Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Bible Lexicons

Old & New Testament Greek Lexical DictionaryGreek Lexicon

Strong's #5015 - ταράσσω

Transliteration
tarássō
Phonetics
tar-as'-so
Root Word (Etymology)
of uncertain affinity
Parts of Speech
verb
TDNT
None
Search for…
Browse by letter:
Prev Entry
ταπείνωσις
 
Next Entry
ταραχή
Definition   
Thayer's
 1. to agitate, trouble (a thing, by the movement of its parts to and fro)
  1. to cause one inward commotion, take away his calmness of mind, disturb his equanimity
  2. to disquiet, make restless
  3. to stir up
  4. to trouble
   1. to strike one's spirit with fear and dread
  5. to render anxious or distressed
  6. to perplex the mind of one by suggesting scruples or doubts
Hebrew Equivalent Words:
Strong #: 926 ‑ בָּהַל (baw‑hal');  943 ‑ בּוּךְ (book);  1104 ‑ בָּלַע (baw‑lah');  1204 ‑ בָּעַת (baw‑ath');  1238 ‑ בָּקַק (baw‑kah');  1607 ‑ גָּעַשׁ (gaw‑ash');  1804 ‑ דָּלַח (daw‑lakh');  1949 ‑ הוּם (hoom);  1993 ‑ הָמָה (haw‑maw');  2196 ‑ זָעַף (zaw‑af');  2287 ‑ חָגַג (khaw‑gag');  2342 ‑ חוּל (khool, kheel);  2490 ‑ חָלַל (khaw‑lal');  2560 ‑ חָמַר (khaw‑mar');  2730 ‑ חָרֵד (khaw‑rade');  3648 ‑ כָּמַר (kaw‑mar');  3766 ‑ כָּרַע (kaw‑rah');  3857 ‑ לָהַט (law‑hat');  3943 ‑ לָפַת (law‑fath');  4102 ‑ מָהַהּ (maw‑hah');  4116 ‑ מָהַר (maw‑har');  4127 ‑ מוּג (moog);  4171 ‑ מוּר (moor);  4833 ‑ מִרְפָּשׂ (meer‑paws');  5074 ‑ נָדַד (naw‑dad');  5307 ‑ נָפַל (naw‑fal');  5503 ‑ סָחַר (saw‑khar');  5753 ‑ עָוָה (aw‑vaw');  5791 ‑ עָוַת (aw‑vath');  6206 ‑ עָרַץ (aw‑rats');  6244 ‑ עָשַׁשׁ (aw‑shaysh');  6471 ‑ פַּעֲמָה (pah'‑am, pah‑am‑aw');  6504 ‑ פָּרַד (paw‑rad');  6670 ‑ צָהַל (tsaw‑hal');  6789 ‑ צָמַת (tsaw‑math');  7043 ‑ קָלַל (kaw‑lal');  7264 ‑ רָגַז (raw‑gaz');  7280 ‑ רָגַע (raw‑gah');  7489 ‑ רָעַע (raw‑ah');  7493 ‑ רָעַשׁ (raw‑ash);  7515 ‑ רָפַשׂ (raw‑fas');  7812 ‑ שָׁחָה (shaw‑khaw');  7817 ‑ שָׁחַח (shaw‑khakh');  7997 ‑ שָׁלַל (shaw‑lal');  8074 ‑ שָׁמֵם (shaw‑mame');  8269 ‑ שַׂר (sar);  
Frequency Lists
Verse Results
KJV (20)
Matthew 2
Mark 1
Luke 2
John 10
Acts 2
Galatians 2
1 Peter 1
NAS (18)
Matthew 2
Mark 1
Luke 2
John 7
Acts 3
Galatians 2
1 Peter 1
CSB (17)
Matthew 2
Mark 1
Luke 2
John 6
Acts 3
Galatians 2
1 Peter 1
BSB (17)
Matthew 2
Mark 1
Luke 2
John 6
Acts 3
Galatians 2
1 Peter 1
ESV (15)
Matthew 2
Mark 1
Luke 2
John 4
Acts 3
Galatians 2
1 Peter 1
WEB (20)
Matthew 2
Mark 1
Luke 2
John 10
Acts 2
Galatians 2
1 Peter 1
Liddell-Scott-Jones Definitions

τᾰράσσω,

Pi. O. 2.63, etc.; Att. τᾰράξ-ττω Ar. Eq. 902; also θράσσω (q.v.): fut. ταράξω ib. 358, etc.: aor. ἐτάραξα Od. 5.291, (συν-) Il. 1.579, 8.86: plpf. συν-ετεταράχει D.C. 42.36: pf. in pass. sense τέτρηχα (v. infr. 111): Pass., fut. ταραχθήσομαι Men. 858 (prob.), Epict. Ench. 3, etc.; Med. ταράξομαι in pass. sense, Th. 7.36, X. Cyr. 6.1.43: aor. ἐταράχθην Ar. Nu. 386 (anap.), etc.: pf. τετάραγμαι ib. 388 (anap.), etc.:

stir, trouble, in a physical sense, σύναγεν νεφέλας ἐτάραξε δὲ πόντον [Ποσειδῶν ] Od. 5.291; κύμασιν ταράσσεται πόντος Archil. 54, cf. Sol. 54; τ. πέλαγος ἁλός E. Tr. 88, cf. 692; ὁμοῦ τ. τήν τε γῆν καὶ τὴν θάλατταν εἰκῇ Ar. Eq. 431; τ. καὶ κυκᾶν Id. Ach. 688 (troch.), Eq. 251 (troch.); οὐ χθόνα ταράσσοντες troubling not the earth (by ploughing), Pi. l.c.; βροντήμασι.. κυκάτω πάντα καὶ ταρασσέτω A. Pr. 994; τ. φάρμακον perh. mix, Luc. Lex. 4, cf. Amips. 18: metaph., φωνὰν ταρασσέμεν to wag the tongue, Pi. P. 11.42; πάντα τ., of a speaker, jumble up, D. 19.93; τὴν τῶν πραγμάτων διδασκαλίαν Gal. 15.185.

2. trouble the mind, agitate, disturb, με δεινὸς ὀρθομαντείας πόνος στροβεῖ ταράσσων A. Ag. 1216; δεινὰ (adverbial) τ. [με ] S. OT 483 (lyr.); ὅταν ταράξῃ Κύπρις ἡβῶσαν φρένα E. Hipp. 969, cf. Fr. 1079.4; Νικίαν ταράξω Ar. Eq. 358 (troch.); τ. καρδίαν E. Ba. 1321; esp. of fear, A. Ch. 289, Ar. Eq. 66, etc.; ἄν τις φόβος τ. X. Mem. 2.4.6; τὸ σῶμα τ. τὴν ψυχήν Pl. Phd. 66a, cf. 103c; so τ. γλῶσσαν E. IA 1542: abs., cause confusion, Pl. R. 564b, Hp.Mi. 373b: Pass., Id. Phd. 100d, etc.; περί τι Id. Sph. 242c; διά τι D. 4.3; ταράσσομαι φρένας S. Ant. 1095; ὄμμα σὸν τ. E. Or. 253.

3. of an army, etc., throw into disorder, Hdt. 4.125, 9.51, etc.; ἐτάρασσον τοὺς ταρσοὺς τῶν κωπέων Id. 8.12: Pass., to be in disorder, Id. 4.125, 129, 8.16, Th. 4.25, X. Cyr. 2.1.27, etc.; ἐν σφίσιν αὐτοῖς τ. Th. 7.67. metaph., rout or upset, κριτήριον τ. Demetr.Lac. Herc. 1012.38 (perh. variant of Epicur. Sent. 24): Pass., λόγου ταραχθέντος Phld. Rh. 1.136 S.; εἰ τὰ σημεῖα ταραχθείη Gal. 6.262.

4. τ. τὴν γαστέρα cause relaxation of the bowels, of purges, Hp. Nat.Mul. 12, cf. Acut. 56, Arist. Pr. 864b23, Gal. 15.667: Pass., ἐταράχθης τὴν γαστέρα Ar. Nu. 386 (anap.); τὸ πνεῦμα Gal. 15.903; more generally, τεταραγμένον σῶμα Sor. 1.105.

5. freq. of political agitation, τ. τὴν πόλιν Ar. Eq. 867; τὰ πράγματα ib. 214: Pass., to be in a state of disorder or anarchy, ἐν ἀλλήλοις τ. Th. 2.65, cf. D. 2.14, Ptol. Tetr. 164.

6. ταράττεσθαι ἐπὶ τῶν ἵππων to be shaken in one's seat on horseback, X. Cyr. 5.2.17.

7. Math., τεταραγμένη ἀναλογία disturbed proportion, Euc. 5 Def. 18, Archim. Sph.Cyl. 2.4.

II stir up, metaph., τ. νεῖκος, πόλεμον, S. Ant. 794 (lyr.), Pl. R. 567a; φόνον E. Ba. 797; ἡλίκα πράγματα ταράξασα D. 18.153, cf. X. An. 5.10.9; τ. δίκας τινὶ πρός τινας Plu. Them. 5: Pass., πόλεμος ἐταράχθη D. 18.151; γόος.. ταραχθείς A. Ch. 331 (lyr.).

III exc. in the places mentioned, Hom. uses only intr. pf. τέτρηχα, to be in disorder or confusion, be in an uproar, τετρήχει δ' ἀγορή Il. 2.95; ἀγορὴ τετρηχυῖα 7.346; so τετρηχυῖα θάλασσα AP 7.283 (Leon.); τετρηχότος οἴδματος A.R. 1.1167; τετρηχότα βῶλον Id. 3.1393; τετρηχότι νώτῳ Nic. Th. 267; but ἐκ σέθεν.. ἄλγεα.. τετρήχασι cruel woes arise, A.R. 4.447, cf. 3.276, Philet. 7; in Nic. Th. 72 τετρήχοντα κλήματα is f.l. for δὲ τρήχοντα. (Alexandrine and later Poets seem to have thought erroneously that τέτρηχα = to be rough (cf. τραχύς).) (ταράχψω from ταραχ-ή, τάραχ-ος and these from Θᾰρᾰχ-: cogn. with θράσσω from θρᾱχ-ψω of which the Ion. pf. is τέτρηχα.)

Thayer's Expanded Definition

ταράσσω; imperfect ἐτάρασσόν; 1 aorist ἐταραξα; passive, present imperative 3 person singular ταρασσέσθω; imperfect ἐταρασσομην; perfect τεταραγμαι; 1 aorist ἐταράχθην; from Homer down; to agitate, trouble (a thing, by the movement of its parts to and fro);

a. properly: τό ὕδωρ, John 5:4 (R L),7 (Ezekiel 32:2; τόν Πόντον, Homer, Odyssey 5, 291; τό πέλαγος, Euripides, Tro. 88; τόν ποταμόν, Aesop fab. 87 (25)).

b. tropically, "to cause one inward commotion, take away his calmness of mind, disturb his equanimity; to disquiet, make restless" (the Sept. for בִּהֵל, etc.; passive, ταράσσομαι for רָגַז, to be stirred up, irritated); α. to stir up: τόν ὄχλον, Acts 17:8; (τούς ὄχλους, Acts 17:13 L T Tr WH). β. to trouble: τινα, to strike one's spirit with fear or dread, passive, Matthew 2:3; Matthew 14:26; Mark 6:50; Luke 1:12; (Luke 24:38); 1 Peter 3:14; παράσσεται καρδία, John 14:1, 27; to affect with great pain or sorrow: ἑαυτόν (cf. our to trouble oneself), John 11:33 (A. V. was troubled (some understand the word here of bodily agitation)) (σεαυτόν μή ταρασσε, Antoninus 4, 26); τετάρακται ψυχή, John 12:27 (Psalm 6:4); ἐταράχθη τῷ πνεύματι, John 13:21. γ. to render anxious or distressed, to perplex the mind of one by suggesting scruples or doubts (Xenophon, mem. 2, 6, 17): Galatians 1:7; Galatians 5:10; τινα λόγοις, Acts 15:24. (Compare: διαπαράσσω, ἐκπαράσσω.)


Thayer's Expanded Greek Definition, Electronic Database.
Copyright © 2002, 2003, 2006, 2011 by Biblesoft, Inc.
All rights rserved. Used by permission. BibleSoft.com
Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament

ταράσσω ,

[in LXX for H926, H7264, etc., forty-six words in all;]

to disturb, trouble, stir up: primarily in physical sense (Hom., Eur.): τ . ὕδωρ , John 1:5 (4), John 1:7. Metaph., of the mind (Æsch., Plat., al.), to trouble, disquiet, perplex: Acts 15:24, Galatians 1:7; Galatians 5:10; ἑαυτόν (troubled himself; Westc., in l), John 11:33; of a crowd, to stir up, Acts 17:8; Acts 17:13; pass., Matthew 2:3; Matthew 14:26, Mark 6:50, Luke 1:12; Luke 24:38, John 12:27 (Psalms 6:4) Psalms 14:1; Psalms 14:7, 1 Peter 3:14 (LXX); τ . πνεύματι , John 13:21 (cf. δια -, ἐκ -ταράσσω ).


Abbott-Smith Manual Greek Lexicon of the New Testament.
Copyright © 1922 by G. Abbott-Smith, D.D., D.C.L.. T & T Clarke, London.
Vocabulary of the Greek NT

";a bow."; For this NT ἅπ. εἰρ. (Revelation 6:2), cf. P Elepb 5.8 (B.C. 284–3) τόξον α ̄ φαρέτρα α ̄, PSI IV. 340.12 (B.C. 257–6) λοιπὸν τὸ τόξον ἐ ̣π᾽ ἐμὲ τείνεται τῶι ἐν τῆι οἰκίαι σκηνοῦντι.

 


The Vocabulary of the Greek New Testament.
Copyright © 1914, 1929, 1930 by James Hope Moulton and George Milligan. Hodder and Stoughton, London.
Derivative Copyright © 2015 by Allan Loder.
List of Word Forms
εταραξαν ετάραξαν ἐτάραξαν ετάραξε εταραξεν ετάραξεν ἐτάραξεν ετάρασσε εταρασσεν ἐτάρασσεν ετάρασσες εταράσσετε εταράσσετο εταραχθη εταράχθη ἐταράχθη εταράχθημεν εταράχθην εταραχθησαν εταράχθησαν ἐταράχθησαν ταράξαι ταράξας ταράξει ταράξεις ταράξη ταράξουσιν ταράσσει ταράσσεσθαι ταρασσεσθω ταρασσέσθω ταράσσεται ταρασσέτωσάν ταρασσομένους ταράσσοντας ταρασσοντες ταράσσοντες ταράσσουσα ταρασσων ταράσσων ταραχθείη ταραχθείησαν ταραχθη ταραχθή ταραχθῇ ταραχθήναι ταραχθήσεσθε ταραχθήσεται ταραχθήσονται ταραχθητε ταραχθήτε ταραχθῆτε ταραχθήτωσαν τεταραγμένη τεταραγμενοι τεταραγμένοι τεταραγμένον τεταραγμένος τεταρακται τεταράκται τετάρακται τετραγμέναι etarachthe etarachthē etaráchthe etaráchthē etarachthesan etarachthēsan etaráchthesan etaráchthēsan etarassen etárassen etaraxan etáraxan etaraxen etáraxen tarachthe tarachthē tarachthêi tarachthē̂i tarachthete tarachthête tarachthēte tarachthē̂te tarassestho tarassesthō tarasséstho tarassésthō tarasson tarassōn tarásson tarássōn tarassontes tarássontes tetaragmenoi tetaragménoi tetaraktai tetáraktai
 
adsfree-icon
Ads FreeProfile