Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #305 - ἀναβαίνω

Transliteration
anabaínō
Phonetics
an-ab-ah'ee-no
Origin
from (G303) and the base of (G939)
Parts of Speech
Verb
TDNT
1:519,90
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
ἀναβαθμός
 
Next Entry
ἀναβάλλομαι
Definition   
Thayer's
  1. ascend
    1. to go up
    2. to rise, mount, be borne up, spring up
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 935 ‑ בּוֹא (bo);  1570 ‑ גָּלַשׁ (gaw‑lash');  1980 ‑ הָלַךְ (haw‑lak');  2199 ‑ זָעַק (zaw‑ak');  2490 ‑ חָלַל (khaw‑lal');  3381 ‑ יָרַד (yaw‑rad');  5050 ‑ נָגַהּ (naw‑gah');  5559 ‑ סְלַק (sel‑eek');  5559 ‑ סְלַק (sel‑eek');  5599 ‑ סָפִיחַ (saw‑fee'‑akh);  5641 ‑ סָתַר (saw‑thar');  5674 ‑ עָבַר (aw‑bar');  5927 ‑ עָלָה (aw‑law');  5975 ‑ עָמַד (aw‑mad');  6509 ‑ פָּרָה (paw‑raw');  6817 ‑ צָעַק (tsaw‑ak');  6965 ‑ קוּם (koom);  7159 ‑ קָרַם (kaw‑ram');  7392 ‑ רָכַב (raw‑kab');  7725 ‑ שׁוּב (shoob);  8610 ‑ תָּפַשׂ (taw‑fas');  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (86)
Matthew 8
Mark 8
Luke 9
John 21
Acts 20
Romans 1
1 Corinthians 1
Galatians 2
Ephesians 3
Revelation 13
NAS (81)
Matthew 9
Mark 9
Luke 8
John 16
Acts 19
Romans 1
1 Corinthians 1
Galatians 2
Ephesians 3
Revelation 13
HCS (79)
Matthew 8
Mark 8
Luke 9
John 16
Acts 19
Romans 1
1 Corinthians 1
Galatians 2
Ephesians 3
Revelation 12
BSB (82)
Matthew 9
Mark 9
Luke 9
John 16
Acts 19
Romans 1
1 Corinthians 1
Galatians 2
Ephesians 3
Revelation 13
ESV (74)
Matthew 8
Mark 6
Luke 8
John 16
Acts 18
Romans 1
Galatians 2
Ephesians 3
Revelation 12
WEB (87)
Matthew 8
Mark 8
Luke 9
John 21
Acts 21
Romans 1
1 Corinthians 1
Galatians 2
Ephesians 3
Revelation 13
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἀναβαίνω,

impf. ἀνέβαινον: fut. -βήσομαι: (for aor. 1 v. infr. B): aor. 2 ἀνέβην, imper. ἀνάβηθι, -βῶ, -βῆναι, -βάς: pf. -βέβηκα: — Med., aor. 1 -εβησάμην, Ephesians 3:1-21 -εβήσετο, v. infr. B: Pass., v. infr. 11.2:

I go up, mount, c. acc. loci, οὐρανόν, ὑπερώϊα ἀ. go up to heaven, to the upper rooms, Il. 1.497, Od. 18.302; φάτις ἀνθρώπους ἀναβαίνει goes up among, ib. 6.29; more freq. with Pr, ἀ. εἰς ἐλάτην, ἐς δίφρον, Il. 14.287, 16.657; rarely with ἀνά repeated, ἀν' ὀρσοθύρην ἀ. Od. 22.132; after Hom., most. freq. with ἐπί, ἀ. ἐπὶ τὰ ὑψηλότατα τῶν ὀρέων Hdt. 1.131: c. dat., νεκροῖς ἀ. to trample on the dead, Il. 10.493: metaph., ἐπειδὴ ἐνταῦθα ἀναβεβήκαμεν τοῦ λόγου Pl. R. 445c.

II Special usages:

1 mount a ship, go on board, in Hom. mostly abs.; ἐς Τροίην ἀ. embark for Troy, Od. 1.210; ἀπὸ Κρήτης ἀ. 14.252; ἐπὶ τὰς ναῦς Th. 4.44, etc.: metaph., ἀναβάσομαι στόλον I will mount a prow, Pi. P. 2.62.

2. mount on horse-back (cf. ἀναβάτης), ἀ. ἐφ' ἵππον X. Cyr. 4.1.7, cf. 7.1.3: abs., ἀναβεβηκώς mounted; ἀναβάντες (abs.) ἐφ' ἵππων ἐλάσαι 3.3.27; ἀ. ἐπὶ τροχόν mount on the wheel of torture, Antipho 5.40. c. acc., ἀ. ἵππον mount a horse, Theopomp.Hist. 2: Pass., [ ἵππος] ὁ μήπω ἀναβαινόμενος that has not yet been mounted, X. Eq. 1.1; ἀναβαθείς when mounted, ib. 3.4; ἐν ἵππῳ ἀναβεβαμένῳ Id. Eq.Mag. 3.4, cf. 1.4.

3. of land-journeys, go up from the coast into Central Asia, Hdt. 5.100, X. An. 1.1.2; ἀ. παρὰ βασιλέα Pl. Alc. 1.123b. go up to a temple, PPar. 47.19, Luke 18:10; to a town, Matthew 20:18, al., cf. PLond. 3.1170b. 46 (iii A. D.), etc.; in curses, ἀ. παρὰ Δάματρα πεπρημένος GDI 3536.19 (Cnidus), cf. SIG 1180.9 (ibid.). ascend to heaven, Ascens.Isaiah 2:16.

4. of rivers in flood, rise, Hdt. 2.13; ἀ. ἐς τὰς ἀρούρας overflow the fields, Id. 1.193.

5. of plants, shoot up, ἐπὶ δένδρα X. Oec. 19.18; climb on sticks, Thphr. HP 8.3.2; generally, shoot, spring up, Matthew 13:7; of hair, X. Smp. 4.23.

6. in Att., ἀ. ἐπὶ τὸ βῆμα, or . alone, mount the tribune, rise to speak, D. 18.66, 21.205, Prooem. 56; ἀ. εἰς τὸ πλῆθος, εἰς or ἐπὶ τὸ δικαστήριον come before the people, before the court, Pl. Ap. 31c, 40b, Grg. 486b; ἀ. ἐπὶ τὸν ὀκρίβαντα mount the stage, Id. Smp. 194b: abs., ἀνάβαινε Ar. Eq. 149; ἀνάβηθι Id. V. 963; of witnesses in court, Lys. 1.29.

7. of the male, mount, cover, ἀ. τὰς θηλέας Hdt. 1.192, cf. Ar. Fr. 329; ἀ. ἐπί Ph. 1.651, cf. Moer. 3: Pass., Milet. 3.31 (a).6 (vi B. C.).

8. of age, δύο ἀναβεβηκὼς ἔτη τῆς ἡλικίας τῆς ἐμῆς two years older.., Ach. Tat.1.7.

9. ascend to higher knowledge, ἡ ἀναβεβηκυῖα ἐπιστήμη Simp. in Ph. 15.34, cf. 9.30; τὰ ἀναβεβηκότα generalities, Sor. 2.5.

10. c. acc., surpass, κάλλει τὴν πᾶσαν διακόσμησιν Lyd. Ost. 22.

III of things and events,

1. come to an end, turn out, Hdt. 7.10. θ; ἀπό τινος ἀ. result from, X. Ath. 2.17. ἀ. ἐπὶ καρδίαν enter into one's heart, of thoughts, LXX 4 Ki. 12.4, Jeremiah 3:16; 1 Corinthians 2:9, cf. Luke 24:38.

2. come to, pass over to, ἐς Αεωνίδην ἀνέβαινεν ἡ βασιληΐη Hdt. 7.205, cf. 1.109. return to the beginning, of discourse, Democr. 144a; go back, ἀναβήσεται ἐπὶ τὰς κτίσεις τῶν προγόνων Hermog. Inv. 2.2. aor. ἀνέβησα in causal sense, make to go up, esp. put on shipboard, Il. 1.143, Pi. P. 4.191; so in aor. Med., νὼ ἀναβησάμενοι having taken us on board with them, Od. 15.475: rare in Prose, ἄνδρας ἐπὶ καμήλους ἀνέβησε he mounted men on camels, Hdt. 1.80.

Thayer's Expanded Definition

ἀναβαίνω; (imperfect ἀνέβαινον Acts 3:1; future ἀναβήσομαι Romans 10:6, after Deuteronomy 30:12); perfect ἀναβέβηκα; 2 aorist ἀνέβην, participle ἀναβάς, imperative ἀνάβα Revelation 4:1 (ἀνάβηθι Lachmann), plural ἀνάβατε (for R G ἀνάβητε) Revelation 11:12 L T Tr (WH; cf. WHs Appendix, p. 168{b}); Winers Grammar, § 14, 1 h.; (Buttmann, 54 (47); from Homer down); the Sept. for עָלָה;

a. to go up, move to a higher place, ascend: a tree (ἐπί), Luke 19:4; upon the roof of a house (ἐπί), Luke 5:19; into a ship (εἰς), Mark 6:51; (Matthew 15:39 G Tr text; Acts 21:6 Tdf.); εἰς τό ὄρος, Matthew 5:1; Luke 9:28; Mark 3:13; εἰς τό ὑπερῷον, Acts 1:13; εἰς τόν οὐρανόν, Romans 10:6; Revelation 11:12 εἰς τόν οὐρανόν is omitted, but to be supplied, in John 1:51 (); , and in the phrase, ἀναβέβηκα πρός τόν πατέρα, John 20:17. (It is commonly maintained that those persons are figuratively said ἀναβεβηκέναι εἰς τόν οὐρανόν, who have penetrated the heavenly mysteries: John 3:13, cf. Deuteronomy 30:12; Proverbs 24:27 (); Baruch 3:29. But in these latter passages also the expression is to be understood literally. And as respects John 3:13, it must be remembered that Christ brought his knowledge of the divine counsels with him from heaven, inasmuch as he had dwelt there prior to his incarnation. Now the natural language was οὐδείς ἦν ἐν οὐρανῷ; but the expression ἀναβέβηκεν is used because none but Christ could get there except by ascending. Accordingly εἰ μή refers merely to the idea, involved in ἀναβέβηκεν of a past residence in heaven. Cf. Meyer (or Westcott) at the passage) Used of travelling to a higher place: εἰς Ἱεροσόλυμα, Matthew 20:17; Mark 10:32f, etc.; εἰς τό ἱερόν, John 7:14; Luke 18:10. Often the place to or into which the ascent is made is not mentioned, but is easily understood from the context: Acts 8:31 (into the chariot); Mark 15:8 (to the palace of the governor, according to the reading ἀναβάς restored by L T Tr text WH for R G ἀναβοήσας), etc.; or the place alone is mentioned from which (ἀπό, ἐκ) the ascent is made: Matthew 3:16; Acts 8:39; Revelation 11:7.

b. in a wider sense of things rising up, to rise, mount, be borne up, spring up: of a fish swimming up, Matthew 17:27; of smoke rising up, Revelation 8:4; Revelation 9:2; of plants springing up from the ground, Matthew 13:7; Mark 4:7, 32 (as in Greek writings; Theophrastus, hist. plant. 8, 3, and Hebrew עָלָה); of things which come up in one's mind (Latinsuboriri): ἀναβαίνειν ... ἐπί τήν καρδίαν or ἐν τῇ καρδία, Luke 24:38; 1 Corinthians 2:9; Acts 7:23 (ἀνέβη ἐπί τήν καρδίαν it came into his mind i. e. he resolved, followed by an infinitive), after the Hebrew אֶל־לֵב עָלָה, Jeremiah 3:16, etc. (Buttmann, 135 (118)). Of messages, prayers, deeds, brought up or reported to one in a higher place: Acts 10:4; Acts 21:31 (tidings came up to the tribune of the cohort, who dwelt in the tower Antonia). (Compare: προσαναβαίνω, συναναβαίνω).


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἀνα -βαίνω ,

[in LXX chiefly for H5927;]

to go up, ascend,

(a) of persons: ἐπί συκομωρέαν , Luke 19:4; εἰς τ . πλοῖον , Mark 6:51; εἰς Ἱεροσόλυμα , Matthew 20:17; εἰς τ . ἱερόν , c. inf. (M, Pr., 205), Luke 18:10; with mention of place of departure, Matthew 3:16 (ἀπό ), Acts 8:39 (ἐκ );

(b) of things, to rise, spring up, come up: a fish, Matthew 17:27; smoke, Revelation 8:4; plants growing, Matthew 13:7; metaph., of things coming up in one's mind (as Heb. H3820 H413 H5927; 2 Kings 12:4, al.), Luke 24:38, 1 Corinthians 2:9; of prayers, Acts 10:4; messages, Acts 21:31 (for late exx., v. MM, VGT, s.v.).


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

Wilcken (Archiv v. p. 268), commenting on POxy VI. 898.9, 15 (A.D. 123) εἰς Ὄασιν καταβῆναιἀναβάντα εἰς τὸν Ὀξυρυγχείτην, notes that this may either be literal or refer to Oxyrhynchus as the county town : ἀναβαίνειν εἰς πόλιν, καταβαίνειν εἰς κώμην. P Par 49 (B.C. 164–58) gives us instances of the verb as used in NT for ";going up"; to the Temple : l..32 οὐκ ἔχω σχολὴν ἀναβῆναι πρὸς ὑμᾶς (sc. the recluses in the Serapeum), ib. .34 ἐὰν ἀναβῶ κἀγὼ προσκυνῆσαι. So P Par 47.19 f. (c. B.C. 153) ὁ στρατηγὸς ἀναβαίνει αὔριον εἰς τὸ Σαραπιῆν. Witkowski (.2 p. 72) remarks that the Serapeum was situated above the town, so that the verb was appropriate, as in Luke 18:10. The common phrase . εἰς Ἰεροσόλυμα, etc., may be illustrated from P Lond 1170 verso.46 (A.D. 258–9), (= III. p. 194), where an account of labourers ";off work"; (ἀργησάντων) describes one as ἀναβὰς εἰς τὴν πόλιν and another ἀναβὰς ἐπὶ τῆς πό l. The same meaning, or something near it, may be seen recurring in P Oxy VIII. 1157 (late iii/A.D.), as .25 ἀντίγραψον κἀγὼ ἀναβαίνω καὶ ἀπογράφομαι, ib. .7 ἐπιδὴ οὖν οὐ δύναμαι ἀναβῆναι ἴδε ἠ (l. εἰ) δύνῃ ἡμᾶς ἀπογράψε : we should use ";come up"; in the same connotation. So ib. VI. 935.13 (iii/A.D.) ἔμελλον δ [ ] καὶ α ̣[ὐτὸ ]ς ̣ ἀναβῆναι, BGU IV. 1097.3 (i/A.D.) ἠὰν δὲ ὁ ἀντ ̣ι ̣δικ ̣ο ̣ς ̣ ἀναβῇ, π ̣ερ ̣ίβλεπ ̣ε ̣ αὐτόν. In ib. 1141.33 (late i/B.C.) ἡμέρας δὲ ἐν αἷς ἀναβαίνωι, εὑρίσ ̣κ ̣ω ̣ι ̣ αὐτὸν καθήμενο (ν) it perhaps means ";go upstairs."; In P Petr II. 9 (3).8 (iii/B.C.) πλήρωμα ἀναβέβηκεν is ";the gang has gone away."; Cf. MGr ἀνεβαίνω.

For the substantive cf. P Grenf II. 67.15 f. (A.D. 237) (= Selections, p. 109) where three asses are provided ὑπὲρ καταβάσεως καὶ ἀναβάσεως, ";for the conveyance down and up again"; of dancing girls for a village festival. Ἀνάβασις is common in the papyri and the inscriptions of the ";rising"; of the Nile, e.g. BGU I. 12.4 (A.D. 181–2) [τῆς τοῦ ] ἱερωτάτου Νείλου ἐπ᾽ ἀγαθῷ ἀναβάσεως, OGIS 666 (c. A.D. 55) ἡ Αἴγυπτος, τὰς τοῦ Νείλου δωρεὰς ἐπαυξομένας κατ᾽ ἔτος θεωροῦσα, νῦν μᾶλλον ἀπέλαυσε τῆς δικαίας ἀναβάσεως τοῦ θεοῦ, where Dittenberger draws attention to the fact that δικαία ἀνάβασις is a ";solenne vocabulum"; in this connexion. So in the papyri, BGU IV. 1208.17 (B.C. 27) τ ]ὴν ἀποτομίαν (see s.v.) τῆς ἀναβάσεως. There are some other instances in Meyer’s note on P Giss I. 37, intro. n.3. In Cagnat III. 975 (? i/A.D.) . is part of a house : τὴν ἀ. ταύτην σὺν τῇ ἁψεῖδι.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
Αναβα ανάβα Ἀνάβα ανάβαινε αναβαινει αναβαίνει ἀναβαίνει αναβαινειν αναβαίνειν ἀναβαίνειν αναβαίνεις αναβαίνετε αναβαινέτωσαν αναβαίνης αναβαινομεν αναβαίνομεν ἀναβαίνομεν αναβαινον αναβαίνον ἀναβαῖνον αναβαινοντα αναβαίνοντα ἀναβαίνοντα αναβαινοντας αναβαίνοντας ἀναβαίνοντας αναβαινοντες αναβαίνοντες ἀναβαίνοντες αναβαίνοντοι αναβαίνοντος αναβαίνοντός αναβαινοντων αναβαινόντων ἀναβαινόντων αναβαίνουσα αναβαίνουσαι αναβαινούση αναβαινούσης αναβαίνουσι αναβαινουσιν αναβαίνουσιν ἀναβαίνουσιν αναβαινω αναβαίνω ἀναβαίνω αναβαίνων ἀναβαίνων αναβαίνωσιν αναβαντα αναβάντα ἀναβάντα αναβαντες αναβάντες ανάβαντες ἀναβάντες αναβάντι αναβάντος αναβαντων αναβάντων ἀναβάντων αναβας αναβάς ἀναβὰς Αναβατε Ἀνάβατε αναβεβηκα αναβέβηκα ἀναβέβηκα αναβεβηκεν αναβέβηκεν ἀναβέβηκεν αναβή ανάβηθι αναβήναι αναβήναί αναβήσεις αναβήσεσθε αναβησεται αναβήσεται ἀναβήσεται αναβήση αναβήσομαι αναβησόμεθα αναβήσομεν αναβησόμενος αναβήσονται αναβητε ανάβητε ἀνάβητε αναβήτω αναβήτωσαν αναβώ αναβώμεν αναβώσιν ανέβαινε ανέβαινεν ανεβαίνετε ανεβαινομεν ανεβαίνομεν ἀνεβαίνομεν ανεβαινον ανέβαινον ἀνέβαινον ανεβη ανέβη άνεβη ἀνέβη ανέβημεν ανεβην ανέβην ἀνέβην ανέβης ανεβησαν ανέβησαν ἀνέβησαν ανέβητε Anaba Anába anabainei anabaínei anabainein anabaínein anabaino anabainō anabaíno anabaínō anabainomen anabaínomen anabainon anabainōn anabaínon anabaínōn anabaînon anabainonta anabaínonta anabainontas anabaínontas anabainontes anabaínontes anabainonton anabainontōn anabainónton anabainóntōn anabainousin anabaínousin anabanta anabánta anabantes anabántes anabanton anabantōn anabánton anabántōn anabas anabàs Anabate Anábate anabebeka anabebēka anabébeka anabébēka anabebeken anabebēken anabébeken anabébēken anabesetai anabēsetai anabḗsetai anabete anabēte anábete anábēte anebainomen anebaínomen anebainon anébainon anebe anebē anébe anébē aneben anebēn anében anébēn anebesan anebēsan anébesan anébēsan