Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #390 - ἀναστρέφω

Transliteration
anastréphō
Phonetics
an-as-tref'-o
Origin
from (G303) and (G4762)
Parts of Speech
verb
TDNT
7:715,1093
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
ἀναστενάζω
 
Next Entry
ἀναστροφή
Definition   
Thayer's
  1. to turn upside down, overturn
  2. to turn back
  3. to turn hither and thither, to turn one's self about, sojourn dwell in a place
  4. metaph. to conduct one's self, behave one's self, live
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 935 ‑ בּוֹא (bo);  1443 ‑ גָּדַר (gaw‑dar');  1980 ‑ הָלַךְ (haw‑lak');  2015 ‑ הָפַךְ (haw‑vak');  3318 ‑ יָצָא (yaw‑tsaw');  6213 ‑ עָשָׂה (aw‑saw');  6437 ‑ פָּנָה (paw‑naw');  7725 ‑ שׁוּב (shoob);  7789 ‑ שׁוּר (shoor);  8074 ‑ שָׁמֵם (shaw‑mame');  8138 ‑ שָׁנָה (shaw‑naw');  
Frequency Lists
Verse Results
ASV (13)
Matthew 2
John 1
Acts 2
2 Corinthians 1
Ephesians 1
1 Timothy 1
Hebrews 3
1 Peter 1
2 Peter 1
BSB (9)
Acts 2
2 Corinthians 1
Ephesians 1
1 Timothy 1
Hebrews 2
1 Peter 1
2 Peter 1
CSB (8)
Acts 2
2 Corinthians 1
Ephesians 1
1 Timothy 1
Hebrews 1
1 Peter 1
2 Peter 1
ESV (10)
John 1
Acts 2
2 Corinthians 1
Ephesians 1
1 Timothy 1
Hebrews 2
1 Peter 1
2 Peter 1
KJV (12)
Matthew 1
John 1
Acts 2
2 Corinthians 1
Ephesians 1
1 Timothy 1
Hebrews 3
1 Peter 1
2 Peter 1
LEB (0)
The Lexham English Bible
did not use
this Strong's Number
LSB (9)
Acts 2
2 Corinthians 1
Ephesians 1
1 Timothy 1
Hebrews 2
1 Peter 1
2 Peter 1
N95 (9)
Acts 2
2 Corinthians 1
Ephesians 1
1 Timothy 1
Hebrews 2
1 Peter 1
2 Peter 1
NAS (9)
Acts 2
2 Corinthians 1
Ephesians 1
1 Timothy 1
Hebrews 2
1 Peter 1
2 Peter 1
NLT (9)
Acts 4
2 Corinthians 2
Ephesians 1
1 Timothy 3
Hebrews 4
1 Peter 2
2 Peter 2
WEB (13)
Matthew 2
John 1
Acts 2
2 Corinthians 1
Ephesians 1
1 Timothy 1
Hebrews 3
1 Peter 1
2 Peter 1
YLT (9)
Acts 2
2 Corinthians 1
Ephesians 1
1 Timothy 1
Hebrews 2
1 Peter 1
2 Peter 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἀναστρέφω,

I poet. ἀνστρέφω, pf. ἀνέστροφα v.l. in Theognet. 1.8, 3 pl. ἀνέστροφαν Cerc. Fr. 17.30:

1. turn upside down, μήπως.. δίφρους ἀνστρέψειαν might upset them, Il. 23.436; ὁ θεὸς πάντ' ἀ. πάλιν E. Supp. 331; ἀ. γένος Ar. Av. 1240; τὴν ζοήν Cerc.l.c.; ἀ. καρδίαν upset the stomach, i.e. cause sickness, Th. 2.49; reverse, A. Pers. 333, Ar. Pl. 779: Pass., fut. ἀναστραφήσεσθαι τὰ τῆς Ἑλλάδος πράγματα Isoc. 5.64: pf. ἀνεστράφθαι τῆς πολιτείας Id. 6.66 codd.; ὄρος ἀνεστραμμένον ἐν τῇ ζητήσει turned up by digging, Hdt. 6.47, cf. X. Oec. 16.12.

2. invert order of words or statements, Demetr. Eloc. 11, al., Hermog. Id. 1.11: also in Pass., with ref. to ἐπαναστροφή (q. v.), ib. 12.

3. = ἀρνεῖσθαι, S. Fr. 1012.

II

1. turn back, Com.Adesp. 22.73D.; bring back, τινὰ ἐξ Ἅιδου S. Ph. 449, cf. E. Hipp. 1228; ἀ. δίκην τινί Id. Ba. 793; ὄμμ' ἀ. κύκλῳ to roll it about, Id. Hel. 1557.

2. intr., turn back, retire, Hdt. 1.80, etc.; esp. in part., ἀναστρέψας ἀπήλαυνεν X An. 1.4.5, etc.; but also, rally, of troops, Th. 4.43, X. HG 6.2.21, cf. B. 111.1: — ἀναστρέφον, τό, v. a)nakukliko/s.

III in Gramm.,

I

1. write with anastrophe, as πέρι for περί, Hdn.Gr. 2.52,66: Pass., 1.481, al.

2. Math., ἀναστρέψαντι convertendo, Euc. 5.19 Cor.; so in Logic, οἱ ἀντιστρέφοντες οὐχ οἱ ἀναστρέφοντες ἀλλήλοις λόγοι συναληθεύονται Gal. 11.465. Pass., v. supr. A. 1.

II

1. dwell in a place, ἀλλά τιν' ἄλλην γαῖαν ἀναστρέφομαι go to a place and dwell there, Od. 13.326, cf. Call. Lav.Pall. 76, Aet. 1.1.6 (so ἀναστρέφειν πόδα ἐν γῇ E. Hipp. 1176); ἀναττρέφεσθαι ἐν Ἀργει Id. Tr. 993; ἐν φανερῷ, ἐν μέσῳ, go about in public, X. HG 6.4.16, Pl. R. 558a; ἀ. ταύτῃ Th. 8.94; ἐν εὐφροσύναις X. Ag. 9.4; ἐν τοῖς ἤθεσι Pl. Lg. 865e; ἀ. ἐν ξυμμαχίᾳ continue in an alliance, X. HG 7.3.2; ἀ. ἐν γεωργίᾳ to be engaged in.., Id. Oec. 5.13; ἐπὶ κυνηγεσίαις Plb. 32.15.9; ἀ. ἔν τινι dwell upon, in writing, Apollon. Cit. 2: generally, conduct oneself, behave, ὡς δεστότης X. An. 2.5.14; οὑτωσί Arist. EN 1103b20; θρασέως, ἀχαρίστως καὶ ἀσεβῶς εἴς τινα, Plb. 1.9.7, 23.17.10; ἐν ταῖς ἀρχαῖς ὁσίως IG 12(7).233 (Amorgos); ὡς τὰ παιδία Epict. Ench. 29.3; πῶς δεῖ ἐν οἴκῳ θεοῦ ἀ. 1 Timothy 3:15.

2. revolve, like the sun in the heavens, X. Mem. 4.3.8.

III of soldiers,

1. face about, rally, Id. An. 1.10.12, HG 6.2.20, etc.

2. to be reversed or inverted, ἐμοὶ τοῦτ' ἀνέστραπται Id. Hier. 4.5, cf. Cyr. 8.8.13, Arist. Mech. 854a10.

3. return, Pl. Plt. 271a; retreat, Arist. HA 621b34

Thayer's Expanded Definition

ἀναστρέφω: future ἀναστρέψω; (1 aorist ἀνέστρεψα; passive, present ἀναστρέφομαι); 2 aorist ἀνεστραφην;

1. to turn upside down, overturn: τάς τραπέζας, John 2:15, (δίφρους, Homer, Iliad 23, 436).

2. to turn back; intransitive, (Winers Grammar, 251 (236)] to returns, like the Latinreverto equivalent torevertor (as in Greek writings; in the Sept. equivalent to שׁוּב): Acts 5:22; Acts 15:16 (here ἀναστρεψα καί has not like the Hebrew שׁוּב the force of an adverb, again, but God in the Messiah's advent returns to his people, whom he is conceived of as having previously abandoned; cf. Winer's Grammar, 469 (437)).

3. to turn hither and thither; passive reflexively, to turn oneself about, sojourn, dwell, ἐν in a place;

a. literally: Matthew 17:22, where L T WH Tr text συστρεφομένων, cf. Keim, ii., p. 581 (English translation, iv., p. 303). (Joshua 5:5; Ezekiel 19:6, and in Greek writings)

b. like the Hebrew הָלַך to walk, of the manner of life and moral character, to conduct oneself, behave oneself, live: 2 Corinthians 1:12 (ἐν τῷ κόσμῳ); 1 Timothy 3:15 (ἐν οἴκῳ θεοῦ); Ephesians 2:3 (ἐν οἷς among whom); 2 Peter 2:18 (ἐν πλάνη). simply "to conduct or behave oneself, 'walk'," (German wandeln): 1 Peter 1:17; Hebrews 10:33; (καλῶς) . (Cf. its use e. g. in Xenophon, an. 2, 5, 14; Polybius 1, 9, 7; 74, 13; 86, 5 etc. (see ἀναστροφή, at the end); Proverbs 20:7 the Sept.; Clement of Rome, 1 Cor. 1, 21, 8 [ET]; etc.)


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἀνα -στρέφω ,

[in LXX chiefly for H7725;]

1. to overturn: John 2:15.

2. to turn back, return: Acts 5:22; Acts 15:16.

3. to turn hither and thither; pass., to turn oneself about, sojourn, dwell: Matthew 17:22 Rec.; metaph. (like Heb. H1980, in κοινή writers and in Papyri; v. Deiss., LAE, 315; BS, 88, 194; MM, VGT, s.v.), to conduct oneself, behave, live: 2 Corinthians 1:12, Ephesians 2:3, 1 Timothy 3:15, Hebrews 10:33; Hebrews 13:18, 1 Peter 1:17, 2 Peter 2:18.†

SYN.: περιπατέω G4043 (Hellenistic), πολιτεύω G4176.


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

The old meaning ";reverti"; may be seen in P Tebt I. 25.16 (B.C. 117) ἀνεστραμμέν ̣ω ̣ς δαινεκθέντες (l. διενεχ -), ";perversely."; Deissmann (BS pp. 88, 194) has shown that for the meaning ";behave,"; which Grimm compared with the moral signification of הָלַךְ ";walk,"; it is unnecessary to postulate Semitic influence. As his examples are all from Pergamon, we may add others to show that it was no local peculiarity. OGIS 48.9 (iii/B.C.) ὁρῶντές τινας τῶν πολιτῶν [μ ]ὴ ὀρθῶς ἀνα [στρ ]ε [φ ]ομένους καὶ θόρυβον οὐ τὸν τυχόντα παρ [έχ ]οντας is from Egypt, and Syll 521.95 (B.C. 100) τοῖς καλῶς καὶ εὐσεβῶς ἀναστραφεῖσιν is from Athens. In JBL xxvii. ii. p. 136 Hatch cites the following instances from the Proceedings of the American School of Classical Studies at Athens, iii. 73 (Dulgerler, ancient Artanada, in Cilicia, Imperial period) ἁγνῶς ἀναστραφέντα, iii. 423 (Kara Baulo in Pisidia, probaby Imperial) ἀναστραφέντας. . . μεγαλοπρεπῶς καὶ εὐσχημόνως. Cf. also Priene 108.223 (after B.C. 129) τῆι πόλε (ι) συμφερόντως ἀνεστράφη, ib. 115.5 (i/B.C.) ἀναστρεφόμενος ἐν πᾶσιν φι ̣λ ̣[ανθρώπως ]. P Amh II. 131.11 (early ii/A.D.) has . περί in the sense ";attend to"; : cf. P Gen I. 6.8 (A.D. 146), ἀνασ ̣τ ̣ρ [α ]φέντος μου πε [ρὶ ] τὴν τούτων ἀπαίτησιν. P Fay 12.7 (c. B.C. 103) τῶν. . . οὐ ἀπὸ τοῦ β ̣ελ ̣τ ̣[ ]στου ἀναστρεφομένων, ";being of the less reputable class"; (Edd.). In P Oxy II. 237vii. 23 (A.D. 186) μετα ̣παθῶς ἀναστρ ̣α ̣φ [έν ]τα is translated ";being sympathetically disposed,"; ib. VI. 907.17 (A.D. 276) πρεπόντως περὶ τὴν συμβίωσιν ἀναστραφείσῃ is ";who has conducted herself becomingly in our married life"; (Edd.), and ib. I. 71ii. 12 (A.D. 303) μὴ ὀρθῶς ἀναστραφέντες is ";behaved dishonestly,"; P Lond 358.12 (c. A.D. 150) (= II. p. 172) αὐθάδως ἀναστραφέντων. Instances can be multiplied. Vettius Valens (see Kroll’s Index) has the verb in this sense in the active, as well as in the middle.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
αναστραφητε αναστράφητε ἀναστράφητε ανάστρεφε αναστρέφει αναστρεφεσθαι αναστρέφεσθαι ἀναστρέφεσθαι αναστρέφεται αναστρεφέτω αναστρεφέτωσαν αναστρέφομαι αναστρεφόμενοι αναστρεφόμενον αναστρεφόμενος αναστρεφομενους αναστρεφομένους ἀναστρεφομένους αναστρεφομενων αναστρεφομένων ἀναστρεφομένων αναστρέφοντος αναστρεψαντες αναστρέψαντες ἀναστρέψαντες αναστρέψας αναστρέψατε αναστρέψει αναστρέψεις αναστρέψης αναστρέψομεν ανάστρεψον αναστρέψουσιν αναστρεψω αναστρέψω ἀναστρέψω αναστρέψωμεν ανέστραπτεν ανεστραφημεν ανεστράφημεν ανεστράφημέν ἀνεστράφημεν ἀνεστράφημέν ανεστρέφετο ανέστρεφον ανεστρέφοντο ανέστρεψαν ανέστρεψε ανέστρεψεν anastraphete anastraphēte anastráphete anastráphēte anastrephesthai anastréphesthai anastrephomenon anastrephomenōn anastrephoménon anastrephoménōn anastrephomenous anastrephoménous anastrepsantes anastrépsantes anastrepso anastrepsō anastrépso anastrépsō anestraphemen anestraphēmen anestráphemen anestráphemén anestráphēmen anestráphēmén
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile