Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical Dictionary

Strong's #654 - ἀποστρέφω

Transliteration
apostréphō
Phonetics
ap-os-tref'-o
Origin
from (G575) and (G4762)
Parts of Speech
Verb
TDNT
7:719,1093
Definition
Thayer's
 1. to turn away
  1. to remove anything from anyone
  2. to turn him away from allegiance to any one
  3. tempt to defect
 2. to turn back, return, bring back
  1. of putting a sword back in its sheath
  2. of Judas returning money to temple
 3. to turn one's self away, turn back, return
 4. to turn one's self away from, deserting
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 553 ‑ אָמֵץ (aw‑mats');  1234 ‑ בָּקַע (baw‑kah');  1980 ‑ הָלַךְ (haw‑lak');  2015 ‑ הָפַךְ (haw‑vak');  2186 ‑ זָנַח (zaw‑nakh');  2559 ‑ חָמַק (khaw‑mak');  3427 ‑ יָשַׁב (yaw‑shab');  3665 ‑ כָּנַע (kaw‑nah');  4513 ‑ מָנַע (maw‑nah');  5066 ‑ נָגַשׁ (naw‑gash');  5428 ‑ נָתַשׁ (naw‑thash');  5437 ‑ סָבַב (saw‑bab');  5472 ‑ סוּג (soog);  5493 ‑ שׂוּר (soor, soor);  5496 ‑ סוּת (sooth);  5641 ‑ סָתַר (saw‑thar');  5674 ‑ עָבַר (aw‑bar');  5956 ‑ עָלַם (aw‑lam');  6437 ‑ פָּנָה (paw‑naw');  6565 ‑ פָּרַר (paw‑rar');  6908 ‑ קָבַץ (kaw‑bats');  7673 ‑ שָׁבַת (shaw‑bath');  7725 ‑ שׁוּב (shoob);  7728 ‑ שׁוֹבֵב (sho‑babe');  7737 ‑ שָׁוָה (shaw‑vaw');  7896 ‑ שִׁית (sheeth);  7993 ‑ שָׁלַךְ (shaw‑lak');  8266 ‑ שָׁקַר (shaw‑kar');  8377 ‑ תּוֹא (teh‑o', toh);  
Frequency Lists  
 1. Book
 2. Word
 3. Parsing
KJV (11)
Matthew
4
Luke
1
Acts
1
Romans
1
2 Timothy
2
Titus
1
Hebrews
1
NAS (16)
Matthew
4
Luke
2
Acts
1
Romans
1
2 Timothy
4
Titus
2
Hebrews
2
HCS (9)
Matthew
2
Luke
1
Acts
1
Romans
1
2 Timothy
2
Titus
1
Hebrews
1
BSB (9)
Matthew
2
Luke
1
Acts
1
Romans
1
2 Timothy
2
Titus
1
Hebrews
1
ESV (10)
Matthew
3
Luke
1
Acts
1
Romans
1
2 Timothy
2
Titus
1
Hebrews
1
WEB (11)
Matthew
4
Luke
1
Acts
1
Romans
1
2 Timothy
2
Titus
1
Hebrews
1
Verse Results
Liddell-Scott-Jones Definitions

ἀπο-στρέφω,

Dor. aor. ἀποστράψαι SIG 244 ii 16 (Delph.); Ion. aor. ἀποστρέψασκε Il. 22.197, etc.: pf. ἀπέστροφα LXX 1 Samuel 6:21 : Pass. and Med., fut. -στρέψομαι X. Cyr. 5.5.36, Plu. 2.387c: aor. -εστράφην [ ], S. OC 1272, etc.; later -εστρεψάμην LXX Hosea 8:3, prob. in Ar. Nu. 776: fut. -στρᾰφήσομαι LXX Numbers 25:4, al.: pf. -έστραμμαι Hdt. 1.166, etc.: Ion. 3 pl. plpf. -εστράφατο ibid.; -έστρεμμαι PSI 4.392.11 (iii B.C.):

I

1. turn back: hence, either turn to flight, ὄφρ'.. Ἀχαιοὺς αὖτις ἀποστρέψῃσιν Il. 15.62, etc., cf. Hdt. 8.94; or turn back from flight, X. Cyr. 4.3.1; send home again, Th. 4.97, 5.75; ῥῆμα bring back word, LXX 2 Kings 22:9; ἀποστρέψαντε πόδας καὶ χεῖρας having twisted back the hands and feet so as to bind them, Od. 22.173, 190,cf. S. OT 1154; τὸν ὦμον Ar. Eq. 263; ἀποστρέφετε τὰς χεῖρας αὐτῶν, ὦ Σκύθαι Ar. Lys. 455; ἀ. τὸν αὐχένα Hdt. 4.188; guide back again, ἀποστρέψαντες ἔβαν νέας Od. 3.162; ἴχνι' ἀποστρέψας having turned the steps of the oxen backwards so as to make it appear that they had gone the other way, h.Merc. 76; turn away, avert, αὐχέν' ἀποστρέψας Thgn. 858; ἀπέστρεψ' ἔμπαλιν παρηΐδα E. Med. 1148; but τὸ πρόσωπον πρός τινα Plu. Publ. 6; bring back, recall, ἐξ ἰσθμοῦ X. An. 2.6.3; φῶτας ἀπέστρεψεν Περσεφόνης θαλάμων [ Emp. ] 156.4.

2. turn away or aside, divert, v.l. in Th. 4.80, etc.; ὕδατα cut off water from a besieged town, Ph. Bel. 97.4; τὸν Κάϋστρον SIG 839.14 (Ephesus); τὸν πόλεμον ἐς Μακεδονίαν Arr. An. 2.1.1; avert a danger, an evil, etc., πῆμ' ἀ. νόσου A. Ag. 850 (Porson); prevent, Dsc. 2.136; rebut, δίκην Ar. Nu. 776 (v. supr.); ἀ. τύχην μὴ οὐ γενέσθαι Antipho 6.15 codd.; ἀ. εἰς τοὐναντίον τοὺς λόγους Pl. Sph. 239d; τὰς πράξεις εἰς τοὺς ἀντιδίκους Arist. Rh.Al. 1442b6.

3. ἀ. τινά τινος dissuade from, X. Eq.Mag. 1.12; τινὰ ἀπὸ τοῦ λήμματος Din. 2.23; πότων ἀ. τοὺς στομάχους D.H. Dem. 15.

II as if intr. (sc. ἑαυτόν, ἵππον, ναῦν, etc.),

I

1. turn back, Th. 6.65; ἀ. ὀπίσω Hdt. 4.43; ἀ. πάλιν S. OC 1403.

2. turn away or aside, Hdt. 8.87; of a river, Id. 4.52; τἀναντία ἀ. X. HG 3.4.12. Pass., to be turned back, ἀπεστράφθαι τοὺς ἐμβόλους, of ships, to have their beaks bent back, Hdt. 1.166; ἀποστραφῆναι.. τὼ πόδε to have one's feet twisted, Ar. Pax 279; τρίχες ἀπεστραμμέναι closecurled, Arist. Phgn. 809b26.

II Med. and Pass., turn oneself from or away, ἀπεστραμμέναι ἀπ' ἀλλήλων Id. HA 611a6; ἀπεστραμμένοι back to back, Apollod. Poliorc. 145.2: esp.,

1 turn one's face away from, abandon, c. acc., Phoc. 2, Sallust. 3; ἐχθροῦ ἀξίωσιν Epicur. Fr. 215; μή μ' ἀποστραφῇς S. OC 1272; μή μ' ἀποστρέφου E. IT 801, cf. Ar. Pax 683, X. Cyr. 5.5.36, PSI l.c.; τὸ θεῖον ῥᾳδίως ἀπεστράφης E. Supp. 159: also c. gen., ἄψορρος οἴκων τῶνδ' ἀποστραφείς S. OT 431: c. dat., ἀστεφανώτοισι ἀπυστρέφονται Sapph. 78: abs., μὴ πρὸς θεῶν.. ἀποστραφῇς S. OT 326; ἀπεστραμμένοι λόγοι hostile words, Hdt. 7.160; τὴν διάνοιαν ἀποστ ρέφεσθαι to be alienated, Phld. Lib. p.80.

2. turn oneself about, X. Cyr. 1.4.25; ἅρματα ἀπεστραμμένα ὥσπερ εἰς φυγήν ib. 6.2.17; ἀποστραφῆναι λυγιζόμενος escape by wriggling, Pl. R. 405c.

3. ἀποστραφῆναί τινος fall off from one, desert him, X. HG 4.8.4.

Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ἀπο -στρέφω ,

[in LXX chiefly for H7725;]

trans., c. acc,

(a) to turn away, remove: Romans 11:26, 2 Timothy 4:4; metaph., to turn away from allegiance, pervert: Luke 23:14;

(b) to turn back, return: μάχαιραν , Matthew 26:52. Pass., reflex., to turn oneself away from: c. acc, Matthew 5:42, 2 Timothy 1:15, Titus 1:14, Hebrews 12:25; so act., absol., Acts 3:26 (cf. Sirach 8:5; Bl., § 53, 1; Cremer, 880).†


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

P Leid Wxiv. 23 has the prayer Σάραπι. . μὴ ἀποστραφῇς με. An amulet, the opening lines of which were published by Wilcken in Archiv i. 427, and tentatively dated iii/v A.D., is given in BGU III. 955, Κύριε Σαβαὼθ ἀπόστρεψον ἀπ᾽ ἐμοῦ ·οτον (?) νόσον τῆς κεφαλ [ῆς ]. That these should be the only occurrences of so common a word we can cite from papyri is not a little perplexing. It occurs once in Syll 389.14 (A.D. 129), where Ephesus offers thanks to Hadrian as ἀποστρέψαντά τε καὶ τὸν βλά [πτοντα τοὺς ] λιμένας ποταμὸν Κάϋστρον. Its literary record is plentiful, and it requires nine columns in HR, with nine occurrences in NT, and a good number in the early patristic writers included in Goodspeed’s indices. It is also found in Apoc. Peter 8 of men who ";pervert"; righteousness—ἀποστρέφοντες τὴν δικαιοσύνην.

 

The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
απεστραμμένην απέστραπται απεστράφη απεστράφης απεστραφησαν απεστράφησαν απεστράφησάν ἀπεστράφησάν απεστράφητε απέστρεφον απέστρεψα απεστρέψαμεν απέστρεψαν άπεστρεψαν απέστρεψας απέστρεψάς απεστρέψατε απέστρεψε απέστρεψέ απέστρεψεν απόστερψον αποστραφείησαν αποστραφείς αποστραφείσα αποστραφέν αποστραφέντας αποστραφέντες αποστραφή αποστράφηθι αποστραφήναι αποστραφης αποστραφής ἀποστραφῇς αποστραφήσεσθε αποστραφήσεται αποστραφήση αποστραφήσομαι αποστραφήσονται αποστραφητε αποστραφήτε αποστράφητε αποστραφήτω αποστραφήτωσαν αποστραφώμεν απόστρεφε αποστρέφει αποστρεφειν αποστρέφειν ἀποστρέφειν αποστρέφεις αποστρέφεσθαι αποστρέφεται αποστρέφετε αποστρεφέτωσαν αποστρέφη αποστρέφης αποστρεφομενοι αποστρεφόμενοι ἀποστρεφόμενοι αποστρεφομενων αποστρεφομένων ἀποστρεφομένων αποστρεφοντα αποστρέφοντα ἀποστρέφοντα αποστρέφοντος αποστρέφου αποστρέφων αποστρέψαι αποστρέψαντα αποστρέψαντες αποστρέψαντος αποστρέψας αποστρέψατε αποστρεψάτω αποστρεψει αποστρέψει ἀποστρέψει αποστρέψεις αποστρέψη αποστρέψης αποστρέψητε αποστρέψοιτο αποστρέψομεν Αποστρεψον απόστρεψον απόστρεψόν Ἀπόστρεψον αποστρέψουσι αποστρεψουσιν αποστρέψουσιν ἀποστρέψουσιν αποστρεψω αποστρέψω αποστρέψωμεν αποστρέψωσιν αποστροφαίς αποστροφάς αποστροφή αποστροφήν αποστροφής αποστροφών επεστράφη apestraphesan apestraphēsan apestráphesán apestráphēsán apostraphêis apostraphē̂is apostraphes apostraphēs apostrephein apostréphein apostrephomenoi apostrephómenoi apostrephomenon apostrephomenōn apostrephoménon apostrephoménōn apostrephonta apostréphonta apostrepsei apostrépsei Apostrepson Apóstrepson apostrepsousin apostrépsousin
Old / New Testament Greek Lexical Dictionary developed by Jeff Garrison for StudyLight.org. Copyright 1999-2022. All Rights Reserved, Jeff Garrison, Gdansk, Poland.
Search for…
 or 
Choose a letter to browse: