) . . . occurs. With Matthew 7:7 cf. especially the new Logion P Oxy IV. 654.6 μὴ παυ ̣σάσθω ὁ ζη [τῶν. . . . . . . . ἕως ἂν ] εὕρῃ : see also Epict. i. 28. 19 ζήτει καὶ εὑρήσεις. Other examples of this common verb are P Oxy I. 34iii. 13 (A.D. 127) τοὺ [ς ] διὰ ἀπειθίαν κ [αὶ ] ὡς (or κ [ακ ]ῶς, see s.v. κακῶς) ἀφορμὴν ζητοῦντας (cf. Luke 11:54 D) ἁμαρτημάτω [ν ] τειμωρήσομαι, and ib. II. 237vi. 41 (A.D. 186) [ζ ]ήτησεν ἀκρειβ [ ]ς [τὸ πρ ]ᾶγμα ἐκ τῶν βιβλιοφ [υ ]λάκ [ω ]ν, ";made a searching inquiry into the matter on the evidence of the keepers of the archives."; A similar judicial reference is found in P Oxy IV. 726.16 (A.D. 135) περὶ τῶν πρὸς αὐτὸν ζητηθησομέ [ν ]ων ἐπί τε τοῦ κρατίστου ἡγεμ [ ]νος, ";in the inquiry to be held against him before his highness the praefect"; (Edd.), and Theb Ostr 134.4 (i/ii A.D.) οὐδὲν γὰρ ζητεῖται πρὸς αὐτόν, ";for there is no question against him"; (Ed.). In Kaibel 215.3 (i/A.D.) ἤλυθες εἰς Ἀίδην ζητούμενος οἶς ἀπέλειπες, the verb is=ποθέω (see Herwerden Lex. s.v.). MGr ζητῶ, ";request,"; ";ask.";

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
εζητει εζήτει ἐζήτει εζητειτε εζητείτε εζητείτέ ἐζητεῖτέ εζητειτο εζητείτο ἐζητεῖτο εζήτησα εζητησαμεν εζητήσαμεν ἐζητήσαμεν εζητησαν εζήτησαν εζήτησάν ἐζήτησαν εζήτησας εζητήσατε εζήτησε εζήτησέ εζητησεν εζήτησεν ἐζήτησέν εζητούμέν ἐζητοῦμέν εζητουν εζήτουν ἐζήτουν ζητει ζητεί ζητεῖ ζήτει ζητειν ζητείν ζητεῖν ζητεις ζητείς ζητεῖς ζητειται ζητείται ζητεῖται ζητειτε ζητείτε ζητείτέ ζητεῖτε ζητεῖτέ ζητειτω ζητείτω ζητηθησεται ζητηθήσεται ζητηθήση ζητηθήσομαι ζητηθήτω ζητής ζητησαι ζητήσαι ζητῆσαι ζητήσατε ζητήσατέ ζητησατω ζητησάτω ζητησάτωσαν ζητήσει ζητήσεις ζητησετε ζητήσετέ ζητηση ζητήση ζητήσῃ ζητήσης ζητήσομεν ζητησον ζήτησον ζητήσουσι ζητήσουσί ζητησουσιν ζητήσουσιν ζητήσω ζητήσωσι ζητήτουσι ζητουμεν ζητοῦμέν ζητουν ζητούν ζητοῦν ζητούντας ζητουντες ζητούντες ζητούντές ζητοῦντες ζητοῦντές ζητουντι ζητούντι ζητοῦντι ζητούντος Ζητουντων Ζητούντων ζητούσα ζητούσι ζητούσί ζητουσιν ζητούσιν ζητοῦσιν ζητοῦσίν ζητω ζητώ ζητῶ ζητων ζητών ζητῶν ezetei ezētei ezḗtei ezeteite ezeteîté ezēteite ezēteîté ezeteito ezeteîto ezēteito ezēteîto ezetesamen ezetḗsamen ezētēsamen ezētḗsamen ezetesan ezētēsan ezḗtesan ezḗtēsan ezetesen ezētēsen ezḗtesén ezḗtēsén ezetoumen ezetoûmén ezētoumen ezētoûmén ezetoun ezētoun ezḗtoun zetei zeteî zētei zēteî zḗtei zetein zeteîn zētein zēteîn zeteis zeteîs zēteis zēteîs zeteitai zeteîtai zēteitai zēteîtai zeteite zeteîte zeteîté zēteite zēteîte zēteîté zeteito zeteíto zēteitō zēteítō zetesai zetêsai zētēsai zētē̂sai zetesato zetesáto zētēsatō zētēsátō zetese zētēsē zetḗsei zētḗsēi zetesete zetḗseté zētēsete zētḗseté zeteson zētēson zḗteson zḗtēson zetesousin zetḗsousin zētēsousin zētḗsousin zetethesetai zetethḗsetai zētēthēsetai zētēthḗsetai zeto zetô zētō zētō̂ zeton zetôn zētōn zētō̂n zetoun zetoûn zētoun zētoûn zetountes zetoûntes zetoûntés zētountes zētoûntes zētoûntés zetounti zetoûnti zētounti zētoûnti Zetounton Zetoúnton Zētountōn Zētoúntōn zetousin zetoûsin zetoûsín zētousin zētoûsin zētoûsín
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2022. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse:
Prev Entry
Ζηνᾶς
Next Entry
ζήτημα